Кафисма семнадцатая

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Аллилу́иа, 118.

Блаже́ни непоро́чнии в пу́ть, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, все́м се́рдцем взы́щут Его́, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. Ты́ запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми́ на вся́ за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший пу́ть сво́й? Внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Все́м се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скры́х словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. Устна́ма мои́ма возвести́х вся́ судьбы́ у́ст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц а́з е́смь на земли́: не скры́й от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отыми́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. И́бо седо́ша кня́зи, и на мя́ клевета́ху, ра́б же Тво́й глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ е́сть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя́ еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Пу́ть оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Пу́ть непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя́. Пу́ть и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Пу́ть за́поведей Твои́х теко́х, егда́ разшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне́, Го́споди, пу́ть оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Тво́й, и сохраню́ и́ все́м се́рдцем мои́м. Наста́ви мя́ на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в стра́х Тво́й. Отыми́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се́ возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя́ ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. И отвеща́ю поноша́ющым ми́ сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отыми́ от у́ст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Тво́й вы́ну, в ве́к и в ве́к ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние да́л ми́ еси́. То́ мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя́ от гре́шник, оставля́ющих зако́н Тво́й. Пе́та бя́ху мне́ оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ и́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Тво́й. Се́й бы́сть мне́, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Ча́сть моя́ еси́, Го́споди, ре́х сохрани́ти зако́н Тво́й. Помоли́хся лицу́ Твоему́ все́м се́рдцем мои́м: поми́луй мя́ по словеси́ Твоему́. Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жя гре́шник обяза́шася мне́, и зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник а́з е́смь все́м боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, а́з прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Бла́г еси́ Ты́, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя́ непра́вда го́рдых, а́з же все́м се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце и́х, а́з же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне́, я́ко смири́л мя́ еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Бла́г мне́ зако́н у́ст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Сла́ва:

Ру́це Твои́ сотвори́сте мя́, и созда́сте мя́: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя́ и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя́ еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя́ по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. Да прии́дут мне́ щедро́ты Твоя́, и жи́в бу́ду, я́ко зако́н Тво́й поуче́ние мое́ е́сть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя́, а́з же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя́ боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя́? Зане́ бы́х я́ко ме́х на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко е́сть дне́й раба́ Твоего́? Когда́ сотвори́ши ми́ от гоня́щих мя́ су́д? Пове́даша мне́ законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Тво́й, Го́споди. Вся́ за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя́, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: а́з же не оста́вих за́поведей Твои́х. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния у́ст Твои́х. Во ве́к, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на небеси́. В ро́д и ро́д и́стина Твоя́. Основа́л еси́ зе́млю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет де́нь, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. Я́ко а́ще бы не зако́н Тво́й поуче́ние мое́ бы́л, тогда́ у́бо поги́бл бы́х во смире́нии мое́м. Во ве́к не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в ни́х оживи́л мя́ еси́.

Среда́:

Тво́й е́смь а́з, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя́, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Ко́ль возлюби́х зако́н Тво́й, Го́споди, ве́сь де́нь поуче́ние мое́ е́сть. Па́че вра́г мои́х умудри́л мя́ еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в ве́к моя́ е́сть. Па́че все́х уча́щих мя́ разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ е́сть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты́ законоположи́л ми́ еси́. Ко́ль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех вся́к пу́ть непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Тво́й, и све́т стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. Во́льная у́ст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы се́ть мне́, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во ве́к, я́ко ра́дование се́рдца моего́ су́ть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в ве́к за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Тво́й возлюби́х. Помо́щник мо́й и Засту́пник мо́й еси́ Ты́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жи́в бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся́ отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние и́х. Преступа́ющия непщева́х вся́ гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х су́д и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя́. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Ра́б Тво́й е́смь а́з: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Тво́й. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко все́м за́поведем Твои́м направля́хся, вся́к пу́ть непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х Ду́х, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Сла́ва:

При́зри на мя́ и поми́луй мя́, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя́ от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. Иста́яла мя́ е́сть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и ра́б Тво́й возлюби́ е́. Юне́йший а́з е́смь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. Пра́вда Твоя́ пра́вда во ве́к, и зако́н Тво́й и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя́, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в ве́к, вразуми́ мя, и жи́в бу́ду. Воззва́х все́м се́рдцем мои́м, услы́ши мя́, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти́, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Гла́с мо́й услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя́ беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Бли́з еси́ Ты́, Го́споди, и вси́ путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в ве́к основа́л я́ еси́. Ви́ждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. Суди́ су́д мо́й и изба́ви мя́, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя́ и стужа́ющии ми́, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Ви́ждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во ве́к вся́ судьбы́ пра́вды Твоея́. Кня́зи погна́ша мя́ ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возра́дуюся а́з о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Тво́й возлюби́х. Седмери́цею дне́м хвали́х Тя́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Ми́р мно́г лю́бящым зако́н Тво́й, и не́сть и́м собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси́ путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя́, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя́, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя́. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя́ оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мо́й словеса́ Твоя́, я́ко вся́ за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Тво́й поуче́ние мое́ е́сть. Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя́, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне́. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Сла́ва:

По 17‑й кафи́сме: Трисвято́е по О́тче на́ш:

Тропари́, гла́с 2:

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сы́н: приими́ мя, О́тче, ка́ющагося, и поми́луй мя́, Бо́же.

Сла́ва: Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя́ я́коже о́наго и поми́луй мя́, Бо́же.

