Канон святым преподобным Кириллу и Марии, родителям преподобного Сергия Радонежского

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 31 января (18 января ст. ст.); 11 октября (28 сентября ст. ст.)

Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́, чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Преподо́бнаго Се́ргия, игу́мена Земли́ Ру́сския, све́тлостьми доброде́телей возсия́вшаго, роди́телие сподо́бистеся бы́ти, Кири́лле и Мари́е присноблаже́ннии.

Ре́вностно храня́ще за́поведь апо́стола, страннолю́бия не забыва́ти, любо́вию к бли́жним распала́еми, вои́стинну удосто́истеся, блаже́ннии, А́нгела Бо́жия странноприя́ти.

О́бразу ва́шего благочести́ваго супру́жескаго жития́ мно́гия лю́ди удиви́шася, преподо́бнии. Сего́ бо ра́ди Бо́г ва́с просла́ви и дарова́ пло́д благосла́вный, его́же Варфоломе́я, сы́на ра́дости нареко́сте.

Богоро́дичен: Сла́вим Тя́, Богоневе́сто, ро́ждшую Христа́, Бо́га на́шего, Его́же моли́ поми́ловати и спасти́ души́ на́ша.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом и зе́млю на вода́х основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, я́ко не́сть свя́т, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Лю́дие чудя́хуся, егда́ услы́шаша трикра́тное возглаше́ние младе́нца во чре́ве твое́м, Мари́е приснопа́мятная. Что́ у́бо отроча́ сие́ бу́дет, - недоумева́юще дру́г дру́га вопроша́ху.

А́ще роди́тся младе́нец му́жеска по́ла, да́руем его́ це́ркви, да послу́жит Благоде́телю все́х Бо́гу, - си́це рекли́ есте́, боголюби́вии супру́зи, испо́лненнии ве́ры сла́вныя и любве́ благи́я.

Вели́кия ми́лости сподо́бистеся от Бо́га добронра́вным житие́м ва́шим, блаже́ннии. Те́мже и на́м испроси́те богоприя́тными ва́шими моли́твами оставле́ние грехо́в, ми́лости Бо́жия и Ца́рства Небе́снаго.

Богоро́дичен: Лю́таго мироде́ржца сете́й изба́ви на́с, о Богома́ти, не́сть бо те́плыя Засту́пницы, ра́зве Тебе́, Влады́чице.

Седа́лен, гла́с 2:

Прииди́те, ве́рнии, ра́достными пе́сньми просла́вим преподо́бных Кири́лла и Мари́ю, и, с любо́вию лобыза́юще честны́я мо́щи и́х, си́це возопии́м: ра́дуйтеся, блаже́ннии, в боголю́бии пожи́вшии, милосе́рдие к бли́жним име́вшии, о́браз честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех яви́вшии, смире́ние стяжа́вшии и в по́стничестве пребывшии. Ны́не же, предстоя́ще Святе́й Тро́ице, моли́твами ва́шими, святи́и, оте́чество на́ше от сопроти́вных защити́те, боле́зни исцели́те и вся́ких искуше́ний изба́вите ве́рою чту́щих па́мять ва́шу.

Богоро́дичен: Не и́мамы ины́я по́мощи и наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, Ты́ бо Бо́га пло́тию родила́ еси́ па́че сло́ва и ра́зума. Его́ же моли́, Безневе́стная, с преподо́бными Кири́ллом и Мари́ею пода́ти на́м ми́р и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра О́тча и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти́: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Я́ко святы́й Предте́ча взыгра́ся ра́дощами во чре́ве ма́тери своея́, та́ко и сы́н тво́й, Мари́е преподо́бная, взыгра́ся во утро́бе, моля́щейся ти́ Го́споду в це́ркви. Ты́ же уразуме́вши зна́мение сие́, стра́хом и тре́петом объя́та бы́вши взыва́ла еси́: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Юдо́ли плаче́вней прича́стницы бы́вше, оба́че по́двиг супру́жества пресла́вне соверши́вше и во и́ночестве пожи́вше, преподо́бнии, ны́не наслажда́етеся Небе́сныя трапе́зы. Моли́теся ко Го́споду, да умудри́т правосла́вныя супру́ги во благоче́стии пребыва́ти, и́ночествующим же ре́вностно обе́ты соблюда́ти.

Ра́дости исполня́ются дне́сь росси́йстии собо́ри, иму́ще ва́с, блаже́ннии, те́плыя моли́твенники и усе́рдныя засту́пники своему́ земно́му оте́честву.

Богоро́дичен: О, Всепе́тая Ма́ти, ми́ра Спасе́ние! Не оста́ви ве́рою Тя́ призыва́ющих, Ты́ бо еси́ Засту́пница усе́рдная ро́да христиа́нскаго.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго, но обрати́ мя́ и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Дне́сь па́мять ва́ша, блаже́ннии, созыва́ет лю́ди на духо́вную трапе́зу. Те́мже сподо́бите и на́с досто́йно сия́ вкуси́ти, и пи́щи ра́йския во оби́телех Отца́ Небе́снаго вку́пе с ва́ми наслажда́тися.

Иму́ще житие́ благоче́стием сия́ющее, достосла́внии, роди́телие, вои́стину дре́во благослове́нное яви́стеся, пло́д Бо́гу уго́дный израсти́вше.

Теплоту́ ва́шея любве́ к Бо́гу, пра́ведная чето́, и ре́вность ко и́ноческому житию́ от ю́ности восприя́т Се́ргий достохва́льный, вы́ бо яви́стеся пе́рвии учи́телие сы́на ва́шего доброде́тельному житию́

Богоро́дичен: Еди́ну Чи́стую, еди́ну Благослове́нную, ве́рнии, ублажи́м, к Сы́ну бо Своему́ ми́лостивно ру́це простира́ет, да обрати́мся к све́ту за́поведей Его́ и То́й пути́ на́ша испра́вит.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Ле́тняя ва́ша па́мять весели́т сосло́вие и́ноков, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е.

Вои́стину блаже́ни есте́, я́ко имена́ ва́ша прославля́ются с сыно́м ва́шим, Се́ргием преподо́бным, его́ же велича́ют игу́мена Земли́ Ру́сския.

