Кафисма девятнадцатая

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Аллилу́иа, 134.

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода, стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, я́ко бла́г Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко добро́: я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. Я́ко а́з позна́х, я́ко ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь на́ш над все́ми бо́ги. Вся́ ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во все́х бе́зднах. Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в до́ждь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́. Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся́ рабы́ его́. И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: Сио́на, царя́ Аморре́йска, и О́га, царя́ Васа́нска, и вся́ ца́рствия Ханаа́нска, и даде́ зе́млю и́х достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. Го́споди, и́мя Твое́ в ве́к и па́мять Твоя́ в ро́д и ро́д: я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. И́доли язы́к, сребро́ и зла́то, дела́ ру́к челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо е́сть ду́х во усте́х и́х. Подо́бни и́м да бу́дут творя́щии я́, и вси́ наде́ющиися на ня́. До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

Аллилу́иа, 135.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́г, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Со́лнце во о́бласть дне́, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы его́, я́ко в ве́к ми́лость Его́, и изве́дшему Изра́иля от среды́ и́х, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в ве́к ми́лость Его́. И прове́дшему Изра́иля посреде́ его́, я́ко в ве́к ми́лость Его́. И истря́сшему фарао́на и си́лу его́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в ве́к ми́лость Его́, и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в ве́к ми́лость Его́: Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в ве́к ми́лость Его́, и О́га, царя́ Васа́нска, я́ко в ве́к ми́лость Его́. И да́вшему зе́млю и́х достоя́ние, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Я́ко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в ве́к ми́лость Его́. И изба́вил ны́ е́сть от враго́в на́ших, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу небе́сному, я́ко в ве́к ми́лость Его́.

Дави́ду Иереми́ем, 136.

На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти на́м Сио́на. На ве́рбиих посреде́ его́ обе́сихом орга́ны на́ша. Я́ко та́мо вопроси́ша ны́ пле́ншии на́с о словесе́х пе́сней и ве́дшии на́с о пе́нии: воспо́йте на́м от пе́сней Сио́нских. Ка́ко воспое́м пе́снь Госпо́дню на земли́ чужде́й? А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. Прильпни́ язы́к мо́й горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в де́нь Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. Дщи́ Вавило́ня окая́нная, блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ на́м. Блаже́н и́же и́мет и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень.

Сла́ва:

Псало́м Дави́ду, Агге́а и Заха́рии, 137.

Испове́мся Тебе́, Го́споди, все́м се́рдцем мои́м, и пред А́нгелы воспою́ Тебе́, я́ко услы́шал еси́ вся́ глаго́лы у́ст мои́х. Поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ и испове́мся и́мени Твоему́ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, я́ко возвели́чил еси́ над все́м и́мя Твое́ свято́е. Во́ньже а́ще де́нь призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя́: умно́жиши мя́ в души́ мое́й си́лою Твое́ю. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вси́ ца́рие зе́мстии, я́ко услы́шаша вся́ глаго́лы у́ст Твои́х, и да воспою́т в путе́х Госпо́дних, я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня, я́ко высо́к Госпо́дь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча ве́сть. А́ще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя́, на гне́в вра́г мои́х просте́рл еси́ ру́ку Твою́, и спасе́ мя десни́ца Твоя́. Госпо́дь возда́ст за мя́. Го́споди, ми́лость Твоя́ во ве́к, де́л руку́ Твое́ю не пре́зри.

В коне́ц Дави́ду, псало́м Заха́риин в разсе́янии, 138.

Го́споди, искуси́л мя́ еси́ и позна́л мя́ еси́. Ты́ позна́л еси́ седа́ние мое́ и воста́ние мое́. Ты́ разуме́л еси́ помышле́ния моя́ издале́ча: стезю́ мою́ и у́же мое́ Ты́ еси́ изсле́довал, и вся́ пути́ моя́ прови́дел еси́. Я́ко не́сть льсти́ в язы́це мое́м: се́, Го́споди, Ты́ позна́л еси́. Вся́ после́дняя и дре́вняя: Ты́ созда́л еси́ мя́, и положи́л еси́ на мне́ ру́ку Твою́. Удиви́ся ра́зум Тво́й от мене́, утверди́ся, не возмогу́ к нему́. Ка́мо пойду́ от Ду́ха Твоего́? И от лица́ Твоего́ ка́мо бежу́? А́ще взы́ду на не́бо – Ты́ та́мо еси́, а́ще сни́ду во а́д – та́мо еси́. А́ще возму́ криле́ мои́ ра́но и вселю́ся в после́дних мо́ря – и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя́ и удержи́т мя́ десни́ца Твоя́. И ре́х: еда́ тма́ попере́т мя́, и но́щь просвеще́ние в сла́дости мое́й? Я́ко тма́ не помрачи́тся от Тебе́, и но́щь, я́ко де́нь, просвети́тся, я́ко тма́ ея́, та́ко и све́т ея́. Я́ко Ты́ созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя́ еси́ из чре́ва ма́тере моея́. Испове́мся Тебе́, я́ко стра́шно удиви́лся еси́: чу́дна дела́ Твоя́, и душа́ моя́ зна́ет зело́. Не утаи́ся ко́сть моя́ от Тебе́, ю́же сотвори́л еси́ в та́йне, и соста́в мо́й в преиспо́дних земли́. Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, и в кни́зе Твое́й вси́ напи́шутся, во дне́х сози́ждутся и никто́же в ни́х. Мне́ же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия и́х. Изочту́ и́х, и па́че песка́ умно́жатся; воста́х, и еще́ е́смь с Тобо́ю. А́ще избие́ши гре́шники, Бо́же, му́жие крове́й, уклони́теся от мене́. Я́ко ревни́ви есте́ в помышле́ниих, прии́мут в суету́ гра́ды Твоя́. Не ненави́дящыя ли Тя́, Го́споди, возненави́дех, и о вразе́х Твои́х иста́ях? Соверше́нною не́навистию возненави́дех я́, во враги́ бы́ша ми́. Искуси́ мя, Бо́же, и уве́ждь се́рдце мое́, истяжи́ мя и разуме́й стези́ моя́, и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́ния во мне́, и наста́ви мя́ на пу́ть ве́чен.

