Кафисма пятнадцатая

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Аллилу́иа, 105.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́г, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Кто́ возглаго́лет си́лы Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся́ хвалы́ Его́? Блаже́ни храня́щии су́д и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя. Помяни́ на́с, Го́споди, во благоволе́нии люде́й Твои́х, посети́ на́с спасе́нием Твои́м. Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися в весе́лии язы́ка Твоего́, хвали́тися с достоя́нием Твои́м. Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом. Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́ и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре. И спасе́ и́х и́мене Своего́ ра́ди, сказа́ти си́лу Свою́, и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че, и наста́ви я́ в бе́здне, я́ко в пусты́ни. И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я́ из руки́ враго́в. Покры́ вода́ стужа́ющыя и́м, ни еди́н от ни́х избы́сть. И ве́роваша словеси́ Его́, и воспе́ша хвалу́ Его́. Ускори́ша, забы́ша дела́ Его́, не стерпе́ша сове́та Его́ и похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бо́га в безво́дней. И даде́ и́м проше́ние и́х, посла́ сы́тость в ду́шы и́х. И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня. Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, и разжже́ся о́гнь в со́нме и́х, пла́мень попали́ гре́шники. И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася истука́нному, и измени́ша сла́ву Его́ в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́, и забы́ша Бо́га спаса́ющаго и́х, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, чудеса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м. И рече́ потреби́ти и́х, а́ще не бы́ Моисе́й, избра́нный Его́, ста́л в сокруше́нии пред Ни́м, возврати́ти я́рость Его́, да не погуби́т и́х. И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его́, и поропта́ша в селе́ниих свои́х, не услы́шаша гла́са Госпо́дня. И воздви́же ру́ку Свою́ на ня́, низложи́ти я́ в пусты́ни. И низложи́ти се́мя и́х во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́. И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых. И раздражи́ша Его́ в начина́ниих свои́х, и умно́жися в ни́х паде́ние. И ста́ Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ се́чь. И вмени́ся ему́ в пра́вду, в ро́д и ро́д до ве́ка. И прогне́ваша Его́ на воде́ пререка́ния, и озло́блен бы́сть Моисе́й и́х ра́ди, я́ко преогорчи́ша ду́х его́ и ра́знствова устна́ма свои́ма. Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь и́м, и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м и́х. И порабо́таша истука́нным и́х, и бы́сть и́м в собла́зн, и пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бесово́м, и пролия́ша кро́вь непови́нную, кро́вь сыно́в свои́х и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным ханаа́нским, и убие́на бы́сть земля́ и́х кровьми́, и оскверни́ся в де́лех и́х, и соблуди́ша в начина́ниих свои́х. И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя́, и омерзи́ достоя́ние Свое́, и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии и́х. И стужи́ша и́м врази́ и́х, и смири́шася под рука́ми и́х. Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его́ сове́том свои́м и смири́шася в беззако́ниих свои́х. И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти и́м, внегда́ услы́шаше моле́ние и́х. И помяну́ заве́т Сво́й, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́, и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́. Спаси́ ны, Го́споди Бо́же на́ш, и собери́ ны от язы́к испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твое́й. Благослове́н Госпо́дь Бо́г Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси́ лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Сла́ва:

Аллилу́иа, 106.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́г, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Да реку́т изба́вленнии Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́ и от стра́н собра́ и́х, от восто́к и за́пад, и се́вера, и мо́ря. Заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́тельнаго не обрето́ша. А́лчуще и жа́ждуще, душа́ и́х в ни́х исчезе́. И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти и́м, и от ну́жд и́х изба́ви я́, и наста́ви я́ на пу́ть пра́в, вни́ти во гра́д оби́тельный. Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим, я́ко насы́тил е́сть ду́шу тщу́ и ду́шу а́лчущу испо́лни бла́г. Седя́щыя во тьме́ и се́ни сме́ртней, окова́нныя нището́ю и желе́зом, я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жия и сове́т Вы́шняго раздражи́ша. И смири́ся в труде́х се́рдце и́х, и изнемого́ша, и не бе́ помога́яй. И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти и́м, и от ну́жд и́х спасе́ я́, и изведе́ я́ из тьмы́ и се́ни сме́ртныя, и у́зы и́х растерза́. Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим, я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́. Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния и́х, беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася. Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ и́х, и прибли́жишася до вра́т сме́ртных. И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти и́м, и от ну́жд и́х спасе́ я́, посла́ Сло́во Свое́ и исцели́ я́, и изба́ви я́ от растле́ний и́х. Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим, и да пожру́т Ему́ же́ртву хвалы́, и да возвестя́т дела́ Его́ в ра́дости. Сходя́щии в мо́ре в корабле́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих, ти́и ви́деша дела́ Госпо́дня и чудеса́ Его́ во глубине́. Рече́, и ста́ ду́х бу́рен, и вознесо́шася во́лны его́, восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бе́здн, душа́ и́х в злы́х та́яше: смято́шася, подвиго́шася, я́ко пия́ный, и вся́ му́дрость и́х поглощена́ бы́сть. И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти и́м, и от ну́жд и́х изведе́ я́, и повеле́ бу́ри, и ста́ в тишину́, и умолко́ша во́лны его́. И возвесели́шася, я́ко умолко́ша, и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния своего́. Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его́, и чудеса́ Его́ сыново́м челове́ческим: да вознесу́т Его́ в це́ркви людсте́й и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его́. Положи́л е́сть ре́ки в пусты́ню, и исхо́дища водна́я в жа́жду, зе́млю плодоно́сную в сла́ность, от зло́бы живу́щих на не́й. Положи́л е́сть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я. И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́тельны, и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша пло́д жи́тен. И благослови́ я́, и умно́жишася зело́, и скоты́ и́х не ума́ли. И ума́лишася, и озло́бишася от ско́рби зо́л и боле́зни. Излия́ся уничиже́ние на кня́зи и́х, и облазни́ я по непрохо́дней, а не по пути́. И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́чествия. У́зрят пра́вии и возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́. Кто́ прему́др и сохрани́т сия́? И уразуме́ют ми́лости Госпо́дни.

