Акафист святителю Николаю Сербскому

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 03 мая (20 апреля ст. ст.)

Не утвержден для общецерковного использования.

А҆ка́ѳїстъ ст҃и́телю нїкола́ю, є҆пⷭ҇кпꙋ жи́чскомꙋ и҆ ѻ҆хрі́дскомꙋ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный проповѣ́дниче и҆ преизрѧ́дный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, всемꙋ̀ мі́рꙋ многоцѣ́нное мѵ́ро про́повѣди и҆злїѧ́й, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае! воспѣва́емъ тѝ похва̑льнаѧ, велича́юще просла́вльшаго тѧ̀ гдⷭ҇а. ты́ же и҆мѣ́ѧй застꙋпле́нїе за на́съ пред̾ ни́мъ ᲂу҆се́рдное, свободи́ ны всѧ́кїѧ рабо́ты вра́жїѧ, ᲂу҆ми́льнѡ пою́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃ла мл҃твы и҆ проповѣ́дника покаѧ́нїѧ, ст҃ы́й нїко́лае, показа́ тѧ творе́цъ всеѧ̀ тва́ри, да просла́виши всечꙋ́дное и҆́мѧ прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы: ꙗ҆ви́лъ бо сѧ є҆сѝ вои́стиннꙋ а҆́гг҃лъ на землѝ и҆ херꙋві́мъ во пло́ти, житїѐ твоѐ воз̾ѡблиста̀ ꙗ҆́кѡ лꙋча̀ пресвѣ́тлаѧ сл҃нца пра́вды. мы́ же чтꙋ́ще пресла̑внаѧ дѣѧ̑нїѧ твоѧ̑, бл҃года́рнѣ восклица́емъ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, пра́вило вѣ́ры и҆ ѻ҆́бразе бл҃гоче́стїѧ: ра́дꙋйсѧ, покаѧ́нїѧ ᲂу҆ч҃телю и҆ грѧдꙋ́щихъ провозвѣ́стниче.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гочести́вагѡ ко́рене и҆зѧ́щное прозѧбе́нїе: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆ч҃ества твоегѡ̀ и҆зрѧ́дное ᲂу҆добре́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, си́ло крѣ́пкаѧ и҆ ᲂу҆твержде́нїе страны̀ се́рбскїѧ: ра́дꙋйсѧ, похвало̀ и҆ вѣ́нче землѝ ва́левскїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сщ҃е́нное ᲂу҆краше́нїе ле́лическїѧ ѻ҆би́тели: ра́дꙋйсѧ, писа̑нїѧ бо твоѧ̑ бг҃одꙋхновє́ннаѧ тебѣ̀ свидѣ́тели.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆чеса̀ на̑ша къ нб҃сѝ возведы́й: ра́дꙋйсѧ, и҆здѣ́тска въ монастырѣ̀ мл҃твꙋ ѡ҆брѣты́й.

Ра́дꙋйсѧ, премⷣростїю бж҃їею и҆ любо́вїю преиз̾ѡби́льный: ра́дꙋйсѧ, блиста́ющїй свѣти́льниче всѣ́ми люби́мый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ в҃.

Прови́дѧ бѣды̑ и҆ собла́зны мнѡ́гїѧ, на ро́дъ се́рбскїй грѧдꙋ́щыѧ, и҆ ча̑дъ бж҃їихъ смѧте́нїе, па́стырю до́брый, ст҃че бж҃їй нїко́лае, проповѣ́довалъ є҆сѝ ᲂу҆се́рднѡ, написа́вый кни̑ги бг҃одꙋхновє́нныѧ во мно́жествѣ: да, гла́дꙋ же и҆ засꙋ́сѣ безбо́жїѧ прише́дшымъ, бы́ли бы́ша пи́ща и҆ питїѐ ча́дѡмъ твои̑мъ. ѻ҆ни́ же ви́дѣвше сїѧ̑ воѻ́чїю, бл҃гочⷭ҇тнѡ и҆ є҆диномꙋ́дреннѡ вопїѧ́хꙋ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ вы́шнїй дарова́сѧ тѝ, ст҃ы́й нїко́лае, непщева́ти гѡ́рнѧѧ ѿ ю҆́ности твоеѧ̀: ꙗ҆́кѡ даде́сѧ тѝ мꙋ́дрость бг҃осло́вїѧ и҆ дх҃ъ мл҃твенный. ты́ же посто́мъ, бдѣ́нїемъ и҆ слеза́ми, мнѡ́гїѧ и҆ бога̑тныѧ добродѣ́тєли стѧжє́нныѧ, по все́й вселе́ннѣй млⷭ҇тивнѡ сѣ́ѧлъ є҆сѝ. тогѡ̀ ра́ди сла́вѧще тѧ̀, за хрⷭ҇та̀ заточе́нїе, бїє́нїѧ и҆ сле́зы претерпѣ́вшаго, воспѣва́емъ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, и҆́стины правосла́вїѧ неѡбори́маѧ стѣно̀: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е, ѻ҆ц҃є́въ сла́во и҆ красото̀.

Ра́дꙋйсѧ, дарѡ́въ дх҃а бж҃їѧ сосꙋ́де златы́й: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆че́нїй безбо́жныхъ и҆ ло́жныхъ ѡ҆бличи́телю ст҃ы́й.

Ра́дꙋйсѧ, слове́съ живота̀ вѣ́чнагѡ бл҃говѣ́стниче неꙋмолка́емый: ра́дꙋйсѧ, па́стырю до́брый и҆ стра́же ѻ҆ве́цъ твои́хъ неꙋсыпа́емый.

Ра́дꙋйсѧ, ло́жь ѡ҆бличи́вый и҆ ст҃о́е правосла́вїе ᲂу҆тверди́вый: ра́дꙋйсѧ, вели́кїй ви́тѧзю, ѕлосла́вїе латі́нское ѡ҆бори́вый.