И́стину в житии́ взыску́юще, преподо́бнии, о теле́сных небрего́сте и земна́я преоби́десте, те́мже, ми́ра отре́кшеся, во оби́тель Хотько́вскую всели́стеся, иде́же в по́двизе и́ночества к небе́сным востеко́сте.

Сохрани́те от зо́л ва́шими те́плыми к Бо́гу моли́твами, преподо́бнии, все́х, жи́тельствующих во оби́тели Хотьковстей, е́й же вы́ нача́льницы и покрови́телие.

Богоро́дичен: Его́ же родила́ еси́, Сы́на Твоего́ и Бо́га, моли́ти не преста́й, Богоневе́сто, да изба́вит оби́тель Твою́ от вся́каго зла́ и спасе́т души́ на́ша.

Конда́к, гла́с 4:

Дне́сь, ве́рнии, соше́дшеся, восхва́лим дво́ицу блаже́нную благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронравную, ты́я бо мо́лятся вку́пе с возлю́бленным сыно́м свои́м, преподо́бным Се́ргием, ко Еди́ному во Святе́й Тро́ице Бо́гу, оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти, до́мы ми́ром огради́ти, ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити, ста́рость укрепи́ти и спасти́ души́ на́ша.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́. Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ра́ка моще́й ва́ших дне́сь чудеса́ источа́ет ве́рою притека́ющим к ва́м, блаже́ннии, и́же и воспева́ют: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Гра́д Москва́ и окре́стныя гра́ды и ве́си прославля́ют ва́с своя́ изба́вители, и цели́тели от смертоно́сныя я́звы. Сего́ ра́ди дне́сь, я́ко же пре́жде спаса́йте почита́ющих ва́с, преподо́бнии, да благода́рственно воспева́ют: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Измла́да тя́жкою боле́знию одержи́ма, деви́ца не́кая внеза́пное исцеле́ние прия́т ва́шими и сы́на ва́шего к Бо́гу моли́твами. С не́ю же и мы́ благода́рственно взыва́ем: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, безсе́менно ро́ждшую Бо́га пло́тию прославля́ем Тя́, о Богома́ти, и таково́му Бо́жию смотре́нию уди́вльшеся, взыва́ем: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Воспои́м, ве́рнии, всечестну́ю дво́ицу, Кири́лла и Мари́ю богоблаже́нных, от ни́х бо возсия́ на́м Се́ргий досточу́дный, украше́ние Це́ркве Правосла́вныя и мона́шествующих утвержде́ние.

Единому́дренни и единоду́шни доброде́тельми бы́сте, целому́дреннии супру́зи. Помози́те на́м в чистоте́ и свя́тости житие́ провожда́ти, ва́с бо те́плыя хода́таи к Бо́гу стяжа́хом.

Любо́вь Христо́ву, я́же е́сть тве́рдое основа́ние супружеския жи́зни, со тща́нием, блаже́ннии, храни́ли есте́. Сего́ ра́ди мо́лим ва́с: помози́те супру́гом правосла́вным в любви́ се́й пребыва́ти и домо́м и́х благослове́ние Бо́жие стяжа́ти.

Богоро́дичен: Изба́ви на́с от бе́д и мно́гих собла́знов, Всенепоро́чная, Тебе́ бо вси́ стяжа́хом прибе́жище и утвержде́ние и спасе́ние ду́ш на́ших.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м Не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее Небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ка́ко ублажи́м вы́, предо́брая дво́ице! Ка́ко просла́вим благо́е единоду́шие! А́ще и земни́и бы́сте, но Небе́сных достиго́сте, блаже́ннии, иде́же Святе́й Тро́ице предстоите́ и моли́те спасти́ся любо́вию ва́с почита́ющим.

А́нгельски на земли́ пожи́вше, а́нгела земна́го и челове́ка небе́снаго, преподо́бнаго Се́ргия, ми́ру яви́сте, святи́и, ны́не же со А́нгелы вку́пе водворя́етеся и с ни́ми Трисвяту́ю пе́снь в Вы́шних Бо́гови воспева́ете.

Госпо́дь оби́тель Хотько́вскую ва́ми просла́ви, преподо́бнии и́ноцы, е́ю же Це́рковь Ру́сская украша́ется и ва́м си́це вопие́т: ра́дуйтеся, всехва́льнии, оте́чества на́шего при́снии моли́твенницы.

Богоро́дичен: О, всепе́тая Ма́ти! Все́ упова́ние на Тя́ возлага́ем, сохрани́ на́с под кро́вом Твои́м.

Свети́лен:

Ра́дуется дне́сь све́тло Це́рковь Ру́сская, почита́ющи па́мять ва́шу пречестну́ю, Кири́лле блаже́нный и Мари́е достохва́льная. Ва́ми бо о́браз ве́ры и благоче́стия показа́ся и свети́льник оте́честву на́шему, Се́ргий преподо́бный, яви́ся.

Богоро́дичен: Я́же Све́т Боже́ственный неизрече́нно ро́ждшая, на́с омраче́нных прило́гами лука́ваго и в ле́ности живу́щих просвети́, Всенепоро́чная, и к доброде́телем наста́ви.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ, чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѡбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца сп҃сѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Прпⷣбнагѡ се́ргїа, и҆гꙋ́мена землѝ рꙋ́сскїѧ, свѣ́тлостьми добродѣ́телей возсїѧ́вшаго, роди́телїе сподо́бистесѧ бы́ти, кѷрі́лле и҆ мр҃і́е приснобл҃же́ннїи.

Ре́вностнѡ хранѧ́ще за́повѣдь а҆пⷭ҇ла, страннолю́бїѧ не забыва́ти, любо́вїю къ бли̑жнимъ распала́еми, вои́стиннꙋ ᲂу҆досто́истесѧ, бл҃же́ннїи, а҆́гг҃ла бж҃їѧ страннопрїѧ́ти.

Ѻ҆́бразꙋ ва́шего благочести́ваго сꙋпрꙋ́жескагѡ житїѧ̀ мнѡ́гїѧ лю́ди ᲂу҆диви́шасѧ, прпⷣбнїи. сегѡ̀ бо ра́ди бг҃ъ ва́съ просла́ви и҆ дарова̀ пло́дъ бл҃госла́вный, є҆гѡ́же варѳоломе́а, сы́на ра́дости, нареко́сте.