Сла́ва:

Пе́снь, псало́м Дави́ду, 107.

Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех. Я́ко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя́ и до о́блак и́стина Твоя́. Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по все́й земли́ сла́ва Твоя́, я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя́. Бо́г возглаго́ла во святе́м Свое́м: вознесу́ся и разделю́ Сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю. Мо́й е́сть Галаа́д и Мо́й е́сть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да ца́рь Мо́й. Моа́в коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мо́й: Мне́ иноплеме́нницы покори́шася. Кто́ введе́т мя́ во гра́д огражде́ния? Или́ кто́ наста́вит мя́ до Идуме́и? Не Ты́ ли, Бо́же, отри́нувый на́с? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? Да́ждь на́м по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. О Бо́зе сотвори́м си́лу, и То́й уничижи́т враги́ на́ша.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 108.

Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́, я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя́ отверзо́шася, глаго́лаша на мя́ язы́ком льсти́вым, и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя́, и бра́шася со мно́ю ту́не. Вме́сто е́же люби́ти мя́, оболга́ху мя́, а́з же моля́хся, и положи́ша на мя́ зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́. Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю его́. Внегда́ суди́тися ему́, да изы́дет осужде́н, и моли́тва его́ да бу́дет в гре́х. Да бу́дут дни́е его́ ма́ли, и епи́скопство его́ да прии́мет и́н: да бу́дут сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́: дви́жущеся да преселя́тся сы́нове его́ и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. Да взы́щет заимода́вец вся́, ели́ка су́ть его́, и да восхи́тят чужди́и труды́ его́. Да не бу́дет ему́ засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ его́. Да бу́дут ча́да его́ в погубле́ние, в ро́де еди́нем да потреби́тся и́мя его́. Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц его́ пред Го́сподем, и гре́х ма́тере его́ да не очи́стится. Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну и да потреби́тся от земли́ па́мять и́х. Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. И возлюби́ кля́тву, и прии́дет ему́, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́. И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́, и я́ко еле́й в ко́сти его́. Да бу́дет ему́ я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется. Сие́ де́ло оболга́ющих мя́ у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́. И ты́, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́. Изба́ви мя́, я́ко ни́щ и убо́г е́смь а́з, и се́рдце мое́ смяте́ся вну́трь мене́. Я́ко се́нь, внегда́ уклони́тися е́й, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́, и пло́ть моя́ измени́ся еле́а ра́ди. И а́з бы́х поноше́ние и́м, ви́деша мя́, покива́ша глава́ми свои́ми. Помози́ ми, Го́споди Бо́же мо́й, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й, и да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́, и Ты́, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́. Проклену́т ти́и, и Ты́ благослови́ши, востаю́щии на мя́ да постыдя́тся, ра́б же Тво́й возвесели́тся. Да облеку́тся оболга́ющии мя́ в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м свои́м. Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его́, я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою́.

Сла́ва:

По 15‑й кафи́сме: Трисвято́е по О́тче на́ш:

Тропари́, гла́с 1:

Я́ко пучи́на мно́га прегреше́ний мои́х, Спа́се, и лю́те погрузи́хся согреше́ньми мои́ми: да́ждь ми́ ру́ку, я́ко Петро́ви, спаси́ мя, Бо́же, и поми́луй мя́.

Сла́ва: Я́ко помышле́нии лука́выми и де́лы осуди́хся, Спа́се, мы́сль ми́ да́руй обраще́ния, Бо́же, да зову́: спаси́ мя, Благоде́телю Благи́й, и поми́луй мя́.