И ны́не: Богоро́дице, не пре́зри мя́ тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя́ бо упова́ душа́ моя́, поми́луй мя́.

Го́споди, поми́луй, (40).

Моли́тва.

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю и Тво́рче все́х, щедро́т Оте́ц, и ми́лости Бо́г, от земли́ созда́вый челове́ка, и показа́вый его́ по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, да и те́м просла́вится великоле́пое и́мя Твое́ на земли́, и исто́ргнена у́бо преступле́нием Твои́х за́поведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый его́ во Христе́ Твое́м, и возведы́й на небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́ на мне́ вели́чие Твое́, и не пре́дал мя́ еси́ враго́м мои́м в коне́ц, исто́ргнути мя́ и́щущым в про́пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя́ еси́ поги́бнути со беззако́нии мои́ми. Ны́не у́бо, Многоми́лостиве и Любобла́же Го́споди, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но обраще́ния ожида́яй, и прие́мляй: и́же низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя́ щедро́ты, и я́же от ве́ка Твою́ непостижи́мую бла́гость и моя́ безме́рная забу́ди беззако́ния, я́же де́лом и сло́вом, и мы́слию соверши́х: разреши́ ослепле́ние се́рдца моего́, и да́ждь ми́ сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мы́сли моея́. Услы́ши, Го́споди, вонми́, Человеколю́бче, очи́сти, Благоутро́бне, и от мучи́тельства во мне́ ца́рствующих страсте́й окая́нную мою́ ду́шу свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя́ гре́х, ниже́ да возмо́жет на мя́ бори́тель де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да веде́т мя́, но держа́вною Твое́ю руко́ю, его́ влады́чества исхи́тивый мя́, Ты́ ца́рствуй во мне́, Благи́й и Человеколюби́вый Го́споди, и всего́ Твоего́ бы́ти, и жи́ти мне́ про́чее по Твое́й благоволи́ во́ли. И пода́ждь ми́ неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, у́ст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, ми́р помысло́в, тишину́ душе́вных мои́х си́л, ра́дость духо́вную, любо́вь и́стинную, долготерпе́ние, бла́гость, кро́тость, ве́ру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и все́х мя́ благи́х плодо́в испо́лни, дарова́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха. И не возведи́ мене́ в преполове́ние дни́й мои́х, ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду́шу мою́ восхи́тиши, но соверши́ мя Твои́м соверше́нством, и та́ко мя́ настоя́щаго жития́ изведи́, я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и вла́сти тьмы́, Твое́ю благода́тию узрю́ и а́з непристу́пныя Твоея́ сла́вы добро́ту неизрече́нную, со все́ми святы́ми Твои́ми, в ни́хже освяти́ся, и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

А҆ллилꙋ́їа, ри҃і.