Бг҃оро́диченъ: Сла́вимъ тѧ̀, бг҃оневѣ́сто, ро́ждшꙋю хрⷭ҇та̀, бг҃а на́шего, є҆гѡ́же молѝ поми́ловати и҆ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть ст҃ъ, па́че тебѣ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Лю́дїе чꙋдѧ́хꙋсѧ, є҆гда̀ ᲂу҆слы́шаша трикра́тное возглаше́нїе младе́нца во чре́вѣ твое́мъ, мр҃і́е приснопа́мѧтнаѧ. что̀ ᲂу҆́бѡ ѻ҆троча̀ сїѐ бꙋ́детъ; — недоꙋмѣва́юще дрꙋ́гъ дрꙋ́га вопроша́хꙋ.

А҆́ще роди́тсѧ младе́нецъ мꙋ́жеска по́ла, да́рꙋемъ є҆гѡ̀ це́ркви, да послꙋ́житъ бл҃годѣ́телю всѣ́хъ бо́гꙋ, — си́це реклѝ є҆стѐ, боголюби́вїи сꙋпрꙋ́зи, и҆спо́лненнїи вѣ́ры сла́вныѧ и҆ любвѐ бл҃гі̑ѧ.

Вели́кїѧ ми́лости сподо́бистесѧ ѿ бо́га добронра́внымъ житїе́мъ ва́шимъ, бл҃же́ннїи, тѣ́мже и҆ на́мъ и҆спроси́те бг҃опрїѧ́тными ва́шими моли́твами ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, ми́лости бж҃їѧ и҆ ца́рства небе́снаго.

Бг҃оро́диченъ: Лю́таго мїроде́ржца сѣте́й и҆зба́ви на́съ, ѡ҆ бг҃ома́ти, нѣ́сть бо тє́плыѧ застꙋ̑пницы, ра́звѣ тебѣ̀, влⷣчце.

Сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Прїиди́те, вѣ́рнїи, ра́достными пѣ́сньми просла́вимъ прпⷣбныхъ кѷрі́лла и҆ мр҃і́ю, и҆, съ любо́вїю лобыза́юще честны̑ѧ мо́щи и҆́хъ, си́це возопїи́мъ: ра́дꙋйтесѧ, бл҃же́ннїи, въ бг҃олю́бїи пожи́вшїи, милосе́рдїе къ бли̑жнимъ и҆мѣ́вшїи, ѻ҆́бразъ честна́го сꙋпрꙋ́жества и҆ попече́нїѧ ѡ҆ ча́дѣхъ ѧви́вшїи, смире́нїе стѧжа́вшїи и҆ въ по́стничествѣ пребывшии. ны́нѣ же, предстоѧ́ще ст҃ѣ́й тро́ице, моли́твами ва́шими, ст҃і́и, ѻ҆те́чество на́ше ѿ сопроти́вныхъ защити́те, болѣ̑зни и҆сцѣли́те и҆ всѧ́кихъ и҆скꙋше́нїй и҆зба́вите вѣ́рою чтꙋ́щихъ па́мѧть ва́шꙋ.

Бг҃оро́диченъ: Не и҆́мамы и҆ны́ѧ по́мощи и҆ наде́жды, ра́звѣ тебѣ̀, пречⷭ҇таѧ ма́ти бж҃їѧ, ты̀ бо бо́га пло́тїю родила̀ є҆сѝ па́че сло́ва и҆ ра́зꙋма. є҆гѡ̀ же молѝ, безневѣ́стнаѧ, съ преподо́бными кѷрі́лломъ и҆ марі́ею пода́ти на́мъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, го́споди, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бо́гъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ̀ тѝ: си́ле твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ꙗ҆́кѡ ст҃ы́й предте́ча взыгра́сѧ ра́дощами во чре́вѣ ма́тери своеѧ̀, та́кѡ и҆ сн҃ъ тво́й, мр҃і́е прпⷣбнаѧ, взыгра́сѧ во ᲂу҆тро́бѣ молѧ́щейсѧ тѝ гдⷭ҇ꙋ въ це́ркви.

Ты̀ же ᲂу҆разꙋмѣ́вши зна́менїе сїѐ, стра́хомъ и҆ тре́петомъ ѡ҆б̾ѧ́та бы́вши, взыва́ла є҆сѝ: си́ле твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ю҆до́ли плаче́внѣй прича́стницы бы́вше, ѻ҆ба́че по́двигъ сꙋпрꙋ́жества пресла́вне соверши́вше и҆ во и҆́ночествѣ до́брѣ пожи́вше, прпⷣбнїи, ны́нѣ наслажда́етесѧ нбⷭ҇ныѧ трапе́зы. моли́тесѧ ко гдⷭ҇ꙋ, да ᲂу҆мꙋдри́тъ правосла́вныѧ сꙋпрꙋ́ги во бл҃гоче́стїи пребыва́ти, и҆́ночествꙋющымъ же ре́вностнѡ ѡ҆бѣ́ты соблюда́ти.

Ра́дости и҆сполнѧ́ютсѧ дне́сь рѡссі́йстїи собо́ри, и҆мꙋ́ще ва́съ, бл҃же́ннїи, тє́плыѧ моли́твенники и҆ ᲂу҆сє́рдныѧ застꙋ́пники своемꙋ̀ земно́мꙋ ѻ҆те́чествꙋ.

Бг҃оро́диченъ: Ѽ всепѣ́таѧ ма́ти, ми́ра сп҃се́нїе! не ѡ҆ста́ви вѣ́рою тѧ̀ призыва́ющихъ, ты̀ бо є҆сѝ застꙋ́пница ᲂу҆се́рднаѧ ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тьма̀, ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆братѝ мѧ̀ и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋтѝ моѧ̀ напра́ви, молю́сѧ.

Дне́сь па́мѧть ва́ша, бл҃же́ннїи, созыва́етъ лю́ди на дꙋхо́внꙋю трапе́зꙋ. тѣ́мже сподо́бите и҆ на́съ досто́йно сїѧ̑ вкꙋси́ти, и҆ пи́щи ра́йскїѧ во ѻ҆би́телехъ ѻ҆ц҃а̀ небе́снаго вкꙋ́пѣ съ ва́ми наслажда́тисѧ.