И ны́не: Богоблаже́нная Отрокови́це и Пренепоро́чная, скве́рна мя́ су́ща и окаля́нна от дея́ний безме́стных, и скве́рных помышле́ний, очи́сти мя́, окая́ннаго, Нескве́рная и Чи́стая, Всесвята́я Ма́ти Де́во.

Го́споди, поми́луй, (40).

Моли́тва.

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Ты́ еси́ Помо́щник мо́й, в рука́х Твои́х е́смь а́з, помози́ ми, не оста́ви мене́ согреши́ти к Тебе́, я́ко заблужде́н е́смь, не оста́ви мя́ после́довати во́ли пло́ти моея́, не пре́зри мя́, Го́споди, я́ко не́мощен е́смь. Ты́ ве́си поле́зное мне́, не оста́ви мя́ поги́бнути грехи́ мои́ми, не оста́ви мя́, Го́споди, не отступи́ от мене́, я́ко к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты́ еси́ Бо́г мо́й. Исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Ти́, спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́, я́ко пред Тобо́ю су́ть вси́ стужа́ющии ми́, и не́сть мне́ ино́е прибе́жище, то́кмо Ты́, Го́споди. Да постыдя́тся у́бо вси́ востаю́щии на мя́ и и́щущии ду́шу мою́, е́же потреби́ти ю́, я́ко Ты́ еси́ Еди́н Си́льный, Го́споди, во все́х, и Твоя́ е́сть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

А҆ллилꙋ́їа, р҃є.