Бл҃же́ни непоро́чнїи въ пꙋ́ть, ходѧ́щїи въ зако́нѣ гдⷭ҇ни. Бл҃же́ни и҆спыта́ющїи свидѣ̑нїѧ є҆гѡ̀, всѣ́мъ срⷣцемъ взы́щꙋтъ є҆го̀. Не дѣ́лающїи бо беззако́нїѧ въ пꙋте́хъ є҆гѡ̀ ходи́ша. Ты̀ заповѣ́далъ є҆сѝ за́пѡвѣди твоѧ̑ сохрани́ти ѕѣлѡ̀: Дабы̀ и҆спра́вилисѧ пꙋтїѐ моѝ, сохрани́ти ѡ҆правда̑нїѧ твоѧ̑. Тогда̀ не постыжꙋ́сѧ, внегда̀ призрѣ́ти мѝ на всѧ̑ за́пѡвѣди твоѧ̑. И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ въ пра́вости се́рдца, внегда̀ наꙋчи́ти ми сѧ сꙋдьба́мъ пра́вды твоеѧ̀. Ѡ҆правда̑нїѧ твоѧ̑ сохраню̀: не ѡ҆ста́ви менѐ до ѕѣла̀. Въ чесо́мъ и҆спра́витъ ю҆нѣ́йшїй пꙋ́ть сво́й; внегда̀ сохрани́ти словеса̀ твоѧ̑. Всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ взыска́хъ тебѐ: не ѿри́ни менѐ ѿ за́повѣдїй твои́хъ. Въ се́рдцы мое́мъ скры́хъ словеса̀ твоѧ̑, ꙗ҆́кѡ да не согрѣшꙋ̀ тебѣ̀. Бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и: наꙋчи́ мѧ ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ. Оу҆стна́ма мои́ма возвѣсти́хъ всѧ̑ сꙋдьбы̑ ᲂу҆́стъ твои́хъ. На пꙋтѝ свидѣ́нїй твои́хъ наслади́хсѧ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ всѧ́комъ бога́тствѣ. Въ за́повѣдехъ твои́хъ поглꙋмлю́сѧ, и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ю пꙋти̑ твоѧ̑. Во ѡ҆правда́нїихъ твои́хъ поꙋчꙋ́сѧ: не забꙋ́дꙋ слове́съ твои́хъ. Возда́ждь рабꙋ̀ твоемꙋ̀: живи́ мѧ, и҆ сохраню̀ словеса̀ твоѧ̑. Ѿкры́й ѻ҆́чи моѝ, и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ю чꙋдеса̀ ѿ зако́на твоегѡ̀. Пришле́цъ а҆́зъ є҆́смь на землѝ: не скры́й ѿ менѐ за́пѡвѣди твоѧ̑. Возлюбѝ дꙋша̀ моѧ̀ возжела́ти сꙋдьбы̑ твоѧ̑ на всѧ́кое вре́мѧ. Запрети́лъ є҆сѝ гѡ́рдымъ: про́клѧти ᲂу҆клонѧ́ющїисѧ ѿ за́повѣдїй твои́хъ. Ѿимѝ ѿ менѐ поно́съ и҆ ᲂу҆ничиже́нїе, ꙗ҆́кѡ свидѣ́нїй твои́хъ взыска́хъ. И҆́бо сѣдо́ша кнѧ̑зи и҆ на мѧ̀ клевета́хꙋ, ра́бъ же тво́й глꙋмлѧ́шесѧ во ѡ҆правда́нїихъ твои́хъ: И҆́бо свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ поꙋче́нїе моѐ є҆́сть, и҆ совѣ́ти моѝ ѡ҆правда̑нїѧ твоѧ̑. Прильпѐ землѝ дꙋша̀ моѧ̀: живи́ мѧ по словесѝ твоемꙋ̀. Пꙋти̑ моѧ̑ возвѣсти́хъ, и҆ ᲂу҆слы́шалъ мѧ̀ є҆сѝ: наꙋчи́ мѧ ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ. Пꙋ́ть ѡ҆правда́нїй твои́хъ вразꙋми́ ми, и҆ поглꙋмлю́сѧ въ чꙋдесѣ́хъ твои́хъ. Воздрема̀ дꙋша̀ моѧ̀ ѿ ᲂу҆ны́нїѧ: ᲂу҆тверди́ мѧ въ словесѣ́хъ твои́хъ. Пꙋ́ть непра́вды ѿста́ви ѿ менѐ и҆ зако́номъ твои́мъ поми́лꙋй мѧ̀. Пꙋ́ть и҆́стины и҆зво́лихъ и҆ сꙋдьбы̑ твоѧ̑ не забы́хъ. Прилѣпи́хсѧ свидѣ́нїємъ твои̑мъ, гдⷭ҇и, не посрамѝ менѐ. Пꙋ́ть за́повѣдїй твои́хъ теко́хъ, є҆гда̀ разшири́лъ є҆сѝ се́рдце моѐ. Законоположѝ мнѣ̀, гдⷭ҇и, пꙋ́ть ѡ҆правда́нїй твои́хъ, и҆ взыщꙋ̀ и҆̀ вы́нꙋ: Вразꙋми́ мѧ, и҆ и҆спыта́ю зако́нъ тво́й и҆ сохраню̀ и҆̀ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ. Наста́ви мѧ̀ на стезю̀ за́повѣдїй твои́хъ, ꙗ҆́кѡ тꙋ́ю восхотѣ́хъ. Приклонѝ се́рдце моѐ во свидѣ̑нїѧ твоѧ̑, а҆ не въ лихои́мство. Ѿвратѝ ѻ҆́чи моѝ є҆́же не ви́дѣти сꙋеты̀: въ пꙋтѝ твое́мъ живи́ мѧ. Поста́ви рабꙋ̀ твоемꙋ̀ сло́во твоѐ въ стра́хъ тво́й. Ѿимѝ поноше́нїе моѐ, є҆́же непщева́хъ: ꙗ҆́кѡ сꙋдьбы̑ твоѧ̑ бл҃ги. Сѐ, возжела́хъ за́пѡвѣди твоѧ̑: въ пра́вдѣ твое́й живи́ мѧ. И҆ да прїи́детъ на мѧ̀ млⷭ҇ть твоѧ̀, гдⷭ҇и, сп҃се́нїе твоѐ по словесѝ твоемꙋ̀: И҆ ѿвѣща́ю поноша́ющымъ мѝ сло́во, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆пова́хъ на словеса̀ твоѧ̑. И҆ не ѿимѝ ѿ ᲂу҆́стъ мои́хъ словесѐ и҆́стинна до ѕѣла̀, ꙗ҆́кѡ на сꙋдьбы̑ твоѧ̑ ᲂу҆пова́хъ: И҆ сохраню̀ зако́нъ тво́й вы́нꙋ, въ вѣ́къ и҆ въ вѣ́къ вѣ́ка. И҆ хожда́хъ въ широтѣ̀, ꙗ҆́кѡ за́пѡвѣди твоѧ̑ взыска́хъ: И҆ глаго́лахъ ѡ҆ свидѣ́нїихъ твои́хъ пред̾ царѝ и҆ не стыдѧ́хсѧ: И҆ поꙋча́хсѧ въ за́повѣдехъ твои́хъ, ꙗ҆̀же возлюби́хъ ѕѣлѡ̀: И҆ воздвиго́хъ рꙋ́цѣ моѝ къ за́повѣдемъ твои̑мъ, ꙗ҆̀же возлюби́хъ, и҆ глꙋмлѧ́хсѧ во ѡ҆правда́нїихъ твои́хъ. Помѧнѝ словеса̀ твоѧ̑ рабꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆́хже ᲂу҆пова́нїе да́лъ мѝ є҆сѝ. То́ мѧ ᲂу҆тѣ́ши во смире́нїи мое́мъ, ꙗ҆́кѡ сло́во твоѐ живи́ мѧ. Го́рдїи законопрестꙋпова́хꙋ до ѕѣла̀: ѿ зако́на же твоегѡ̀ не ᲂу҆клони́хсѧ. Помѧнꙋ́хъ сꙋдьбы̑ твоѧ̑ ѿ вѣ́ка, гдⷭ҇и, и҆ ᲂу҆тѣ́шихсѧ. Печа́ль прїѧ́тъ мѧ̀ ѿ грѣ̑шникъ, ѡ҆ставлѧ́ющихъ зако́нъ тво́й. Пѣ̑та бѧ́хꙋ мнѣ̀ ѡ҆правда̑нїѧ твоѧ̑ на мѣ́стѣ прише́льствїѧ моегѡ̀. Помѧнꙋ́хъ въ нощѝ и҆́мѧ твоѐ, гдⷭ҇и, и҆ сохрани́хъ зако́нъ тво́й. Се́й бы́сть мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆правда́нїй твои́хъ взыска́хъ. Ча́сть моѧ̀ є҆сѝ, гдⷭ҇и: рѣ́хъ сохрани́ти зако́нъ тво́й. Помоли́хсѧ лицꙋ̀ твоемꙋ̀ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ: поми́лꙋй мѧ̀ по словесѝ твоемꙋ̀. Помы́слихъ пꙋти̑ твоѧ̑ и҆ возврати́хъ но́зѣ моѝ во свидѣ̑нїѧ твоѧ̑. Оу҆гото́вихсѧ и҆ не смꙋти́хсѧ сохрани́ти за́пѡвѣди твоѧ̑. Оу҆́жѧ грѣ̑шникъ ѡ҆бѧза́шасѧ мнѣ̀, и҆ зако́на твоегѡ̀ не забы́хъ. Полꙋ́нощи воста́хъ и҆сповѣ́датисѧ тебѣ̀ ѡ҆ сꙋдьба́хъ пра́вды твоеѧ̀. Прича́стникъ а҆́зъ є҆́смь всѣ̑мъ боѧ́щымсѧ тебє̀ и҆ хранѧ́щымъ за́пѡвѣди твоѧ̑. Млⷭ҇ти твоеѧ̀, гдⷭ҇и, и҆спо́лнь землѧ̀: ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ наꙋчи́ мѧ. Бл҃гость сотвори́лъ є҆сѝ съ рабо́мъ твои́мъ, гдⷭ҇и, по словесѝ твоемꙋ̀: Бл҃гости и҆ наказа́нїю и҆ ра́зꙋмꙋ наꙋчи́ мѧ, ꙗ҆́кѡ за́повѣдемъ твои̑мъ вѣ́ровахъ. Пре́жде да́же не смири́ти ми сѧ, а҆́зъ прегрѣши́хъ: сегѡ̀ ра́ди сло́во твоѐ сохрани́хъ. Бл҃гъ є҆сѝ ты̀, гдⷭ҇и: и҆ бл҃гостїю твое́ю наꙋчи́ мѧ ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ. Оу҆мно́жисѧ на мѧ̀ непра́вда го́рдыхъ: а҆́зъ же всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ и҆спыта́ю за́пѡвѣди твоѧ̑. Оу҆сыри́сѧ ꙗ҆́кѡ млеко̀ се́рдце и҆́хъ: а҆́зъ же зако́нꙋ твоемꙋ̀ поꙋчи́хсѧ. Бл҃го мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ смири́лъ мѧ̀ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ да наꙋчꙋ́сѧ ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ. Бл҃гъ мнѣ̀ зако́нъ ᲂу҆́стъ твои́хъ па́че ты́сѧщъ зла́та и҆ сребра̀.

