Канон святому апостолу от семидесяти Карпу, епископу Берийскому (Македонскому)

Припев: Святы́й апо́столе Ка́рпе, моли́ Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 08 июня (26 мая ст. ст.)

Глас 4.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския, покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Любо́вию соверша́ющия твою́ светоно́сную и свяще́нную, сла́вную и всечестну́ю па́мять све́та Боже́ственнаго испо́лни, апо́столе, моли́твами твои́ми.

Ве́сь возложи́вся Влады́це, Сего́ зако́ны честны́я невре́дны соблю́л еси́, беззако́нныя же благозако́нию научи́л еси́, апо́столе.

У́м преу́мный возлюби́в в зре́нии та́йном, умо́м озари́вся, всеблаже́нне свяще́нне, све́т яви́лся еси́ вторы́й.

Богоро́дичен: Ро́ждши, Де́во, несказа́нно, есте́ственныя зако́ны обнови́ла еси́, те́мже Тя́ блажи́м, Мари́е Богоневе́сто.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Цевни́ца, бряца́ющая Ду́хом, бы́л еси́, всеблаже́нне, богодви́жимый язы́к тво́й, веща́ющь вели́чия Спа́са и Бо́га на́шего.

Име́я Сло́во пребезнача́льное, направля́ющее тя́ и я́ве укрепля́ющее, безбо́жным спаси́тельныя стези́, Ка́рпе, показа́л еси́.

Ка́рпе, спаси́тельное пропове́дание тва́ри, я́ко святи́тель богоприя́тен, возвести́в, мно́га подъя́л еси́ гоне́ния и ско́рби, сла́вне.

Богоро́дичен: Но́во я́ко Отроча́ родила́ еси́, пре́жде ве́к из Отца́ возсия́вшее неизглаго́ланно, Богороди́тельнице, сего́ ра́ди Тя́ сла́вим.

Седа́лен, гла́с 3.

Боже́ственное сия́ние восприи́м, Ка́рпе прему́дре, Уте́шителево, омраче́нныя неве́дением просвети́л еси́ и, преста́влься к Вы́шнему Ца́рствию, Царю́ все́х предстои́ши, моля́ Христа́ Бо́га всегда́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Боже́ственнаго естества́ не отлу́чся, пло́ть бы́в во чре́ве Твое́м, но Бо́г вочелове́чся и пребы́сть, И́же по рождестве́ Ма́терь Тя́ Де́ву, я́ко пре́жде рождества́, сохрани́в Всенепоро́чну, еди́н Госпо́дь. Того́ приле́жно моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Крестобогоро́дичен: Нескве́рная А́гница Сло́ва, Нетле́нная Де́ва Ма́ти, на Кресте́ зря́щи пове́шена из Нея́ без боле́зни прозя́бшаго, ма́терски подо́бно рыда́ющи, вопия́ше: увы́ Мне́, Ча́до Мое́, ка́ко стра́ждеши во́лею, хотя́ изба́вити от страсте́й безче́стия челове́ка?

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза, на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы: Ты́ бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Созда́в, я́ко ка́мение, ве́рных мно́жество на благоче́стии ка́мени, хра́мы соде́лал еси́ Свята́го Ду́ха, Богому́дре апо́столе.

Но́вы соде́лав Креще́нием, Богоблаже́нне, обетша́вшия нра́вом тле́нным, челове́ки спа́сл еси́, сла́вящия Христа́, Бо́га на́шего.

Явля́я та́инство Покры́вшаго доброде́телию, Богому́дре, Небеса́, привле́кл еси́ язы́ки к позна́нию Его́, тьму́ отгоня́.

С Па́влом, свети́льником вселе́нныя, пу́ть ше́ствуя мно́жицею, пути́, веду́щия, Ка́рпе, показа́л еси́ лю́дем ко благоче́стию.

Богоро́дичен: У́мно Богоно́сный, Богороди́тельнице, го́ру Тя́ ви́дев ве́лию и присе́нную, Отрокови́це, от нея́же прии́де пло́тию Бо́г на́ш.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ на́м и от мглы́ прегреше́ний разреши́ ны́, Бла́же, Тво́й ми́р да́руяй.