И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Кто̀ возглаго́летъ си̑лы гдⷭ҇ни, слы̑шаны сотвори́тъ всѧ̑ хвалы̑ є҆гѡ̀; Бл҃же́ни хранѧ́щїи сꙋ́дъ и҆ творѧ́щїи пра́вдꙋ во всѧ́кое вре́мѧ. Помѧнѝ на́съ, гдⷭ҇и, во бл҃говоле́нїи люде́й твои́хъ, посѣтѝ на́съ сп҃се́нїемъ твои́мъ, Ви́дѣти во бла́гости и҆збра̑нныѧ твоѧ̑, возвесели́тисѧ въ весе́лїи ꙗ҆зы́ка твоегѡ̀, хвали́тисѧ съ достоѧ́нїемъ твои́мъ. Согрѣши́хомъ со ѻ҆тцы̀ на́шими, беззако́нновахомъ, непра́вдовахомъ: Ѻ҆тцы̀ на́ши во є҆гѵ́птѣ не разꙋмѣ́ша чꙋде́съ твои́хъ, ни помѧнꙋ́ша мно́жества млⷭ҇ти твоеѧ̀: и҆ преѡгорчи́ша восходѧ́ще въ чермно́е мо́ре. И҆ сп҃сѐ и҆̀хъ и҆́мене своегѡ̀ ра́ди, сказа́ти си́лꙋ свою̀: И҆ запретѝ чермно́мꙋ мо́рю, и҆ и҆зсѧ́че: и҆ наста́ви ѧ҆̀ въ бе́зднѣ ꙗ҆́кѡ въ пꙋсты́ни. И҆ сп҃сѐ ѧ҆̀ и҆з̾ рꙋкѝ ненави́дѧщихъ и҆ и҆зба́ви ѧ҆̀ и҆з̾ рꙋкѝ врагѡ́въ. Покры̀ вода̀ стꙋжа́ющыѧ и҆̀мъ: ни є҆ди́нъ ѿ ни́хъ и҆збы́сть. И҆ вѣ́роваша словесѝ є҆гѡ̀ и҆ воспѣ́ша хвалꙋ̀ є҆гѡ̀. Оу҆скори́ша, забы́ша дѣла̀ є҆гѡ̀, не стерпѣ́ша совѣ́та є҆гѡ̀: И҆ похотѣ́ша жела́нїю въ пꙋсты́ни и҆ и҆скꙋси́ша бг҃а въ безво́днѣй. И҆ дадѐ и҆̀мъ проше́нїе и҆́хъ, посла̀ сы́тость въ дꙋ́шы и҆́хъ. И҆ прогнѣ́ваша мѡѷсе́а въ станꙋ̀, а҆арѡ́на ст҃а́го гдⷭ҇нѧ. Ѿве́рзесѧ землѧ̀ и҆ пожрѐ даѳа́на и҆ покры̀ на со́нмищи а҆вїрѡ́на: И҆ разжже́сѧ ѻ҆́гнь въ со́нмѣ и҆́хъ, пла́мень попалѝ грѣ́шники. И҆ сотвори́ша тельца̀ въ хѡри́вѣ и҆ поклони́шасѧ и҆стꙋка́нномꙋ: И҆ и҆змѣни́ша сла́вꙋ є҆гѡ̀ въ подо́бїе тельца̀ ꙗ҆дꙋ́щагѡ травꙋ̀. И҆ забы́ша бг҃а сп҃са́ющаго и҆̀хъ, сотво́ршаго вє́лїѧ во є҆гѵ́птѣ, чꙋдеса̀ въ землѝ ха́мовѣ, стра̑шнаѧ въ мо́ри чермнѣ́мъ. И҆ речѐ потреби́ти и҆̀хъ, а҆́ще не бы̀ мѡѷсе́й и҆збра́нный є҆гѡ̀ ста́лъ въ сокрꙋше́нїи пред̾ ни́мъ, возврати́ти ꙗ҆́рость є҆гѡ̀, да не погꙋби́тъ и҆̀хъ. И҆ ᲂу҆ничижи́ша зе́млю жела́ннꙋю, не ꙗ҆́ша вѣ́ры словесѝ є҆гѡ̀: И҆ поропта́ша въ селе́нїихъ свои́хъ, не ᲂу҆слы́шаша гла́са гдⷭ҇нѧ. И҆ воздви́же рꙋ́кꙋ свою̀ на нѧ̀, низложи́ти ѧ҆̀ въ пꙋсты́ни, И҆ низложи́ти сѣ́мѧ и҆́хъ во ꙗ҆зы́цѣхъ, и҆ расточи́ти ѧ҆̀ въ страны̑. И҆ причасти́шасѧ веельфегѡ́рꙋ и҆ снѣдо́ша жє́ртвы ме́ртвыхъ: И҆ раздражи́ша є҆го̀ въ начина́нїихъ свои́хъ, и҆ ᲂу҆мно́жисѧ въ ни́хъ паде́нїе. И҆ ста̀ фїнее́съ и҆ ᲂу҆ми́лостиви, и҆ преста̀ сѣ́чь: И҆ вмѣни́сѧ є҆мꙋ̀ въ пра́вдꙋ, въ ро́дъ и҆ ро́дъ до вѣ́ка. И҆ прогнѣ́ваша є҆го̀ на водѣ̀ прерѣка́нїѧ, и҆ ѡ҆ѕло́бленъ бы́сть мѡѷсе́й и҆́хъ ра́ди: Ꙗ҆́кѡ преѡгорчи́ша дꙋ́хъ є҆гѡ̀ и҆ ра́знствова ᲂу҆стна́ма свои́ма. Не потреби́ша ꙗ҆зы́ки, ꙗ҆̀же речѐ гдⷭ҇ь и҆̀мъ. И҆ смѣси́шасѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ и҆ навыко́ша дѣлѡ́мъ и҆́хъ: И҆ порабо́таша и҆стꙋка̑ннымъ и҆́хъ, и҆ бы́сть и҆̀мъ въ собла́знъ. И҆ пожро́ша сы́ны своѧ̑ и҆ дщє́ри своѧ̑ бѣсовѡ́мъ, И҆ пролїѧ́ша кро́вь непови́ннꙋю, кро́вь сынѡ́въ свои́хъ и҆ дще́рей, ꙗ҆̀же пожро́ша и҆стꙋка̑ннымъ ханаа̑нскимъ: и҆ ᲂу҆бїе́на бы́сть землѧ̀ и҆́хъ кровьмѝ И҆ ѡ҆скверни́сѧ въ дѣ́лѣхъ и҆́хъ: и҆ соблꙋди́ша въ начина́нїихъ свои́хъ. И҆ разгнѣ́васѧ ꙗ҆́ростїю гдⷭ҇ь на лю́ди своѧ̑ и҆ ѡ҆мерзѝ достоѧ́нїе своѐ: И҆ предадѐ ѧ҆̀ въ рꙋ́ки врагѡ́въ, и҆ ѡ҆блада́ша и҆́ми ненави́дѧщїи и҆̀хъ. И҆ стꙋжи́ша и҆̀мъ вразѝ и҆́хъ: и҆ смири́шасѧ под̾ рꙋка́ми и҆́хъ. Мно́жицею и҆зба́ви ѧ҆̀: ті́и же преѡгорчи́ша є҆го̀ совѣ́томъ свои́мъ, и҆ смири́шасѧ въ беззако́нїихъ свои́хъ. И҆ ви́дѣ гдⷭ҇ь, внегда̀ скорбѣ́ти и҆̀мъ, внегда̀ ᲂу҆слы́шаше моле́нїе и҆́хъ: И҆ помѧнꙋ̀ завѣ́тъ сво́й, и҆ раска́ѧсѧ по мно́жествꙋ млⷭ҇ти своеѧ̀: И҆ дадѐ ѧ҆̀ въ щедрѡ́ты пред̾ всѣ́ми плѣни́вшими ѧ҆̀. Сп҃си́ ны, гдⷭ҇и, бж҃е на́шъ, и҆ собери́ ны ѿ ꙗ҆зы̑къ, и҆сповѣ́датисѧ и҆́мени твоемꙋ̀ ст҃о́мꙋ, хвали́тисѧ во хвалѣ̀ твое́й. Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ ѿ вѣ́ка и҆ до вѣ́ка. И҆ рекꙋ́тъ всѝ лю́дїе: бꙋ́ди, бꙋ́ди.