Сла́ва:

Рꙋ́цѣ твоѝ сотвори́стѣ мѧ̀ и҆ созда́стѣ мѧ̀: вразꙋми́ мѧ, и҆ наꙋчꙋ́сѧ за́повѣдемъ твои̑мъ. Боѧ́щїисѧ тебє̀ ᲂу҆́зрѧтъ мѧ̀ и҆ возвеселѧ́тсѧ, ꙗ҆́кѡ на словеса̀ твоѧ̑ ᲂу҆пова́хъ. Разꙋмѣ́хъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ пра́вда сꙋдьбы̑ твоѧ̑, и҆ вои́стиннꙋ смири́лъ мѧ̀ є҆сѝ. Бꙋ́ди же млⷭ҇ть твоѧ̀, да ᲂу҆тѣ́шитъ мѧ̀, по словесѝ твоемꙋ̀ рабꙋ̀ твоемꙋ̀: Да прїи́дꙋтъ мнѣ̀ щедрѡ́ты твоѧ̑, и҆ жи́въ бꙋ́дꙋ, ꙗ҆́кѡ зако́нъ тво́й поꙋче́нїе моѐ є҆́сть. Да постыдѧ́тсѧ го́рдїи, ꙗ҆́кѡ непра́веднѡ беззако́нноваша на мѧ̀: а҆́зъ же поглꙋмлю́сѧ въ за́повѣдехъ твои́хъ. Да ѡ҆братѧ́тъ мѧ̀ боѧ́щїисѧ тебє̀ и҆ вѣ́дѧщїи свидѣ̑нїѧ твоѧ̑. Бꙋ́ди се́рдце моѐ непоро́чно во ѡ҆правда́нїихъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ да не постыжꙋ́сѧ. И҆счеза́етъ во сп҃се́нїе твоѐ дꙋша̀ моѧ̀, на словеса̀ твоѧ̑ ᲂу҆пова́хъ: И҆счезо́ша ѻ҆́чи моѝ въ сло́во твоѐ, глаго́люще: когда̀ ᲂу҆тѣ́шиши мѧ̀; Занѐ бы́хъ ꙗ҆́кѡ мѣ́хъ на сла́нѣ: ѡ҆правда́нїй твои́хъ не забы́хъ. Коли́кѡ є҆́сть дні́й раба̀ твоегѡ̀; когда̀ сотвори́ши мѝ ѿ гонѧ́щихъ мѧ̀ сꙋ́дъ; Повѣ́даша мнѣ̀ законопрестꙋ̑пницы глꙋмлє́нїѧ, но не ꙗ҆́кѡ зако́нъ тво́й, гдⷭ҇и. Всѧ̑ за́пѡвѣди твоѧ̑ и҆́стина: непра́веднѡ погна́ша мѧ̀, помози́ ми. Вма́лѣ не сконча́ша менѐ на землѝ: а҆́зъ же не ѡ҆ста́вихъ за́повѣдїй твои́хъ. По млⷭ҇ти твое́й живи́ мѧ, и҆ сохраню̀ свидѣ̑нїѧ ᲂу҆́стъ твои́хъ. Во вѣ́къ, гдⷭ҇и, сло́во твоѐ пребыва́етъ на нб҃сѝ. Въ ро́дъ и҆ ро́дъ и҆́стина твоѧ̀: ѡ҆снова́лъ є҆сѝ зе́млю, и҆ пребыва́етъ. Оу҆чине́нїемъ твои́мъ пребыва́етъ де́нь: ꙗ҆́кѡ всѧ́чєскаѧ рабѡ́тна тебѣ̀. Ꙗ҆́кѡ а҆́ще бы не зако́нъ тво́й поꙋче́нїе моѐ бы́лъ, тогда̀ ᲂу҆́бѡ поги́блъ бы́хъ во смире́нїи мое́мъ: Во вѣ́къ не забꙋ́дꙋ ѡ҆правда́нїй твои́хъ, ꙗ҆́кѡ въ ни́хъ ѡ҆живи́лъ мѧ̀ є҆сѝ.