Ра́дꙋйсѧ, въ бѣдѣ̀ и҆ ско́рби лю́демъ ско́рый ᲂу҆слы́шителю: ра́дꙋйсѧ, не́мощей на́шихъ млⷭ҇рдый цѣли́телю.

Ра́дꙋйсѧ, блгⷣтїю дх҃а ст҃а́гѡ бога́тнѡ ѡ҆заре́нный: ра́дꙋйсѧ, равноапⷭ҇льный па́стырю и҆ ᲂу҆ч҃телю вселе́ннѣй.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ г҃.

Си́ла вы́шнѧгѡ, ст҃ы́й нїко́лае, ѿ ю҆́ности вои́стиннꙋ хранѧ́ше тѧ̀: ᲂу҆глѣба́ющꙋ тѝ въ рѣцѣ̀ гра́дцѣ, гдⷭ҇ь сп҃се́ тѧ рꙋко́ю ѻ҆́трока срѣ́тена: ѻ҆те́цъ же тво́й и҆скꙋпи́ тѧ ѿ разбо́йника на тре́хъ сѡ́тъ дꙋка̑тъ: превозмо́глъ є҆сѝ балка́нскꙋю голго́ѳꙋ ра́тнꙋю, и҆ покꙋше́нїй на живо́тъ тво́й мно́жество, жи́вꙋ тѝ и҆зше́дшꙋ и҆з̾ ᲂу҆зи́лища даха́ꙋ а҆́дова. мы́ же но́ва тѧ̀ а҆пⷭ҇ла, прⷪ҇ро́ка и҆ ст҃и́телѧ и҆мꙋ́ще, храни́вшемꙋ тѧ̀ гдⷭ҇ꙋ бл҃года́рнꙋю возно́симъ пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа!

І҆́косъ г҃

И҆мѣ́ѧ тща́нїе ѡ҆ по́двизѣ и҆́ноческагѡ равноа́гг҃льнагѡ житїѧ̀, пꙋсты́нниче ѻ҆́хрїдскїй нїко́лае, ѿ лѣ́та до лѣ́та проходи́лъ є҆сѝ стремни̑ны ст҃огѡ́рскїѧ, взыска́ѧй пꙋсты́нники да наслади́шисѧ бесѣ́дъ ст҃ы́хъ: та́кѡ восходи́лъ є҆сѝ ѿ си́лы въ си́лꙋ, ѿ дѣѧ́нїѧ къ бг҃овидѣ́нїю, приража́ѧсѧ во́зрастꙋ хрⷭ҇то́вꙋ. мы́ же дивѧ́щесѧ ре́вности, подвигѡ́мъ и҆ любвѝ твое́й, пое́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, дꙋше́ю все́ю, срⷣцемъ и҆ ᲂу҆мо́мъ хрⷭ҇та̀ возлю́бль: ра́дꙋйсѧ, є҆гѡ̀ бл҃го́е и҆́го на себѐ прїе́мъ.

Ра́дꙋйсѧ, тщеты̀ и҆ бла́га сегѡ̀ мі́ра ѿрекі́йсѧ: ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇нагѡ ѻ҆ч҃ества пла́меннѣ влекі́йсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́хъ гдⷭ҇нихъ за́повѣдей блюсти́телю: ра́дꙋйсѧ, и҆змла́да бл҃гоговѣ́йный мл҃твы чти́телю.

Ра́дꙋйсѧ, наро́дꙋ се́рбскомꙋ хрⷭ҇то́въ пꙋ́ть показа́вый: ра́дꙋйсѧ, ча̑да твоѧ̑ моле́ньми те́плыми ѡ҆сѣнѧ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, мл҃твою свое́ю ѿ скорбе́й на́съ и҆збавлѧ́еши: ра́дꙋйсѧ, ѿ ѕлы́хъ клеве́тъ лю́ди крѣ́пкѡ защища́еши.

Ра́дꙋйсѧ, но́вый златоꙋ́стый проповѣ́дниче чꙋде́сный: ра́дꙋйсѧ, земны́й а҆́гг҃ле и҆ чл҃вѣ́че нбⷭ҇ный.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рю и҆скꙋше́нїй проти́вꙋ на́шеѧ ст҃ы́ѧ цр҃кве воздвиза́емꙋю, пред̾ꙋзрѣ́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю нїко́лае, ꙗ҆́кѡ па́стырь до́брый ᲂу҆чѧ́й ѻ҆́вцы хрⷭ҇тѡ́вы стра́хꙋ бж҃їю. проходѧ̀ концы̀ вселе́нныѧ, проповѣ́довалъ є҆сѝ є҆ѵⷢ҇лїе во тьмѣ̀ невѣ́дѣнїѧ сѣдѧ́щымъ, да въ мл҃твѣ бдѧ́ще, и҆́стиннꙋю вѣ́рꙋ и҆ за́пѡвѣди гдⷭ҇ни хранѧ́ще, пред̾ ни́мъ чи́стымъ срⷣцемъ ходѧ́ще, ра́достнѡ є҆мꙋ̀ воскли́кнꙋтъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шаще тѧ̀, златоꙋ́стый хрⷭ҇то́въ нїко́лае, сосꙋ́дъ и҆збра́нъ, преиспо́лнь дарѡ́въ дх҃а и҆ пѡ́двигъ млⷭ҇рдїѧ, ᲂу҆бо́гихъ ревни́телѧ, вдови́цъ и҆ си́рыхъ пита́телѧ, стра́ждꙋщихъ защи́тителѧ и҆ ᲂу҆тѣ́шителѧ, за грѣ́шныхъ сле́знагѡ мл҃твенника, лю́дїе со всѣ́хъ стра́нъ притека́ютъ тѝ. съ ни́ми же кꙋ́пнѡ и҆ мы̀ ѡ҆ грѣсѣ́хъ свои́хъ ка́ющесѧ, и҆ предста́тельства твоегѡ̀ пред̾ гдⷭ҇емъ проси́тельнѣ молѧ́ще, велегла́снѡ вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, всего̀ себѐ въ же́ртвꙋ гдⷭ҇еви принесы́й: ра́дꙋйсѧ, на высотꙋ̀ безстра́стїѧ смире́ннѡ возше́дый.

Ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇то́въ вои́телю за и҆́стинꙋ добропобѣ́дный: ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇нагѡ домострои́телѧ ра́бе бл҃гі́й и҆ вѣ́рный.

Ра́дꙋйсѧ, пред̾ гдⷭ҇емъ на́съ непосты́днѡ застꙋпа́ѧй: ра́дꙋйсѧ, невѣ́рїемъ ѡ҆б̾ѧ̑тыѧ просвѣща́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, любо́вїю свое́ю заблꙋ́ждшыѧ вразꙋмлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, во грѣсѣ́хъ ка́ющыѧсѧ ско́рѡ ᲂу҆тѣша́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆чє́нїи твои́ми пита́вый ны̀ и҆ грѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, мнѡ́гаѧ ча̑да ст҃ы́мъ дх҃омъ породи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, наста́вниче взыскꙋ́ющихъ и҆́стины: ра́дꙋйсѧ, преиз̾ѡби́льное ѡ҆дожде́нїе нбⷭ҇нагѡ бг҃омы́слїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ є҃.

Бжⷭ҇твенный свѣ́тъ ѡ҆сїѧ̀ темни́цꙋ твою̀, мч҃ниче нїко́лае, тоѧ̑ стѣ́ны бы́ша пла́мень ѻ҆́гненный, є҆гда̀ въ герма́нстѣмъ ᲂу҆зи́лищи даха́ꙋ ꙗ҆ви́сѧ тѝ хрⷭ҇то́съ ѡ҆бодрѧ́й тѧ̀: кі́йждо бо сп҃се́нїѧ и҆щѧ́й да во́зьметъ крⷭ҇тъ сво́й и҆ грѧде́тъ по не́мъ, всѧ́кое страда́нїе ᲂу҆́бѡ привре́меннѡ, црⷭ҇твїе же бж҃їе є҆́сть вѣ́чнѡ. та́кожде и҆ ты̀ гдⷭ҇а взыскꙋ́ющымъ показа́лъ є҆сѝ, наꙋча́ѧ во смире́нїи непреста́ннѡ воспѣва́ти: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѧй чи́стое и҆ ст҃о́е житїѐ твоѐ, и҆сповѣ́дниче нїко́лае, вра́гъ ро́да чл҃вѣ́ча вожделѣ́ тѧ погꙋби́ти: наведе́ бо на тѧ̀ и҆скꙋше́нїй мно́жество, и҆ на живо́тъ тво́й покꙋшє́нїѧ да́же до насме́ртническа заточе́нїѧ, и҆дѣ́же са́мъ ꙗ҆ви́сѧ тѝ ꙗ҆́кѡ пова́пленъ гдⷭ҇и́нъ и҆ фїлосо́фъ, є҆го́же ты̀, преиспо́лнь дх҃а ст҃а́гѡ, побѣжда́ше гл҃го́ломъ ᲂу҆́стъ твои́хъ. се́й бо гнѣ́венъ на тѧ̀ ꙗ҆́кѡ смра́дный ды́мъ и҆счезѐ. мы́ же дивѧ́щесѧ тѝ, за хрⷭ҇та̀ мнѡ́гїѧ мꙋ̑ки претерпѣ́вшꙋ, съ ѻ҆чесы̀ сле́зными восклица́емъ тѝ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, неѕло́бїемъ свои́мъ дꙋ́ха ѕло́бы побѣжде́й: ра́дꙋйсѧ, си́лою бж҃їѧ блгⷣти врагѝ ви̑димыѧ и҆ неви̑димыѧ потребле́й.

Ра́дꙋйсѧ, мл҃твою свое́ю а҆́гг҃лы мра́ка и҆згонѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, въ смире́нїи и҆ кро́тости подо́бїе хрⷭ҇тꙋ̀ ꙗ҆влѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃говѣ́стїемъ твои́мъ сꙋпоста́ты посрамлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, словесы̀ твои́ми си̑лы а҆́да сотрѧса́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, жестоковы́йныхъ и҆ ѕлы́хъ дꙋ́шъ бл҃го́е ᲂу҆мѧгче́нїе: ра́дꙋйсѧ, рꙋкꙋ̀ твоє́ю воздѣѧ̑нїи нб҃сє́мъ ѿверзе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, мл҃твами твои́ми ка́ющыѧсѧ грѣхѡ́въ свобожда́ѧй: ра́дꙋйсѧ, трꙋды̑ твои́ми пра́вды а҆́лчꙋщыѧ пита́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, серде́цъ ѡ҆камене́нныхъ ско́рый пробꙋди́телю: ра́дꙋйсѧ, наги́хъ покрови́телю и҆ плѣ́нныхъ свободи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дницы тобо́ю, вели́кїй равноапⷭ҇ле нїко́лае, по́сланнїи, ꙗ҆ви́шасѧ ма́лїи а҆пⷭ҇ли, во вре́тищи бо зе́мли сє́рбскїѧ проходѧ́ще, на ра́мени во влага́лищи є҆ѵⷢ҇лїе носѧ́ще, и҆́мже лю́демъ хрⷭ҇та̀ бл҃говѣствꙋ́юще: вѣща́нїе своѐ пре́жде дѣ́ломъ показꙋ́юще, всѧ̑ безме́зднѡ и҆ бл҃гоговѣ́йнѡ творѧ́хꙋ, и҆ съ наро́домъ вопїѧ́хꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю нїко́лае, въ житїѝ свое́мъ па́че сїѧ́нїѧ сѣ́вернагѡ, свѣ́томъ хрⷭ҇то́вымъ всѣ́хъ просвѣща́ѧ, ᲂу҆ч҃никѝ свои́ми кꙋ́пнѡ со ча̑ды и҆́хъ ѻ҆би́тєли сє́рбскїѧ и҆сполнѧ́ѧ. тѣ́мже трꙋды̀ твоѧ̑ бл҃года́рнѡ почита́юще, тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ си́це восхвалѧ́юще:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы вѣ́рный слꙋжи́телю: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇та̀ тѣле́сныма ѻ҆чи́ма зри́телю.

