Кафисма одиннадцатая

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Ра́зума Аса́фу, 77.

Внемли́те, лю́дие мои́, зако́ну моему́, приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы у́ст мои́х. Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва. Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша на́м: не утаи́шася от ча́д и́х в ро́д и́н, возвеща́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, и чудеса́ Его́, я́же сотвори́. И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м свои́м, я́ко да позна́ет ро́д и́н, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м свои́м: да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут де́л Бо́жиих, и за́поведи Его́ взы́щут. Да не бу́дут я́коже отцы́ и́х, ро́д стропти́в и преогорчева́яй, ро́д и́же не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Бо́гом ду́ха своего́. Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в де́нь бра́ни: не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша ходи́ти. И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, я́же показа́ и́м пред отцы́ и́х, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей, на по́ли Танео́се. Разве́рзе мо́ре, и проведе́ и́х, предста́ви во́ды я́ко ме́х. И наста́ви я́ о́блаком во дни́, и всю́ но́щь просвеще́нием огня́. Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды. И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему́, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; и искуси́ша Бо́га в сердца́х свои́х, воспроси́ти бра́шна душа́м свои́м. И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бо́г угото́вати трапе́зу в пусты́ни? Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хле́б мо́жет да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Свои́м? Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и о́гнь возгоре́ся во Иа́кове, и гне́в взы́де на Изра́иля, я́ко не ве́роваша Бо́гови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́. И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, и одожди́ и́м ма́нну я́сти, и хле́б небе́сный даде́ и́м. Хле́б а́нгельский яде́ челове́к, бра́шно посла́ и́м до сы́тости. Воздви́же ю́г с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, и одожди́ на ня́ я́ко пра́х пло́ти, и я́ко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. И нападо́ша посреде́ ста́на и́х, о́крест жили́щ и́х. И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние и́х принесе́ и́м. Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х и́х: и гне́в Бо́жий взы́де на ня́, и уби́ мно́жайшая и́х, и избра́нным Изра́илевым запя́т. Во все́х си́х согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́. И исчезо́ша в суете́ дни́е и́х, и ле́та и́х со тща́нием. Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: и помяну́ша, я́ко Бо́г Помо́щник и́м е́сть, и Бо́г Вы́шний Изба́витель и́м е́сть. И возлюби́ша Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком свои́м солга́ша Ему́: се́рдце же и́х не бе́ пра́во с Ни́м, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́. То́й же е́сть ще́др, и очи́стит грехи́ и́х, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. И помяну́, я́ко пло́ть су́ть, ду́х ходя́й и не обраща́яйся. Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней? И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, и не помяну́ша руки́ Его́ в де́нь, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́ющаго, я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, и преложи́ в кро́вь ре́ки и́х, и исто́чники и́х, я́ко да не пию́т. Посла́ на ня́ пе́сия му́хи и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. И даде́ рже́ плоды́ и́х, и труды́ и́х пруго́м. Уби́ гра́дом виногра́ды и́х, и черни́чие и́х сла́ною, и предаде́ гра́ду скоты́ и́х, и име́ние и́х огню́. Посла́ на ня́ гне́в я́рости Своея́, я́рость и гне́в и ско́рбь, посла́ние а́нгелы лю́тыми. Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти ду́ш и́х: и скоты́ и́х в сме́рти заключи́, и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ и́х в селе́ниих Ха́мовых. И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ и́х покры́ мо́ре. И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию́, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. И изгна́ от лица́ и́х язы́ки, и по жре́бию даде́ и́м [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих и́х коле́на Изра́илева. И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не сохрани́ша, и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ и́х, преврати́шася в лу́к развраще́н, и прогне́ваша Его́ в хо́лмех свои́х и во истука́нных свои́х раздражи́ша Его́. Слы́ша Бо́г и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех. И предаде́ в пле́н кре́пость и́х, и добро́ту и́х в ру́ки враго́в, и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́. Ю́ношы и́х пояде́ о́гнь, и де́вы и́х не осе́тованы бы́ша; свяще́нницы и́х мече́м падо́ша, и вдови́цы и́х не опла́каны бу́дут. И воста́ я́ко спя́ Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, и порази́ враги́ Своя́ вспя́ть, поноше́ние ве́чное даде́ и́м. И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́, и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в ве́к. И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т его́ от ста́д о́вчих. От дои́лиц поя́т его́ пасти́ Иа́кова раба́ Своего́ и Изра́иля достоя́ние Свое́. И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ е́сть.

Сла́ва:

Псало́м Аса́фу, 78.

Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое́, оскверни́ша хра́м святы́й Тво́й, положи́ша Иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище, положи́ша тру́пия ра́б Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. Пролия́ша кро́вь и́х я́ко во́ду о́крест Иерусали́ма, и не бе́ погреба́яй. Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест на́с. Доко́ле, Го́споди, прогне́ваешися до конца́? Разжже́тся я́ко о́гнь рве́ние Твое́? Проле́й гне́в Тво́й на язы́ки незна́ющыя Тебе́, и на ца́рствия, я́же и́мене Твоего́ не призва́ша, я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто его́ опустоши́ша. Не помяни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. Помози́ на́м, Бо́же, Спаси́телю на́ш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви ны́, и очи́сти грехи́ на́ша и́мене ра́ди Твоего́. Да не когда́ реку́т язы́цы, где́ е́сть Бо́г и́х? И да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве ра́б Твои́х пролиты́я. Да вни́дет пред Тя́ воздыха́ние окова́нных, по вели́чию мы́шцы Твоея́ снабди́ сы́ны умерщвле́нных. Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́цею в не́дро и́х поноше́ние и́х, и́мже поноси́ша Тя́, Го́споди. Мы́ же, лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́, испове́мыся Тебе́, Бо́же, во ве́к, в ро́д и ро́д возвести́м хвалу́ Твою́.

В коне́ц, о изме́ншихся, свиде́ние Аса́фу, псало́м, 79.

Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на Херуви́мех, яви́ся, пред Ефре́мом и Вениами́ном и Манасси́ем, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́ на́с. Бо́же, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. Го́споди Бо́же Си́л, доко́ле гне́ваешися на моли́тву ра́б Твои́х? Напита́еши на́с хле́бом сле́зным, и напои́ши на́с слеза́ми в ме́ру. Положи́л еси́ на́с в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ на́ши подражни́ша ны́. Го́споди Бо́же Си́л, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся. Виногра́д из Еги́пта прене́сл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́. Путесотвори́л еси́ пред ни́м, и насади́л еси́ коре́ния его́, и испо́лни зе́млю. Покры́ го́ры се́нь его́, и ве́твия его́ ке́дры Бо́жия; простре́ ро́зги его́ до мо́ря, и да́же до ре́к о́трасли его́. Вску́ю низложи́л еси́ опло́т его́, и объима́ют и́ вси́ мимоходя́щии путе́м? Озоба́ и́ ве́прь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́. Бо́же Си́л, обрати́ся у́бо, и при́зри с небесе́ и ви́ждь, и посети́ виногра́д се́й, и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́. Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут. Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́, и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны́, и и́мя Твое́ призове́м. Го́споди Бо́же Си́л, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое́, и спасе́мся.

В коне́ц, о точи́лех, псало́м Аса́фу, 80.

Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю, приими́те псало́м и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми, воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый де́нь пра́здника ва́шего, я́ко повеле́ние Изра́илеви е́сть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю. Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти ему́ от земли́ Еги́петския, язы́ка его́же не ве́дяше услы́ша. Отъя́т от бре́мене хребе́т его́, ру́це его́ в коши́ порабо́тасте. В ско́рби призва́л Мя́ еси́, и изба́вих тя́, услы́шах тя́ в та́йне бу́рне, искуси́х тя́ на воде́ пререка́ния. Слы́шите, лю́дие мои́, и засвиде́тельствую ва́м, Изра́илю, а́ще послу́шаеши Мене́. Не бу́дет Тебе́ бо́г но́в, ниже́ поклони́шися бо́гу чужде́му. А́з бо е́смь Госпо́дь Бо́г тво́й, изведы́й тя́ от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ Твоя́, и испо́лню я́. И не послу́шаша лю́дие мои́ гла́са Моего́, и Изра́иль не вня́т Ми́: и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц и́х, по́йдут в начина́ниих свои́х. А́ще бы́ша лю́дие Мои́ послу́шали Мене́, Изра́иль а́ще бы в пути́ Моя́ ходи́л, ни о чесо́м же у́бо враги́ его́ смири́л бы́х, и на оскорбля́ющыя и́х возложи́л бы́х ру́ку Мою́. Врази́ Госпо́дни солга́ша ему́, и бу́дет вре́мя и́х в ве́к. И напита́ и́х от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти и́х.

Сла́ва:

Псало́м Аса́фу, 81.

Бо́г ста́ в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете? Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте. Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите его́. Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме́ хо́дят: да подви́жатся вся́ основа́ния земли́. А́з ре́х: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси́. Вы́ же я́ко челове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете. Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко Ты́ насле́диши во все́х язы́цех.

Пе́снь псалма́ Аса́фу, 82.

Бо́же, кто́ уподо́бится Тебе́? Не премолчи́ ниже́ укроти́, Бо́же. Я́ко се́ врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя́ воздвиго́ша главу́. На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево ктому́. Я́ко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя́ заве́т завеща́ша: селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне: Гева́л и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре, и́бо и Ассу́р прии́де с ни́ми, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым. Сотвори́ и́м я́ко Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове. Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гно́й земны́й. Положи́ кня́зи и́х, я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся́ кня́зи и́х, и́же ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лище Бо́жие. Бо́же мо́й, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко тро́сть пред лице́м ве́тра. Я́ко о́гнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры, та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́. Испо́лни ли́ца и́х безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди. Да постыдя́тся и смяту́тся в ве́к ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут. И да позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты́ еди́н Вы́шний по все́й земли́.

В коне́ц, о точи́лех, сыно́м Коре́овым, псало́м, 83.

Ко́ль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди Си́л! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и пло́ть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе́, иде́же положи́т птенцы́ своя́, олтари́ Твоя́, Го́споди Си́л, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя́. Блаже́н му́ж, ему́же е́сть заступле́ние его́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же положи́, и́бо благослове́ние да́ст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бо́г бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же Си́л, услы́ши моли́тву мою́, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче на́ш, ви́ждь, Бо́же, и при́зри на лице́ христа́ Твоего́. Я́ко лу́чше де́нь еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего́ па́че, не́же жи́ти ми́ в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бо́г благода́ть и сла́ву да́ст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же Си́л, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя́.

В коне́ц, сыно́м Коре́овым, псало́м, 84.

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ пле́н Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся́ грехи́ и́х. Укроти́л еси́ ве́сь гне́в Тво́й, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ на́с, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от на́с. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны́? Или́ простре́ши гне́в Тво́й от ро́да в ро́д? Бо́же, Ты́ обра́щься оживи́ши ны́, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ на́м, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ да́ждь на́м. Услы́шу, что́ рече́т о мне́ Госпо́дь Бо́г: я́ко рече́т ми́р на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. Оба́че бли́з боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и ми́р облобыза́стася. И́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с небесе́ прини́че, и́бо Госпо́дь да́ст бла́гость, и земля́ на́ша да́ст пло́д сво́й. Пра́вда пред Ни́м предъи́дет, и положи́т в пу́ть стопы́ своя́.

Сла́ва:

По 11‑й кафи́сме: Трисвято́е по О́тче на́ш:

Тропари́, гла́с 7:

Иму́щи, душе́ моя́, врачевство́ покая́ния, приступи́ слезя́щи, воздыха́нием вопию́щи: Врачу́ ду́ш и теле́с, свободи́ мя́, Человеколю́бче, от мно́гих согреше́ний, сопричти́ мя блудни́це, и разбо́йнику, и мытарю́, и да́руй ми́, Бо́же, беззако́ний мои́х проще́ние, и спаси́ мя.

Сла́ва: Мытаре́ву покая́нию не поревнова́х, и блудни́цы сле́з не стяжа́х: недоуме́юся бо от ослепле́ния о таково́м исправле́нии, но Твои́м благоутро́бием спаси́ мя, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не: Богоро́дице Де́во Нескве́рная, Сы́на Твоего́ моли́ с го́рними Си́лами, проще́ние прегреше́ний на́м пре́жде конца́ дарова́ти и ве́лию ми́лость.