Среда̀:

Тво́й є҆́смь а҆́зъ, сп҃си́ мѧ: ꙗ҆́кѡ ѡ҆правда́нїй твои́хъ взыска́хъ. Менѐ жда́ша грѣ̑шницы погꙋби́ти мѧ̀: свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ разꙋмѣ́хъ. Всѧ́кїѧ кончи́ны ви́дѣхъ коне́цъ: широка̀ за́повѣдь твоѧ̀ ѕѣлѡ̀. Ко́ль возлюби́хъ зако́нъ тво́й, гдⷭ҇и: ве́сь де́нь поꙋче́нїе моѐ є҆́сть. Па́че вра̑гъ мои́хъ ᲂу҆мꙋдри́лъ мѧ̀ є҆сѝ за́повѣдїю твое́ю, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ моѧ̀ є҆́сть. Па́че всѣ́хъ ᲂу҆ча́щихъ мѧ̀ разꙋмѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ поꙋче́нїе моѐ є҆́сть. Па́че ста́рєцъ разꙋмѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ за́пѡвѣди твоѧ̑ взыска́хъ. Ѿ всѧ́кагѡ пꙋтѝ лꙋка́ва возбрани́хъ нога́мъ мои̑мъ, ꙗ҆́кѡ да сохраню̀ словеса̀ твоѧ̑: Ѿ сꙋде́бъ твои́хъ не ᲂу҆клони́хсѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀ законоположи́лъ мѝ є҆сѝ. Ко́ль сладка̑ горта́ни моемꙋ̀ словеса̀ твоѧ̑: па́че ме́да ᲂу҆стѡ́мъ мои̑мъ. Ѿ за́повѣдїй твои́хъ разꙋмѣ́хъ: сегѡ̀ ра́ди возненави́дѣхъ всѧ́къ пꙋ́ть непра́вды. Свѣти́льникъ нога́ма мои́ма зако́нъ тво́й, и҆ свѣ́тъ стезѧ́мъ мои̑мъ. Клѧ́хсѧ и҆ поста́вихъ сохрани́ти сꙋдьбы̑ пра́вды твоеѧ̀. Смири́хсѧ до ѕѣла̀: гдⷭ҇и, живи́ мѧ по словесѝ твоемꙋ̀. Вѡ́льнаѧ ᲂу҆́стъ мои́хъ бл҃говоли́ же, гдⷭ҇и, и҆ сꙋдьба́мъ твои̑мъ наꙋчи́ мѧ. Дꙋша̀ моѧ̀ въ рꙋкꙋ̀ твоє́ю вы́нꙋ, и҆ зако́на твоегѡ̀ не забы́хъ. Положи́ша грѣ̑шницы сѣ́ть мнѣ̀: и҆ ѿ за́повѣдїй твои́хъ не заблꙋди́хъ. Наслѣ́довахъ свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ во вѣ́къ, ꙗ҆́кѡ ра́дованїе се́рдца моегѡ̀ сꙋ́ть: Приклони́хъ се́рдце моѐ сотвори́ти ѡ҆правда̑нїѧ твоѧ̑ въ вѣ́къ за воздаѧ́нїе. Законопрестꙋ̑пныѧ возненави́дѣхъ, зако́нъ же тво́й возлюби́хъ. Помо́щникъ мо́й и҆ застꙋ́пникъ мо́й є҆сѝ ты̀: на словеса̀ твоѧ̑ ᲂу҆пова́хъ. Оу҆клони́тесѧ ѿ менѐ, лꙋка́внꙋющїи, и҆ и҆спыта́ю за́пѡвѣди бг҃а моегѡ̀. Застꙋпи́ мѧ по словесѝ твоемꙋ̀, и҆ жи́въ бꙋ́дꙋ: и҆ не посрамѝ менѐ ѿ ча́ѧнїѧ моегѡ̀: Помози́ ми, и҆ сп҃сꙋ́сѧ, и҆ поꙋчꙋ́сѧ во ѡ҆правда́нїихъ твои́хъ вы́нꙋ. Оу҆ничижи́лъ є҆сѝ всѧ̑ ѿстꙋпа́ющыѧ ѿ ѡ҆правда́нїй твои́хъ: ꙗ҆́кѡ непра́ведно помышле́нїе и҆́хъ. Престꙋпа́ющыѧ непщева́хъ всѧ̑ грѣ̑шныѧ землѝ: сегѡ̀ ра́ди возлюби́хъ свидѣ̑нїѧ твоѧ̑. Пригвоздѝ стра́хꙋ твоемꙋ̀ плѡ́ти моѧ̑: ѿ сꙋде́бъ бо твои́хъ ᲂу҆боѧ́хсѧ. Сотвори́хъ сꙋ́дъ и҆ пра́вдꙋ: не преда́ждь менѐ ѡ҆би́дѧщымъ мѧ̀. Воспрїимѝ раба̀ твоего̀ во бл҃го, да не ѡ҆клевета́ютъ менѐ го́рдїи. Ѻ҆́чи моѝ и҆счезо́стѣ во сп҃се́нїе твоѐ и҆ въ сло́во пра́вды твоеѧ̀: Сотворѝ съ рабо́мъ твои́мъ по млⷭ҇ти твое́й, и҆ ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ наꙋчи́ мѧ. Ра́бъ тво́й є҆́смь а҆́зъ: вразꙋми́ мѧ, и҆ ᲂу҆вѣ́мъ свидѣ̑нїѧ твоѧ̑. Вре́мѧ сотвори́ти гдⷭ҇еви: разори́ша зако́нъ тво́й. Сегѡ̀ ра́ди возлюби́хъ за́пѡвѣди твоѧ̑ па́че зла́та и҆ топа́зїа. Сегѡ̀ ра́ди ко всѣ̑мъ за́повѣдемъ твои̑мъ направлѧ́хсѧ, всѧ́къ пꙋ́ть непра́вды возненави́дѣхъ. Ди̑вна свидѣ̑нїѧ твоѧ̑: сегѡ̀ ра́ди и҆спыта̀ ѧ҆̀ дꙋша̀ моѧ̀. Ꙗ҆вле́нїе слове́съ твои́хъ просвѣща́етъ и҆ вразꙋмлѧ́етъ младе́нцы. Оу҆ста̀ моѧ̑ ѿверзо́хъ и҆ привлеко́хъ дꙋ́хъ, ꙗ҆́кѡ за́повѣдїй твои́хъ жела́хъ.