Ра́дꙋйсѧ, хлѣ́бомъ жи́зни вѣ́чныѧ до́брѣ насыще́нный: ра́дꙋйсѧ, питїе́мъ безсме́ртїѧ длѧ вѣ́чности напое́нный.

Ра́дꙋйсѧ, въ пе́рстнѣмъ тѣлесѝ сла́дость нбⷭ҇нꙋю предвкꙋси́вый: ра́дꙋйсѧ, насе́льники но́выми монастырѝ и҆спо́лнивый.

Ра́дꙋйсѧ, цр҃кве́й и҆ ѻ҆би́телей мно́зѣхъ сла́вный строи́телю: ра́дꙋйсѧ, наста́вниче мона́хѡвъ и҆ мїрѧ́нъ ᲂу҆ч҃телю.

Ра́дꙋйсѧ, приста́нище ти́хое ѡ҆бꙋрева́емыхъ до́льнимъ мі́ромъ: ра́дꙋйсѧ, на́съ ѡ҆блекі́й въ бл҃гꙋ́ю покаѧ́нїѧ порфѵ́рꙋ.

Ра́дꙋйсѧ, ми́ра и҆ пра́вды бж҃їѧ ᲂу҆се́рдный ревни́телю: ра́дꙋйсѧ, бг҃омо́льнагѡ во́инства хрⷭ҇то́ва сла́вный предводи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ з҃.

Хотѧ̀ чл҃вѣколю́бецъ гдⷭ҇ь ꙗ҆ви́ти въ тебѣ̀, всебл҃же́нне нїко́лае, своѐ неизрече́нное къ лю́демъ млⷭ҇рдїе, показа́ тѧ но́ва и҆сповѣ́дника на защи́тѣ ро́да се́рбскагѡ и҆ цр҃кве: напа́дшымъ бо є҆ретїкѡ́мъ латі̑нскимъ на ѻ҆ч҃ество твоѐ, воздвиза́сте зна́менїе побѣ́ды со дрꙋ́ги твои́ми, не щадѧ́ще живота̀ за крⷭ҇тъ чⷭ҇тны́й и҆ свобо́дꙋ златꙋ́ю, и҆ ра́достнѡ поѧ́сте бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́ваго тѧ̀ ви́дѧ бж҃їѧ и҆збра́нника, хрⷭ҇тоно́сный нїко́лае, со слеза́ми молѧ́щасѧ бг҃ꙋ да сохрани́тъ лю́ди своѧ̑ въ вѣ́рѣ пра́дѣднѣй, наро́дъ вѣ́рный грѧдѐ по тебѣ̀, до́ндеже ѡ҆чи́стилъ є҆сѝ зе́млю ѿ є҆ретїкѡ́въ, и҆ ᲂу҆пра́вилъ є҆сѝ ладїю̀ цр҃ко́внꙋю ст҃оѻч҃ескими вода́ми на восто́къ. сегѡ̀ ра́ди лю́дїе тѧ̀ хва́лѧтъ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, пото́па є҆́реси латі́нскїѧ на́съ и҆збавле́й: ра́дꙋйсѧ, а҆мали́ка мы́сленнаго побѣжде́й.

Ра́дꙋйсѧ, своемꙋ̀ ро́дꙋ ѻ҆́бразе и҆ сла́вный предводи́телю: ра́дꙋйсѧ, дꙋ́шъ на́шихъ ѿ тщеты̀ за́падныѧ мꙋ́дрый спаси́телю.

Ра́дꙋйсѧ, сле́знѡ ка́ющихсѧ те́плый застꙋ́пниче: ра́дꙋйсѧ, пред̾ прⷭ҇то́ломъ бж҃їимъ на́шъ непреста́нный мл҃твенниче.

Ра́дꙋйсѧ, на бжⷭ҇твеннѣй стра́жи вѣ́ры а҆пⷭ҇льскїѧ ᲂу҆тверди́телю: ра́дꙋйсѧ, сꙋевѣ́рїѧ и҆ ѕловѣ́рїѧ прогони́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бремене́нныхъ грѣхи̑ мно́гими непосты́дное ᲂу҆вѣре́нїе: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ сла́вное блгⷣтїю ᲂу҆вѣнча́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, пресвѣ́тлый сто́лпе, по пꙋсты́ни мра́чнѣй на́мъ води́телю: ра́дꙋйсѧ, грѣ̑хъ сокрове́нныхъ прозорли́вый ѡ҆бличи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ и҃.