Я́ко садоде́латель изря́ден, показа́л еси́ лю́дем живо́тное дре́во, от него́же яды́й жи́в бу́дет про́чее во ве́ки, Христопропове́дниче апо́столе.

Пропове́дник язы́ков, апо́стол и учи́тель че́стен, священнотаи́нник и священносло́в, Ка́рпе, бы́в, в весе́лии Влады́це предстои́ши.

От восто́ка прише́л еси́, я́ко незаходи́мая звезда́, вселе́нную заря́ми твои́х слове́с и свяще́нными просвеща́я о́бразы, иера́рше апо́столе.

Богоро́дичен: Скве́рну души́ и телесе́ очи́сти ми́ ны́не, Благослове́нная, милосе́рдым Твои́м воззре́нием, я́ко да Тя́ пою́ и велича́ю по до́лгу, Всепе́тая.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли́ изба́ви мя́, Иису́се, Царю́ си́л.

Источа́ет ра́ка твои́х моще́й тре́бующим исцеле́ния, святи́телю, то́ки благода́тию Боже́ственною, и отъе́млет стра́сти, и потопля́ет нечи́стыя ду́хи.

Сло́во твое́, от безслове́сия избавля́я челове́ки, и чуде́с вели́кое показа́ние, сла́вне, заблу́ждших ко благоче́стию, Ка́рпе, наста́ви.

Вжиля́емь си́лою Боже́ственною, зми́я, на высоту́ хулу́ глаго́лавшаго, погуби́в, от о́наго поглоще́нныя, апо́столе, спа́сл еси́.

Богоро́дичен: Родила́ еси́ без боле́зни Зижди́теля, Всенепоро́чная, боле́зни и труды́ на́ша отъе́млющаго и неболе́зненней сподобля́юща пи́щи челове́чество.

Конда́к, гла́с 4.

Я́ко звезду́ пресве́тлую, Це́рковь всегда́ стяжа́ тя́, апо́столе Ка́рпе, чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема, спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Неду́ги отгоня́ веща́нием, исцеля́я стра́сти зна́мением то́кмо еди́ным, спаси́тельное возвести́л еси́ пропове́дание, священнотаи́нниче Ка́рпе, просвеща́я су́щия во тме́.

Я́рости князе́й, му́дре, ника́коже убоя́вся, до́блественне отлучи́лся еси́ к страда́нию боле́зненных трудо́в, взыва́я: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Посети́вый тя́ Госпо́дь, Ка́рпе, Ве́ррии Боже́ственна поста́ви посети́теля, изря́дно посеща́юща сию́ посеще́нии Боже́ственными.

Богоро́дичен: Я́ко простра́ннейши су́щи небе́с, в ложесна́ прия́т Сло́во Невмести́мое, Де́во, избавля́ющаго тесноты́ вся́кия ро́д челове́ческий.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго и показа́вшаго на́м ору́жие во спасе́ние, о́троцы, превозноси́те Христа́ Бо́га на́шего во ве́ки.

Па́влу, му́дрому наста́внику, в посла́ниих служа́ Боже́ственных, святи́телю, спаси́тельная уче́ния все́м разда́л еси́ спаса́емым.

У́тро све́тлое, озаря́яй вселе́нную све́том, пропове́дник показа́лся еси́, и неразу́мия тму́ глубо́кую отгна́л еси́, досточу́дне.

Чудеса́ соверша́я призыва́нием Отца́ и Ду́ха, му́дре, и Сло́ва воплоще́ннаго, уве́рил еси́ е́ллины му́дрыя Триипоста́сное Существо́ чти́ти.

Богоро́дичен: Яви́лася еси́ Не́бо, Богороди́тельнице, возсия́вшее на́м пра́вды Со́лнце, просвеща́ющи вся́ ны́ в ра́зум Богоразу́мия.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся: Бо́г из боку́ Твое́ю про́йде, я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́ и с челове́ки поживе́. Тя́, Богоро́дице, те́м вси́ велича́ем.

Ви́дев со сла́вою Бо́га, восходя́ща с пло́тию в Вы́шняя, седми́десятим, Ка́рпе, ученико́м соприче́лся еси́, изше́л еси́ вку́пе с ни́ми, пропове́дник Боже́ствен явля́яся.

