Великий Покаянный канон святого преподобного Андрея Критского — В четверг первой седмицы Великого поста

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Глас 6.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Помо́щник и Покрови́тель бы́сть мне́ во спасе́ние, Се́й мо́й Бо́г, и просла́влю Его́, Бо́г отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися.

Припе́в: Поми́луй мя́, Бо́же, поми́луй мя́.

А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ все́х, возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное и, я́ко Благоутро́бен, да́ждь ми́ сле́зы умиле́ния.

Тебе́ припа́даю, Иису́се, согреши́х Ти́, очи́сти мя́, возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное и, я́ко Благоутро́бен, да́ждь ми́ сле́зы умиле́ния.

Не вни́ди со мно́ю в су́д, нося́ моя́ дея́ния, словеса́ изыску́я, и исправля́я стремле́ния, но в щедро́тах Твои́х презира́я моя́ лю́тая, спаси́ мя, Всеси́льне.

Покая́ния вре́мя, прихожду́ Ти, Созда́телю моему́: возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное и, я́ко Благоутро́бен, да́ждь ми́ сле́зы умиле́ния.

Бога́тство душе́вное ижди́в грехо́м, пу́ст е́смь доброде́телей благочести́вых, гла́дствуя же зову́: ми́лости Пода́телю, Го́споди, спаси́ мя.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Прикло́ньшися Христо́вым Боже́ственным зако́ном, к сему́ приступи́ла еси́, сла́достей неудержи́мая стремле́ния оста́вивши, и вся́кую доброде́тель всеблагогове́йно, я́ко еди́ну, испра́вила еси́.

Сла́ва, Тро́ичен: Пресу́щественная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, возьми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное и, я́ко благоутро́бна, да́ждь ми́ сле́зы умиле́ния.

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство Тебе́ пою́щих, возьми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное и, я́ко Влады́чица Чи́стая, ка́ющася приими́ мя.

Пе́снь 2.

Ирмо́с: Ви́дите, ви́дите, я́ко А́з е́смь Бо́г, ма́нну одожди́вый и во́ду из ка́мене источи́вый дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю.

Му́жа уби́х, — глаго́лет, — в я́зву мне́ и ю́ношу в стру́п, — Ламе́х рыда́я, вопия́ше. Ты́ же не трепе́щеши, о душе́ моя́, окаля́вши пло́ть и у́м оскверни́вши.

Сто́лп умудри́ла еси́ созда́ти, о душе́, и утвержде́ние водрузи́ти твои́ми похотьми́, а́ще не бы́ Зижди́тель удержа́л сове́ты твоя́ и низве́ргл на зе́млю ухищре́ния твоя́.

О, ка́ко поревнова́х Ламе́ху, пе́рвому уби́йце: ду́шу я́ко му́жа, у́м я́ко ю́ношу, я́ко бра́та же моего́ те́ло уби́в, я́ко Ка́ин уби́йца, любосла́стными стремле́ньми.

Одожди́ Госпо́дь от Го́спода о́гнь иногда́ на беззако́ние гне́вающее, соже́г содо́мляны. Ты́ же о́гнь вжегла́ еси́ гее́нский, в не́мже и́маши, о душе́, сожещи́ся.

Уязви́хся, ура́нихся: се́ стре́лы вра́жия, уязви́вшия мою́ ду́шу и те́ло, се́ стру́пы, гное́ния, омраче́ния вопию́т ра́ны самово́льных мои́х страсте́й.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Просте́рла еси́ ру́це твои́ к Ще́дрому Бо́гу, Мари́е, в бе́здне зо́л погружа́емая, и я́коже Петру́ человеколю́бно, ру́ку Боже́ственную простре́, твое́ обраще́ние вся́чески иски́й.

Сла́ва, Тро́ичен: Безнача́льная, несозда́нная Тро́ице, неразде́льная Еди́нице, ка́ющася мя́ приими́, согреши́вша спаси́, Твое́ е́смь созда́ние — не пре́зри, но пощади́ и изба́ви мя́ о́гненнаго осужде́ния.

И ны́не, Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, Богороди́тельнице, наде́ждо к Тебе́ притека́ющих и приста́нище су́щих в бу́ри, ми́лостиваго и Созда́теля и Сы́на Твоего́ уми́лостиви и мне́ моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Твои́х подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко еди́н Свя́т еси́ и Госпо́дь.

Ага́ре дре́вле, душе́, еги́птяныне, уподо́билася еси́, порабо́тившися произволе́нием, и ро́ждши но́ваго Исма́ила — презо́рство.

Иа́ковлю ле́ствицу разуме́ла еси́, душе́ моя́, явля́емую от земли́ к небесе́м. Почто́ не име́ла еси́ восхо́да тве́рда — благоче́стия?

Свяще́нника Бо́жия и царя́ уедине́на — Христо́во подо́бие в ми́ре жития́ в челове́цех, подража́й.

Обрати́ся, постени́, душе́ окая́нная, пре́жде да́же не прии́мет коне́ц жития́ торжество́, пре́жде да́же две́рь не заключи́т черто́га Госпо́дь.

Не бу́ди сто́лп сла́ный, душе́, возврати́вшися вспя́ть, о́браз да устраши́т тя́ Содо́мский: горе́ в Сиго́р спаса́йся.

Моле́ния, Влады́ко, Тебе́ пою́щих не отве́ржи, но уще́дри, Человеколю́бче, и пода́ждь ве́рою прося́щим оставле́ние.

Сла́ва, Тро́ичен: Тро́ице про́стая, несозда́нная, безнача́льное Естество́, в Тро́ице пева́емая Ипоста́сей, спаси́ ны, ве́рою покланя́ющияся держа́ве Твое́й.

И ны́не, Богоро́дичен: От Отца́ безле́тно Сы́на в ле́то, Богороди́тельнице, неискусому́жно родила́ еси́, — стра́нное чу́до! — пребы́вши Де́ва доя́щи.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слу́х Тво́й и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Вре́мя живота́ моего́ ма́ло и испо́лнено боле́зней и лука́вства, но в покая́нии мя́ приими́ и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му, Спа́се: Са́м мя́ уще́дри.

Ца́рским досто́инством, венце́м и багряни́цею оде́ян, многоиме́нный челове́к и пра́ведный, бога́тством кипя́ и ста́ды, внеза́пу бога́тства, сла́вы ца́рства, обнища́в, лиши́ся.