Стра́нно чꙋ́до показа́сѧ дерзнове́нїе твоѐ, дх҃оно́сный нїко́лае, заклина́ющꙋ тѝ сꙋпоста́ты землѝ се́рбскїѧ, и҆лѝ да причте́нъ бꙋ́деши стрѣлѧ́ємымъ гра́жданѡмъ кра́лева гра́да, и҆лѝ да преста́нꙋтъ стрѣлѧ́нїе па́ствы твоеѧ̀. ѻ҆ни́ же ꙗ҆зы̑чницы герма́нстїи плѣни́ша тѧ̀, ѻ҆ба́че стрѣлѧ́нїе наро́дное преста̀. мы́ же немогꙋ́ще и҆зрещѝ страда̑нїѧ твоѧ̑ и҆ мл҃твєнныѧ сле́зы, ѡ҆ лю́дехъ тобо́ю и҆сточє́нныѧ, те́плѣ тѧ̀ бл҃годари́мъ, и҆ хрⷭ҇та̀ побѣди́телѧ сме́рти сла́вимъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь вои́стиннꙋ дѣ́латель вїногра́да хрⷭ҇то́ва є҆сѝ, премꙋ́дрый нїко́лае, мѣ́рѧй всѧ̑ писа́нїемъ сщ҃е́ннымъ: ко́е бо прича́стїе пра́вдѣ къ беззако́нїю; и҆лѝ ко́е ѻ҆бще́нїе свѣ́тꙋ ко тьмѣ̀; и҆лѝ ка́ѧ ча́сть вѣ́рнꙋ съ невѣ́рнымъ; тѣ́мже ᲂу҆̀бо невѣ̑рныѧ непщева́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ гѡ́ршаѧ и҆ сквє́рншаѧ бг҃ꙋ, по гл҃го́лꙋ бо прⷪ҇ро́чꙋ: речѐ безꙋ́менъ въ срⷣцы свое́мъ: нѣ́сть бг҃ъ. сегѡ̀ ра́ди безꙋ́мливїи поверга́ютъ на тѧ̀ дре́вїе и҆ ка́менїе, до́ндеже мы̀ вѣ́рнїи воспѣва́емъ тѝ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рꙋ непра́веднѡ гони́мꙋю хра́брѡ ѡ҆хранѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, живо́тъ сво́й за ста́до твоѐ полага́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, вели́кимъ по́стническимъ по́двигомъ и҆ соверше́ннымъ нестѧжа́нїемъ ᲂу҆кра́шенный: ра́дꙋйсѧ, во пла́чи ѡ҆ грѣсѣ́хъ свои́хъ и҆ всегѡ̀ мі́ра дх҃омъ и҆́стины ᲂу҆тѣ́шенный.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ̑мъ вѣ́рою тѝ притека́ющымъ хода́таю сп҃се́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, подви́жниче неꙋсыпа́емый не вѣ́дꙋщїй ѿдохнове́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, любо́вь пламенѣ́ющꙋю ко гдⷭ҇ꙋ ꙗ҆ви́вый: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆гне́мъ мл҃твы стрѣ̑лы вра̑жїѧ попали́вый.

Ра́дꙋйсѧ, вели́кое и҆ сла́вное бога́тство вѣ́рныхъ: ра́дꙋйсѧ, сбы́тїй грѧдꙋ́щихъ прⷪ҇ро́че достовѣ́рный.

Ра́дꙋйсѧ, дарѡ́въ дх҃о́вныхъ свѣ́щниче неꙋгаси́мый: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆би́тєли ра̑йскїѧ со ст҃ы́ми наслѣ́дивый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ ѳ҃.

Всѣ̑мъ на ра́дость во и҆скꙋше́нїихъ и҆ ско́рбехъ сꙋ́щымъ показа̀ гдⷭ҇ь тѧ̀ па́стырѧ вели́каго, бг҃оно́се ѻ҆́ч҃е на́шъ нїко́лае, бѡлѣ́зни и҆сцѣлѧ́ющаго, ѕлы̑ѧ дꙋ́хи и҆зъ люде́й и҆згонѧ́ющаго, ѿ непра́ведныѧ сме́рти сп҃са́ющаго, къ покаѧ́нїю призыва́ющаго. црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное въ срⷣца́хъ людски́хъ бо насажда́еши, бг҃а ѡ҆ сп҃се́нїи на́шемъ ᲂу҆молѧ́ѧ. мы́ же твоеѧ̀ по́мощи взыскꙋ́юще, съ вѣ́рою и҆ наде́ждою восклица́емъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑и многовѣща́ннїи не возмо́гꙋтъ и҆зрещѝ си́лꙋ про́повѣди и҆ мл҃твы твоеѧ̀, требл҃же́нне нїко́лае, пре́далъ бо є҆сѝ себѐ на слꙋже́нїе бли̑жнимъ, всѣ̑мъ бы́сть всѧ̑: совѣ́тникъ бл҃гі́й недоꙋмѣва́ющымъ, ᲂу҆тѣ́шитель ᲂу҆ныва́ющымъ, заблꙋ́ждшихъ кро́ткое вразꙋмле́нїе, болѧ́щихъ ско́рое и҆сцѣле́нїе, си́рыхъ и҆ немощны́хъ пита́тель и҆ защи́титель, дꙋ́шъ на́шихъ всемо́щный воскрⷭ҇и́тель. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ни́щихъ и҆ ᲂу҆бо́гихъ млⷭ҇тивый покрови́телю: ра́дꙋйсѧ, правосла́внагѡ просвѣще́нїѧ вели́кїй ᲂу҆ч҃телю.

Ра́дꙋйсѧ, къ тебѣ̀ притека́ющымъ ѻ҆те́цъ чадолюби́вый: ра́дꙋйсѧ, во словесѣ́хъ любвѐ ѡ҆бодре́нїе и҆ ᲂу҆тѣше́нїе и҆̀мъ ꙗ҆ви́вый.