В коне́ц, псало́м Дави́ду, 139.

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя́, и́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни, изостри́ша язы́к сво́й, я́ко змии́н, я́д а́спидов под устна́ми и́х. Сохрани́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдии се́ть мне́, и у́жы препя́ша се́ть нога́ма мои́ма. При стези́ собла́зны положи́ша ми́. Ре́х Го́сподеви: Бо́г мо́й еси́ Ты́, внуши́, Го́споди, гла́с моле́ния моего́. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в де́нь бра́ни. Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́ния и́х, тру́д усте́н и́х покры́ет я́. Паду́т на ни́х у́глия о́гненная, низложи́ши я́ во страсте́х, и не постоя́т. Му́ж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь су́д ни́щым и ме́сть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Сла́ва:

Псало́м Дави́ду, 140.

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми́ к Тебе́. Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и две́рь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными и́х. Нака́жет мя́ пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя́, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих и́х. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ и́х: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти и́х при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя́ упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя́ от се́ти, ю́же соста́виша ми́, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н е́смь а́з, до́ндеже прейду́.

Ра́зума Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ в верте́пе моля́щемуся, 141.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ни́м моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ни́м возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты́ позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ се́м, по нему́же хожда́х, скры́ша се́ть мне́. Сматря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе́ зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и не́сть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, ре́х: Ты́ еси́ упова́ние мое́, ча́сть моя́ еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя́ от гоня́щих мя́, я́ко укрепи́шася па́че мене́. Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́. Мене́ жду́т пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне́.

Псало́м Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́м, сы́н его́, 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя́ в пра́вде Твое́й и не вни́ди в су́д с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю вся́к живы́й. Я́ко погна́ вра́г ду́шу мою́, смири́л е́сть в зе́млю живо́т мо́й, посади́л мя́ е́сть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне́ ду́х мо́й, во мне́ смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни́ дре́вния, поучи́хся во все́х де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя́, Го́споди, исчезе́ ду́х мо́й, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ро́в. Слы́шану сотвори́ мне́ зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя́ упова́х. Скажи́ мне́, Го́споди, пу́ть во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взя́х ду́шу мою́. Изми́ мя от вра́г мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты́ еси́ Бо́г мо́й. Ду́х Тво́й благи́й наста́вит мя́ на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко а́з ра́б Тво́й е́смь.

Сла́ва:

По 19‑й кафи́сме: Трисвято́е по О́тче на́ш:

Тропари́, гла́с 7:

Благодаря́, сла́влю Тя́, Бо́же мо́й, / я́ко все́м да́л еси́ гре́шником покая́ние. / Спа́се, не посрами́ мене́, / егда́ прии́деши суди́ти мíру всему́, / сра́мная дела́ сотво́ршаго.

Сла́ва: Безме́рная Тебе́ прегреши́в / и безме́рных муче́ний ожида́ю, / Бо́же мо́й, уще́дрив, спаси́ мя.

И ны́не: Ко мно́жеству ми́лости Твоея́ / ны́не прибега́ю: / разреши́ вери́ги, Богоро́дице, / согреше́ний мои́х.

Го́споди, поми́луй, (40).

Моли́тва.

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне́, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния, сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя́ сопроти́вник напои́. Возвы́си мо́й у́м к Тебе́, до́лу привле́кшийся, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́ любве́, но, Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Сокро́вище Благи́х, да́руй мне́ покая́ние всеце́лое, и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне́ благода́ть Твою́, и обнови́ во мне́ зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя́, не оста́ви мене́, изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя́ с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и все́х святы́х Твои́х, ами́нь.

А҆ллилꙋ́їа, рл҃д.

Хвали́те и҆́мѧ гдⷭ҇не, хвали́те, рабѝ гдⷭ҇а, Стоѧ́щїи во хра́мѣ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ до́мꙋ бг҃а на́шегѡ. Хвали́те гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ бла́гъ гдⷭ҇ь: по́йте и҆́мени є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ добро̀: Ꙗ҆́кѡ і҆а́кѡва и҆збра̀ себѣ̀ гдⷭ҇ь, і҆и҃лѧ въ достоѧ́нїе себѣ̀: Ꙗ҆́кѡ а҆́зъ позна́хъ, ꙗ҆́кѡ ве́лїй гдⷭ҇ь, и҆ гдⷭ҇ь на́шъ над̾ всѣ́ми бо́ги: Всѧ̑, є҆ли̑ка восхотѣ̀ гдⷭ҇ь, сотворѝ на нб҃сѝ и҆ на землѝ, въ морѧ́хъ и҆ во всѣ́хъ бе́зднахъ. Возводѧ̀ ѻ҆́блаки ѿ послѣ́днихъ землѝ, мѡ́лнїи въ до́ждь сотворѝ, и҆зводѧ́й вѣ́тры ѿ сокро́вищъ свои́хъ. И҆́же поразѝ пе́рвенцы є҆гѵ́пєтскїѧ ѿ человѣ́ка до скота̀: Посла̀ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ посредѣ̀ тебє̀, є҆гѵ́пте, на фараѡ́на и҆ на всѧ̑ рабы̑ є҆гѡ̀. И҆́же поразѝ ꙗ҆зы́ки мнѡ́ги и҆ и҆збѝ царѝ крѣ́пки: Сиѡ́на царѧ̀ а҆морре́йска и҆ ѡ҆́га царѧ̀ васа́нска, и҆ всѧ̑ ца̑рствїѧ ханаа̑нска: И҆ дадѐ зе́млю и҆́хъ достоѧ́нїе, достоѧ́нїе і҆и҃лю лю́демъ свои̑мъ. Гдⷭ҇и, и҆́мѧ твоѐ въ вѣ́къ, и҆ па́мѧть твоѧ̀ въ ро́дъ и҆ ро́дъ: Ꙗ҆́кѡ сꙋди́ти и҆́мать гдⷭ҇ь лю́демъ свои̑мъ, и҆ ѡ҆ рабѣ́хъ свои́хъ ᲂу҆мо́литсѧ. І҆́дѡли ꙗ҆зы̑къ сребро̀ и҆ зла́то, дѣла̀ рꙋ́къ человѣ́ческихъ: Оу҆ста̀ и҆́мꙋтъ, и҆ не возглаго́лютъ: ѻ҆́чи и҆́мꙋтъ, и҆ не ᲂу҆́зрѧтъ: Оу҆́ши и҆́мꙋтъ, и҆ не ᲂу҆слы́шатъ: ниже́ бо є҆́сть дꙋ́хъ во ᲂу҆стѣ́хъ и҆́хъ. Подо́бни и҆̀мъ да бꙋ́дꙋтъ творѧ́щїи ѧ҆̀ и҆ всѝ надѣ́ющїисѧ на нѧ̀. До́ме і҆и҃левъ, бл҃гослови́те гдⷭ҇а: до́ме а҆арѡ́нь, бл҃гослови́те гдⷭ҇а: до́ме леѵі́инъ, бл҃гослови́те гдⷭ҇а: Боѧ́щїисѧ гдⷭ҇а, бл҃гослови́те гдⷭ҇а. Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь ѿ сїѡ́на, живы́й во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.

А҆ллилꙋ́їа, рл҃є.