Сла́ва:

А҆ллилꙋ́їа, р҃ѕ.

И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Да рекꙋ́тъ и҆зба́вленнїи гдⷭ҇емъ, и҆̀хже и҆зба́ви и҆з̾ рꙋкѝ врага̀, И҆ ѿ стра́нъ собра̀ и҆́хъ, ѿ востѡ́къ и҆ за̑падъ, и҆ сѣ́вера и҆ мо́рѧ: Заблꙋди́ша въ пꙋсты́ни безво́днѣй, пꙋтѝ гра́да ѻ҆би́тельнагѡ не ѡ҆брѣто́ша: А҆́лчꙋще и҆ жа́ждꙋще, дꙋша̀ и҆́хъ въ ни́хъ и҆счезѐ. И҆ воззва́ша ко гдⷭ҇ꙋ, внегда̀ скорбѣ́ти и҆̀мъ, и҆ ѿ нꙋ́ждъ и҆́хъ и҆зба́ви ѧ҆̀: И҆ наста́ви ѧ҆̀ на пꙋ́ть пра́въ, вни́ти во гра́дъ ѻ҆би́тельный. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ гдⷭ҇еви млⷭ҇ти є҆гѡ̀ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: Ꙗ҆́кѡ насы́тилъ є҆́сть дꙋ́шꙋ тщꙋ̀, и҆ дꙋ́шꙋ а҆́лчꙋщꙋ и҆спо́лни бла̑гъ: Сѣдѧ́щыѧ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй, ѡ҆кова̑нныѧ нището́ю и҆ желѣ́зомъ, Ꙗ҆́кѡ преѡгорчи́ша словеса̀ бж҃їѧ, и҆ совѣ́тъ вы́шнѧгѡ раздражи́ша. И҆ смири́сѧ въ трꙋдѣ́хъ се́рдце и҆́хъ, и҆ и҆знемого́ша, и҆ не бѣ̀ помога́ѧй. И҆ воззва́ша ко гдⷭ҇ꙋ, внегда̀ скорбѣ́ти и҆̀мъ, и҆ ѿ нꙋ́ждъ и҆́хъ сп҃сѐ ѧ҆̀: И҆ и҆зведѐ ѧ҆̀ и҆з̾ тмы̀ и҆ сѣ́ни сме́ртныѧ, и҆ ᲂу҆́зы и҆́хъ растерза̀. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ гдⷭ҇еви млⷭ҇ти є҆гѡ̀ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: Ꙗ҆́кѡ сокрꙋшѝ врата̀ мѣ̑днаѧ, и҆ верєѝ желѣ̑зныѧ сломѝ. Воспрїѧ́тъ ѧ҆̀ ѿ пꙋтѝ беззако́нїѧ и҆́хъ: беззако́нїй бо ра́ди свои́хъ смири́шасѧ. Всѧ́кагѡ бра́шна возгнꙋша́сѧ дꙋша̀ и҆́хъ, и҆ прибли́жишасѧ до вра́тъ сме́ртныхъ. И҆ воззва́ша ко гдⷭ҇ꙋ, внегда̀ скорбѣ́ти и҆̀мъ, и҆ ѿ нꙋ́ждъ и҆́хъ сп҃сѐ ѧ҆̀: Посла̀ сло́во своѐ, и҆ и҆сцѣлѝ ѧ҆̀, и҆ и҆зба́ви ѧ҆̀ ѿ растлѣ́нїй и҆́хъ. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ гдⷭ҇еви млⷭ҇ти є҆гѡ̀ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: И҆ да пожрꙋ́тъ є҆мꙋ̀ же́ртвꙋ хвалы̀ и҆ да возвѣстѧ́тъ дѣла̀ є҆гѡ̀ въ ра́дости. Сходѧ́щїи въ мо́ре въ корабле́хъ, творѧ́щїи дѣ̑ланїѧ въ вода́хъ мно́гихъ, Ті́и ви́дѣша дѣла̀ гдⷭ҇нѧ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀ во глꙋбинѣ̀. Речѐ, и҆ ста̀ дꙋ́хъ бꙋ́ренъ, и҆ вознесо́шасѧ вѡ́лны є҆гѡ̀: Восхо́дѧтъ до небе́съ и҆ низхо́дѧтъ до бе́зднъ: дꙋша̀ и҆́хъ въ ѕлы́хъ та́ѧше: Смѧто́шасѧ, подвиго́шасѧ ꙗ҆́кѡ пїѧ́ный, и҆ всѧ̀ мꙋ́дрость и҆́хъ поглощена̀ бы́сть. И҆ воззва́ша ко гдⷭ҇ꙋ, внегда̀ скорбѣ́ти и҆̀мъ, и҆ ѿ нꙋ́ждъ и҆́хъ и҆зведѐ ѧ҆̀: И҆ повелѣ̀ бꙋ́ри, и҆ ста̀ въ тишинꙋ̀, и҆ ᲂу҆молко́ша вѡ́лны є҆гѡ̀. И҆ возвесели́шасѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆молко́ша, и҆ наста́ви ѧ҆̀ въ приста́нище хотѣ́нїѧ своегѡ̀. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ гдⷭ҇еви млⷭ҇ти є҆гѡ̀ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: Да вознесꙋ́тъ є҆го̀ въ цр҃кви людстѣ́й, и҆ на сѣда́лищи ста́рєцъ восхва́лѧтъ є҆го̀. Положи́лъ є҆́сть рѣ́ки въ пꙋсты́ню и҆ и҆схѡ́дища вѡдна́ѧ въ жа́ждꙋ, Зе́млю плодоно́снꙋю въ сла́ность, ѿ ѕло́бы живꙋ́щихъ на не́й. Положи́лъ є҆́сть пꙋсты́ню во є҆зе́ра вѡдна́ѧ и҆ зе́млю безво́днꙋю во и҆схѡ́дища вѡдна́ѧ. И҆ населѝ та́мѡ а҆́лчꙋщыѧ, и҆ соста́виша гра́ды ѡ҆би́тєльны: И҆ насѣ́ѧша се́ла, и҆ насади́ша вїногра́ды, и҆ сотвори́ша пло́дъ жи́тенъ. И҆ блгⷭ҇вѝ ѧ҆̀, и҆ ᲂу҆мно́жишасѧ ѕѣлѡ̀: и҆ скоты̀ и҆́хъ не ᲂу҆ма́ли. И҆ ᲂу҆ма́лишасѧ и҆ ѡ҆ѕло́бишасѧ ѿ ско́рби ѕѡ́лъ и҆ болѣ́зни: И҆злїѧ́сѧ ᲂу҆ничиже́нїе на кнѧ̑зи и҆́хъ, и҆ ѡ҆блазни́ ѧ҆ по непрохо́днѣй, а҆ не по пꙋтѝ. И҆ помо́же ᲂу҆бо́гꙋ ѿ нищеты̀ и҆ положѝ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы ѻ҆те́чєствїѧ. Оу҆́зрѧтъ пра́вїи и҆ возвеселѧ́тсѧ, и҆ всѧ́кое беззако́нїе загради́тъ ᲂу҆ста̀ своѧ̑. Кто̀ премꙋ́дръ и҆ сохрани́тъ сїѧ̑; и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ млⷭ҇ти гдⷭ҇ни.