Ра́дꙋйсѧ, лѣ́ствице вели́каѧ, на нб҃о возводѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, ст҃а́ѧ ба́не, со́вѣсть ѡ҆мыва́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, врачꙋ̀ премꙋ́дрый, всѣ́хъ недꙋ̑гъ дꙋхо́вныхъ и҆сцѣли́телю: ра́дꙋйсѧ, наде́жный живота̀ въ мі́рѣ се́мъ пꙋтеводи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, срⷣца̀ на̑ша напаѧ́ющїй росоно́сный ѻ҆́блаче: ра́дꙋйсѧ, црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ земны́й наслѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, а҆́лчꙋщымъ и҆ гла̑днымъ ᲂу҆хлѣ́бїѧ пода́телю: ра́дꙋйсѧ, лжѝ и҆стреби́телю и҆ и҆́стины рачи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ і҃.

Сп҃си́тельнагѡ твоегѡ̀ по́двига, ст҃и́телю нїко́лае, дости́гъ сконча́нїѧ, на мл҃твѣ колѣнопреклоне́ннѡ ст҃ꙋ́ю дꙋ́шꙋ твою̀ въ рꙋ́цѣ бж҃їи пре́далъ є҆сѝ, ю҆́же а҆́гг҃ли ст҃і́и вознесо́ша горѣ̀ ко прⷭ҇то́лꙋ вседержи́телѧ, да предстои́ши въ сла́вѣ невече́рнѣй, со всѣ́ми ст҃ы́ми молѧ̀ є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца дарова́ти покаѧ́нїе неради́вомꙋ ѡ҆ вѣ́рѣ ро́дꙋ на́шемꙋ. мы́ же кꙋ́пнѡ съ ᲂу҆миле́нїемъ є҆мꙋ̀ взыва́емъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣ́ны зда́ннагѡ тобо́ю хра́ма ᲂу҆поко́иша въ коне́цъ твоѧ̑ чⷭ҇тны̑ѧ мо́щи, ст҃че нїко́лае, въ ле́личи ве́си рожде́нїѧ твоегѡ̀, въ ню́же заповѣ́да пренести́ тѧ, є҆гда̀ и҆́мать вре́мѧ и҆спо́лнитисѧ. пред̾ꙋвѣ́дѣвъ бо свы́ше ско́рꙋю кончи́нꙋ свою̀, поиска̀ и҆зъ кра́лева кове́ръ се́рбскїй тѝ въ пелены̀ мѣ́стѡ и҆ го́рсть се́рбскїѧ землѝ: крⷭ҇тъ же гро́бищный созда̀ свои́ма рꙋка́ма, повелѣ́въ въ про́стѣ ра́цѣ дре́вѧнѣ тѧ̀ погребстѝ. мы́ же, таково́мꙋ твоемꙋ̀ смире́нїю дивѧ́щесѧ, пое́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, кончи́ною твое́ю ст҃ость житїѧ̀ на́мъ показа́вый: ра́дꙋйсѧ, въ мл҃твѣ ᲂу҆миле́нный дꙋ́хъ тво́й гдⷭ҇еви преда́вый.

Ра́дꙋйсѧ, вѣнце́мъ безсме́ртїѧ ѿ рꙋкѝ цр҃ѧ̀ црⷭ҇твꙋющихъ главо̀ вѣнча́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, мл҃твенныхъ и҆ по́стническихъ подвигѡ́въ сокро́вищнице та́йнаѧ и҆ сла́внаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆́мъ тво́й и҆ срⷣце мл҃твеннѡ въ бз҃ѣ ᲂу҆тверди́вый: ра́дꙋйсѧ, тве́рдый сто́лпе бл҃гочⷭ҇тїѧ неколеби́мый.

Ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче неꙋгаси́мый, бж҃їимъ пла́менемъ возжже́нный: ра́дꙋйсѧ, сп҃си́телѧ и҆ пра́вды є҆гѡ̀ ра́ди и҆згна́нниче и҆ сонаслѣ́дниче црⷭ҇твїѧ бл҃же́нный.

Ра́дꙋйсѧ, мл҃твенниче ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ сле́зный и҆ ᲂу҆се́рдный: ра́дꙋйсѧ, моще́й принесе́нїемъ ᲂу҆тѣ́шивый на́съ млⷭ҇рднѡ.

Ра́дꙋйсѧ, на же́ртвенницѣ бж҃їемъ се́рбскаѧ же́ртво но́ваѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆ч҃ествꙋ твоемꙋ̀ земно́мꙋ сла́во мно́гаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе непреста́нное прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ возносѧ̀, бг҃оно́сный нїко́лае, всецѣ́лымъ житїе́мъ твои́мъ вели́кїй и҆сповѣ́дникъ и҆́стины ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, сі́есть правосла́вїѧ ᲂу҆твержде́нїе: вѣ́ры, наде́жды и҆ любвѐ наставле́нїе: цр҃кви, ѻ҆ч҃ествꙋ и҆ всѧ́цѣй дꙋшѝ застꙋпле́нїе. сегѡ̀ ра́ди бл҃года́рни сꙋ́ще гдⷭ҇еви, таковꙋ́ю млⷭ҇ть є҆гѡ̀ къ на́мъ восхвалѧ́емъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтоза́рнꙋю лꙋчꙋ̀ во мра́цѣ невѣ́дѣнїѧ сꙋ́щымъ па́че по ᲂу҆спе́нїи твое́мъ возсїѧ́вшꙋю, ви́димъ тѧ̀, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ нїко́лае. мно́зїи бо, ᲂу҆мꙋ̀ помрачи́вшꙋсѧ, нача́ша па́ки проповѣ́дати ᲂу҆́бѡ сꙋевѣ̑рїѧ и҆ є҆́рєси ѿве́ргнꙋтыѧ дре́вле, но́вою же го́ршею всее́ресїю ѿ всѣ́хъ ѕловѣ́рїй сочине́нною ста́до твоѐ гꙋбѧ́ще. мы́ же мра́къ се́й и҆ повѣ̑трїѧ ꙗ҆дови̑таѧ ѿгна́ти молѧ́ще, съ ᲂу҆пова́нїемъ тѝ вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, блиста́ющаѧ мо́лнїе, є҆́рєси пожига́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, гро́ме свѣ́тлый, ᲂу҆страша́ющїй соблазнѧ́ющыѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ ско́рый и҆зба́вителю: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ и҆ недꙋ́жныхъ млⷭ҇рдый и҆сцѣли́телю.