И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. И҆сповѣ́дайтесѧ бг҃ꙋ богѡ́въ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. И҆сповѣ́дайтесѧ гдⷭ҇еви господе́й: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Сотво́ршемꙋ чꙋдеса̀ вє́лїѧ є҆ди́номꙋ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Сотво́ршемꙋ небеса̀ ра́зꙋмомъ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Оу҆тверди́вшемꙋ зе́млю на вода́хъ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Сотво́ршемꙋ свѣти̑ла вє́лїѧ є҆ди́номꙋ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: Со́лнце во ѻ҆́бласть днѐ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: Лꙋнꙋ̀ и҆ ѕвѣ́зды во ѻ҆́бласть но́щи: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Порази́вшемꙋ є҆гѵ́пта съ пе́рвенцы є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: И҆ и҆зве́дшемꙋ і҆и҃лѧ ѿ среды̀ и҆́хъ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: Рꙋко́ю крѣ́пкою и҆ мы́шцею высо́кою: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Раздѣ́льшемꙋ чермно́е мо́ре въ раздѣлє́нїѧ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: И҆ прове́дшемꙋ і҆и҃лѧ посредѣ̀ є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: И҆ и҆стрѧ́сшемꙋ фараѡ́на и҆ си́лꙋ є҆гѡ̀ въ мо́ре чермно́е: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ въ пꙋсты́ни: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Порази́вшемꙋ царѝ вє́лїѧ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. И҆ ᲂу҆би́вшемꙋ царѝ крѣ̑пкїѧ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: Сиѡ́на царѧ̀ а҆морре́йска: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: И҆ ѡ҆́га царѧ̀ васа́нска: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. И҆ да́вшемꙋ зе́млю и҆́хъ достоѧ́нїе: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: Достоѧ́нїе і҆и҃лю рабꙋ̀ своемꙋ̀: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. Ꙗ҆́кѡ во смире́нїи на́шемъ помѧнꙋ́ ны гдⷭ҇ь: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. И҆ и҆зба́вилъ ны̀ є҆́сть ѿ врагѡ́въ на́шихъ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀: Даѧ́й пи́щꙋ всѧ́кой пло́ти: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀. И҆сповѣ́дайтесѧ бг҃ꙋ нбⷭ҇номꙋ: ꙗ҆́кѡ въ вѣ́къ млⷭ҇ть є҆гѡ̀.

Дв҃дꙋ і҆еремі́емъ, рл҃ѕ.

На рѣка́хъ вавѷлѡ́нскихъ, та́мѡ сѣдо́хомъ и҆ пла́кахомъ, внегда̀ помѧнꙋ́ти на́мъ сїѡ́на: На ве́рбїихъ посредѣ̀ є҆гѡ̀ ѡ҆бѣ́сихомъ ѻ҆рга́ны на́шѧ. Ꙗ҆́кѡ та́мѡ вопроси́ша ны̀ плѣ́ншїи на́съ ѡ҆ словесѣ́хъ пѣ́сней, и҆ ве́дшїи на́съ ѡ҆ пѣ́нїи: воспо́йте на́мъ ѿ пѣ́сней сїѡ́нскихъ. Ка́кѡ воспое́мъ пѣ́снь гдⷭ҇ню на землѝ чꙋжде́й; А҆́ще забꙋ́дꙋ тебѐ, і҆ерⷭ҇ли́ме, забве́на бꙋ́ди десни́ца моѧ̀. Прильпнѝ ѧ҆зы́къ мо́й горта́ни моемꙋ̀, а҆́ще не помѧнꙋ̀ тебє̀, а҆́ще не предложꙋ̀ і҆ерⷭ҇ли́ма, ꙗ҆́кѡ въ нача́лѣ весе́лїѧ моегѡ̀. Помѧнѝ, гдⷭ҇и, сы́ны є҆дѡ̑мскїѧ въ де́нь і҆ерⷭ҇ли́мль глаго́лющыѧ: и҆стоща́йте, и҆стоща́йте до ѡ҆снова́нїй є҆гѡ̀. Дщѝ вавѷлѡ́нѧ ѡ҆каѧ́ннаѧ, бл҃же́нъ, и҆́же возда́стъ тебѣ̀ воздаѧ́нїе твоѐ, є҆́же воздала̀ є҆сѝ на́мъ: Бл҃же́нъ, и҆́же и҆́метъ и҆ разбїе́тъ младе́нцы твоѧ̑ ѡ҆ ка́мень.

Сла́ва:

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, а҆гге́а и҆ заха́рїи, рл҃з.

И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ, и҆ пред̾ а҆́гг҃лы воспою̀ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́шалъ є҆сѝ всѧ̑ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: Поклоню́сѧ ко хра́мꙋ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ и҆ и҆сповѣ́мсѧ и҆́мени твоемꙋ̀ ѡ҆ млⷭ҇ти твое́й и҆ и҆́стинѣ твое́й, ꙗ҆́кѡ возвели́чилъ є҆сѝ над̾ всѣ́мъ и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е. Во́ньже а҆́ще де́нь призовꙋ́ тѧ, ско́рѡ ᲂу҆слы́ши мѧ̀: ᲂу҆мно́жиши мѧ̀ въ дꙋшѝ мое́й си́лою твое́ю. Да и҆сповѣ́дѧтсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и, всѝ ца́рїе зе́мстїи, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆слы́шаша всѧ̑ глаго́лы ᲂу҆́стъ твои́хъ: И҆ да воспою́тъ въ пꙋте́хъ гдⷭ҇нихъ, ꙗ҆́кѡ ве́лїѧ сла́ва гдⷭ҇нѧ: Ꙗ҆́кѡ высо́къ гдⷭ҇ь, и҆ смирє́нныѧ призира́етъ, и҆ высѡ́каѧ и҆здале́ча вѣ́сть. А҆́ще пойдꙋ̀ посредѣ̀ ско́рби, живи́ши мѧ̀: на гнѣ́въ вра̑гъ мои́хъ просте́рлъ є҆сѝ рꙋ́кꙋ твою̀, и҆ сп҃се́ мѧ десни́ца твоѧ̀. Гдⷭ҇ь возда́стъ за мѧ̀: гдⷭ҇и, млⷭ҇ть твоѧ̀ во вѣ́къ: дѣ́лъ рꙋкꙋ̀ твоє́ю не пре́зри.