А́ще пра́веден бя́ше о́н и непоро́чен па́че все́х, и не убеже́ ловле́ния льсти́ваго и се́ти. Ты́ же, грехолюби́ва су́щи, окая́нная душе́, что́ сотвори́ши, а́ще чесо́му от недове́домых случи́тся наити́ тебе́?

Высокоглаго́лив ны́не е́смь, жесто́к же и се́рдцем, вотще́ и всу́е. Да не с фарисе́ем осу́диши мя́, па́че же мытаре́во смире́ние пода́ждь ми́, еди́не Ще́дре, Правосу́де, и сему́ мя сочисли́.

Согреши́х, досади́в сосу́ду пло́ти моея́, ве́м, Ще́дре, но в покая́нии мя́ приими́ и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му. Спа́се, Са́м мя́ уще́дри.

Самоистука́н бы́х страстьми́, ду́шу мою́ вредя́, Ще́дре, но в покая́нии мя́ приими́ и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му. Спа́се, Са́м мя́ уще́дри.

Не послу́шах гла́са Твоего́, преслу́шах писа́ние Твое́, Законополо́жника, но в покая́нии мя́ приими́ и в ра́зум призови́, да не бу́ду стяжа́ние, ни бра́шно чужде́му. Спа́се, Са́м мя́ уще́дри.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Вели́ких безме́стий во глубину́ низве́дшися, неодержи́ма была́ еси́, но востекла́ еси́ по́мыслом лу́чшим, к кра́йней дея́ньми я́ве доброде́тели пресла́вно, а́нгельское естество́, Мари́е, удиви́вши.

Сла́ва, Тро́ичен: Неразде́льное Существо́м, несли́тное Ли́цы, богосло́влю Тя́, Тро́ическое Еди́но Божество́, я́ко единоца́рственное и сопресто́льное. Вопию́ Ти пе́снь вели́кую, в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ны́не, Богоро́дичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва: Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́, утро́ба же ражда́ет неражда́ющая. Бо́г иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чи́н, твори́т бо ели́ка хо́щет.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: От но́щи у́тренююща, Человеколю́бче, просвети́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́.

Ни́зу снича́щую подража́й, о душе́, прииди́, припади́ к нога́ма Иису́совыма, да тя́ испра́вит, и да хо́диши пра́во стези́ Госпо́дни.

А́ще и кла́дязь еси́ глубо́кий, Влады́ко, источи́ ми во́ду из пречи́стых Твои́х жи́л, да, я́ко самаряны́ня, не ктому́ пия́й, жа́жду: жи́зни бо струи́ источа́еши.

Силоа́м да бу́дут ми́ сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, да умы́ю и а́з зе́ницы се́рдца и ви́жду Тя́ у́мно, Све́та Преве́чна.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Несравне́нным жела́нием, всебога́тая, Дре́ву возжеле́вши поклони́тися Живо́тному, сподо́билася еси́ жела́ния; сподо́би у́бо и мене́ улучи́ти вы́шния сла́вы.

Сла́ва, Тро́ичен: Тя́, Тро́ице, сла́вим Еди́наго Бо́га: свя́т, свя́т, свя́т еси́, О́тче, Сы́не и Ду́ше, — про́стое Существо́, Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ны́не, Богоро́дичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, нетле́нная, безму́жная Ма́ти Де́во, Бо́г созда́вый ве́ки, и соедини́ Себе́ челове́ческое естество́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Возопи́х все́м се́рдцем мои́м к Ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ от а́да преиспо́дняго, и возведе́ от тли́ живо́т мо́й.

А́з е́смь, Спа́се, ю́же погуби́л еси́ дре́вле ца́рскую дра́хму, но, вже́г свети́льник — Предте́чу Твоего́, Сло́ве, взыщи́ и обря́щи Тво́й о́браз.

Воста́ни и побори́, я́ко Иису́с Амали́ка, плотски́я стра́сти, и гаваони́ты — ле́стныя по́мыслы при́сно побежда́ющи.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Да страсте́й пла́мень угаси́ши, сле́з ка́пли источи́ла еси́ при́сно, Мари́е, душе́ю распаля́ема, и́хже благода́ть пода́ждь и мне́, твоему́ рабу́.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Безстра́стие небе́сное стяжа́ла еси́ кра́йним на земли́ житие́м, ма́ти, те́мже тебе́ пою́щим страсте́й изба́витися моли́твами твои́ми моли́ся.

Сла́ва, Тро́ичен: Тро́ица е́смь проста́, неразде́льна, разде́льна Ли́чне, и Еди́ница е́смь Естество́м соедине́на, — Оте́ц глаго́лет, и Сы́н, и Боже́ственный Ду́х.

И ны́не, Богоро́дичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га на́м роди́, воображе́на по на́м. Его́же, я́ко Созда́теля все́х, моли́, Богоро́дице, да Твои́ми моли́твами оправди́мся.

Конда́к.

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что́ спи́ши? Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися. Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя́ Христо́с Бо́г, везде́ сы́й и вся́ исполня́яй.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ на́м, но не преда́ждь на́с до конца́, отце́в Бо́же.

Исчезо́ша дни́и мои́, я́ко со́ние востаю́щаго, те́мже я́ко Езеки́я слезю́ на ло́жи мое́м, приложи́тися мне́ ле́том живота́. Но ки́й Иса́ия предста́нет тебе́, душе́, а́ще не все́х Бо́г?

Припа́даю Ти́ и приношу́ Тебе́, я́коже сле́зы, глаго́лы моя́: согреши́х, я́ко не согреши́ блудни́ца, и беззако́нновах, я́ко и́ный никто́же на земли́. Но уще́дри, Влады́ко, творе́ние Твое́, и воззови́ мя!

Погребо́х о́браз Тво́й и растли́х за́поведь Твою́, вся́ помрачи́ся добро́та, и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свеща́. Но уще́дрив, возда́ждь ми́, я́коже пое́т Дави́д, ра́дование.

Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная, глаго́ли Бо́гу вся́ ве́дущему: Ты́ ве́си моя́ та́йная, еди́не Спа́се, но Са́м мя́ поми́луй, я́коже пое́т Дави́д, по ми́лости Твое́й!