Сла́ва:

Пѣ́снь, ѱало́мъ дв҃дꙋ, р҃з.

Гото́во се́рдце моѐ, бж҃е, гото́во се́рдце моѐ: воспою̀ и҆ пою̀ во сла́вѣ мое́й. Воста́ни, сла́ва моѧ̀, воста́ни, ѱалти́рю и҆ гꙋ́сли: воста́нꙋ ра́нѡ. И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ въ лю́дехъ, гдⷭ҇и, пою̀ тебѣ̀ во ꙗ҆зы́цѣхъ: Ꙗ҆́кѡ ве́лїѧ верхꙋ̀ нб҃съ млⷭ҇ть твоѧ̀ и҆ до ѻ҆́блакъ и҆́стина твоѧ̀. Вознеси́сѧ на нб҃са̀, бж҃е, и҆ по все́й землѝ сла́ва твоѧ̀, Ꙗ҆́кѡ да и҆зба́вѧтсѧ возлю́бленнїи твоѝ: сп҃сѝ десни́цею твое́ю и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀. Бг҃ъ возглаго́ла во ст҃ѣ́мъ свое́мъ: вознесꙋ́сѧ и҆ раздѣлю̀ сїки́мꙋ, и҆ ᲂу҆до́ль селе́нїй размѣ́рю. Мо́й є҆́сть галаа́дъ, и҆ мо́й є҆́сть манассі́й, и҆ є҆фре́мъ застꙋпле́нїе главы̀ моеѧ̀: і҆ꙋ́да ца́рь мо́й, Мѡа́въ коно́бъ ᲂу҆пова́нїѧ моегѡ̀: на і҆дꙋме́ю наложꙋ̀ сапо́гъ мо́й: мнѣ̀ и҆ноплемє́нницы покори́шасѧ. Кто̀ введе́тъ мѧ̀ во гра́дъ ѡ҆гражде́нїѧ; и҆лѝ кто̀ наста́витъ мѧ̀ до і҆дꙋме́и; Не ты́ ли, бж҃е, ѿри́нꙋвый на́съ, и҆ не и҆зы́деши, бж҃е, въ си́лахъ на́шихъ; Да́ждь на́мъ по́мощь ѿ ско́рби: и҆ сꙋ́етно спасе́нїе человѣ́ческо. Ѡ҆ бз҃ѣ сотвори́мъ си́лꙋ, и҆ то́й ᲂу҆ничижи́тъ врагѝ на́шѧ.