Я́ко овча́ посреди́ волко́в, по́слан бы́л еси́, претворя́я те́х, Ка́рпе, к разуме́нию, сло́вом и́стинным на спасе́ние, и прелага́я си́х нра́в, Богоглаго́ливе, ко благоче́стию.

Собесе́дник яви́лся еси́ а́нгелом, апо́столе Ка́рпе Богоглаго́ливе, апо́столом же и му́чеником, ди́вно во благоче́стии сконча́вшимся, с ни́миже лику́я ве́село, и на́с помина́й.

Освяти́л еси́, Ка́рпе, ше́ствуя, зе́млю, и свято́е пропове́дал еси́ Ева́нгелие ве́рою, и ду́ши Живода́тельному Сло́ву приве́л еси́. Те́мже тебе́ да́рует насле́дие Небе́сное.

Богоро́дичен: Гла́с Ти́ прино́сим, Де́во, Гаврии́лов, вопию́ще: ра́дуйся, ле́гкий о́блаче, ра́дуйся, земле́ неде́ланная, кла́с красе́н плодонося́щи, Пита́теля все́й тва́ри.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Воспою̀ тебѣ̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, ꙗ҆́кѡ и҆зве́лъ є҆сѝ лю́ди и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, покры́лъ же є҆сѝ колєсни́цы фараѡ́нѡвы и҆ си́лꙋ.

Любо́вїю соверша́ющыѧ твою̀ свѣтоно́снꙋю и҆ свѧще́ннꙋю, сла́внꙋю и҆ всечестнꙋ́ю па́мѧть, свѣ́та бжⷭ҇твеннагѡ и҆спо́лни, а҆пⷭ҇ле, моли́твами твои́ми.

Ве́сь возложи́всѧ влⷣцѣ, сегѡ̀ зако́ны честны̑ѧ невре́дны соблю́лъ є҆сѝ: беззакѡ́нныѧ же благозако́нїю наꙋчи́лъ є҆сѝ, а҆пⷭ҇ле.

Оу҆́мъ преꙋ́мный возлюби́въ въ зрѣ́нїи та́йномъ, ᲂу҆мо́мъ ѡ҆зари́всѧ, всебл҃же́нне свѧще́нне, свѣ́тъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ вторы́й.

Бг҃оро́диченъ: Ро́ждши, дв҃о, несказа́ннѡ, є҆сте́ствєнныѧ зако́ны ѡ҆бнови́ла є҆сѝ: тѣ́мже тѧ̀ блажи́мъ, марі́е бг҃оневѣ́сто.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Цѣвни́ца брѧца́ющаѧ дх҃омъ бы́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне, бг҃одви́жимый ѧ҆зы́къ тво́й, вѣща́ющь вели̑чїѧ сп҃са и҆ бг҃а на́шегѡ.

И҆мѣ́ѧ сло́во пребезнача́льное направлѧ́ющее тѧ̀, и҆ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆крѣплѧ́ющее, безбѡ́жнымъ спаси́тєльныѧ стєзѝ, ка́рпе, показа́лъ є҆сѝ.

Ка́рпе, спаси́тельное проповѣ́данїе тва́ри, ꙗ҆́кѡ свѧти́тель бг҃опрїѧ́тенъ, возвѣсти́въ, мнѡ́га под̾ѧ́лъ є҆сѝ гонє́нїѧ и҆ скѡ́рби, сла́вне.

Бг҃оро́диченъ: Но́во ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ родила̀ є҆сѝ, пре́жде вѣ̑къ и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ возсїѧ́вшее, неизглаго́ланнѡ, бг҃ороди́тельнице: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ сла́вимъ.

Сѣда́ленъ гла́съ г҃.