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Возопи́вши к Пречи́стей Богома́тери, пе́рвее отри́нула еси́ неи́стовство страсте́й, ну́жно стужа́ющих, и посрами́ла еси́ врага́ запе́ншаго. Но да́ждь ны́не по́мощь от ско́рби и мне́, рабу́ твоему́.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Его́же возлюби́ла еси́, Его́же возжеле́ла еси́, Его́же ра́ди пло́ть изнури́ла еси́, преподо́бная, моли́ ны́не Христа́ о рабе́х, я́ко да ми́лостив бы́в, все́м на́м ми́рное состоя́ние да́рует, почита́ющим Его́.

Сла́ва, Тро́ичен: Тро́ице Про́стая, Неразде́льная, Единосу́щная и Естество́ Еди́но: Све́тове и Све́т, и Свя́та Три́ и Еди́но Свя́то, пое́тся Бо́г Тро́ица. Но воспо́й, просла́ви Живо́т и Животы́, душе́, — все́х Бо́га.

И ны́не, Богоро́дичен: Пое́м Тя́, благослови́м Тя́, покланя́емся Ти́, Богороди́тельнице, я́ко Неразлу́чныя Тро́ицы породила́ еси́ Еди́наго — Христа́ Бо́га, и Сама́ отве́рзла еси́ на́м, су́щим на земли́, небе́сная.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут херуви́ми и серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сле́зную, Спа́се, сткля́ницу я́ко ми́ро истощава́я на главу́, зову́ Ти, я́коже блудни́ца, ми́лости и́щущая, мольбу́ приношу́ и оставле́ние прошу́ прия́ти.

А́ще и никто́же, я́коже а́з, согреши́ Тебе́, но оба́че приими́ и мене́, Благоутро́бне Спа́се, стра́хом ка́ющася и любо́вию зову́ща: согреши́х Тебе́ еди́ному, поми́луй мя́, Ми́лостиве.

Пощади́, Спа́се, Твое́ созда́ние и взыщи́, я́ко па́стырь, поги́бшее, предвари́ заблу́ждшаго, восхи́ти от во́лка, сотвори́ мя овча́ на па́стве Твои́х ове́ц.

Егда́, Судие́, ся́деши я́ко Благоутро́бен, и пока́жеши стра́шную сла́ву Твою́, Спа́се, — о, каковы́й стра́х тогда́! пе́щи горя́щей, все́м боя́щимся нестерпи́маго Суди́ща Твоего́.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Све́та незаходи́маго Ма́ти тя́ просвети́вши, от омраче́ния страсте́й разреши́. Те́мже, вше́дши в духо́вную благода́ть, просвети́, Мари́е, тя́ ве́рно восхваля́ющия.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боже́ственный, в тебе́ вои́стинну, ма́ти, Зоси́ма: а́нгела бо зря́ше во пло́ти, и у́жасом ве́сь исполня́шеся, Христа́ поя́ во ве́ки.

Сла́ва, Тро́ичен: Безнача́льне О́тче, Сы́не собезнача́льне, Уте́шителю благи́й, Ду́ше пра́вый; Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ безнача́льна Сло́ве, Ду́ше живы́й и зи́ждяй, — Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя́.

И ны́не, Богоро́дичен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы, Пречи́стая, у́мная багряни́ца Емману́илева, вну́трь во чре́ве Твое́м пло́ть истка́ся, те́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя́ почита́ем.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетле́нен Пло́д: Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Умилосе́рдися, спаси́ мя, Сы́не Дави́дов, поми́луй, бесну́ющияся сло́вом исцели́вый. Гла́с же благоутро́бный, я́ко разбо́йнику, мне́ рцы́: ами́нь глаго́лю тебе́, со Мно́ю бу́деши в раи́, егда́ прииду́ во сла́ве Мое́й.

Разбо́йник оглаго́ловаше Тя́, разбо́йник богосло́вяше Тя́, о́ба бо на кресте́ сви́сяста. Но, о Благоутро́бне, я́ко ве́рному разбо́йнику Твоему́, позна́вшему Тя́ Бо́га, и мне́ отве́рзи две́рь сла́внаго Ца́рствия Твоего́.

Тва́рь содрога́шеся, распина́ема Тя́ ви́дящи: го́ры и ка́мения стра́хом распада́хуся, и земля́ сотряса́шеся, и а́д обнажа́шеся, и соомрача́шеся све́т во дни́, зря́ Тебе́, Иису́се, пригвожде́на ко Кресту́.

Досто́йных покая́ния плодо́в не истяжи́ от мене́, и́бо кре́пость моя́ во мне́ оскуде́. Се́рдце мне́ да́руй при́сно сокруше́нное, нищету́ же духо́вную, да сия́ Тебе́ принесу́, я́ко прия́тную же́ртву, еди́не Спа́се.

Судие́ мо́й и Ве́дче мо́й! Хотя́й па́ки приити́ со а́нгелы суди́ти ми́ру всему́, ми́лостивным Твои́м о́ком тогда́ ви́дев мя́, пощади́ и уще́дри мя́, Иису́се, па́че вся́каго естества́ челове́ча согреши́вша.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Удиви́ла еси́ все́х стра́нным житие́м твои́м, а́нгелов чи́ны и челове́ков собо́ры, невеще́ственно пожи́вши и естество́ преше́дши. И́мже, я́ко невеще́ственныма нога́ма вше́дши, Мари́е, Иорда́н прешла́ еси́.

Припе́в: Преподо́бная ма́ти Мари́е, моли́ Бо́га о на́с.

Уми́лостиви Созда́теля о хва́лящих тя́, преподо́бная ма́ти, изба́витися озлобле́ний и скорбе́й, о́крест напа́дающих. Да, изба́вившеся от напа́стей, возвели́чим непреста́нно просла́вльшаго тя́ Го́спода.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о на́с.

Андре́е честны́й и о́тче треблаже́ннейший, па́стырю Кри́тский! Не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя́, да изба́вимся вси́ гне́ва, и ско́рби, и тле́ния, и прегреше́ний безме́рных, чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Сла́ва, Тро́ичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся — Тро́ице неразде́льней, Еди́нице по существу́, я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ны́не, Богоро́дичен: Гра́д Тво́й сохраня́й, Богороди́тельнице Пречи́стая. В Тебе́ бо се́й ве́рно ца́рствуяй, в Тебе́ и утвержда́ется, и Тобо́ю побежда́яй, побежда́ет вся́кое искуше́ние, и пленя́ет ра́тники, и прохо́дит послуша́ние.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Помо́щникъ и҆ покрови́тель бы́сть мнѣ̀ во сп҃се́нїе: се́й мо́й бг҃ъ и҆ просла́влю є҆го̀: бг҃ъ ѻ҆тца̀ моегѡ̀, и҆ вознесꙋ̀ є҆го̀: сла́вно бо просла́висѧ:

Припѣ́въ: Поми́лꙋй мѧ̀, бж҃е, поми́лꙋй мѧ̀.