Въ коне́цъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ, р҃и.

Бж҃е, хвалы̀ моеѧ̀ не премолчѝ: Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ста̀ грѣ̑шнича и҆ ᲂу҆ста̀ льсти́вагѡ на мѧ̀ ѿверзо́шасѧ, глаго́лаша на мѧ̀ ѧ҆зы́комъ льсти́вымъ, И҆ словесы̀ ненави́стными ѡ҆быдо́ша мѧ̀, и҆ бра́шасѧ со мно́ю тꙋ́не. Вмѣ́стѡ є҆́же люби́ти мѧ̀, ѡ҆болга́хꙋ мѧ̀, а҆́зъ же молѧ́хсѧ: И҆ положи́ша на мѧ̀ ѕла̑ѧ за бл҃га̑ѧ, и҆ не́нависть за возлюбле́нїе моѐ. Поста́ви на него̀ грѣ́шника, и҆ дїа́волъ да ста́нетъ ѡ҆деснꙋ́ю є҆гѡ̀: Внегда̀ сꙋди́тисѧ є҆мꙋ̀, да и҆зы́детъ ѡ҆сꙋжде́нъ, и҆ моли́тва є҆гѡ̀ да бꙋ́детъ въ грѣ́хъ. Да бꙋ́дꙋтъ дні́е є҆гѡ̀ ма́ли, и҆ є҆пі́скопство є҆гѡ̀ да прїи́метъ и҆́нъ: Да бꙋ́дꙋтъ сы́нове є҆гѡ̀ си́ри, и҆ жена̀ є҆гѡ̀ вдова̀: Дви́жꙋщесѧ да преселѧ́тсѧ сы́нове є҆гѡ̀ и҆ воспро́сѧтъ, да и҆згна́ни бꙋ́дꙋтъ и҆з̾ домѡ́въ свои́хъ. Да взы́щетъ заимода́вецъ всѧ̑, є҆ли̑ка сꙋ́ть є҆гѡ̀: и҆ да восхи́тѧтъ чꙋжді́и трꙋды̀ є҆гѡ̀. Да не бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ застꙋ́пника, нижѐ да бꙋ́детъ ᲂу҆щедрѧ́ѧй сирѡты̀ є҆гѡ̀: Да бꙋ́дꙋтъ ча̑да є҆гѡ̀ въ погꙋбле́нїе, въ ро́дѣ є҆ди́нѣмъ да потреби́тсѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀. Да воспомѧне́тсѧ беззако́нїе ѻ҆тє́цъ є҆гѡ̀ пред̾ гдⷭ҇емъ, и҆ грѣ́хъ ма́тере є҆гѡ̀ да не ѡ҆чи́ститсѧ: Да бꙋ́дꙋтъ пред̾ гдⷭ҇емъ вы́нꙋ, и҆ да потреби́тсѧ ѿ землѝ па́мѧть и҆́хъ: Зане́же не помѧнꙋ̀ сотвори́ти ми́лость, и҆ погна̀ человѣ́ка ни́ща и҆ ᲂу҆бо́га, и҆ ᲂу҆миле́на се́рдцемъ ᲂу҆мертви́ти. И҆ возлюбѝ клѧ́твꙋ, и҆ прїи́детъ є҆мꙋ̀: и҆ не восхотѣ̀ бл҃гослове́нїѧ, и҆ ᲂу҆дали́тсѧ ѿ негѡ̀. И҆ ѡ҆блече́сѧ въ клѧ́твꙋ ꙗ҆́кѡ въ ри́зꙋ, и҆ вни́де ꙗ҆́кѡ вода̀ во ᲂу҆тро́бꙋ є҆гѡ̀ и҆ ꙗ҆́кѡ є҆ле́й въ кѡ́сти є҆гѡ̀: Да бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ ꙗ҆́кѡ ри́за, въ ню́же ѡ҆блачи́тсѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ по́ѧсъ, и҆́мже вы́нꙋ ѡ҆поѧсꙋ́етсѧ. Сїѐ дѣ́ло ѡ҆болга́ющихъ мѧ̀ ᲂу҆ гдⷭ҇а и҆ глаго́лющихъ лꙋка̑ваѧ на дꙋ́шꙋ мою̀. И҆ ты̀, гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, сотворѝ со мно́ю и҆́мене ра́ди твоегѡ̀, ꙗ҆́кѡ бл҃га млⷭ҇ть твоѧ̀: И҆зба́ви мѧ̀, ꙗ҆́кѡ ни́щъ и҆ ᲂу҆бо́гъ є҆́смь а҆́зъ, и҆ се́рдце моѐ смѧте́сѧ внꙋ́трь менѐ. Ꙗ҆́кѡ сѣ́нь, внегда̀ ᲂу҆клони́тисѧ є҆́й, ѿѧ́хсѧ: стрѧсо́хсѧ ꙗ҆́кѡ прꙋ́зи. Кѡлѣ́на моѧ̑ и҆знемого́ста ѿ поста̀, и҆ пло́ть моѧ̀ и҆змѣни́сѧ є҆ле́а ра́ди. И҆ а҆́зъ бы́хъ поноше́нїе и҆̀мъ: ви́дѣша мѧ̀, покива́ша глава́ми свои́ми. Помози́ ми, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, и҆ сп҃си́ мѧ по млⷭ҇ти твое́й: И҆ да разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ рꙋка̀ твоѧ̀ сїѧ̀, и҆ ты̀, гдⷭ҇и, сотвори́лъ є҆сѝ ю҆̀. Прокленꙋ́тъ ті́и, и҆ ты̀ бл҃гослови́ши: востаю́щїи на мѧ̀ да постыдѧ́тсѧ, ра́бъ же тво́й возвесели́тсѧ. Да ѡ҆блекꙋ́тсѧ ѡ҆болга́ющїи мѧ̀ въ срамотꙋ̀ и҆ ѡ҆де́ждꙋтсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆де́ждею стꙋдо́мъ свои́мъ. И҆сповѣ́мсѧ гдⷭ҇еви ѕѣлѡ̀ ᲂу҆сты̑ мои́ми и҆ посредѣ̀ мно́гихъ восхвалю̀ є҆го̀: Ꙗ҆́кѡ предста̀ ѡ҆деснꙋ́ю ᲂу҆бо́гагѡ, є҆́же сп҃стѝ ѿ гонѧ́щихъ дꙋ́шꙋ мою̀.