И҆мꙋ́ще житїѐ бл҃гоче́стїемъ сїѧ́ющее, достосла́внїи, роди́телїе, вои́стину дре́во благослове́нное ꙗ҆ви́стесѧ, пло́дъ бо́гꙋ ᲂу҆го́дный и҆зрасти́вше.

Теплотꙋ̀ ва́шеѧ любвѐ къ бо́гꙋ, пра́вєднаѧ чето̀, и҆ ре́вность ко и҆́ноческомꙋ житїю̀ ѿ ю҆́ности воспрїѧ́тъ се́ргїй достохва́льный: вы̀ бо ꙗ҆ви́стесѧ пе́рвїи ᲂу҆чи́телїе сы́на ва́шего добродѣ́тельномꙋ житїю̀.

Бг҃оро́диченъ: Є҆ди́нꙋ чⷭ҇тꙋю, є҆ди́нꙋ бл҃гослове́ннꙋю, вѣ́рнїи, ᲂу҆блажи́мъ, къ сн҃ꙋ бо своемꙋ̀ ми́лостивно рꙋ́цѣ простира́етъ, да ѡ҆брати́мсѧ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей є҆гѡ̀ и҆ то́й пꙋтѝ на́ша и҆спра́витъ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мно́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̀, и҆ и҆з̾ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ, къ тебѣ̀ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бо́же сп҃сє́нїѧ моегѡ̀.

Лѣ́тнѧѧ ва́ша па́мѧть весели́тъ сосло́вїе и҆́нокѡвъ, прпⷣбнїи кѷрі́лле и҆ мр҃і́е.

Вои́стинꙋ блаже́ни є҆стѐ, ꙗ҆́кѡ и҆мена̀ ва́ша прославлѧ́ютсѧ съ сынѡ́мъ ва́шимъ, се́ргїемъ прпⷣбнымъ, є҆гѡ̀ же велича́ютъ и҆гꙋ́мена землѝ рꙋ́сскїѧ.

И҆́стинꙋ въ житїѝ взыскꙋ́юще, прпⷣбнїи, ѡ҆ тѣле́сныхъ небрего́сте и҆ земна̑ѧ преѡби́дѣсте, тѣ́мже, ми́ра ѿре́кшесѧ, во ѻ҆би́тель Хотько́вскую всели́стесѧ, и҆дѣ́же въ по́двизѣ и҆́ночества къ нбⷭ҇нымъ востеко́сте.

Сохрани́те ѿ ѕѡ́лъ ва́шими те́плыми къ бо́гꙋ моли́твами, прпⷣбнїи, всѣ́хъ, жи́тельствꙋющихъ во ѻ҆би́тели хотьковстей, є҆́й же вы̀ нача́льницы и҆ покрови́телїе.

Бг҃оро́диченъ: Є҆гѡ̀ же родила̀ є҆сѝ, сы́на твоегѡ̀ и҆ бо́га, моли́ти не преста́й, бг҃оневѣ́сто, да и҆зба́витъ ѻ҆би́тель твою̀ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ и҆ сп҃се́тъ дꙋшѝ на́ша.

Конда́къ, гла́съ д҃:

Дне́сь, вѣ́рнїи, соше́дшесѧ, восхва́лимъ дво́ицꙋ бл҃же́ннꙋю бл҃говѣ́рнагѡ кѷрі́лла и҆ мр҃і́ю добронравную, ты̑ѧ бо мо́лѧтсѧ вкꙋ́пѣ съ возлю́бленнымъ сынѡ́мъ свои́мъ, прпⷣбнымъ се́ргїемъ, ко є҆ди́номꙋ во ст҃ѣ́й тро́ице бо́гꙋ, ѻ҆те́чество на́ше въ правовѣ́рїи ᲂу҆тверди́ти, до́мы ми́ромъ ѡ҆гради́ти, ю҆́ныѧ ѿ напа́стей и҆ собла́знѡвъ и҆зба́вити, ста́рость ᲂу҆крѣпи́ти и҆ спастѝ дꙋшѝ на́ша.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀. сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ, ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ, ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бо́же ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ра́ка моще́й ва́шихъ дне́сь чꙋдеса̀ и҆сточа́етъ вѣ́рою притека́ющымъ къ ва́мъ, бл҃же́ннїи, и҆́же и҆ воспѣва́ютъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бо́же ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Гра́дъ москва̀ и҆ ѻ҆крє́стныѧ гра́ды и҆ ве́си прославлѧ́ютъ ва́съ своѧ̑ и҆зба́вители и҆ цѣли́тели ѿ смертоно́сныѧ ꙗ҆́звы. сегѡ̀ ра́ди дне́сь, ꙗ҆́кѡ же пре́жде, спаса́йте почита́ющихъ ва́съ, прпⷣбнїи, да благода́рственно воспѣва́ютъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бо́же ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆змла́да тѧ́жкою болѣ́знїю ѡ҆держи́ма, дѣви́ца нѣ́каѧ внеза́пное и҆сцѣле́нїе прїѧ́тъ ва́шими и҆ сы́на ва́шего къ бо́гꙋ моли́твами. съ не́ю же и҆ мы̀ благода́рственно взыва́емъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бо́же ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, безсѣ́меннѡ ро́ждшꙋю бо́га пло́тїю прославлѧ́емъ тѧ̀, ѡ҆ бг҃ома́ти, и҆ таково́мꙋ бж҃їю смотре́нїю ᲂу҆ди́вльшесѧ, взыва́емъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бо́же ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасе́ны, сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Воспои́мъ, вѣ́рнїи, всечестнꙋ́ю дво́ицꙋ, кѷрі́лла и҆ мр҃і́ю бг҃обл҃же́нныхъ, ѿ ни́хъ бо возсїѧ̀ на́мъ се́ргїй досточꙋ́дный, ᲂу҆краше́нїе це́ркве правосла́вныѧ и҆ мона́шествꙋющихъ ᲂу҆твержде́нїе.

Є҆диномꙋ́дренни и҆ є҆динодꙋ́шни добродѣ́тельми бы́сте, цѣломꙋ́дреннїи сꙋпрꙋ́зи. Помози́те и҆ на́мъ въ чистотѣ̀ и҆ свѧ́тости житїѐ провожда́ти, ва́съ бо тє́плыѧ хода́таи къ бо́гꙋ стѧжа́хомъ.