А҆́гнче бж҃їй, взе́млѧй грѣхѝ всѣ́хъ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́нїѧ.

Тебѣ̀ припа́даю і҆и҃се, согрѣши́хъ тѝ, ѡ҆чи́сти мѧ̀, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́нїѧ.

Не вни́ди со мно́ю въ сꙋ́дъ носѧ̀ моѧ̑ дѣѧ̑нїѧ, словеса̀ и҆зыскꙋ́ѧ, и҆ и҆справлѧ́ѧ стремлє́нїѧ: но въ щедро́тахъ твои́хъ презира́ѧ моѧ̑ лю̑таѧ, сп҃си́ мѧ всеси́льне.

Покаѧ́нїѧ вре́мѧ, прихождꙋ́ ти созда́телю моемꙋ̀, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́нїѧ.

Бога́тство дꙋше́вное и҆жди́въ грѣхо́мъ, пꙋ́стъ є҆́смь добродѣ́телей бл҃гочести́выхъ, гла́дствꙋѧ же зовꙋ̀: млⷭ҇ти пода́телю гдⷭ҇и, сп҃си́ мѧ.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Прикло́ньшисѧ хрⷭ҇тѡ́вымъ бж҃е́ственнымъ зако́нѡмъ, къ семꙋ̀ пристꙋпи́ла є҆сѝ, сла́достей неꙋдержи̑маѧ стремлє́нїѧ ѡ҆ста́вивши, и҆ всѧ́кꙋю добродѣ́тель всебл҃гоговѣ́йнѡ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нꙋ и҆спра́вила є҆сѝ.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Пресꙋ́щественнаѧ трⷪ҇це, во є҆ди́ницѣ покланѧ́емаѧ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бна, да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, наде́жде и҆ предста́тельство тебѐ пою́щихъ, возмѝ бре́мѧ ѿ менѐ тѧ́жкое грѣхо́вное, и҆ ꙗ҆́кѡ влⷣчца чⷭ҇таѧ, ка́ющасѧ прїими́ мѧ.

Пѣ́снь в҃.

І҆рмо́съ: Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ, ма́ннꙋ ѡ҆дожди́вый, и҆ во́дꙋ и҆з̾ ка́мене и҆сточи́вый дре́вле въ пꙋсты́ни лю́демъ мои̑мъ, десни́цею є҆ди́ною, и҆ крѣ́постїю мое́ю.

Мꙋ́жа ᲂу҆би́хъ, глаго́летъ, въ ꙗ҆́звꙋ мнѣ̀, и҆ ю҆́ношꙋ въ стрꙋ́пъ, ламе́хъ рыда́ѧ вопїѧ́ше, ты́ же не трепе́щеши ѽ дꙋшѐ моѧ̀, ѡ҆калѧ́вши пло́ть, и҆ ᲂу҆́мъ ѡ҆скверни́вши.

Сто́лпъ ᲂу҆мꙋдри́ла є҆сѝ созда́ти ѽ дꙋшѐ, и҆ ᲂу҆твержде́нїе водрꙋзи́ти твои́ми похотьмѝ, а҆́ще не бы̀ зижди́тель ᲂу҆держа́лъ совѣ́ты твоѧ̑, и҆ низве́рглъ на зе́млю ᲂу҆хищрє́нїѧ твоѧ̑.

Ѽ ка́кѡ поревнова́хъ ламе́хꙋ, пе́рвомꙋ ᲂу҆бі́йцѣ, дꙋ́шꙋ ꙗ҆́кѡ мꙋ́жа, ᲂу҆́мъ ꙗ҆́кѡ ю҆́ношꙋ, ꙗ҆́кѡ бра́та же моегѡ̀ тѣ́ло ᲂу҆би́въ, ꙗ҆́кѡ ка́їнъ ᲂу҆бі́йца, любосла́стными стремле́ньми.

Ѡ҆дождѝ гдⷭ҇ь ѿ гдⷭ҇а ѻ҆́гнь и҆ногда̀, на беззако́нїе гнѣ́вающее соже́гъ содо́млѧны: ты́ же ѻ҆́гнь вжегла̀ є҆сѝ гее́нскїй, въ не́мже и҆́маши, ѽ дꙋшѐ, сожещи́сѧ.

Оу҆ѧзви́хсѧ, ᲂу҆ра́нихсѧ, сѐ стрѣ́лы вра̑жїѧ ᲂу҆ѧзви́вшыѧ мою̀ дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло: сѐ стрꙋ́пи, гноє́нїѧ, ѡ҆мрачє́нїѧ, вопїю́тъ ра̑ны самово́льныхъ мои́хъ страсте́й.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Просте́рла є҆сѝ рꙋ́цѣ твоѝ къ ще́дромꙋ бг҃ꙋ, марі́е, въ бе́зднѣ ѕѡ́лъ погрꙋжа́емаѧ: и҆ ꙗ҆́коже петрꙋ̀ чл҃вѣколю́бнѡ, рꙋ́кꙋ бж҃е́ственнꙋю прострѐ, твоѐ ѡ҆браще́нїе всѧ́чески и҆скі́й.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Безнача́льнаѧ, несозда́ннаѧ трⷪ҇це, нераздѣ́льнаѧ є҆ди́нице, ка́ющасѧ мѧ̀ прїимѝ, согрѣши́вша сп҃сѝ: твоѐ є҆́смь созда́нїе, не пре́зри, но пощадѝ, и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѻ҆́гненнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ.

Бг҃оро́диченъ: Пречⷭ҇таѧ влⷣчце бг҃ороди́тельнице, наде́ждо къ тебѣ̀ притека́ющихъ, и҆ приста́нище сꙋ́щихъ въ бꙋ́ри, млⷭ҇тиваго и҆ созда́телѧ, и҆ сн҃а твоего̀, ᲂу҆ми́лостиви и҆ мнѣ̀ мл҃твами твои́ми.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Оу҆твердѝ гдⷭ҇и на ка́мени за́повѣдей твои́хъ подви́гшеесѧ се́рдце моѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ст҃ъ є҆сѝ и҆ гдⷭ҇ь.