Го́споди, поми́луй, (40).

Моли́тва.

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный све́т, и мы́сленныя на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в на́с и блаже́нных Твои́х за́поведей стра́х, да плотски́я по́хоти вся́ попра́вше, духо́вное жи́тельство про́йдем, вся́, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты́ бо еси́ просвеще́ние ду́ш и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ра́зꙋма а҆са́фꙋ, ѻ҃з.

Внемли́те, лю́дїе моѝ, зако́нꙋ моемꙋ̀, приклони́те ᲂу҆́хо ва́ше во глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ. Ѿве́рзꙋ въ при́тчахъ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, провѣща́ю гана̑нїѧ и҆спе́рва. Є҆ли̑ка слы́шахомъ и҆ позна́хомъ ѧ҆̀, и҆ ѻ҆тцы̀ на́ши повѣ́даша на́мъ: Не ᲂу҆таи́шасѧ ѿ ча̑дъ и҆́хъ въ ро́дъ и҆́нъ, возвѣща́юще хвалы̑ гдⷭ҇ни, и҆ си̑лы є҆гѡ̀ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же сотворѝ. И҆ воздви́же свидѣ́нїе во і҆а́кѡвѣ, и҆ зако́нъ положѝ во і҆и҃ли, є҆ли̑ка заповѣ́да ѻ҆тцє́мъ на́шымъ сказа́ти ѧ҆̀ сыновѡ́мъ свои̑мъ. Ꙗ҆́кѡ да позна́етъ ро́дъ и҆́нъ, сы́нове родѧ́щїисѧ, и҆ воста́нꙋтъ и҆ повѣ́дѧтъ ѧ҆̀ сыновѡ́мъ свои̑мъ: Да положа́тъ на бг҃а ᲂу҆пова́нїе своѐ, и҆ не забꙋ́дꙋтъ дѣ́лъ бж҃їихъ, и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ взы́щꙋтъ: Да не бꙋ́дꙋтъ ꙗ҆́коже ѻ҆тцы̀ и҆́хъ, ро́дъ стропти́въ и҆ преѡгорчева́ѧй, ро́дъ и҆́же не и҆спра́ви се́рдца своегѡ̀ и҆ не ᲂу҆вѣ́ри съ бг҃омъ дꙋ́ха своегѡ̀. Сы́нове є҆фрє́мли налѧца́юще и҆ стрѣлѧ́юще лꙋ́ки возврати́шасѧ въ де́нь бра́ни: Не сохрани́ша завѣ́та бж҃їѧ, и҆ въ зако́нѣ є҆гѡ̀ не восхотѣ́ша ходи́ти. И҆ забы́ша бл҃годѣѧ̑нїѧ є҆гѡ̀ и҆ чꙋдеса̀ є҆гѡ̀, ꙗ҆̀же показа̀ и҆̀мъ Пред̾ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ, ꙗ҆̀же сотворѝ чꙋдеса̀ въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, на по́ли танеѡ́сѣ: Разве́рзе мо́ре и҆ проведѐ и҆̀хъ: предста́ви во́ды ꙗ҆́кѡ мѣ́хъ, И҆ наста́ви ѧ҆̀ ѻ҆́блакомъ во днѝ и҆ всю̀ но́щь просвѣще́нїемъ ѻ҆гнѧ̀. Разве́рзе ка́мень въ пꙋсты́ни и҆ напоѝ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ въ бе́зднѣ мно́зѣ: И҆ и҆зведѐ во́дꙋ и҆з̾ ка́мене и҆ низведѐ ꙗ҆́кѡ рѣ́ки во́ды. И҆ приложи́ша є҆щѐ согрѣша́ти є҆мꙋ̀, преѡгорчи́ша вы́шнѧго въ безво́днѣй: И҆ и҆скꙋси́ша бг҃а въ сердца́хъ свои́хъ, воспроси́ти бра̑шна дꙋша́мъ свои̑мъ. И҆ клевета́ша на бг҃а и҆ рѣ́ша: є҆да̀ возмо́жетъ бг҃ъ ᲂу҆гото́вати трапе́зꙋ въ пꙋсты́ни; Поне́же поразѝ ка́мень, и҆ потеко́ша во́ды, и҆ пото́цы наводни́шасѧ: є҆да̀ и҆ хлѣ́бъ мо́жетъ да́ти; и҆лѝ ᲂу҆гото́вати трапе́зꙋ лю́демъ свои̑мъ; Сегѡ̀ ра́ди слы́ша гдⷭ҇ь и҆ презрѣ̀, и҆ ѻ҆́гнь возгорѣ́сѧ во і҆а́кѡвѣ, и҆ гнѣ́въ взы́де на і҆и҃лѧ: Ꙗ҆́кѡ не вѣ́роваша бг҃ови, нижѐ ᲂу҆пова́ша на сп҃се́нїе є҆гѡ̀. И҆ заповѣ́да ѻ҆блакѡ́мъ свы́ше, и҆ двє́ри небесѐ ѿве́рзе: И҆ ѡ҆дождѝ и҆̀мъ ма́ннꙋ ꙗ҆́сти, и҆ хлѣ́бъ небе́сный дадѐ и҆̀мъ. Хлѣ́бъ а҆́гг҃льскїй ꙗ҆дѐ человѣ́къ: бра́шно посла̀ и҆̀мъ до сы́тости. Воздви́же ю҆́гъ съ небесѐ, и҆ наведѐ си́лою свое́ю лі́ва: И҆ ѡ҆дождѝ на нѧ̀ ꙗ҆́кѡ пра́хъ плѡ́ти, и҆ ꙗ҆́кѡ песо́къ морскі́й пти̑цы перна̑ты. И҆ нападо́ша посредѣ̀ ста́на и҆́хъ, ѡ҆́крестъ жили́щъ и҆́хъ. И҆ ꙗ҆до́ша и҆ насы́тишасѧ ѕѣлѡ̀, и҆ жела́нїе и҆́хъ принесѐ и҆̀мъ. Не лиши́шасѧ ѿ жела́нїѧ своегѡ̀: є҆щѐ бра́шнꙋ сꙋ́щꙋ во ᲂу҆стѣ́хъ и҆́хъ, И҆ гнѣ́въ бж҃їй взы́де на нѧ̀, и҆ ᲂу҆бѝ мнѡ́жайшаѧ и҆́хъ, и҆ и҆збра̑ннымъ і҆и҃лєвымъ запѧ́тъ. Во всѣ́хъ си́хъ согрѣши́ша є҆щѐ и҆ не вѣ́роваша чꙋдесє́мъ є҆гѡ̀: И҆ и҆счезо́ша въ сꙋетѣ̀ дні́е и҆́хъ, и҆ лѣ̑та и҆́хъ со тща́нїемъ. Є҆гда̀ ᲂу҆бива́ше ѧ҆̀, тогда̀ взыска́хꙋ є҆го̀ и҆ ѡ҆браща́хꙋсѧ и҆ ᲂу҆́треневахꙋ къ бг҃ꙋ: И҆ помѧнꙋ́ша, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ помо́щникъ и҆̀мъ є҆́сть, и҆ бг҃ъ вы́шнїй и҆зба́витель и҆̀мъ є҆́сть: И҆ возлюби́ша є҆го̀ ᲂу҆сты̑ свои́ми, и҆ ѧ҆зы́комъ свои́мъ солга́ша є҆мꙋ̀: Се́рдце же и҆́хъ не бѣ̀ пра́во съ ни́мъ, нижѐ ᲂу҆вѣ́ришасѧ въ завѣ́тѣ є҆гѡ̀. То́й же є҆́сть ще́дръ, и҆ ѡ҆чи́ститъ грѣхѝ и҆́хъ, и҆ не растли́тъ: и҆ ᲂу҆мно́житъ ѿврати́ти ꙗ҆́рость свою̀, и҆ не разжже́тъ всегѡ̀ гнѣ́ва своегѡ̀. И҆ помѧнꙋ̀, ꙗ҆́кѡ пло́ть сꙋ́ть, дꙋ́хъ ходѧ́й и҆ не ѡ҆браща́ѧйсѧ: Колькра́ты преѡгорчи́ша є҆го̀ въ пꙋсты́ни, прогнѣ́ваша є҆го̀ въ землѝ безво́днѣй; И҆ ѡ҆брати́шасѧ, и҆ и҆скꙋси́ша бг҃а, и҆ ст҃а́го і҆и҃лева раздражи́ша: И҆ не помѧнꙋ́ша рꙋкѝ є҆гѡ̀ въ де́нь, во́ньже и҆зба́ви ѧ҆̀ и҆з̾ рꙋкѝ ѡ҆скорблѧ́ющагѡ: Ꙗ҆́коже положѝ во є҆гѵ́птѣ зна́мєнїѧ своѧ̑, и҆ чꙋдеса̀ своѧ̑ на по́ли танеѡ́сѣ: И҆ преложѝ въ кро́вь рѣ́ки и҆́хъ и҆ и҆сто́чники и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ да не пїю́тъ. Посла̀ на нѧ̀ пє́сїѧ мꙋ̑хи, и҆ поѧдо́ша ѧ҆̀, и҆ жа̑бы, и҆ растлѝ ѧ҆̀: И҆ дадѐ ржѣ̀ плоды̀ и҆́хъ, и҆ трꙋды̀ и҆́хъ прꙋгѡ́мъ. Оу҆бѝ гра́домъ вїногра́ды и҆́хъ и҆ черни́чїе и҆́хъ сла́ною: И҆ предадѐ гра́дꙋ скоты̀ и҆́хъ, и҆ и҆мѣ́нїе и҆́хъ ѻ҆гню̀. Посла̀ на нѧ̀ гнѣ́въ ꙗ҆́рости своеѧ̀, ꙗ҆́рость и҆ гнѣ́въ и҆ ско́рбь, посла́нїе а҆́ггєлы лю́тыми. Пꙋтесотворѝ стезю̀ гнѣ́вꙋ своемꙋ̀, и҆ не пощадѣ̀ ѿ сме́рти дꙋ́шъ и҆́хъ, и҆ скоты̀ и҆́хъ въ сме́рти заключѝ: И҆ поразѝ всѧ́кое перворо́дное въ землѝ є҆гѵ́петстѣй, нача́токъ всѧ́кагѡ трꙋда̀ и҆́хъ въ селе́нїихъ ха́мовыхъ. И҆ воздви́же ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы лю́ди своѧ̑, и҆ возведѐ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ ста́до въ пꙋсты́ни: И҆ наста́ви ѧ҆̀ на ᲂу҆пова́нїе, и҆ не ᲂу҆боѧ́шасѧ: и҆ врагѝ и҆́хъ покры̀ мо́ре. И҆ введѐ ѧ҆̀ въ го́рꙋ ст҃ы́ни своеѧ̀, го́рꙋ сїю̀, ю҆́же стѧжа̀ десни́ца є҆гѡ̀. И҆ и҆згна̀ ѿ лица̀ и҆́хъ ꙗ҆зы́ки, и҆ по жре́бїю дадѐ и҆̀мъ (зе́млю) ᲂу҆́жемъ жребодаѧ́нїѧ, и҆ вселѝ въ селе́нїихъ и҆́хъ кѡлѣ́на і҆и҃лєва. И҆ и҆скꙋси́ша и҆ преѡгорчи́ша бг҃а вы́шнѧго, и҆ свидѣ́нїй є҆гѡ̀ не сохрани́ша: И҆ ѿврати́шасѧ и҆ ѿверго́шасѧ, ꙗ҆́коже и҆ ѻ҆тцы̀ и҆́хъ: преврати́шасѧ въ лꙋ́къ развраще́нъ: И҆ прогнѣ́ваша є҆го̀ въ хо́лмѣхъ свои́хъ, и҆ во и҆стꙋка́нныхъ свои́хъ раздражи́ша є҆го̀. Слы́ша бг҃ъ и҆ презрѣ̀, и҆ ᲂу҆ничижѝ ѕѣлѡ̀ і҆и҃лѧ: И҆ ѿри́нꙋ ски́нїю силѡ́мскꙋю, селе́нїе є҆́же всели́сѧ въ человѣ́цѣхъ: И҆ предадѐ въ плѣ́нъ крѣ́пость и҆́хъ, и҆ добро́тꙋ и҆́хъ въ рꙋ́ки врагѡ́въ: И҆ затворѝ во ѻ҆рꙋ́жїи лю́ди своѧ̑ и҆ достоѧ́нїе своѐ презрѣ̀. Ю҆́ношы и҆́хъ поѧдѐ ѻ҆́гнь, и҆ дѣ̑вы и҆́хъ не ѡ҆сѣ́тѡваны бы́ша: Свѧще́нницы и҆́хъ мече́мъ падо́ша, и҆ вдови̑цы и҆́хъ не ѡ҆пла̑каны бꙋ́дꙋтъ. И҆ воста̀ ꙗ҆́кѡ спѧ̀ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ си́ленъ и҆ шꙋ́менъ ѿ вїна̀: И҆ поразѝ врагѝ своѧ̑ вспѧ́ть, поноше́нїе вѣ́чное дадѐ и҆̀мъ: И҆ ѿри́нꙋ селе́нїе і҆ѡ́сифово, и҆ колѣ́но є҆фре́мово не и҆збра̀: И҆ и҆збра̀ колѣ́но і҆ꙋ́дово, го́рꙋ сїѡ́ню, ю҆́же возлюбѝ: И҆ созда̀ ꙗ҆́кѡ є҆диноро́га ст҃и́лище своѐ: на землѝ ѡ҆снова̀ и҆̀ въ вѣ́къ. И҆ и҆збра̀ дв҃да раба̀ своего̀, и҆ воспрїѧ́тъ є҆го̀ ѿ ста́дъ ѻ҆́вчихъ: Ѿ дои́лицъ поѧ́тъ є҆го̀, пастѝ і҆а́кѡва раба̀ своего̀, и҆ і҆и҃лѧ достоѧ́нїе своѐ. И҆ ᲂу҆пасѐ ѧ҆̀ въ неѕло́бїи се́рдца своегѡ̀, и҆ въ ра́зꙋмѣхъ рꙋкꙋ̀ своє́ю наста́вилъ ѧ҆̀ є҆́сть.