Любо́вь хрⷭ҇то́вꙋ, ꙗ҆̀же є҆́сть тве́рдое ѡ҆снова́нїе сꙋпрꙋжескїѧ жи́зни, со тща́нїемъ, бл҃же́ннїи, храни́ли є҆стѐ. сегѡ̀ ра́ди мо́лимъ ва́съ: помози́те сꙋпрꙋ́гѡмъ правосла̑внымъ въ любвѝ се́й пребыва́ти и҆ домѡ́мъ и҆́хъ бл҃гослове́нїе бж҃їе стѧжа́ти.

Бг҃оро́диченъ: И҆зба́ви на́съ ѿ бѣ́дъ и҆ мно́гихъ собла́знѡвъ, всенепоро́чнаѧ, тебѣ̀ бо всѝ стѧжа́хомъ прибѣ́жище и҆ ᲂу҆твержде́нїе и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ не́бо, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бо́гъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее нб҃съ. тѣ́мъ тѧ̀, богоро́дицꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ́къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Ка́кѡ ᲂу҆блажи́мъ вы̀, предо́браѧ дво́ице! ка́кѡ просла́вимъ благо́е є҆динодꙋ́шїе! а҆́ще и҆ земні́и бы́сте, но нбⷭ҇ныхъ достиго́сте, бл҃же́ннїи, и҆дѣ́же ст҃ѣ́й тро́ице предстоитѐ и҆ моли́те спасти́сѧ любо́вїю ва́съ почита́ющимъ.

А҆́гг҃льски на землѝ пожи́вше, а҆́гг҃ла земна́го и҆ человѣ́ка небе́снаго, преподо́бнаго се́ргїа, мі́рꙋ ꙗ҆ви́сте, ст҃і́и, ны́нѣ же со а҆́гг҃лы вкꙋ́пѣ водворѧ́етесѧ и҆ съ ни́ми трист҃ꙋ́ю пѣ́снь въ вы́шнихъ бг҃ови воспѣва́ете.

Гдⷭ҇ь ѻ҆би́тель хотько́вскꙋю ва́ми просла́ви, прпⷣбнїи и҆́ноцы, є҆́ю же це́рковь рꙋ́сскаѧ ᲂу҆краша́етсѧ и҆ ва́мъ си́це вопїе́тъ: ра́дꙋйтесѧ, всехва́льнїи, ѻ҆те́чества на́шего при́снїи моли́твенницы.

Бг҃оро́диченъ: Ѡ҆ всепѣ́таѧ ма́ти! всѐ ᲂу҆пова́нїе на тѧ̀ возлага́емъ, сохранѝ на́съ под̾ кро́вомъ твои́мъ.

Свѣти́ленъ:

Ра́дꙋетсѧ дне́сь свѣ́тлѡ це́рковь рꙋ́сскаѧ, почита́ющи па́мѧть ва́шꙋ пречестнꙋ́ю, кѷрі́лле блаже́нный и҆ мр҃і́е достохва́льнаѧ. ва́ми бо ѻ҆́бразъ вѣ́ры и҆ благоче́стїѧ показа́сѧ и҆ свѣти́льникъ ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ, се́ргїй преподо́бный, ꙗ҆ви́сѧ.

Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆̀же свѣ́тъ бжⷭ҇твенный неизрече́нно ро́ждшаѧ, на́съ, ѡ҆мраче́нныхъ прило́гами лꙋка́вагѡ и҆ въ лѣ́ности живꙋ́щихъ просвѣтѝ, всенепоро́чнаѧ, и҆ къ добродѣ́телемъ наста́ви.

Кирилл Радонежский

Краткое житие преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского

Пре­по­доб­ный Ки­рилл со­сто­ял на служ­бе сна­ча­ла у Ро­стов­ско­го кня­зя Кон­стан­ти­на II Бо­ри­со­ви­ча, а по­том у Кон­стан­ти­на III Ва­си­лье­ви­ча, ко­то­рых он, как один из са­мых близ­ких к ним лю­дей, не раз со­про­вож­дал в Зо­ло­тую Ор­ду. Св. Ки­рилл вла­дел до­ста­точ­ным по сво­е­му по­ло­же­нию со­сто­я­ни­ем, но по про­сто­те то­гдаш­них нра­вов, жи­вя в де­ревне, не пре­не­бре­гал и обыч­ны­ми сель­ски­ми тру­да­ми.

В жи­тии пре­по­доб­но­го Сер­гия по­вест­ву­ет­ся о том, что за Бо­же­ствен­ной ли­тур­ги­ей еще до рож­де­ния сы­на пра­вед­ная Ма­рия и мо­ля­щи­е­ся слы­ша­ли трое­крат­ное вос­кли­ца­ние мла­ден­ца: пе­ред чте­ни­ем Свя­то­го Еван­ге­лия, во вре­мя Хе­ру­вим­ской пес­ни и ко­гда свя­щен­ник про­из­нес «Свя­тая свя­тым». Пре­по­доб­ные Ки­рилл и Ма­рия ощу­ти­ли на се­бе ве­ли­кую ми­лость Бо­жию, их бла­го­че­стие тре­бо­ва­ло, чтобы чув­ства бла­го­дар­но­сти к Бо­гу бы­ли вы­ра­же­ны в ка­ком-ли­бо внеш­нем по­дви­ге бла­го­че­стия, в бла­го­го­вей­ном обе­те. И пра­вед­ная Ма­рия, по­доб­но свя­той Анне – ма­те­ри про­ро­ка Са­му­и­ла, вме­сте с му­жем да­ла обе­ща­ние по­свя­тить ча­до Бла­го­де­те­лю всех – Бо­гу. Гос­подь да­ро­вал им сы­на, ко­то­ро­го на­зва­ли Вар­фо­ло­ме­ем. С пер­вых дней жиз­ни мла­де­нец всех уди­вил пост­ни­че­ством: по сре­дам и пят­ни­цам он не при­ни­мал мо­ло­ка ма­те­ри, в дру­гие же дни, ес­ли она упо­треб­ля­ла в пи­щу мя­со, мла­де­нец так­же от­ка­зы­вал­ся от мо­ло­ка. За­ме­тив это, пре­по­доб­ная Ма­рия во­все от­ка­за­лась от мяс­ной пи­щи.