А҆га́рѣ дре́влѣ дꙋшѐ, є҆гѵ́птѧнынѣ ᲂу҆подо́биласѧ є҆сѝ, порабо́тившисѧ произволе́нїемъ, и҆ ро́ждши но́ваго і҆сма́ила, презо́рство.

І҆а́кѡвлю лѣ́ствицꙋ разꙋмѣ́ла є҆сѝ дꙋшѐ моѧ̀, ꙗ҆влѧ́емꙋю ѿ землѝ къ небесє́мъ, почто̀ не и҆мѣ́ла є҆сѝ восхо́да тве́рда, бл҃гоче́стїѧ;

Сщ҃е́нника бж҃їѧ, и҆ цр҃ѧ̀ ᲂу҆едине́на, хрⷭ҇то́во подо́бїе, въ ми́рѣ житїѧ̀, въ человѣ́цѣхъ подража́й.

Ѡ҆брати́сѧ, постенѝ дꙋшѐ ѻ҆каѧ́ннаѧ, пре́жде да́же не прїи́метъ коне́цъ житїѧ̀ торжество̀: пре́жде да́же две́рь не заключи́тъ черто́га гдⷭ҇ь.

Не бꙋ́ди сто́лпъ сла́ный дꙋшѐ, возврати́вшисѧ вспѧ́ть: ѡ҆́бразъ да ᲂу҆страши́тъ тѧ̀ содо́мскїй, горѣ̀ въ сигѡ́ръ сп҃са́йсѧ.

Моле́нїѧ влⷣко, тебѐ пою́щихъ не ѿве́ржи: но ᲂу҆ще́дри чл҃вѣколю́бче, и҆ пода́ждь вѣ́рою просѧ́щымъ ѡ҆ставле́нїе.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇це про́стаѧ, несозда́ннаѧ, безнача́льное є҆стество̀ въ трⷪ҇цѣ пѣва́емаѧ ѵ҆поста́сей, сп҃си́ ны вѣ́рою покланѧ́ющыѧсѧ держа́вѣ твое́й.

Бг҃оро́диченъ: Ѿ ѻ҆ц҃а̀ безлѣ́тнѡ сн҃а, въ лѣ́то бг҃ороди́тельнице, неискꙋсомꙋ́жнѡ родила̀ є҆сѝ: стра́нное чꙋ́до, пребы́вши дв҃а доѧ́щи.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Оу҆слы́ша прⷪ҇ро́къ прише́ствїе твоѐ, гдⷭ҇и, и҆ ᲂу҆боѧ́сѧ, ꙗ҆́кѡ хо́щеши ѿ дв҃ы роди́тисѧ и҆ человѣ́кѡмъ ꙗ҆ви́тисѧ, и҆ глаго́лаше: ᲂу҆слы́шахъ слꙋ́хъ тво́й и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ: сла́ва си́ле твое́й гдⷭ҇и.

Вре́мѧ живота̀ моегѡ̀ ма́ло, и҆ и҆спо́лнено болѣ́зней и҆ лꙋка́вства: но въ покаѧ́нїи мѧ̀ прїимѝ, и҆ въ ра́зꙋмъ призовѝ, да не бꙋ́дꙋ стѧжа́нїе, ни бра́шно чꙋжде́мꙋ, сп҃се, са́мъ мѧ̀ ᲂу҆ще́дри.

Ца́рскимъ досто́инствомъ, вѣнце́мъ и҆ багрѧни́цею ѡ҆дѣ́ѧнъ, многоимѣ́нный человѣ́къ и҆ првⷣный, бога́тствомъ кипѧ̀ и҆ ста́ды, внеза́пꙋ бога́тства, сла́вы ца́рства ѡ҆бнища́въ лиши́сѧ.

А҆́ще пра́веденъ бѧ́ше ѻ҆́нъ, и҆ непоро́ченъ па́че всѣ́хъ, и҆ не ᲂу҆бѣжѐ ловле́нїѧ льсти́вагѡ и҆ сѣ́ти: ты́ же грѣхолюби́ва сꙋ́щи ѻ҆каѧ́ннаѧ дꙋшѐ, что̀ сотвори́ши, а҆́ще чесо́мꙋ ѿ недовѣ́домыхъ слꙋчи́тсѧ наитѝ тебѣ̀;

Высокоглаго́ливъ ны́нѣ є҆́смь, жесто́къ же и҆ се́рдцемъ, вотщѐ и҆ всꙋ́е, да не съ фарїсе́емъ ѡ҆сꙋ́диши мѧ̀, па́че же мытаре́во смире́нїе пода́ждь мѝ є҆ди́не ще́дре, правосꙋ́де, и҆ семꙋ́ мѧ сочислѝ.

Согрѣши́хъ, досади́въ сосꙋ́дꙋ пло́ти моеѧ̀, вѣ́мъ ще́дре: но въ покаѧ́нїи мѧ̀ прїимѝ, и҆ въ ра́зꙋмъ призовѝ, да не бꙋ́дꙋ стѧжа́нїе, ни бра́шно чꙋжде́мꙋ, сп҃се, са́мъ мѧ̀ ᲂу҆ще́дри.

Самоистꙋка́нъ бы́хъ страстьмѝ, дꙋ́шꙋ мою̀ вредѧ̀ ще́дре, но въ покаѧ́нїи мѧ̀ прїимѝ, и҆ въ ра́зꙋмъ призовѝ, да не бꙋ́дꙋ стѧжа́нїе, ни бра́шно чꙋжде́мꙋ, сп҃се, са́мъ мѧ̀ ᲂу҆ще́дри.

Не послꙋ́шахъ гла́са твоегѡ̀, преслꙋ́шахъ писа́нїе твоѐ законополо́жника: но въ покаѧ́нїи мѧ̀ прїимѝ, и҆ въ ра́зꙋмъ призовѝ, да не бꙋ́дꙋ стѧжа́нїе, ни бра́шно чꙋжде́мꙋ, сп҃се, са́мъ мѧ̀ ᲂу҆ще́дри.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Вели́кихъ безмѣ́стїй во глꙋбинꙋ̀ низве́дшисѧ, неѡдержи́ма была̀ є҆сѝ, но востекла̀ є҆сѝ по́мысломъ лꙋ́чшимъ, къ кра́йнѣй дѣѧ́ньми ꙗ҆́вѣ добродѣ́тели пресла́внѡ, а҆́гг҃льское є҆стество̀ марі́е, ᲂу҆диви́вши.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Нераздѣ́льное сꙋщество́мъ, несли́тное ли́цы, бг҃осло́влю тѧ̀ трⷪ҇ческое є҆ди́но бж҃ество̀, ꙗ҆́кѡ є҆диноца́рственное и҆ сопресто́льное, вопїю́ ти пѣ́снь вели́кꙋю, въ вы́шнихъ трегꙋ́бѡ пѣсносло́вимꙋю.