Сла́ва:

Ѱало́мъ а҆са́фꙋ, ѻ҃и.

Бж҃е, прїидо́ша ꙗ҆зы́цы въ достоѧ́нїе твоѐ, ѡ҆скверни́ша хра́мъ ст҃ы́й тво́й, Положи́ша і҆ерⷭ҇ли́мъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆во́щное храни́лище: положи́ша трꙋ̑пїѧ ра̑бъ твои́хъ бра́шно пти́цамъ небє́снымъ, плѡ́ти прпⷣбныхъ твои́хъ ѕвѣрє́мъ земны́мъ: Пролїѧ́ша кро́вь и҆́хъ ꙗ҆́кѡ во́дꙋ ѡ҆́крестъ і҆ерⷭ҇ли́ма, и҆ не бѣ̀ погреба́ѧй. Бы́хомъ поноше́нїе сосѣ́дѡмъ на́шымъ, подражне́нїе и҆ порꙋга́нїе сꙋ́щымъ ѡ҆́крестъ на́съ. Доко́лѣ, гдⷭ҇и, прогнѣ́ваешисѧ до конца̀; разжже́тсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь рве́нїе твоѐ; Проле́й гнѣ́въ тво́й на ꙗ҆зы́ки незна́ющыѧ тебє̀, и҆ на ца̑рствїѧ, ꙗ҆̀же и҆́мене твоегѡ̀ не призва́ша: Ꙗ҆́кѡ поѧдо́ша і҆а́кѡва, и҆ мѣ́сто є҆гѡ̀ ѡ҆пꙋстоши́ша. Не помѧнѝ на́шихъ беззако́нїй пе́рвыхъ: ско́рѡ да предварѧ́тъ ны̀ щедрѡ́ты твоѧ̑, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ ѡ҆бнища́хомъ ѕѣлѡ̀. Помозѝ на́мъ, бж҃е, сп҃си́телю на́шъ, сла́вы ра́ди и҆́мене твоегѡ̀: гдⷭ҇и, и҆зба́ви ны̀ и҆ ѡ҆чи́сти грѣхѝ на́шѧ и҆́мене ра́ди твоегѡ̀. Да не когда̀ рекꙋ́тъ ꙗ҆зы́цы: гдѣ̀ є҆́сть бг҃ъ и҆́хъ; и҆ да ᲂу҆вѣ́стсѧ во ꙗ҆зы́цѣхъ пред̾ ѻ҆чи́ма на́шима ѿмще́нїе кро́ве ра̑бъ твои́хъ пролиты́ѧ. Да вни́детъ пред̾ тѧ̀ воздыха́нїе ѡ҆кова́нныхъ: по вели́чїю мы́шцы твоеѧ̀ снабдѝ сы́ны ᲂу҆мерщвле́нныхъ. Возда́ждь сосѣ́дѡмъ на́шымъ седмери́цею въ нѣ́дро и҆́хъ поноше́нїе и҆́хъ, и҆́мже поноси́ша тѧ̀, гдⷭ҇и. Мы́ же лю́дїе твоѝ и҆ ѻ҆́вцы па́жити твоеѧ̀ и҆сповѣ́мысѧ тебѣ̀, бж҃е, во вѣ́къ, въ ро́дъ и҆ ро́дъ возвѣсти́мъ хвалꙋ̀ твою̀.

Въ коне́цъ, ѡ҆ и҆змѣ́ншихсѧ, свидѣ́нїе а҆са́фꙋ, ѱало́мъ ѻ҃ѳ.