Пра­вед­ность Ки­рил­ла и Ма­рии бы­ла из­вест­на не толь­ко Бо­гу. Бу­дучи стро­ги­ми блю­сти­те­ля­ми всех цер­ков­ных уста­вов, они по­мо­га­ли бед­ным, но осо­бен­но свя­то хра­ни­ли за­по­ведь свя­то­го апо­сто­ла Пав­ла: стран­но­лю­бия не за­бы­вай­те, тем бо не ве­дя­ще неции стран­но­при­я­ша Ан­ге­лы (Евр.13:2). То­му же учи­ли они и сво­их де­тей, стро­го вну­шая им не упус­кать слу­чая по­звать к се­бе в дом пу­те­ше­ству­ю­ще­го ино­ка или ино­го уста­ло­го стран­ни­ка. До нас не до­шло по­дроб­ных све­де­ний о бла­го­че­сти­вой жиз­ни этой бла­жен­ной че­ты, за­то мы мо­жем вме­сте со свя­ти­те­лем Пла­то­ном ска­зать, что сам про­ис­шед­ший от них плод по­ка­зал луч­ше вся­ких крас­но­ре­чи­вых по­хвал доб­ро­ту бла­го­сло­вен­но­го дре­ва. Счаст­ли­вы ро­ди­те­ли, ко­их име­на про­слав­ля­ют­ся веч­но в их де­тях и потом­стве! Счаст­ли­вы и де­ти, ко­то­рые не толь­ко не по­сра­ми­ли, но и при­умно­жи­ли и воз­ве­ли­чи­ли честь и бла­го­род­ство сво­их ро­ди­те­лей и слав­ных пред­ков, ибо ис­тин­ное бла­го­род­ство со­сто­ит в доб­ро­де­те­ли!

Око­ло 1328 г. пре­по­доб­ные Ки­рилл и Ма­рия пе­ре­се­ли­лись из Ро­сто­ва в Ра­до­неж. Вер­стах в трех от Ра­до­не­жа был Хоть­ков­ский По­кров­ский мо­на­стырь, в то вре­мя од­новре­мен­но быв­ший и муж­ским, и жен­ским. По рас­про­стра­нен­но­му на Ру­си обы­чаю под ста­рость ино­че­ство при­ни­ма­ли и про­сте­цы, и кня­зья, и бо­яре. Дух ино­че­ства со­об­щил­ся от сы­на к ро­ди­те­лям: под ко­нец сво­ей мно­госкорб­ной жиз­ни пра­вед­ные Ки­рилл и Ма­рия по­же­ла­ли и са­ми при­нять ан­гель­ский об­раз.

В этот мо­на­стырь и на­пра­ви­ли они свои сто­пы, чтобы там про­ве­сти оста­ток сво­их дней в по­дви­ге по­ка­я­ния, го­то­вясь к дру­гой жиз­ни. Но недол­го схим­ни­ки-бо­яре по­тру­ди­лись в но­вом зва­нии. В 1337 г. они с ми­ром ото­шли ко Гос­по­ду.

3 ап­ре­ля 1992 г., в год празд­но­ва­ния 600-ле­тия со дня пре­став­ле­ния пре­по­доб­но­го Сер­гия, на Ар­хи­ерей­ском Со­бо­ре Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви со­сто­я­лось об­ще­цер­ков­ное про­слав­ле­ние схи­мо­на­ха Ки­рил­ла и схи­мо­на­хи­ни Ма­рии. Ка­но­ни­за­ция до­стой­но увен­ча­ла ше­сти­ве­ко­вое по­чи­та­ние ро­ди­те­лей ве­ли­ко­го по­движ­ни­ка, дав­ших ми­ру об­ра­зец свя­то­сти и хри­сти­ан­ско­го устро­е­ния се­мьи.

Полное житие преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского

«...Раб Бо­жий Ки­рилл преж­де об­ла­дал боль­шим име­ни­ем в Ро­стов­ской об­ла­сти, был он бо­яри­ном, од­ним из слав­ных и из­вест­ных бо­яр, вла­дел боль­шим бо­гат­ством, но к кон­цу жиз­ни в ста­ро­сти об­ни­щал и впал в бед­ность. Ска­жем и о том, как и по­че­му он об­ни­щал: из-за ча­стых хож­де­ний с кня­зем в Ор­ду, из-за ча­стых на­бе­гов та­тар­ских на Русь, из-за ча­стых по­сольств та­тар­ских, из-за мно­гих да­ней тяж­ких и сбо­ров ор­дын­ских, из-за ча­сто­го недо­стат­ка в хле­бе… Из-за это­го несча­стья раб Бо­жий Ки­рилл вы­ехал из той де­рев­ни ро­стов­ской, о ко­то­рой уже го­во­ри­лось; со­брал­ся он со всем до­мом сво­им, и со все­ми род­ны­ми сво­и­ми по­ехал, и пе­ре­се­лил­ся из Ро­сто­ва в Ра­до­неж. И, при­шед­ши ту­да, по­се­лил­ся око­ло церк­ви, на­зван­ной в честь свя­то­го Рож­де­ства Хри­сто­ва…

Сы­но­вья Ки­рил­ла, Сте­фан и Петр, же­ни­лись; тре­тий же сын, бла­жен­ный юно­ша Вар­фо­ло­мей, не за­хо­тел же­нить­ся, а весь­ма стре­мил­ся к ино­че­ской жиз­ни. Об этом он мно­го­крат­но про­сил от­ца, го­во­ря: «Те­перь дай мне, вла­ды­ка, свое со­гла­сие, чтобы с бла­го­сло­ве­ни­ем тво­им я на­чал ино­че­скую жизнь». Но ро­ди­те­ли его от­ве­ти­ли ему: «Ча­до! По­до­жди немно­го и по­тер­пи для нас: мы ста­ры, бед­ны, боль­ны сей­час, и неко­му уха­жи­вать за на­ми. Вот ведь бра­тья твои Сте­фан и Петр же­ни­лись и ду­ма­ют, как уго­дить же­нам; ты же, неже­на­тый, ду­ма­ешь, как уго­дить Бо­гу, — бо­лее пре­крас­ную сте­зю из­брал ты, ко­то­рая не от­ни­мет­ся у те­бя. Толь­ко по­уха­жи­вай за на­ми немно­го, и ко­гда нас, ро­ди­те­лей тво­их, про­во­дишь до гро­ба, то­гда смо­жешь и свой за­мы­сел осу­ще­ствить. Ко­гда нас в гроб по­ло­жишь и зем­лею за­сы­пешь, то­гда и свое же­ла­ние ис­пол­нишь».