Бжⷭ҇твенное сїѧ́нїе воспрїи́мъ, ка́рпе премꙋ́дре, ᲂу҆тѣ́шителево, ѡ҆мрачє́нныѧ невѣ́дѣнїемь просвѣти́лъ є҆сѝ: и҆ преста́вльсѧ къ вы́шнемꙋ ца́рствїю, цр҃ю̀ всѣ́хъ предстои́ши, молѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а всегда̀, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Бг҃оро́диченъ: Бжⷭ҇твеннагѡ є҆стества̀ не ѿлꙋ́чсѧ, пло́ть бы́въ во чре́вѣ твое́мъ: но бг҃ъ вочл҃вѣ́чсѧ и҆ пребы́сть, и҆́же по ржⷭ҇твѣ̀ мт҃рь тѧ̀ дв҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀ сохрани́въ всенепоро́чнꙋ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь. того̀ прилѣ́жнѡ молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Нескве́рнаѧ а҆́гница сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃а мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена, и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, мт҃рски подо́бнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ, ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка;

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Любвѐ ра́ди, ще́дре, твоего̀ ѻ҆́браза, на крⷭ҇тѣ̀ твое́мъ ста́лъ є҆сѝ, и҆ раста́ѧшасѧ ꙗ҆зы́цы: ты̀ бо є҆сѝ, чл҃вѣколю́бче, крѣ́пость моѧ̀ и҆ хвале́нїе.

Созда́въ ꙗ҆́кѡ ка́менїе вѣ́рныхъ мно́жество, на благоче́стїи ка́мени хра́мы содѣ́лалъ є҆сѝ ст҃а́гѡ дх҃а, бг҃омꙋ́дре а҆пⷭ҇ле.

Нѡ́вы содѣ́лавъ креще́нїемъ, бг҃облаже́нне, ѡ҆бетша́вшыѧ нра́вомъ тлѣ́ннымъ человѣ́ки спа́слъ є҆сѝ, сла́вѧщыѧ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего.

Ꙗ҆влѧ́ѧ та́инство покры́вшагѡ добродѣ́телїю, бг҃омꙋ́дре, небеса̀, привле́клъ є҆сѝ ꙗ҆зы́ки къ позна́нїю є҆гѡ̀, тьмꙋ̀ ѿгонѧ̀.

Съ па́ѵломъ свѣти́льникомъ вселе́нныѧ, пꙋ́ть ше́ствꙋѧ мно́жицею, пꙋти̑ ведꙋ́щыѧ, ка́рпе, показа́лъ є҆сѝ лю́демъ ко благоче́стїю.

Бг҃оро́диченъ: Оу҆́мнѡ бг҃оно́сный, бг҃ороди́тельнице, го́рꙋ тѧ̀ ви́дѣвъ ве́лїю, и҆ присѣ́ннꙋю, ѻ҆трокови́це, ѿ неѧ́же прїи́де пло́тїю бг҃ъ на́шъ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Просвѣще́нїе твоѐ, гдⷭ҇и, низпослѝ на́мъ и҆ ѿ мглы̀ прегрѣше́нїй разрѣшѝ ны̀, бл҃же, тво́й ми́ръ да́рꙋѧй.

Ꙗ҆́кѡ садодѣ́латель и҆зрѧ́денъ показа́лъ є҆сѝ лю́демъ живо́тное дре́во: ѿ негѡ́же ꙗ҆ды́й жи́въ бꙋ́детъ про́чее во вѣ́ки, хрⷭ҇топроповѣ́дниче а҆пⷭ҇ле.

Проповѣ́дникъ ꙗ҆зы́кѡвъ а҆пⷭ҇лъ, и҆ ᲂу҆чи́тель че́стенъ свѧщеннотаи́нникъ, и҆ свѧщенносло́въ, ка́рпе, бы́въ, въ весе́лїи влⷣцѣ предстои́ши.

Ѿ восто́ка прише́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ незаходи́маѧ ѕвѣзда̀, вселе́ннꙋю зарѧ́ми твои́хъ слове́съ, и҆ свѧще́нными просвѣща́ѧ ѻ҆́бразы, і҆ера́рше а҆пⷭ҇ле.

Бг҃оро́диченъ: Скве́рнꙋ дꙋшѝ и҆ тѣлесѐ ѡ҆чи́сти мѝ ны́нѣ, бл҃гослове́ннаѧ, милосе́рдымъ твои́мъ воззрѣ́нїемъ: ꙗ҆́кѡ да тѧ̀ пою̀ и҆ велича́ю по до́лгꙋ, всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се, цр҃ю̀ си́лъ.