Пасы́й і҆и҃лѧ вонмѝ: наставлѧ́ѧй ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ і҆ѡ́сифа, сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, ꙗ҆ви́сѧ: Пред̾ є҆фре́момъ и҆ венїамі́номъ и҆ манассі́емъ воздви́гни си́лꙋ твою̀, и҆ прїидѝ во є҆́же сп҃стѝ на́съ. Бж҃е, ѡ҆брати́ ны, и҆ просвѣтѝ лицѐ твоѐ, и҆ спасе́мсѧ. Гдⷭ҇и бж҃е си́лъ, доко́лѣ гнѣ́ваешисѧ на моли́твꙋ ра̑бъ твои́хъ; Напита́еши на́съ хлѣ́бомъ сле́знымъ, и҆ напои́ши на́съ слеза́ми въ мѣ́рꙋ. Положи́лъ є҆сѝ на́съ въ прерѣка́нїе сосѣ́дѡмъ на́шымъ, и҆ вразѝ на́ши подражни́ша ны̀. Гдⷭ҇и бж҃е си́лъ, ѡ҆брати́ ны, и҆ просвѣтѝ лицѐ твоѐ, и҆ спасе́мсѧ. Вїногра́дъ и҆з̾ є҆гѵ́пта прене́слъ є҆сѝ: и҆згна́лъ є҆сѝ ꙗ҆зы́ки, и҆ насади́лъ є҆сѝ и҆̀: Пꙋтесотвори́лъ є҆сѝ пред̾ ни́мъ, и҆ насади́лъ є҆сѝ корє́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ и҆спо́лни зе́млю. Покры̀ го́ры сѣ́нь є҆гѡ̀, и҆ вѣ̑твїѧ є҆гѡ̀ ке́дры бж҃їѧ: Прострѐ ро́зги є҆гѡ̀ до мо́рѧ, и҆ да́же до рѣ́къ ѻ҆́трасли є҆гѡ̀. Вскꙋ́ю низложи́лъ є҆сѝ ѡ҆пло́тъ є҆гѡ̀, и҆ ѡ҆б̾има́ютъ и҆̀ всѝ мимоходѧ́щїи пꙋте́мъ; Ѡ҆зоба̀ и҆̀ ве́прь ѿ дꙋбра́вы, и҆ ᲂу҆едине́нный ди́вїй поѧдѐ и҆̀. Бж҃е си́лъ, ѡ҆брати́сѧ ᲂу҆̀бо, и҆ при́зри съ нб҃сѐ и҆ ви́ждь, и҆ посѣтѝ вїногра́дъ се́й: И҆ совершѝ и҆̀, є҆го́же насадѝ десни́ца твоѧ̀, и҆ на сы́на человѣ́ческаго, є҆го́же ᲂу҆крѣпи́лъ є҆сѝ себѣ̀. Пожже́нъ ѻ҆гне́мъ и҆ раско́панъ: ѿ запреще́нїѧ лица̀ твоегѡ̀ поги́бнꙋтъ. Да бꙋ́детъ рꙋка̀ твоѧ̀ на мꙋ́жа десни́цы твоеѧ̀ и҆ на сы́на человѣ́ческаго, є҆го́же ᲂу҆крѣпи́лъ є҆сѝ себѣ̀, И҆ не ѿстꙋ́пимъ ѿ тебє̀: ѡ҆живи́ши ны̀, и҆ и҆́мѧ твоѐ призове́мъ. Гдⷭ҇и бж҃е си́лъ, ѡ҆брати́ ны, и҆ просвѣтѝ лицѐ твоѐ, и҆ спасе́мсѧ.

Въ коне́цъ, ѡ҆ точи́лѣхъ, ѱало́мъ а҆са́фꙋ, п҃.

Ра́дꙋйтесѧ бг҃ꙋ помо́щникꙋ на́шемꙋ, воскли́кните бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю: Прїими́те ѱало́мъ и҆ дади́те тѷмпа́нъ, ѱалти́рь красе́нъ съ гꙋ́сльми: Вострꙋби́те въ новомѣ́сѧчїи трꙋбо́ю, во бл҃гознамени́тый де́нь пра́здника ва́шегѡ: Ꙗ҆́кѡ повелѣ́нїе і҆и҃леви є҆́сть, и҆ сꙋдьба̀ бг҃ꙋ і҆а́ковлю. Свидѣ́нїе во і҆ѡ́сифѣ положѝ є҆̀, внегда̀ и҆зы́ти є҆мꙋ̀ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ: ѧ҆зы́ка, є҆гѡ́же не вѣ́дѧше, ᲂу҆слы́ша. Ѿѧ́тъ ѿ бре́мене хребе́тъ є҆гѡ̀: рꙋ́цѣ є҆гѡ̀ въ кошѝ порабо́тастѣ. Въ ско́рби призва́лъ мѧ̀ є҆сѝ, и҆ и҆зба́вихъ тѧ̀: ᲂу҆слы́шахъ тѧ̀ въ та́йнѣ бꙋ́рнѣ: и҆скꙋси́хъ тѧ̀ на водѣ̀ прерѣка́нїѧ. Слы́шите, лю́дїе моѝ, и҆ засвидѣ́тельствꙋю ва́мъ, і҆и҃лю, а҆́ще послꙋ́шаеши менѐ: Не бꙋ́детъ тебѣ̀ бо́гъ но́въ, нижѐ поклони́шисѧ бо́гꙋ чꙋжде́мꙋ. А҆́зъ бо є҆́смь гдⷭ҇ь бг҃ъ тво́й, и҆зведы́й тѧ̀ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ: разширѝ ᲂу҆ста̀ твоѧ̀, и҆ и҆спо́лню ѧ҆̀. И҆ не послꙋ́шаша лю́дїе моѝ гла́са моегѡ̀, и҆ і҆и҃ль не внѧ́тъ мѝ: И҆ ѿпꙋсти́хъ ѧ҆̀ по начина́нїємъ серде́цъ и҆́хъ, по́йдꙋтъ въ начина́нїихъ свои́хъ. А҆́ще бы́ша лю́дїе моѝ послꙋ́шали менѐ, і҆и҃ль а҆́ще бы въ пꙋти̑ моѧ̑ ходи́лъ: Ни ѡ҆ чесо́мъ же ᲂу҆́бѡ врагѝ є҆гѡ̀ смири́лъ бы́хъ, и҆ на ѡ҆скорблѧ́ющыѧ и҆̀хъ возложи́лъ бы́хъ рꙋ́кꙋ мою̀. Вразѝ гдⷭ҇ни солга́ша є҆мꙋ̀, и҆ бꙋ́детъ вре́мѧ и҆́хъ въ вѣ́къ: И҆ напита̀ и҆̀хъ ѿ тꙋ́ка пшени́чна, и҆ ѿ ка́мене ме́да насы́ти и҆̀хъ.