Въ коне́цъ дв҃дꙋ, ѱало́мъ заха́рїинъ, въ разсѣ́ѧнїи, рл҃и.

Гдⷭ҇и, и҆скꙋси́лъ мѧ̀ є҆сѝ и҆ позна́лъ мѧ̀ є҆сѝ: ты̀ позна́лъ є҆сѝ сѣда́нїе моѐ и҆ воста́нїе моѐ. Ты̀ разꙋмѣ́лъ є҆сѝ помышлє́нїѧ моѧ̑ и҆здале́ча: Стезю̀ мою̀ и҆ ᲂу҆́же моѐ ты̀ є҆сѝ и҆зслѣ́довалъ и҆ всѧ̑ пꙋти̑ моѧ̑ прови́дѣлъ є҆сѝ. Ꙗ҆́кѡ нѣ́сть льстѝ въ ѧ҆зы́цѣ мое́мъ: сѐ, гдⷭ҇и, ты̀ позна́лъ є҆сѝ Всѧ̑ послѣ̑днѧѧ и҆ дрє́внѧѧ: ты̀ созда́лъ є҆сѝ мѧ̀ и҆ положи́лъ є҆сѝ на мнѣ̀ рꙋ́кꙋ твою̀. Оу҆диви́сѧ ра́зꙋмъ тво́й ѿ менѐ, ᲂу҆тверди́сѧ, не возмогꙋ̀ къ немꙋ̀. Ка́мѡ пойдꙋ̀ ѿ дх҃а твоегѡ̀; и҆ ѿ лица̀ твоегѡ̀ ка́мѡ бѣжꙋ̀; А҆́ще взы́дꙋ на нб҃о, ты̀ та́мѡ є҆сѝ: а҆́ще сни́дꙋ во а҆́дъ, та́мѡ є҆сѝ. А҆́ще возмꙋ̀ крилѣ̑ моѝ ра́нѡ и҆ вселю́сѧ въ послѣ́днихъ мо́рѧ, И҆ та́мѡ бо рꙋка̀ твоѧ̀ наста́витъ мѧ̀, и҆ ᲂу҆держи́тъ мѧ̀ десни́ца твоѧ̀. И҆ рѣ́хъ: є҆да̀ тма̀ попере́тъ мѧ̀; и҆ но́щь просвѣще́нїе въ сла́дости мое́й. Ꙗ҆́кѡ тма̀ не помрачи́тсѧ ѿ тебє̀, и҆ но́щь ꙗ҆́кѡ де́нь просвѣти́тсѧ: ꙗ҆́кѡ тма̀ є҆ѧ̀, та́кѡ и҆ свѣ́тъ є҆ѧ̀. Ꙗ҆́кѡ ты̀ созда́лъ є҆сѝ ᲂу҆трѡ́бы моѧ̑, воспрїѧ́лъ мѧ̀ є҆сѝ и҆з̾ чре́ва ма́тере моеѧ̀. И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ стра́шнѡ ᲂу҆диви́лсѧ є҆сѝ: чꙋ̑дна дѣла̀ твоѧ̑, и҆ дꙋша̀ моѧ̀ зна́етъ ѕѣлѡ̀. Не ᲂу҆таи́сѧ ко́сть моѧ̀ ѿ тебє̀, ю҆́же сотвори́лъ є҆сѝ въ та́йнѣ, и҆ соста́въ мо́й въ преиспо́днихъ землѝ. Несодѣ́ланное моѐ ви́дѣстѣ ѻ҆́чи твоѝ, и҆ въ кни́зѣ твое́й всѝ напи́шꙋтсѧ: во дне́хъ сози́ждꙋтсѧ, и҆ никто́же въ ни́хъ. Мнѣ́ же ѕѣлѡ̀ че́стни бы́ша дрꙋ́зи твоѝ, бж҃е, ѕѣлѡ̀ ᲂу҆тверди́шасѧ влады́чєствїѧ и҆́хъ: И҆зочтꙋ̀ и҆̀хъ, и҆ па́че песка̀ ᲂу҆мно́жатсѧ: воста́хъ, и҆ є҆щѐ є҆́смь съ тобо́ю. А҆́ще и҆збїе́ши грѣ́шники, бж҃е: мꙋ́жїе крове́й, ᲂу҆клони́тесѧ ѿ менѐ. Ꙗ҆́кѡ ревни́ви є҆стѐ въ помышле́нїихъ, прїи́мꙋтъ въ сꙋетꙋ̀ гра́ды твоѧ̑. Не ненави́дѧщыѧ ли тѧ̀, гдⷭ҇и, возненави́дѣхъ, и҆ ѡ҆ вразѣ́хъ твои́хъ и҆ста́ѧхъ; Соверше́нною не́навистїю возненави́дѣхъ ѧ҆̀: во врагѝ бы́ша мѝ. И҆скꙋси́ мѧ, бж҃е, и҆ ᲂу҆вѣ́ждь се́рдце моѐ: и҆стѧжи́ мѧ и҆ разꙋмѣ́й стєзѝ моѧ̑: И҆ ви́ждь, а҆́ще пꙋ́ть беззако́нїѧ во мнѣ̀, и҆ наста́ви мѧ̀ на пꙋ́ть вѣ́ченъ.