И҆сточа́етъ ра́ка твои́хъ моще́й тре́бꙋющымъ и҆сцѣлє́нїѧ, ст҃и́телю, то́ки благода́тїю бжⷭ҇твенною, и҆ ѿе́млетъ стра̑сти, и҆ потоплѧ́етъ нечи̑стыѧ дꙋ́хи.

Сло́во твоѐ ѿ безслове́сїѧ и҆збавлѧ́ѧ человѣ́ки, и҆ чꙋде́съ вели́кое показа́нїе, сла́вне, заблꙋ́ждшихъ ко благоче́стїю, ка́рпе, наста́ви.

Вжилѧ́емь си́лою бжⷭ҇твенною, ѕмі́ѧ на высотꙋ̀ хꙋлꙋ̀ глаго́лавшаго погꙋби́въ, ѿ ѻ҆́нагѡ поглощє́нныѧ, а҆пⷭ҇ле, спа́слъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Родила̀ є҆сѝ безъ болѣ́зни зижди́телѧ, всенепоро́чнаѧ, болѣ̑зни и҆ трꙋды̀ на́шѧ ѿе́млющаго, и҆ неболѣ́зненнѣй сподоблѧ́юща пи́щи человѣ́чество.

Конда́къ, гла́съ д҃.

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣздꙋ̀ пресвѣ́тлꙋю це́рковь всегда̀ стѧжа̀ тѧ̀, а҆пⷭ҇ле ка́рпе, чꙋде́съ твои́хъ многоподава́нїемъ просвѣща́ема, спасѝ вѣ́рою чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: А҆враа́мстїи и҆ногда̀ въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пѣ́сньми взыва́юще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Недꙋ́ги ѿгонѧ̀ вѣща́нїемъ, и҆сцѣлѧ́ѧ стра̑сти зна́менїемъ то́кмѡ є҆ди́нымъ, спаси́тельное возвѣсти́лъ є҆сѝ проповѣ́данїе, свѧщеннотаи́нниче ка́рпе, просвѣща́ѧ сꙋ́щыѧ во тмѣ̀.

Ꙗ҆́рости кнѧзе́й, мꙋ́дре, ника́коже ᲂу҆боѧ́всѧ, до́блественнѣ ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ къ страда́нїю болѣ́зненныхъ трꙋдѡ́въ, взыва́ѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Посѣти́вый тѧ̀ гдⷭ҇ь, ка́рпе, ве́ррїи бжⷭ҇твенна поста́ви посѣти́телѧ, и҆зрѧ́днѡ посѣща́юща сїю̀ посѣще́нїи бжⷭ҇твенными.

Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆́кѡ простра́ннѣйши сꙋ́щи небе́съ, въ ложесна̀ прїѧ́тъ сло́во невмѣсти́мое, дв҃о, и҆збавлѧ́ющаго тѣсноты̀ всѧ́кїѧ ро́дъ человѣ́ческїй.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: На крⷭ҇тѣ̀ пло́тїю пригвожде́ннаго, и҆ показа́вшаго на́мъ ѻ҆рꙋ́жїе во спасе́нїе, ѻ҆́троцы, превозноси́те хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего во вѣ́ки.

Па́ѵлꙋ мꙋ́дромꙋ наста́вникꙋ въ посла́нїихъ слꙋжѧ̀ бж҃е́ственныхъ, ст҃и́телю, спаси́тєльнаѧ ᲂу҆чє́нїѧ всѣ̑мъ разда́лъ є҆сѝ спаса́ємымъ.

Оу҆́тро свѣ́тлое, ѡ҆зарѧ́ѧй вселе́ннꙋю свѣ́томъ, проповѣ́дникъ показа́лсѧ є҆сѝ, и҆ неразꙋ́мїѧ тмꙋ̀ глꙋбо́кꙋю ѿгна́лъ є҆сѝ, досточꙋ́дне.

Чꙋдеса̀ соверша́ѧ призыва́нїемъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ дх҃а, мꙋ́дре, и҆ сло́ва воплоще́ннагѡ, ᲂу҆вѣ́рилъ є҆сѝ є҆́ллины мꙋ̑дрыѧ, трїѷпоста́сное сꙋщество̀ чти́ти.

Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ нб҃о, бг҃ороди́тельнице, возсїѧ́вшее на́мъ пра́вды сл҃нце, просвѣща́ющи всѧ̑ ны̀, въ ра́зꙋмъ бг҃оразꙋ́мїѧ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Ржⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́ннѡ ꙗ҆ви́сѧ: бг҃ъ и҆зъ бокꙋ̀ твоє́ю про́йде, ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, и҆ съ человѣ́ки поживѐ. Тѧ̀, бцⷣе, тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

Ви́дѣвъ со сла́вою бг҃а восходѧ́ща, съ пло́тїю въ вы̑шнѧѧ, седми́десѧтимъ, ка́рпе, ᲂу҆ч҃никѡ́мъ соприче́лсѧ є҆сѝ, и҆зше́лъ є҆сѝ вкꙋ́пѣ съ ни́ми, проповѣ́дникъ бжⷭ҇твенъ ꙗ҆влѧ́ѧсѧ.

Ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ посредѝ волкѡ́въ по́сланъ бы́лъ є҆сѝ, претворѧ́ѧ тѣ́хъ, ка́рпе, къ разꙋмѣ́нїю, сло́вомъ и҆́стиннымъ на спасе́нїе, и҆ прелага́ѧ си́хъ нра́въ, бг҃оглаго́ливе, ко благоче́стїю.

Собесѣ́дникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ а҆́гг҃лѡмъ, а҆пⷭ҇ле ка́рпе бг҃оглаго́ливе, а҆пⷭ҇лѡмъ же и҆ мꙋ́ченикѡмъ, ди́внѡ во благоче́стїи сконча́вшымсѧ. съ ни́миже ликꙋ́ѧ ве́селѡ, и҆ на́съ помина́й.

Ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ, ка́рпе, ше́ствꙋѧ зе́млю, и҆ ст҃о́е проповѣ́далъ є҆сѝ є҆ѵⷢ҇лїе вѣ́рою, и҆ дꙋ́шы живода́тельномꙋ сло́вꙋ приве́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тебѣ̀ да́рꙋетъ наслѣ́дїе нбⷭ҇ное.

Бг҃оро́диченъ: Гла́съ тѝ прино́симъ, дв҃о, гаврїи́ловъ, вопїю́ще: ра́дꙋйсѧ, ле́гкїй ѻ҆́блаче, ра́дꙋйсѧ, землѐ недѣ́ланнаѧ, кла́съ красе́нъ плодоносѧ́щи, пита́телѧ все́й тва́ри.

Жизнь и тру­ды апо­сто­лов – Свя­той апо­стол Карп

Свя­той апо­стол Карп (из чис­ла 70-ти) - уче­ник и спут­ник свя­то­го апо­сто­ла Пав­ла. Во 2-м по­сла­нии к Ти­мо­фею апо­стол упо­ми­на­ет имя Кар­па, в до­ме ко­то­ро­го в Тро­аде он оста­вил фе­лонь и кни­ги (2Тим.4:13). Зная Кар­па как че­ло­ве­ка доб­ро­де­тель­но­го и об­ла­дав­ше­го воз­вы­шен­ной чи­сто­той ума, апо­стол Па­вел по­ста­вил его епи­ско­пом Бе­рии Фра­кий­ской. Апо­стол Карп хо­дил с про­по­ве­дью Еван­ге­лия на ост­ров Крит. Здесь его по­се­тил свя­той Ди­о­ни­сий Аре­о­па­гит (па­мять 16 ок­тяб­ря). В сво­их вос­по­ми­на­ни­ях Ди­о­ни­сий рас­ска­зы­ва­ет о чу­дес­ном ви­де­нии апо­сто­лу Кар­пу.

Свя­той апо­стол Карп скон­чал­ся мир­но в Бе­рии (по дру­гим ис­точ­ни­кам он при­нял му­че­ни­че­скую кон­чи­ну в го­не­ние им­пе­ра­то­ра Неро­на).

См. так­же: "Па­мять свя­то­го Кар­па, апо­сто­ла из се­ми­де­ся­ти" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.