Бг҃оро́диченъ: И҆ ражда́еши, и҆ двⷭ҇твꙋеши, и҆ пребыва́еши ѻ҆бою́дꙋ є҆стество́мъ дв҃а: рожде́йсѧ ѡ҆бновлѧ́етъ зако́ны є҆стества̀, ᲂу҆тро́ба же ражда́етъ неражда́ющаѧ. бг҃ъ и҆дѣ́же хо́щетъ, побѣжда́етсѧ є҆стества̀ чи́нъ: твори́тъ бо є҆ли̑ка хо́щетъ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Ѿ но́щи ᲂу҆́тренююща, чл҃вѣколю́бче, просвѣтѝ молю́сѧ, и҆ наста́ви и҆ менѐ на повелѣ̑нїѧ твоѧ̑: и҆ наꙋчи́ мѧ сп҃се, твори́ти во́лю твою̀.

Ни́зꙋ снича́щꙋю подража́й ѽ дꙋшѐ, прїидѝ, припадѝ къ нога́ма і҆и҃совыма, да тѧ̀ и҆спра́витъ, и҆ да хо́диши пра́вѡ стєзѝ гдⷭ҇ни.

А҆́ще и҆ кла́дѧзь є҆сѝ глꙋбо́кїй влⷣко, и҆сточи́ ми во́дꙋ и҆з̾ пречи́стыхъ твои́хъ жи́лъ, да ꙗ҆́кѡ самарѧны́нѧ, не ктомꙋ̀ пїѧ́й жа́ждꙋ: жи́зни бо стрꙋи̑ и҆сточа́еши.

Сїлѡа́мъ да бꙋ́дꙋтъ мѝ сле́зы моѧ̑, влⷣко гдⷭ҇и, да ᲂу҆мы́ю и҆ а҆́зъ зѣ̑ницы се́рдца, и҆ ви́ждꙋ тѧ̀ ᲂу҆́мнѡ, свѣ́та превѣ́чна.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Несравне́ннымъ жела́нїемъ всебога́таѧ, дре́вꙋ возжелѣ́вши поклони́тисѧ живо́тномꙋ, сподо́биласѧ є҆сѝ жела́нїѧ, сподо́би ᲂу҆́бѡ и҆ менѐ ᲂу҆лꙋчи́ти вы́шнїѧ сла́вы.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Тѧ̀ трⷪ҇це сла́вимъ, є҆ди́наго бг҃а, ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ є҆сѝ ѻ҆́ч҃е, сн҃е и҆ дш҃е, про́стое сꙋщество̀, є҆ди́нице при́снѡ покланѧ́емаѧ.

Бг҃оро́диченъ: И҆з̾ тебѐ ѡ҆блече́сѧ въ моѐ смѣше́нїе, нетлѣ́ннаѧ безмꙋ́жнаѧ мт҃и дв҃о, бг҃ъ созда́вый вѣ́ки, и҆ соединѝ себѣ̀ человѣ́ческое є҆стество̀.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Возопи́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ къ ще́дромꙋ бг҃ꙋ, и҆ ᲂу҆слы́ша мѧ̀ ѿ а҆́да преиспо́днѧгѡ, и҆ возведѐ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й.

А҆́зъ є҆́смь, сп҃се, ю҆́же погꙋби́лъ є҆сѝ дре́вле ца́рскꙋю дра́хмꙋ: но вже́гъ свѣти́льникъ прⷣте́чꙋ твоего̀ сло́ве, взыщѝ и҆ ѡ҆брѧ́щи тво́й ѡ҆́бразъ.

Воста́ни и҆ поборѝ, ꙗ҆́кѡ і҆исꙋ́съ а҆мали́ка, плотскі̑ѧ стра̑сти, и҆ гаваѡні́ты, лє́стныѧ по́мыслы, при́снѡ побѣжда́ющи.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Да страсте́й пла́мень ᲂу҆гаси́ши, сле́зъ ка̑пли и҆сточи́ла є҆сѝ при́снѡ марі́е, дꙋше́ю распалѧ́ема, и҆́хже бл҃года́ть пода́ждь и҆ мнѣ̀ твоемꙋ̀ рабꙋ̀.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Безстра́стїе нбⷭ҇ное стѧжа́ла є҆сѝ, кра́йнимъ на землѝ житїе́мъ ма́ти. тѣ́мже тебѐ пою́щымъ, страсте́й и҆зба́витисѧ мл҃твами твои́ми, моли́сѧ.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇ца є҆́смь проста̀, нераздѣ́льна, раздѣ́льна ли́чнѣ, и҆ є҆ди́ница є҆́смь є҆стество́мъ соедине́на, ѻ҆ц҃ъ глаго́летъ, и҆ сн҃ъ и҆ бж҃е́ственный дх҃ъ.

Бг҃оро́диченъ: Оу҆тро́ба твоѧ̀ бг҃а на́мъ родѝ, воѡбраже́нна по на́мъ: є҆го́же, ꙗ҆́кѡ созда́телѧ всѣ́хъ, молѝ бцⷣе, да твои́ми мл҃твами ѡ҆правди́мсѧ.

Конда́къ.

Дꙋшѐ моѧ̀, дꙋшѐ моѧ̀, воста́ни, что̀ спи́ши; коне́цъ приближа́етсѧ, и҆ и҆́маши смꙋти́тисѧ: воспрѧнѝ ᲂу҆́бѡ, да пощади́тъ тѧ̀ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, вездѣ̀ сы́й, и҆ всѧ̑ и҆сполнѧ́ѧй.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Согрѣши́хомъ, беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ пред̾ тобо́ю, нижѐ соблюдо́хомъ, нижѐ сотвори́хомъ, ꙗ҆́коже заповѣ́далъ є҆сѝ на́мъ: но не преда́ждь на́съ до конца̀, ѻ҆тцє́въ бж҃е.