Въ коне́цъ, ѱало́мъ дв҃дꙋ, рл҃ѳ.

И҆зми́ мѧ, гдⷭ҇и, ѿ человѣ́ка лꙋка́ва, ѿ мꙋ́жа непра́ведна и҆зба́ви мѧ̀: И҆̀же помы́слиша непра́вдꙋ въ се́рдцы, ве́сь де́нь ѡ҆полча́хꙋ бра̑ни: И҆з̾ѡстри́ша ѧ҆зы́къ сво́й ꙗ҆́кѡ ѕмїи́нъ: ꙗ҆́дъ а҆́спїдовъ под̾ ᲂу҆стна́ми и҆́хъ. Сохрани́ мѧ, гдⷭ҇и, и҆з̾ рꙋкѝ грѣ́шничи, ѿ человѣ̑къ непра́ведныхъ и҆зми́ мѧ, и҆̀же помы́слиша запѧ́ти стѡпы̀ моѧ̑. Скры́ша го́рдїи сѣ́ть мнѣ̀ и҆ ᲂу҆́жы, препѧ́ша сѣ́ть нога́ма мои́ма: При стезѝ собла́зны положи́ша мѝ. Рѣ́хъ гдⷭ҇еви: бг҃ъ мо́й є҆сѝ ты̀, внꙋшѝ, гдⷭ҇и, гла́съ моле́нїѧ моегѡ̀. Гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, си́ло сп҃се́нїѧ моегѡ̀, ѡ҆сѣни́лъ є҆сѝ над̾ главо́ю мое́ю въ де́нь бра́ни. Не преда́ждь менѐ, гдⷭ҇и, ѿ жела́нїѧ моегѡ̀ грѣ́шникꙋ: помы́слиша на мѧ̀, не ѡ҆ста́ви менѐ, да не когда̀ вознесꙋ́тсѧ. Глава̀ ѡ҆крꙋже́нїѧ и҆́хъ, трꙋ́дъ ᲂу҆сте́нъ и҆́хъ покры́етъ ѧ҆̀. Падꙋ́тъ на ни́хъ ᲂу҆́глїѧ ѻ҆́гнєннаѧ, низложи́ши ѧ҆̀ во страсте́хъ, и҆ не постоѧ́тъ. Мꙋ́жъ ѧ҆зы́ченъ не и҆спра́витсѧ на землѝ: мꙋ́жа непра́ведна ѕла̑ѧ ᲂу҆ловѧ́тъ во и҆стлѣ́нїе. Позна́хъ, ꙗ҆́кѡ сотвори́тъ гдⷭ҇ь сꙋ́дъ ни́щымъ и҆ ме́сть ᲂу҆бѡ́гимъ. Ѻ҆ба́че првⷣнїи и҆сповѣ́дѧтсѧ и҆́мени твоемꙋ̀, и҆ вселѧ́тсѧ пра́вїи съ лице́мъ твои́мъ.

Сла́ва:

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, р҃м.