Сла́ва:

Ѱало́мъ а҆са́фꙋ, п҃а.

Бг҃ъ ста̀ въ со́нмѣ богѡ́въ, посредѣ́ же бо́ги разсꙋ́дитъ. Доко́лѣ сꙋ́дите непра́вдꙋ, и҆ ли́ца грѣ́шникѡвъ прїе́млете; Сꙋди́те си́рꙋ и҆ ᲂу҆бо́гꙋ, смире́на и҆ ни́ща ѡ҆правда́йте: И҆зми́те ни́ща и҆ ᲂу҆бо́га, и҆з̾ рꙋкѝ грѣ́шничи и҆зба́вите є҆го̀. Не позна́ша, нижѐ ᲂу҆разꙋмѣ́ша, во тмѣ̀ хо́дѧтъ: да подви́жатсѧ всѧ̑ ѡ҆снова̑нїѧ землѝ. А҆́зъ рѣ́хъ: бо́зи є҆стѐ, и҆ сы́нове вы́шнѧгѡ всѝ: Вы́ же ꙗ҆́кѡ человѣ́цы ᲂу҆мира́ете, и҆ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ѿ кнѧзе́й па́даете. Воскрⷭ҇нѝ, бж҃е, сꙋдѝ землѝ: ꙗ҆́кѡ ты̀ наслѣ́диши во всѣ́хъ ꙗ҆зы́цѣхъ.

Пѣ́снь ѱалма̀ а҆са́фꙋ, п҃в.

Бж҃е, кто̀ ᲂу҆подо́битсѧ тебѣ̀; не премолчѝ, нижѐ ᲂу҆кротѝ, бж҃е: Ꙗ҆́кѡ сѐ, вразѝ твоѝ возшꙋмѣ́ша, и҆ ненави́дѧщїи тѧ̀ воздвиго́ша главꙋ̀. На лю́ди твоѧ̑ лꙋка́вноваша во́лею, и҆ совѣща́ша на ст҃ы̑ѧ твоѧ̑. Рѣ́ша: прїиди́те и҆ потреби́мъ ѧ҆̀ ѿ ꙗ҆зы̑къ, и҆ не помѧне́тсѧ и҆́мѧ і҆и҃лево ктомꙋ̀. Ꙗ҆́кѡ совѣща́ша є҆диномышле́нїемъ вкꙋ́пѣ, на тѧ̀ завѣ́тъ завѣща́ша: Селє́нїѧ і҆дꙋмє́йска и҆ і҆сма́илїте, мѡа́въ и҆ а҆га́рѧне, Гева́лъ и҆ а҆ммѡ́нъ и҆ а҆мали́къ, и҆ноплемє́нницы съ живꙋ́щими въ тѵ́рѣ: И҆́бо и҆ а҆ссꙋ́ръ прїи́де съ ни́ми, бы́ша въ застꙋпле́нїе сыновѡ́мъ лѡ́тѡвымъ: Сотворѝ и҆̀мъ ꙗ҆́кѡ мадїа́мꙋ и҆ сїса́рѣ, ꙗ҆́кѡ і҆аві́мꙋ въ пото́цѣ кі́ссовѣ: Потреби́шасѧ во а҆ендѡ́рѣ, бы́ша ꙗ҆́кѡ гно́й земны́й. Положѝ кнѧ̑зи и҆́хъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆ри́ва и҆ зи́ва, и҆ зеве́а и҆ салма́на, всѧ̑ кнѧ̑зи и҆́хъ, И҆́же рѣ́ша: да наслѣ́димъ себѣ̀ ст҃и́лище бж҃їе. Бж҃е мо́й, положѝ ѧ҆̀ ꙗ҆́кѡ ко́ло, ꙗ҆́кѡ тро́сть пред̾ лице́мъ вѣ́тра. Ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь попалѧ́ѧй дꙋбра̑вы, ꙗ҆́кѡ пла́мень пожига́ѧй го́ры: Та́кѡ пожене́ши ѧ҆̀ бꙋ́рею твое́ю, и҆ гнѣ́вомъ твои́мъ смѧте́ши ѧ҆̀. И҆спо́лни ли́ца и҆́хъ безче́стїѧ, и҆ взы́щꙋтъ и҆́мене твоегѡ̀, гдⷭ҇и. Да постыдѧ́тсѧ и҆ смѧтꙋ́тсѧ въ вѣ́къ вѣ́ка, и҆ посра́мѧтсѧ и҆ поги́бнꙋтъ. И҆ да позна́ютъ, ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ тебѣ̀ гдⷭ҇ь, ты̀ є҆ди́нъ вы́шнїй по все́й землѝ.

Въ коне́цъ, ѡ҆ точи́лѣхъ, сынѡ́мъ коре́ѡвымъ, ѱало́мъ, п҃г.