Чу­дес­ный же юно­ша с ра­до­стью обе­щал уха­жи­вать за ни­ми до кон­ца их жиз­ни и с то­го дня ста­рал­ся каж­дый день вся­че­ски уго­дить ро­ди­те­лям сво­им, чтобы они мо­ли­лись за него и да­ли ему бла­го­сло­ве­ние. Так жил он неко­то­рое вре­мя, при­слу­жи­вая и уго­ждая ро­ди­те­лям сво­им всей ду­шой и от чи­сто­го серд­ца, по­ка ро­ди­те­ли его не по­стриг­лись в мо­на­хи и каж­дый из них в раз­лич­ное вре­мя не уда­лил­ся в свой мо­на­стырь. Немно­го лет про­жив в мо­на­хах, ушли они из жиз­ни этой, ото­шли к Бо­гу, а сы­на сво­е­го, бла­жен­но­го юно­шу Вар­фо­ло­мея, каж­дый день они мно­го раз бла­го­слов­ля­ли до по­след­не­го вздо­ха. Бла­жен­ный же юно­ша про­во­дил до гро­ба ро­ди­те­лей сво­их, и пел над ни­ми над­гроб­ные пес­но­пе­ния, и за­вер­нул те­ла их, и по­це­ло­вал их, и с боль­ши­ми по­че­стя­ми по­ло­жил их в гроб, и за­сы­пал зем­лей со сле­за­ми как некое бес­цен­ное со­кро­ви­ще. И со сле­за­ми он по­чтил умер­ших от­ца и мать па­ни­хи­да­ми и свя­ты­ми ли­тур­ги­я­ми, от­ме­тил па­мять ро­ди­те­лей сво­их и мо­лит­ва­ми, и раз­да­чей ми­ло­сты­ни убо­гим, и корм­ле­ни­ем ни­щих. Так до со­ро­ко­во­го дня он от­ме­чал па­мять ро­ди­те­лей сво­их»[1].

По­сле это­го вер­нул­ся бу­ду­щий пре­по­доб­ный Сер­гий в свой дом и на­чал рас­ста­вать­ся с жи­тей­ски­ми за­бо­та­ми это­го ми­ра, чтобы ско­рее на­чать мо­на­ше­скую жизнь.

На­до до­ба­вить, что мо­на­ше­ский об­раз свя­тые Ки­рилл и Ма­рия при­ня­ли в Хоть­ко́вском По­кров­ском мо­на­сты­ре, ко­то­рый рас­по­ла­гал­ся в трех вер­стах от Ра­до­не­жа и был в то вре­мя од­новре­мен­но муж­ским и жен­ским.

Ле­то­пись Хоть­ко́вско­го По­кров­ско­го мо­на­сты­ря при­во­дит сви­де­тель­ства о том, как мо­лит­вен­ное об­ра­ще­ние к пре­по­доб­но­му Сер­гию и его ро­ди­те­лям спа­са­ло лю­дей от тяж­ких неду­гов. Мо­щи схи­мо­на­ха Ки­рил­ла и схи­мо­на­хи­ни Ма­рии неиз­мен­но по­ко­и­лись в По­кров­ском со­бо­ре, да­же по­сле его мно­го­чис­лен­ных пе­ре­стро­ек. Уже в XIV ве­ке в ли­це­вом жи­тии пре­по­доб­но­го Сер­гия ро­ди­те­ли его изо­бра­же­ны с ним­ба­ми. По пре­да­нию пре­по­доб­ный Сер­гий за­ве­щал — «преж­де чем ид­ти к нему, по­мо­лить­ся об упо­ко­е­нии его ро­ди­те­лей над их гро­бом». Так и по­ве­лось — па­лом­ни­ки, еду­щие на бо­го­мо­лье в Тро­иц­кую Лав­ру, по­се­ща­ли сна­ча­ла Хоть­ков­скую оби­тель. В XIX ве­ке по­чи­та­ние пре­по­доб­ных Ки­рил­ла и Ма­рии рас­про­стра­ни­лось по всей Рос­сии, об этом сви­де­тель­ству­ют ме­ся­це­сло­вы то­го вре­ме­ни. К со­жа­ле­нию, по­сле 1917 го­да Хоть­ко́вский мо­на­стырь был лик­ви­ди­ро­ван. Но, на­ко­нец, в июле 1981 го­да бы­ло уста­нов­ле­но празд­но­ва­ние Со­бо­ра Ра­до­неж­ских свя­тых в ко­то­ром бы­ли про­слав­ле­ны схи­мо­на­хи Ки­рилл и Ма­рия. В 1989 го­ду в По­кров­ском хра­ме мо­на­сты­ря, воз­вра­щен­но­го Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, вновь на­ча­лись служ­бы и в него бы­ли пе­ре­не­се­ны мо­щи пра­вед­ных ро­ди­те­лей пре­по­доб­но­го Сер­гия.

Источник: Православный телеканал "СОЮЗ"


При­ме­ча­ния

[1] Текст из жи­тия пре­по­доб­но­го Сер­гия Ра­до­неж­ско­го, на­пи­сан­но­го свя­тым Епи­фа­ни­ем Пре­муд­рым, уче­ни­ком пре­по­доб­но­го Сер­гия. Κ со­жа­ле­нию, «Жи­тие Сер­гия» не до­шло до нас в пер­во­на­чаль­ном ви­де. В се­ре­дине 15 ве­ка жи­тие, вы­шед­шее из-под пе­ра Епи­фа­ния, бы­ло пе­ре­ра­бо­та­но офи­ци­аль­ным агио­гра­фом Па­хо­ми­ем Ло­го­фе­том. Па­хо­мий пи­сал уже по­сле об­ре­те­ния мо­щей свя­то­го Сер­гия в 1422 го­ду. Удо­вле­тво­ряя тре­бо­ва­ни­ям за­каз­чи­ков, Па­хо­мий при­дал «Жи­тию Сер­гия» па­рад­ную фор­му.