И҆счезо́ша дні́и моѝ, ꙗ҆́кѡ со́нїе востаю́щагѡ: тѣ́мже ꙗ҆́кѡ є҆зекі́а слезю̀ на ло́жи мое́мъ, приложи́тисѧ мнѣ̀ лѣ́тѡмъ живота̀. но кі́й и҆са́їа предста́нетъ тебѣ̀ дꙋшѐ, а҆́ще не всѣ́хъ бг҃ъ;

Припа́даю тѝ, и҆ приношꙋ̀ тебѣ̀, ꙗ҆́коже сле́зы глаго́лы моѧ̑: согрѣши́хъ, ꙗ҆́кѡ не согрѣшѝ блꙋдни́ца, и҆ беззако́нновахъ, ꙗ҆́кѡ и҆́ный никто́же на землѝ: но ᲂу҆ще́дри влⷣко, творе́нїе твоѐ, и҆ воззови́ мѧ.

Погребо́хъ ѡ҆́бразъ тво́й, и҆ растли́хъ за́повѣдь твою̀, всѧ̀ помрачи́сѧ добро́та, и҆ страстьмѝ ᲂу҆гаси́сѧ, сп҃се, свѣща̀: но ᲂу҆ще́дривъ возда́ждь мѝ ꙗ҆́коже пое́тъ дв҃дъ, ра́дованїе.

Ѡ҆брати́сѧ, пока́йсѧ, ѿкры́й сокровє́ннаѧ, глаго́ли бг҃ꙋ всѧ̑ вѣ́дꙋщемꙋ: ты̀ вѣ́си моѧ̑ та̑йнаѧ, є҆ди́не сп҃се: но са́мъ мѧ̀ поми́лꙋй, ꙗ҆́коже пое́тъ дв҃дъ по млⷭ҇ти твое́й.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Возопи́вши къ пречⷭ҇тѣй бг҃омт҃ри, пе́рвѣе ѿри́нꙋла є҆сѝ неи́стовство страсте́й, нꙋ́жно стꙋжа́ющихъ, и҆ посрами́ла є҆сѝ врага̀ запе́ншаго: но да́ждь ны́нѣ по́мощь ѿ ско́рби, и҆ мнѣ̀ рабꙋ̀ твоемꙋ̀.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Є҆го́же возлюби́ла є҆сѝ, є҆го́же возжелѣ́ла є҆сѝ, є҆гѡ́же ра́ди пло́ть и҆знꙋри́ла є҆сѝ прпⷣбнаѧ, молѝ ны́нѣ хрⷭ҇та̀ ѡ҆ рабѣ́хъ: ꙗ҆́кѡ да млⷭ҇тивъ бы́въ всѣ̑мъ на́мъ, ми́рное состоѧ́нїе да́рꙋетъ почита́ющымъ є҆го̀.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трⷪ҇це про́стаѧ, нераздѣ́льнаѧ, є҆диносꙋ́щнаѧ, и҆ є҆стество̀ є҆ди́но, свѣ́тове и҆ свѣ́тъ, и҆ ст҃а трѝ, и҆ є҆ди́но ст҃о пое́тсѧ бг҃ъ трⷪ҇ца, но воспо́й, просла́ви, живо́тъ и҆ животы̀, дꙋшѐ, всѣ́хъ бг҃а.

Бг҃оро́диченъ: Пое́мъ тѧ̀, бл҃гослови́мъ тѧ̀, покланѧ́емсѧ тѝ бг҃ороди́тельнице, ꙗ҆́кѡ неразлꙋ́чныѧ трⷪ҇цы породила̀ є҆сѝ є҆ди́наго хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ сама̀ ѿве́рзла є҆сѝ на́мъ сꙋ́щымъ на землѝ небє́снаѧ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Є҆го́же вѡ́инства нбⷭ҇наѧ сла́вѧтъ, и҆ трепе́щꙋтъ херꙋві́ми и҆ серафі́ми, всѧ́ко дыха́нїе и҆ тва́рь, по́йте, бл҃гослови́те, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сле́знꙋю сп҃се стклѧ́ницꙋ, ꙗ҆́кѡ мѵ́ро и҆стощава́ѧ на главꙋ̀, зовꙋ́ ти ꙗ҆́коже блꙋдни́ца, млⷭ҇ти и҆́щꙋщаѧ, мольбꙋ̀ приношꙋ̀, и҆ ѡ҆ставле́нїе прошꙋ̀ прїѧ́ти.

А҆́ще и҆ никто́же, ꙗ҆́коже а҆́зъ согрѣшѝ тебѣ̀, но ѻ҆ба́че прїимѝ и҆ менѐ, бл҃гоꙋтро́бне сп҃се, стра́хомъ ка́ющасѧ, и҆ любо́вїю зовꙋ́ща: согрѣши́хъ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ: поми́лꙋй мѧ̀ млⷭ҇тиве.

Пощадѝ сп҃се твоѐ созда́нїе, и҆ взыщѝ ꙗ҆́кѡ па́стырь поги́бшее, предварѝ заблꙋ́ждшаго, восхи́ти ѿ во́лка, сотвори́ мѧ ѻ҆вча̀ на па́ствѣ твои́хъ ѻ҆ве́цъ. Є҆гда̀ сꙋдїѐ сѧ́деши ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, и҆ пока́жеши стра́шнꙋю сла́вꙋ твою̀ сп҃се: ѽ каковы́й стра́хъ тогда̀! пе́щи горѧ́щей, всѣ̑мъ боѧ́щымсѧ нестерпи́магѡ сꙋди́ща твоегѡ̀.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Свѣ́та незаходи́магѡ мт҃и, тѧ̀ просвѣти́вши, ѿ ѡ҆мраче́нїѧ страсте́й разрѣшѝ. тѣ́мже вше́дши въ дх҃о́внꙋю бл҃года́ть, просвѣтѝ марі́е, тѧ̀ вѣ́рнѡ восхвалѧ́ющыѧ.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Чꙋ́до но́во ви́дѣвъ, ᲂу҆жаса́шесѧ бж҃е́ственный въ тебѣ̀ вои́стиннꙋ ма́ти зѡсі́ма: а҆́гг҃ла бо зрѧ́ше во пло́ти, и҆ ᲂу҆́жасомъ ве́сь и҆сполнѧ́шесѧ, хрⷭ҇та̀ поѧ̀ во вѣ́ки.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Безнача́льне ѻ҆́ч҃е, сн҃е собезнача́льне, ᲂу҆тѣ́шителю бл҃гі́й, дш҃е пра́вый: сло́ва бж҃їѧ роди́телю, ѻ҆ц҃а̀ безнача́льна сло́ве, дш҃е живы́й и҆ зи́ждѧй, трⷪ҇це є҆ди́нице, поми́лꙋй мѧ̀.

Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆́кѡ ѿ ѡ҆броще́нїѧ червлени́цы пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆́мнаѧ багрѧни́ца є҆мманꙋ́илева, внꙋ́трь во чре́вѣ твое́мъ пло́ть и҆стка́сѧ. тѣ́мже бцⷣꙋ вои́стиннꙋ тѧ̀ почита́емъ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Безсѣ́меннагѡ зача́тїѧ ржⷭ҇тво̀ несказа́нное, мт҃ре безмꙋ́жныѧ нетлѣ́ненъ пло́дъ, бж҃їе бо рожде́нїе ѡ҆бновлѧ́етъ є҆стества̀. тѣ́мже тѧ̀ всѝ ро́ди, ꙗ҆́кѡ бг҃оневѣ́стнꙋю мт҃рь правосла́внѡ велича́емъ.

Оу҆млⷭ҇рдисѧ сп҃си́ мѧ, сн҃е дв҃довъ поми́лꙋй, бѣснꙋ́ющыѧсѧ сло́вомъ и҆сцѣли́вый, гла́съ же бл҃гоꙋтро́бный ꙗ҆́кѡ разбо́йникꙋ мнѣ̀ рцы̀: а҆ми́нь глаго́лю тебѣ̀, со мно́ю бꙋ́деши въ раѝ, є҆гда̀ прїидꙋ̀ во сла́вѣ мое́й.

Разбо́йникъ ѡ҆глаго́ловаше тѧ̀, разбо́йникъ бг҃осло́вѧше тѧ̀, ѻ҆́ба бо на крⷭ҇тѣ̀ сви́сѧста: но ѽ бл҃гоꙋтро́бне, ꙗ҆́кѡ вѣ́рномꙋ разбо́йникꙋ твоемꙋ̀, позна́вшемꙋ тѧ̀ бг҃а, и҆ мнѣ̀ ѿве́рзи две́рь сла́внагѡ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀.

Тва́рь содрога́шесѧ распина́ема тѧ̀ ви́дѧщи, го́ры и҆ ка́мєнїѧ стра́хомъ распада́хꙋсѧ, и҆ землѧ̀ сотрѧса́шесѧ, и҆ а҆́дъ ѡ҆бнажа́шесѧ, и҆ соѡмрача́шесѧ свѣ́тъ во днѝ, зрѧ̀ тебѐ і҆и҃се пригвожде́на ко крестꙋ̀.

Досто́йныхъ покаѧ́нїѧ плодѡ́въ не и҆стѧжѝ ѿ менѐ: и҆́бо крѣ́пость моѧ̀ во мнѣ̀ ѡ҆скꙋдѣ̀, се́рдце мнѣ̀ да́рꙋй при́снѡ сокрꙋше́нное, нищетꙋ́ же дх҃о́внꙋю, да сїѧ̑ тебѣ̀ принесꙋ̀, ꙗ҆́кѡ прїѧ́тнꙋю же́ртвꙋ, є҆ди́не сп҃се.

Сꙋдїѐ мо́й, и҆ вѣ́дче мо́й, хотѧ́й па́ки прїитѝ со а҆́гг҃лы, сꙋди́ти мі́рꙋ всемꙋ̀, млⷭ҇тивнымъ твои́мъ ѻ҆́комъ тогда̀ ви́дѣвъ мѧ̀, пощадѝ и҆ ᲂу҆ще́дри мѧ̀ і҆и҃се, па́че всѧ́кагѡ є҆стества̀ человѣ́ча согрѣши́вша.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Оу҆диви́ла є҆сѝ всѣ́хъ стра́ннымъ житїе́мъ твои́мъ, а҆́гг҃лѡвъ чи́ны, и҆ человѣ́кѡвъ собо́ры, невеще́ственнѡ пожи́вши, и҆ є҆стество̀ преше́дши: и҆́мже, ꙗ҆́кѡ невеще́ственныма нога́ма вше́дши марі́е, і҆ѻрда́нъ прешла̀ є҆сѝ.

Припѣ́въ: Прпⷣбнаѧ ма́ти марі́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

Оу҆ми́лостиви созда́телѧ ѡ҆ хва́лѧщихъ тѧ̀, прпⷣбнаѧ ма́ти, и҆зба́витисѧ ѡ҆ѕлобле́нїй и҆ скорбе́й ѻ҆́крестъ напа́дающихъ: да и҆зба́вившесѧ ѿ напа́стей, возвели́чимъ непреста́ннѡ просла́вльшаго тѧ̀ гдⷭ҇а.

Припѣ́въ: Прпⷣбне ѻ҆́тче а҆ндре́е, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

А҆ндре́е честны́й, и҆ ѻ҆́тче требл҃же́ннѣйшїй, па́стырю кри́тскїй, не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ воспѣва́ющихъ тѧ̀: да и҆зба́вимсѧ всѝ гнѣ́ва и҆ ско́рби, и҆ тлѣ́нїѧ, и҆ прегрѣше́нїй безмѣ́рныхъ, чтꙋ́щїи твою̀ па́мѧть вѣ́рнѡ.

Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Ѻ҆ц҃а̀ просла́вимъ, сн҃а превознесе́мъ, бж҃е́ственномꙋ дх҃ꙋ вѣ́рнѡ поклони́мсѧ, трⷪ҇цѣ нераздѣ́льнѣй, є҆ди́ницѣ по сꙋществꙋ̀, ꙗ҆́кѡ свѣ́тꙋ и҆ свѣ́тѡмъ, и҆ животꙋ̀ и҆ животѡ́мъ, животворѧ́щемꙋ и҆ просвѣща́ющемꙋ концы̀.

Бг҃оро́диченъ: Гра́дъ тво́й сохранѧ́й бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ: въ тебѣ́ бо се́й вѣ́рнѡ ца́рствꙋѧй, въ тебѣ̀ и҆ ᲂу҆твержда́етсѧ: и҆ тобо́ю побѣжда́ѧй, побѣжда́етъ всѧ́кое и҆скꙋше́нїе, и҆ плѣнѧ́етъ ра́тники, и҆ прохо́дитъ послꙋша́нїе.