Сла́ва:

При́зри на мѧ̀ и҆ поми́лꙋй мѧ̀, по сꙋдꙋ̀ лю́бѧщихъ и҆́мѧ твоѐ. Стѡпы̀ моѧ̑ напра́ви по словесѝ твоемꙋ̀, и҆ да не ѡ҆блада́етъ мно́ю всѧ́кое беззако́нїе: И҆зба́ви мѧ̀ ѿ клеветы̀ человѣ́ческїѧ, и҆ сохраню̀ за́пѡвѣди твоѧ̑. Лицѐ твоѐ просвѣтѝ на раба̀ твоего̀ и҆ наꙋчи́ мѧ ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ. И҆схѡ́дища водна̑ѧ и҆зведо́стѣ ѻ҆́чи моѝ, поне́же не сохрани́хъ зако́на твоегѡ̀. Првⷣнъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, и҆ пра́ви сꙋдѝ твоѝ: Заповѣ́далъ є҆сѝ пра́вдꙋ свидѣ̑нїѧ твоѧ̑, и҆ и҆́стинꙋ ѕѣлѡ̀. И҆ста́ѧла мѧ̀ є҆́сть ре́вность твоѧ̀: ꙗ҆́кѡ забы́ша словеса̀ твоѧ̑ вразѝ моѝ. Разжже́но сло́во твоѐ ѕѣлѡ̀, и҆ ра́бъ тво́й возлюбѝ є҆̀. Ю҆нѣ́йшїй а҆́зъ є҆́смь и҆ ᲂу҆ничиже́нъ: ѡ҆правда́нїй твои́хъ не забы́хъ. Пра́вда твоѧ̀ пра́вда во вѣ́къ, и҆ зако́нъ тво́й и҆́стина. Скѡ́рби и҆ нꙋ́жды ѡ҆брѣто́ша мѧ̀: за́пѡвѣди твоѧ̑ поꙋче́нїе моѐ. Пра́вда свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ въ вѣ́къ: вразꙋми́ мѧ, и҆ жи́въ бꙋ́дꙋ. Воззва́хъ всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ, ᲂу҆слы́ши мѧ̀, гдⷭ҇и: ѡ҆правда̑нїѧ твоѧ̑ взыщꙋ̀. Воззва́хъ тѝ, сп҃си́ мѧ, и҆ сохраню̀ свидѣ̑нїѧ твоѧ̑. Предвари́хъ въ безго́дїи и҆ воззва́хъ: на словеса̀ твоѧ̑ ᲂу҆пова́хъ. Предвари́стѣ ѻ҆́чи моѝ ко ᲂу҆́трꙋ, поꙋчи́тисѧ словесє́мъ твои̑мъ. Гла́съ мо́й ᲂу҆слы́ши, гдⷭ҇и, по млⷭ҇ти твое́й: по сꙋдьбѣ̀ твое́й живи́ мѧ. Прибли́жишасѧ гонѧ́щїи мѧ̀ беззако́нїемъ: ѿ зако́на же твоегѡ̀ ᲂу҆дали́шасѧ. Бли́з̾ є҆сѝ ты̀, гдⷭ҇и, и҆ всѝ пꙋтїѐ твоѝ и҆́стина. И҆спе́рва позна́хъ ѿ свидѣ́нїй твои́хъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ ѡ҆снова́лъ ѧ҆̀ є҆сѝ. Ви́ждь смире́нїе моѐ и҆ и҆зми́ мѧ: ꙗ҆́кѡ зако́на твоегѡ̀ не забы́хъ. Сꙋдѝ сꙋ́дъ мо́й и҆ и҆зба́ви мѧ̀: словесѐ ра́ди твоегѡ̀ живи́ мѧ. Дале́че ѿ грѣ̑шникъ сп҃се́нїе, ꙗ҆́кѡ ѡ҆правда́нїй твои́хъ не взыска́ша. Щедрѡ́ты твоѧ̑ мнѡ́ги, гдⷭ҇и: по сꙋдьбѣ̀ твое́й живи́ мѧ. Мно́зи и҆згонѧ́щїи мѧ̀ и҆ стꙋжа́ющїи мѝ: ѿ свидѣ́нїй твои́хъ не ᲂу҆клони́хсѧ. Ви́дѣхъ неразꙋмѣва́ющыѧ и҆ и҆ста́ѧхъ: ꙗ҆́кѡ слове́съ твои́хъ не сохрани́ша. Ви́ждь, ꙗ҆́кѡ за́пѡвѣди твоѧ̑ возлюби́хъ: гдⷭ҇и, по млⷭ҇ти твое́й живи́ мѧ. Нача́ло слове́съ твои́хъ и҆́стина, и҆ во вѣ́къ всѧ̑ сꙋдьбы̑ пра́вды твоеѧ̀. Кнѧ̑зи погна́ша мѧ̀ тꙋ́не: и҆ ѿ слове́съ твои́хъ ᲂу҆боѧ́сѧ се́рдце моѐ. Возра́дꙋюсѧ а҆́зъ ѡ҆ словесѣ́хъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆брѣта́ѧй коры́сть мно́гꙋ. Непра́вдꙋ возненави́дѣхъ и҆ ѡ҆мерзи́хъ: зако́нъ же тво́й возлюби́хъ. Седмери́цею дне́мъ хвали́хъ тѧ̀ ѡ҆ сꙋдьба́хъ пра́вды твоеѧ̀. Ми́ръ мно́гъ лю́бѧщымъ зако́нъ тво́й, и҆ нѣ́сть и҆̀мъ собла́зна. Ча́ѧхъ сп҃се́нїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, и҆ за́пѡвѣди твоѧ̑ возлюби́хъ. Сохранѝ дꙋша̀ моѧ̀ свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ и҆ возлюбѝ ѧ҆̀ ѕѣлѡ̀. Сохрани́хъ за́пѡвѣди твоѧ̑ и҆ свидѣ̑нїѧ твоѧ̑, ꙗ҆́кѡ всѝ пꙋтїѐ моѝ пред̾ тобо́ю, гдⷭ҇и. Да прибли́житсѧ моле́нїе моѐ пред̾ тѧ̀, гдⷭ҇и: по словесѝ твоемꙋ̀ вразꙋми́ мѧ. Да вни́детъ проше́нїе моѐ пред̾ тѧ̀: гдⷭ҇и, по словесѝ твоемꙋ̀ и҆зба́ви мѧ̀. Ѿры́гнꙋтъ ᲂу҆стнѣ̀ моѝ пѣ́нїе, є҆гда̀ наꙋчи́ши мѧ̀ ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ. Провѣща́етъ ѧ҆зы́къ мо́й словеса̀ твоѧ̑, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ за́пѡвѣди твоѧ̑ пра́вда. Да бꙋ́детъ рꙋка̀ твоѧ̀ є҆́же сп҃сти́ мѧ, ꙗ҆́кѡ за́пѡвѣди твоѧ̑ и҆зво́лихъ. Возжела́хъ сп҃се́нїе твоѐ, гдⷭ҇и, и҆ зако́нъ тво́й поꙋче́нїе моѐ є҆́сть. Жива̀ бꙋ́детъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆ восхва́литъ тѧ̀: и҆ сꙋдьбы̑ твоѧ̑ помо́гꙋтъ мнѣ̀. Заблꙋди́хъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ поги́бшее: взыщѝ раба̀ твоего̀, ꙗ҆́кѡ за́повѣдїй твои́хъ не забы́хъ.

Сла́ва:

По з҃і-й каѳі́смѣ: Трист҃о́е, по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Тропарѝ, гла́съ в҃.

Согрѣши́хъ къ тебѣ̀ сп҃се, ꙗ҆́кѡ блꙋ́дный сы́нъ, прїими́ мѧ ѻ҆́ч҃е ка́ющагосѧ, и҆ поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е.

Сла́ва: Зовꙋ̀ къ тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ сп҃се, мытаре́вымъ гла́сомъ: ѡ҆чи́сти мѧ̀ ꙗ҆́коже ѻ҆́наго, и҆ поми́лꙋй мѧ̀ бж҃е.