Ра́дꙋйсѧ, со́ле землѝ, ѿ поги́бели на́съ сп҃са́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣ́те мі́ра, чл҃вѣ́ки просвѣща́ющїй.

Ра́дꙋйсѧ, любо́вїю свое́ю всѧ̑ концы̀ ѻ҆ч҃ества твоегѡ̀ ѡ҆б̾ѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ всемꙋ̀ мі́рꙋ мꙋ́дростїю и҆ любо́вїю возсїѧ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, забвє́ннымъ всѣ́ми, си̑рымъ и҆ ᲂу҆бѡ́гимъ застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, побѣди́телѧ сме́рти и҆ пречⷭ҇тыѧ є҆гѡ̀ мт҃ре при́сное бл҃годаре́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бла̑гъ земны́хъ и҆ нбⷭ҇ныхъ незави́стный пода́телю: ра́дꙋйсѧ, лꙋка́выхъ дѣ́лъ льстеца̀ крѣ́пкїй побѣди́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣтныхъ дарѡ́въ дх҃а ст҃а́гѡ и҆сто́чника тѧ̀ вѣ́дꙋще, влады́ко нїко́лае, сїѧ̑ бл҃года́рнѡ прїе́млемъ и҆ бл҃гоговѣ́йнѡ тѧ̀ мо́лимъ: ᲂу҆молѝ щедрода́телѧ хрⷭ҇та̀, да храни́тъ цр҃ковь свою̀ ст҃ꙋ́ю неврежде́ннꙋ ѿ невѣ́рїѧ, раско́ла, є҆ресе́й, па́че же ѿ новѣ́йшїѧ всее́реси, да твои́мъ застꙋпле́нїемъ бѣ́дъ и҆ напа́стей и҆збавлѧ́еми, взыва́емъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще по́двиги, болѣ̑зни и҆ трꙋды̀ равноапⷭ҇льнагѡ житїѧ̀ твоегѡ̀, и҆ пресла́вныхъ же твои́хъ дѣѧ́нїй мно́жество, ᲂу҆бл҃жа́емъ тѧ̀, всехва́льне нїко́лае, ꙗ҆́кѡ ми́лостивна мл҃твенника пред̾ гдⷭ҇емъ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ, и҆ съ любо́вїю зове́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇тотꙋ̀ дꙋшѝ и҆ тѣ́ла непоро́чнѣ сохрани́вый: ра́дꙋйсѧ, красѡты̀ мі́ра сегѡ̀ во ᲂу҆ме́ты вмѣни́вый.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ̑мъ се́рбскимъ бг҃омо́льцємъ ѻ҆те́цъ чадолюби́вый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́коже и҆ сро́дникѡмъ твои̑мъ во и҆́ночествѣ процвѣстѝ пособи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃оизбра́нный па́стырю твоегѡ̀ ро́да се́рбскагѡ: ра́дꙋйсѧ, є҆динодꙋ́шный дрꙋ́же є҆динокро́внагѡ наро́да рꙋ́сскагѡ.

Ра́дꙋйсѧ, цр҃ѧ̀ великомч҃ника почита́телю, є҆мꙋ̀ тезоиме́нный: ра́дꙋйсѧ, въ че́сть мч҃никѡвъ црⷭ҇твенныхъ воздви́гнꙋвый на ѻ҆́хрїдѣ хра́мъ въ мі́рѣ пе́рвый.

Ра́дꙋйсѧ, цр҃ѧ́ же ѻ҆́бразъ въ се́рбскихъ хра́мѣхъ написа́ти повелѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, же́ртвꙋ є҆гѡ̀ за лю́ди съ мч҃ничествомъ цр҃ѧ̀ ла́зарѧ на ко́совѣ по́ли ра́внѡ почита́вый.

Ра́дꙋйсѧ, правосла́вныѧ и҆́стины вели́кїй и҆сповѣ́дниче: ра́дꙋйсѧ, ст҃оѻч҃ескихъ преда́нїй сла́вный проповѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, вели́кїй се́рбскїй просвѣти́телю.

Конда́къ г҃і.

Ѽ пресвѣ́тлый и҆ пречꙋ́дный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, ст҃и́телю ѻ҆́ч҃е на́шъ нїко́лае, всехва́льный и҆ всечⷭ҇тны́й а҆рхїере́ю бж҃їй! за преди́вное твоѐ слꙋже́нїе сп҃се́нїю ро́да правосла́внагѡ прїимѝ во бл҃годаре́нїе ѿ на́съ сїѐ ма́лое моле́нїе тебѣ̀ возноси́мое, ꙗ҆́коже гдⷭ҇ь прїѧ́тъ лє́птѣ двѣ̀ ѿ вдови́цы ᲂу҆бо́гїѧ, и҆ ᲂу҆молѝ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ и҆зба́вити на́съ всѣ́хъ бѣ́дъ вре́менныхъ и҆ вѣ́чныхъ, да съ тобо́ю вкꙋ́пѣ въ црⷭ҇твїи є҆гѡ̀ велегла́снѡ воспои́мъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

Конда́къ се́й гл҃го́ли три́жды. И҆ па́ки чте́тсѧ а҃-й і҆́косъ, за си́мъ конда́къ а҃-й.

Мл҃тва.