Гдⷭ҇и, воззва́хъ къ тебѣ̀, ᲂу҆слы́ши мѧ̀: вонмѝ гла́сꙋ моле́нїѧ моегѡ̀, внегда̀ воззва́ти мѝ къ тебѣ̀. Да и҆спра́витсѧ моли́тва моѧ̀ ꙗ҆́кѡ кади́ло пред̾ тобо́ю: воздѣѧ́нїе рꙋкꙋ̀ моє́ю, же́ртва вече́рнѧѧ. Положѝ, гдⷭ҇и, хране́нїе ᲂу҆стѡ́мъ мои̑мъ и҆ две́рь ѡ҆гражде́нїѧ ѡ҆ ᲂу҆стна́хъ мои́хъ. Не ᲂу҆клонѝ се́рдце моѐ въ словеса̀ лꙋка́вствїѧ, непщева́ти вины̀ ѡ҆ грѣсѣ́хъ съ человѣ́ки дѣ́лающими беззако́нїе: и҆ не сочтꙋ́сѧ со и҆збра́нными и҆́хъ. Нака́жетъ мѧ̀ првⷣникъ ми́лостїю и҆ ѡ҆бличи́тъ мѧ̀, є҆ле́й же грѣ́шнагѡ да не нама́ститъ главы̀ моеѧ̀: ꙗ҆́кѡ є҆щѐ и҆ моли́тва моѧ̀ во бл҃говоле́нїихъ и҆́хъ. Пожє́рты бы́ша при ка́мени сꙋдїи̑ и҆́хъ: ᲂу҆слы́шатсѧ глаго́ли моѝ, ꙗ҆́кѡ возмого́ша. Ꙗ҆́кѡ то́лща землѝ просѣ́десѧ на землѝ, расточи́шасѧ кѡ́сти и҆́хъ при а҆́дѣ. Ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, ѻ҆́чи моѝ: на тѧ̀ ᲂу҆пова́хъ, не ѿимѝ дꙋ́шꙋ мою̀: Сохрани́ мѧ ѿ сѣ́ти, ю҆́же соста́виша мѝ, и҆ ѿ собла̑знъ дѣ́лающихъ беззако́нїе. Падꙋ́тъ во мре́жꙋ свою̀ грѣ̑шницы: є҆ди́нъ є҆́смь а҆́зъ, до́ндеже прейдꙋ̀.

Ра́зꙋма дв҃дꙋ, внегда̀ бы́ти є҆мꙋ̀ въ верте́пѣ молѧ́щемꙋсѧ, рм҃а.

Гла́сомъ мои́мъ ко гдⷭ҇ꙋ воззва́хъ, гла́сомъ мои́мъ ко гдⷭ҇ꙋ помоли́хсѧ. Пролїю̀ пред̾ ни́мъ моле́нїе моѐ, печа́ль мою̀ пред̾ ни́мъ возвѣщꙋ̀. Внегда̀ и҆счеза́ти ѿ менѐ дꙋ́хꙋ моемꙋ̀, и҆ ты̀ позна́лъ є҆сѝ стєзѝ моѧ̑: на пꙋтѝ се́мъ, по немꙋ́же хожда́хъ, скры́ша сѣ́ть мнѣ̀. Сматрѧ́хъ ѡ҆деснꙋ́ю и҆ возглѧ́дахъ, и҆ не бѣ̀ зна́ѧй менѐ: поги́бе бѣ́гство ѿ менѐ, и҆ нѣ́сть взыска́ѧй дꙋ́шꙋ мою̀. Воззва́хъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, рѣ́хъ: ты̀ є҆сѝ ᲂу҆пова́нїе моѐ, ча́сть моѧ̀ є҆сѝ на землѝ живы́хъ. Вонмѝ моле́нїю моемꙋ̀, ꙗ҆́кѡ смири́хсѧ ѕѣлѡ̀: и҆зба́ви мѧ̀ ѿ гонѧ́щихъ мѧ̀, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆крѣпи́шасѧ па́че менѐ. И҆зведѝ и҆з̾ темни́цы дꙋ́шꙋ мою̀, и҆сповѣ́датисѧ и҆́мени твоемꙋ̀: менѐ ждꙋ́тъ првⷣницы, до́ндеже возда́си мнѣ̀.

Ѱало́мъ дв҃дꙋ, є҆гда̀ гонѧ́ше є҆го̀ а҆вессалѡ́мъ сы́нъ є҆гѡ̀, рм҃в.

Гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́ши моли́твꙋ мою̀, внꙋшѝ моле́нїе моѐ во и҆́стинѣ твое́й, ᲂу҆слы́ши мѧ̀ въ пра́вдѣ твое́й: И҆ не вни́ди въ сꙋ́дъ съ рабо́мъ твои́мъ, ꙗ҆́кѡ не ѡ҆правди́тсѧ пред̾ тобо́ю всѧ́къ живы́й. Ꙗ҆́кѡ погна̀ вра́гъ дꙋ́шꙋ мою̀: смири́лъ є҆́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й: посади́лъ мѧ̀ є҆́сть въ те́мныхъ, ꙗ҆́кѡ мє́ртвыѧ вѣ́ка. И҆ ᲂу҆ны̀ во мнѣ̀ дꙋ́хъ мо́й, во мнѣ̀ смѧте́сѧ се́рдце моѐ. Помѧнꙋ́хъ дни̑ дрє́внїѧ, поꙋчи́хсѧ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ твои́хъ, въ творе́нїихъ рꙋкꙋ̀ твоє́ю поꙋча́хсѧ. Воздѣ́хъ къ тебѣ̀ рꙋ́цѣ моѝ: дꙋша̀ моѧ̀ ꙗ҆́кѡ землѧ̀ безво́днаѧ тебѣ̀. Ско́рѡ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, гдⷭ҇и, и҆счезѐ дꙋ́хъ мо́й: не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀ ѿ менѐ, и҆ ᲂу҆подо́блюсѧ низходѧ́щымъ въ ро́въ. Слы́шанꙋ сотворѝ мнѣ̀ заꙋ́тра млⷭ҇ть твою̀, ꙗ҆́кѡ на тѧ̀ ᲂу҆пова́хъ: скажѝ мнѣ̀, гдⷭ҇и, пꙋ́ть, во́ньже пойдꙋ̀, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ взѧ́хъ дꙋ́шꙋ мою̀. И҆зми́ мѧ ѿ вра̑гъ мои́хъ, гдⷭ҇и, къ тебѣ̀ прибѣго́хъ. Наꙋчи́ мѧ твори́ти во́лю твою̀, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ мо́й: дх҃ъ тво́й бл҃гі́й наста́витъ мѧ̀ на зе́млю пра́вꙋ. И҆́мене твоегѡ̀ ра́ди, гдⷭ҇и, живи́ши мѧ̀ пра́вдою твое́ю: и҆зведе́ши ѿ печа́ли дꙋ́шꙋ мою̀: И҆ млⷭ҇тїю твое́ю потреби́ши врагѝ моѧ̑ и҆ погꙋби́ши всѧ̑ стꙋжа́ющыѧ дꙋшѝ мое́й: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ра́бъ тво́й є҆́смь.