И҆ ны́нѣ: Бцⷣе, не пре́зри мѧ̀, тре́бꙋюща застꙋпле́нїѧ твоегѡ̀: на тѧ́ бо ᲂу҆пова̀ дꙋша̀ моѧ̀, поми́лꙋй мѧ̀.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃.

Мл҃тва.

Влⷣко гдⷭ҇и вседержи́телю и҆ тво́рче всѣ́хъ, щедро́тъ ѻ҆ц҃ъ, и҆ млⷭ҇ти бг҃ъ, ѿ землѝ созда́вый человѣ́ка, и҆ показа́вый є҆го̀ по ѡ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ и҆ по подо́бїю, да и҆ тѣ́мъ просла́витсѧ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ на землѝ, и҆ и҆сто́ргнена ᲂу҆́бѡ престꙋпле́нїемъ твои́хъ за́повѣдей, па́ки на лꙋ́чшее возсозда́вый є҆го̀ во хрⷭ҇тѣ̀ твое́мъ, и҆ возведы́й на нб҃са̀: бл҃годарю́ тѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ на мнѣ̀ вели́чїе твоѐ, и҆ не пре́далъ мѧ̀ є҆сѝ врагѡ́мъ мои̑мъ въ коне́цъ, и҆сто́ргнꙋти мѧ̀ и҆́щꙋщымъ въ про́пасть а҆́довꙋ: нижѐ ѡ҆ста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ поги́бнꙋти со беззако́нїи мои́ми. Ны́нѣ ᲂу҆́бѡ, многомлⷭ҇тиве и҆ любобл҃же гдⷭ҇и, не хотѧ́й сме́рти грѣ́шнагѡ, но ѡ҆браще́нїѧ ѡ҆жида́ѧй, и҆ прїе́млѧй, и҆́же низве́ржєнныѧ и҆справлѧ́ѧй, сокрꙋшє́нныѧ и҆сцѣлѧ́ѧй, ѡ҆братѝ и҆ менѐ къ покаѧ́нїю, и҆ низве́рженнаго и҆спра́ви, и҆ сокрꙋше́ннаго и҆сцѣлѝ: помѧнѝ твоѧ̑ щедрѡ́ты, и҆ ꙗ҆̀же ѿ вѣ́ка твою̀ непостижи́мꙋю бл҃гость, и҆ моѧ̑ безмѣ̑рнаѧ забꙋ́ди беззакѡ́нїѧ, ꙗ҆̀же дѣ́ломъ и҆ сло́вомъ и҆ мы́слїю соверши́хъ, разрѣшѝ ѡ҆слѣпле́нїе се́рдца моегѡ̀, и҆ да́ждь мѝ сле́зы ᲂу҆миле́нїѧ на ѡ҆чище́нїе скве́рны мы́сли моеѧ̀. Оу҆слы́ши гдⷭ҇и, вонмѝ чл҃вѣколю́бче, ѡ҆чи́сти бл҃гоꙋтро́бне, и҆ ѿ мꙋчи́тельства во мнѣ̀ ца́рствꙋющихъ страсте́й, ѻ҆каѧ́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ свободѝ: и҆ не ктомꙋ̀ да содержи́тъ мѧ̀ грѣ́хъ, нижѐ да возмо́жетъ на мѧ̀ бори́тель де́мѡнъ, нижѐ къ своемꙋ̀ хотѣ́нїю да веде́тъ мѧ̀, но держа́вною твое́ю рꙋко́ю, є҆гѡ̀ влады́чества и҆схи́тивый мѧ̀, ты̀ црⷭ҇твꙋй во мнѣ̀, бл҃гі́й и҆ чл҃вѣколюби́вый гдⷭ҇и, и҆ всего̀ твоего̀ бы́ти, и҆ жи́ти мнѣ̀ про́чее по твое́й бл҃говолѝ во́ли. И҆ пода́ждь мѝ неизрече́нною бл҃гостїю, се́рдца ѡ҆чище́нїе, ᲂу҆́стъ хране́нїе, правотꙋ̀ дѣѧ́нїй, мꙋдрова́нїе смире́нное, ми́ръ помыслѡ́въ, тишинꙋ̀ дꙋше́вныхъ мои́хъ си́лъ, ра́дость дꙋхо́внꙋю, любо́вь и҆́стиннꙋю, долготерпѣ́нїе, бл҃гость, кро́тость, вѣ́рꙋ нелицемѣ́рнꙋ, воздержа́нїе ѡ҆бдержа́тельное, и҆ всѣ́хъ мѧ̀ бл҃ги́хъ плодѡ́въ и҆спо́лни, дарова́нїемъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а. И҆ не возведѝ менѐ въ преполове́нїе дні́й мои́хъ, нижѐ неиспра́вленꙋ и҆ негото́вꙋ дꙋ́шꙋ мою̀ восхи́тиши: но соверши́ мѧ твои́мъ соверше́нствомъ, и҆ та́кѡ мѧ̀ настоѧ́щагѡ житїѧ̀ и҆зведѝ, ꙗ҆́кѡ да невозбра́ннѡ проше́дъ нача̑ла и҆ вла̑сти тьмы̀, твое́ю бл҃года́тїю ᲂу҆зрю̀ и҆ а҆́зъ непристꙋ́пныѧ твоеѧ̀ сла́вы добро́тꙋ неизрече́ннꙋю, со всѣ́ми ст҃ы́ми твои́ми: въ ни́хже ѡ҆ст҃и́сѧ, и҆ просла́висѧ всечⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.