Сла́ва:

По є҃і-й каѳі́смѣ: Трист҃о́е, по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Тропарѝ, гла́съ а҃.

Ꙗ҆́кѡ пꙋчи́на мно́га прегрѣше́нїй мои́хъ сп҃се, и҆ лю́тѣ погрꙋзи́хсѧ согрѣше́ньми мои́ми: да́ждь мѝ рꙋ́кꙋ ꙗ҆́кѡ петро́ви, сп҃си́ мѧ бж҃е, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Сла́ва: Ꙗ҆́кѡ помышле́нїи лꙋка́выми, и҆ дѣ́лы ѡ҆сꙋди́хсѧ сп҃се, мы́сль мѝ да́рꙋй ѡ҆браще́нїѧ бж҃е, да зовꙋ̀: сп҃си́ мѧ бл҃годѣ́телю бл҃гі́й, и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

И҆ ны́нѣ: Бг҃обл҃же́ннаѧ ѻ҆трокови́це и҆ пренепоро́чнаѧ, скве́рна мѧ̀ сꙋ́ща и҆ ѡ҆калѧ́нна ѿ дѣѧ́нїй безмѣ́стныхъ, и҆ скве́рныхъ помышле́нїй, ѡ҆чи́сти мѧ̀ ѻ҆каѧ́ннаго, нескве́рнаѧ и҆ чⷭ҇таѧ, всест҃а́ѧ мт҃и дв҃о.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃.

Мл҃тва.

Влⷣко гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, ты̀ є҆сѝ помо́щникъ мо́й, въ рꙋка́хъ твои́хъ є҆́смь а҆́зъ, помози́ ми, не ѡ҆ста́ви менѐ согрѣши́ти къ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ заблꙋжде́нъ є҆́смь. Не ѡ҆ста́ви мѧ̀ послѣ́довати во́ли пло́ти моеѧ̀: не пре́зри мѧ̀ гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ не́мощенъ є҆́смь. Ты̀ вѣ́си поле́зное мнѣ̀, не ѡ҆ста́ви мѧ̀ поги́бнꙋти грѣхѝ мои́ми: не ѡ҆ста́ви мѧ̀ гдⷭ҇и, не ѿстꙋпѝ ѿ менѐ, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ прибѣго́хъ, наꙋчи́ мѧ твори́ти во́лю твою̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ мо́й. И҆сцѣлѝ дꙋ́шꙋ мою̀, ꙗ҆́кѡ согрѣши́хъ тѝ, сп҃си́ мѧ ра́ди млⷭ҇ти твоеѧ̀, ꙗ҆́кѡ пред̾ тобо́ю сꙋ́ть всѝ стꙋжа́ющїи мѝ: и҆ нѣ́сть мнѣ̀ и҆но́е прибѣ́жище, то́кмѡ ты̀ гдⷭ҇и. Да постыдѧ́тсѧ ᲂу҆́бѡ всѝ востаю́щїи на мѧ̀, и҆ и҆́щꙋщїи дꙋ́шꙋ мою̀, є҆́же потреби́ти ю҆̀: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ є҆ди́нъ си́льный гдⷭ҇и во всѣ́хъ, и҆ твоѧ̀ є҆́сть сла́ва во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.