Ко́ль возлю́блєнна селє́нїѧ твоѧ̑, гдⷭ҇и си́лъ. Жела́етъ и҆ скончава́етсѧ дꙋша̀ моѧ̀ во дворы̀ гдⷭ҇ни: се́рдце моѐ и҆ пло́ть моѧ̀ возра́довастасѧ ѡ҆ бз҃ѣ жи́вѣ. И҆́бо пти́ца ѡ҆брѣ́те себѣ̀ хра́минꙋ, и҆ го́рлица гнѣздо̀ себѣ̀, и҆дѣ́же положи́тъ птенцы̀ своѧ̑, ѻ҆лтарѝ твоѧ̑, гдⷭ҇и си́лъ, цр҃ю̀ мо́й и҆ бж҃е мо́й. Бл҃же́ни живꙋ́щїи въ домꙋ̀ твое́мъ: въ вѣ́ки вѣкѡ́въ восхва́лѧтъ тѧ̀. Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, є҆мꙋ́же є҆́сть застꙋпле́нїе є҆гѡ̀ ᲂу҆ тебє̀: восхождє́нїѧ въ се́рдцы свое́мъ положѝ, Во ю҆до́ль плаче́внꙋю, въ мѣ́сто є҆́же положѝ и҆́бо бл҃гослове́нїе да́стъ законополага́ѧй. По́йдꙋтъ ѿ си́лы въ си́лꙋ: ꙗ҆ви́тсѧ бг҃ъ богѡ́въ въ сїѡ́нѣ. Гдⷭ҇и бж҃е си́лъ, ᲂу҆слы́ши моли́твꙋ мою̀, внꙋшѝ, бж҃е і҆а́кѡвль. Защи́тниче на́шъ, ви́ждь, бж҃е, и҆ при́зри на лицѐ хрїста̀ твоегѡ̀. Ꙗ҆́кѡ лꙋ́чше де́нь є҆ди́нъ во дво́рѣхъ твои́хъ па́че ты́сѧщъ: и҆зво́лихъ примета́тисѧ въ домꙋ̀ бг҃а моегѡ̀ па́че, не́же жи́ти мѝ въ селе́нїихъ грѣ́шничихъ. Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇ть и҆ и҆́стинꙋ лю́битъ гдⷭ҇ь, бг҃ъ блгⷣть и҆ сла́вꙋ да́стъ: гдⷭ҇ь не лиши́тъ бл҃ги́хъ ходѧ́щихъ неѕло́бїемъ. Гдⷭ҇и бж҃е си́лъ, бл҃же́нъ человѣ́къ ᲂу҆пова́ѧй на тѧ̀.

Въ коне́цъ, сынѡ́мъ коре́ѡвымъ, ѱало́мъ, п҃д.

Бл҃говоли́лъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, зе́млю твою̀, возврати́лъ є҆сѝ плѣ́нъ і҆а́кѡвль. Ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ беззакѡ́нїѧ люде́й твои́хъ, покры́лъ є҆сѝ всѧ̑ грѣхѝ и҆́хъ. Оу҆кроти́лъ є҆сѝ ве́сь гнѣ́въ тво́й, возврати́лсѧ є҆сѝ ѿ гнѣ́ва ꙗ҆́рости твоеѧ̀. Возвратѝ на́съ, бж҃е сп҃се́нїй на́шихъ, и҆ ѿвратѝ ꙗ҆́рость твою̀ ѿ на́съ. Є҆да̀ во вѣ́ки прогнѣ́ваешисѧ на ны̀; и҆лѝ простре́ши гнѣ́въ тво́й ѿ ро́да въ ро́дъ; Бж҃е, ты̀ ѡ҆бра́щьсѧ ѡ҆живи́ши ны̀, и҆ лю́дїе твоѝ возвеселѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀. Ꙗ҆вѝ на́мъ, гдⷭ҇и, млⷭ҇ть твою̀, и҆ сп҃се́нїе твоѐ да́ждь на́мъ. Оу҆слы́шꙋ, что̀ рече́тъ ѡ҆ мнѣ̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ: ꙗ҆́кѡ рече́тъ ми́ръ на лю́ди своѧ̑, и҆ на прпⷣбныѧ своѧ̑, и҆ на ѡ҆браща́ющыѧ сердца̀ къ немꙋ̀. Ѻ҆ба́че бли́з̾ боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀ сп҃се́нїе є҆гѡ̀, всели́ти сла́вꙋ въ зе́млю на́шꙋ. Млⷭ҇ть и҆ и҆́стина срѣто́стѣсѧ, пра́вда и҆ ми́ръ ѡ҆блобыза́стасѧ: И҆́стина ѿ землѝ возсїѧ̀, и҆ пра́вда съ нб҃сѐ прини́че: И҆́бо гдⷭ҇ь да́стъ бл҃гость, и҆ землѧ̀ на́ша да́стъ пло́дъ сво́й. Пра́вда пред̾ ни́мъ пред̾и́детъ, и҆ положи́тъ въ пꙋ́ть стѡпы̀ своѧ̑.

Сла́ва:

По а҃і-й каѳі́смѣ: Трист҃о́е, по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Тропарѝ, гла́съ з҃.

И҆мꙋ́щи дꙋшѐ моѧ̀ врачевство̀ покаѧ́нїѧ, пристꙋпѝ, слезѧ́щи, воздыха́нїемъ вопїю́щи: врачꙋ̀ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ свободѝ мѧ̀ чл҃вѣколю́бче, ѿ мно́гихъ согрѣше́нїй. сопричти́ мѧ блꙋдни́цѣ, и҆ разбо́йникꙋ, и҆ мытарю̀: и҆ да́рꙋй мѝ бж҃е, беззако́нїй мои́хъ проще́нїе, и҆ сп҃си́ мѧ. Сла́ва: Мытаре́вꙋ покаѧ́нїю не поревнова́хъ, и҆ блꙋдни́цы сле́зъ не стѧжа́хъ: недоꙋмѣ́юсѧ бо ѿ ѡ҆слѣпле́нїѧ ѡ҆ таково́мъ и҆справле́нїи: но твои́мъ бл҃гоꙋтро́бїемъ сп҃си́ мѧ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ. И҆ ны́нѣ: Бцⷣе дв҃о нескве́рнаѧ, сн҃а твоего̀ молѝ съ го́рними си́лами, проще́нїе прегрѣше́нїй на́мъ пре́жде конца̀ дарова́ти, и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃.

Мл҃тва.

Возсїѧ́й въ сердца́хъ на́шихъ чл҃вѣколю́бче гдⷭ҇и, твоегѡ̀ бг҃овѣ́дѣнїѧ нетлѣ́нный свѣ́тъ, и҆ мы́слєнныѧ на̑ша ѿве́рзи ѻ҆́чи, во є҆ѵⷢ҇льскихъ твои́хъ проповѣ́данїй разꙋмѣ́нїе: вложѝ въ на́съ и҆ бл҃же́нныхъ твои́хъ за́повѣдей стра́хъ, да плотскі̑ѧ по́хѡти всѧ̑ попра́вше, дх҃о́вное жи́тельство про́йдемъ, всѧ̑ ꙗ҆̀же ко бл҃гоꙋгожде́нїю твоемꙋ̀ и҆ мꙋ́дрствꙋюще и҆ дѣ́юще. Ты́ бо є҆сѝ просвѣще́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ всест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.