Сла́ва:

По ѳ҃і-й каѳі́смѣ: Трист҃о́е, по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

Тропарѝ, гла́съ з҃.

Бл҃годарѧ̀ сла́влю тѧ̀, бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ всѣ̑мъ да́лъ є҆сѝ грѣ́шникѡмъ покаѧ́нїе: сп҃се, не посрамѝ менѐ, є҆гда̀ прїи́деши сꙋди́ти мі́рꙋ всемꙋ̀, сра̑мнаѧ дѣла̀ сотво́ршагѡ.

Сла́ва: Безмѣ̑рнаѧ тебѣ̀ прегрѣши́въ, и҆ безмѣ́рныхъ мꙋче́нїй ѡ҆жида́ю: бж҃е мо́й, ᲂу҆ще́дривъ сп҃си́ мѧ.

И҆ ны́нѣ: Ко мно́жествꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀ ны́нѣ прибѣга́ю, разрѣшѝ вери̑ги бцⷣе, согрѣше́нїй мои́хъ.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃.

Мл҃тва.

Влⷣко хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆́же стрⷭ҇тьмѝ твои́ми стра̑сти моѧ̑ и҆сцѣли́вый, и҆ ꙗ҆́звами твои́ми ꙗ҆́звы моѧ̑ ᲂу҆врачева́вый: да́рꙋй мнѣ̀ мно́гѡ тебѣ̀ прегрѣши́вшемꙋ сле́зы ᲂу҆миле́нїѧ. Срастворѝ моемꙋ̀ тѣ́лꙋ ѿ ѡ҆бонѧ́нїѧ животворѧ́щагѡ тѣ́ла твоегѡ̀, и҆ насладѝ дꙋ́шꙋ мою̀ твое́ю чⷭ҇тно́ю кро́вїю ѿ го́рести, є҆́юже мѧ̀ сопроти́вникъ напоѝ, возвы́си мо́й ᲂу҆́мъ къ тебѣ̀, до́лꙋ привле́кшїйсѧ, и҆ возведѝ ѿ про́пасти поги́бели: ꙗ҆́кѡ не и҆́мамъ покаѧ́нїѧ, не и҆́мамъ ᲂу҆миле́нїѧ, не и҆́мамъ слезы̀ ᲂу҆тѣ́шительныѧ, возводѧ́щїѧ ча̑да ко своемꙋ̀ наслѣ́дїю. Ѡ҆мрачи́хсѧ ᲂу҆мо́мъ въ жите́йскихъ страсте́хъ, не могꙋ̀ воззрѣ́ти къ тебѣ̀ въ болѣ́зни, не могꙋ̀ согрѣ́тисѧ слеза́ми, ꙗ҆́же къ тебѣ̀ любвѐ: но влⷣко гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, сокро́вище бл҃ги́хъ, да́рꙋй мнѣ̀ покаѧ́нїе всецѣ́лое, и҆ се́рдце люботрꙋ́дное, во взыска́нїе твоѐ, да́рꙋй мнѣ̀ бл҃года́ть твою̀, и҆ ѡ҆бновѝ во мнѣ̀ зра́ки твоегѡ̀ ѡ҆́браза. Ѡ҆ста́вихъ тѧ̀, не ѡ҆ста́ви менѐ, и҆зы́ди на взыска́нїе моѐ. Возведѝ къ па́жити твое́й, и҆ сопричти́ мѧ ѻ҆вца́мъ и҆збра́ннагѡ твоегѡ̀ ста́да: воспита́й мѧ̀ съ ни́ми ѿ ѕла́ка бж҃е́ственныхъ твои́хъ та́инствъ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ, а҆ми́нь.