Ѽ златоꙋ́стый ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ нїко́лае, се́рбскїѧ страны̀ покрови́телю, и҆ всѣ́хъ правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ просвѣти́телю, за на́съ же, грѣ́шныхъ, бл҃гонаде́жный пред̾ гдⷭ҇емъ предста́телю! Къ тебѣ̀ прибѣга́емъ съ вѣ́рою и҆ мо́лимсѧ съ любо́вїю: при́зри на не́мѡщи на́шѧ и҆ ᲂу҆слы́ши прошє́нїѧ на̑ша, со бл҃гоговѣ́нїемъ тебѣ̀ приноси̑маѧ, и҆ ᲂу҆млⷭ҇рдисѧ ѡ҆ на́съ, ѡ҆бремене́нныхъ и҆ разсла́бленныхъ грѣхи̑ ве́лїими, и҆ ᲂу҆молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ скорбѧ́щихъ и҆ ѡ҆ѕло́бленныхъ, по́мощи є҆гѡ̀ тре́бꙋющихъ. Не ѡ҆ста́ви та́кожде, ѽ а҆рхїере́ю гдⷭ҇ень, всемо́щнымъ твои́мъ застꙋпле́нїемъ всѣ́хъ ѿ правосла́вныѧ вѣ́ры ѿстꙋпи́вшихъ, въ невѣ́рїи, ѕловѣ́рїи и҆ сꙋевѣ́рїи пребыва́ющихъ, да некреще́ннїи крⷭ҇тѧ́тсѧ, невѣнча́ннїи вѣнча́ютсѧ и҆ да хранѧ́тъ пло́дъ ᲂу҆тро́бы своеѧ̀.

Є҆́й, ст҃че вели́кїй и҆ но́вый ᲂу҆го́дниче бж҃їй, вторы́й нїко́лае млⷭ҇тивый! Ꙗ҆вѝ предста́тельство твоѐ ѡ҆ на́съ грѣ́шныхъ къ вы́шнемꙋ и҆ хода́тайствꙋй пред̾ ни́мъ твои́ми бг҃опрїѧ́тными мл҃твами, да пока́емсѧ во грѣсѣ́хъ на́шихъ и҆ сотвори́мъ плоды̀ достѡ́йны покаѧ́нїѧ: смире́нїе и҆ воздержа́нїе, цѣломꙋ́дрїе и҆ нищелю́бїе, трезве́нїе и҆ простотꙋ̀, да ѿри́немъ и҆́го страсте́й всегꙋби́тельныхъ и҆ свободи́мсѧ рабо́ты вра́жїѧ.

Ѽ ст҃ы́й влады́ко нїко́лае, цр҃кве се́рбскїѧ и҆ вселе́нскїѧ велелѣ́пое ᲂу҆краше́нїе, ѻ҆те́ческагѡ правосла́вїѧ крѣ́пкое ᲂу҆твержде́нїе! Молѝ є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца, да всѝ мы̀, лю́дїе слове́нстїи, сою́зомъ бра́тскїѧ любвѐ свѧзꙋ́еми, поживе́мъ во всѧ́цѣмъ бл҃гоче́стїи и҆ ми́рѣ, па́че же мл҃твами твои́ми и҆ тве́рдымъ твои́мъ покро́вомъ сподо́бимсѧ нбⷭ҇ное црⷭ҇твїе ᲂу҆лꙋчи́ти, и҆дѣ́же ты̀ ны́нѣ въ незаходи́мѣмъ сїѧ́еши свѣ́тѣ, кꙋ́пнѡ съ со́нмѡмъ новомч҃нкѡвъ и҆ и҆сповѣ́дникѡвъ се́рбскихъ и҆ рꙋ́сскихъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ ѿ вѣ́ка ᲂу҆годи́вшихъ бг҃ꙋ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Свя­ти­тель Ни­ко­лай, бо­го­нос­ный отец на­ших дней, ро­дил­ся в день па­мя­ти свя­ти­те­ля На­у­ма Охрид­ско­го в 1880 го­ду. Его ро­ди­те­ли, кре­стьяне-фер­ме­ры, все­гда пре­кра­ща­ли ра­бо­ту для еже­днев­ной мо­лит­вы и со­блю­да­ли цер­ков­ный по­сто­вой и бо­го­слу­жеб­ный круг. С мла­ден­че­ства вскорм­лен­ный этим небес­ным хле­бом, свя­ти­тель Ни­ко­лай впо­след­ствии стал «но­вым Зла­то­устом», из­вест­ным и лю­би­мым по­всю­ду в пра­во­слав­ном ми­ре за свои про­по­ве­ди, на­став­ле­ния и пи­са­ния. Он стал мо­на­хом, за­тем иеро­мо­на­хом и впо­след­ствии епи­ско­пом Жич­ским в воз­расте 39 лет. Во вре­мя Вто­рой ми­ро­вой вой­ны при­нял стра­да­ния в конц­ла­ге­ре в Да­хау. По­сле вой­ны спас мно­гие по­ки­ну­тые серб­ские мо­на­сты­ри от раз­ру­ше­ния, по­сы­лая ту­да мо­на­хинь вме­сто за­му­чен­ных, за­клю­чен­ных или при­зван­ных на во­ен­ную служ­бу ино­ков. Он под­ви­зал­ся как ар­хи­ерей и ду­хов­ный на­став­ник в Аме­ри­ке и скон­чал­ся в Свя­то-Ти­хо­нов­ском мо­на­сты­ре в Юж­ном Кэнане, штат Пен­силь­ва­ния. Его мо­щи бы­ли пе­ре­не­се­ны в 1991 го­ду в его род­ную де­рев­ню Ле­лич, чтобы по­чи­вать близ мо­щей пре­по­доб­но­го Иусти­на (По­по­ви­ча).