Мария Радонежская

Краткое житие преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского[1]

«...Раб Бо­жий Ки­рилл преж­де об­ла­дал боль­шим име­ни­ем в Ро­стов­ской об­ла­сти, был он бо­яри­ном, од­ним из слав­ных и из­вест­ных бо­яр, вла­дел боль­шим бо­гат­ством, но к кон­цу жиз­ни в ста­ро­сти об­ни­щал и впал в бед­ность. Ска­жем и о том, как и по­че­му он об­ни­щал: из-за ча­стых хож­де­ний с кня­зем в Ор­ду, из-за ча­стых на­бе­гов та­тар­ских на Русь, из-за ча­стых по­сольств та­тар­ских, из-за мно­гих да­ней тяж­ких и сбо­ров ор­дын­ских, из-за ча­сто­го недо­стат­ка в хле­бе… Из-за это­го несча­стья раб Бо­жий Ки­рилл вы­ехал из той де­рев­ни ро­стов­ской, о ко­то­рой уже го­во­ри­лось; со­брал­ся он со всем до­мом сво­им, и со все­ми род­ны­ми сво­и­ми по­ехал, и пе­ре­се­лил­ся из Ро­сто­ва в Ра­до­неж. И, при­шед­ши ту­да, по­се­лил­ся око­ло церк­ви, на­зван­ной в честь свя­то­го Рож­де­ства Хри­сто­ва…

Сы­но­вья Ки­рил­ла, Сте­фан и Петр, же­ни­лись; тре­тий же сын, бла­жен­ный юно­ша Вар­фо­ло­мей, не за­хо­тел же­нить­ся, а весь­ма стре­мил­ся к ино­че­ской жиз­ни. Об этом он мно­го­крат­но про­сил от­ца, го­во­ря: «Те­перь дай мне, вла­ды­ка, свое со­гла­сие, чтобы с бла­го­сло­ве­ни­ем тво­им я на­чал ино­че­скую жизнь». Но ро­ди­те­ли его от­ве­ти­ли ему: «Ча­до! По­до­жди немно­го и по­тер­пи для нас: мы ста­ры, бед­ны, боль­ны сей­час, и неко­му уха­жи­вать за на­ми. Вот ведь бра­тья твои Сте­фан и Петр же­ни­лись и ду­ма­ют, как уго­дить же­нам; ты же, неже­на­тый, ду­ма­ешь, как уго­дить Бо­гу, — бо­лее пре­крас­ную сте­зю из­брал ты, ко­то­рая не от­ни­мет­ся у те­бя. Толь­ко по­уха­жи­вай за на­ми немно­го, и ко­гда нас, ро­ди­те­лей тво­их, про­во­дишь до гро­ба, то­гда смо­жешь и свой за­мы­сел осу­ще­ствить. Ко­гда нас в гроб по­ло­жишь и зем­лею за­сы­пешь, то­гда и свое же­ла­ние ис­пол­нишь».

Чу­дес­ный же юно­ша с ра­до­стью обе­щал уха­жи­вать за ни­ми до кон­ца их жиз­ни и с то­го дня ста­рал­ся каж­дый день вся­че­ски уго­дить ро­ди­те­лям сво­им, чтобы они мо­ли­лись за него и да­ли ему бла­го­сло­ве­ние. Так жил он неко­то­рое вре­мя, при­слу­жи­вая и уго­ждая ро­ди­те­лям сво­им всей ду­шой и от чи­сто­го серд­ца, по­ка ро­ди­те­ли его не по­стриг­лись в мо­на­хи и каж­дый из них в раз­лич­ное вре­мя не уда­лил­ся в свой мо­на­стырь. Немно­го лет про­жив в мо­на­хах, ушли они из жиз­ни этой, ото­шли к Бо­гу, а сы­на сво­е­го, бла­жен­но­го юно­шу Вар­фо­ло­мея, каж­дый день они мно­го раз бла­го­слов­ля­ли до по­след­не­го вздо­ха. Бла­жен­ный же юно­ша про­во­дил до гро­ба ро­ди­те­лей сво­их, и пел над ни­ми над­гроб­ные пес­но­пе­ния, и за­вер­нул те­ла их, и по­це­ло­вал их, и с боль­ши­ми по­че­стя­ми по­ло­жил их в гроб, и за­сы­пал зем­лей со сле­за­ми как некое бес­цен­ное со­кро­ви­ще. И со сле­за­ми он по­чтил умер­ших от­ца и мать па­ни­хи­да­ми и свя­ты­ми ли­тур­ги­я­ми, от­ме­тил па­мять ро­ди­те­лей сво­их и мо­лит­ва­ми, и раз­да­чей ми­ло­сты­ни убо­гим, и корм­ле­ни­ем ни­щих. Так до со­ро­ко­во­го дня он от­ме­чал па­мять ро­ди­те­лей сво­их»[2].

По­сле это­го вер­нул­ся бу­ду­щий пре­по­доб­ный Сер­гий в свой дом и на­чал рас­ста­вать­ся с жи­тей­ски­ми за­бо­та­ми это­го ми­ра, чтобы ско­рее на­чать мо­на­ше­скую жизнь.

На­до до­ба­вить, что мо­на­ше­ский об­раз свя­тые Ки­рилл и Ма­рия при­ня­ли в Хоть­ко́вском По­кров­ском мо­на­сты­ре, ко­то­рый рас­по­ла­гал­ся в трех вер­стах от Ра­до­не­жа и был в то вре­мя од­новре­мен­но муж­ским и жен­ским.

Ле­то­пись Хоть­ко́вско­го По­кров­ско­го мо­на­сты­ря при­во­дит сви­де­тель­ства о том, как мо­лит­вен­ное об­ра­ще­ние к пре­по­доб­но­му Сер­гию и его ро­ди­те­лям спа­са­ло лю­дей от тяж­ких неду­гов. Мо­щи схи­мо­на­ха Ки­рил­ла и схи­мо­на­хи­ни Ма­рии неиз­мен­но по­ко­и­лись в По­кров­ском со­бо­ре, да­же по­сле его мно­го­чис­лен­ных пе­ре­стро­ек. Уже в XIV ве­ке в ли­це­вом жи­тии пре­по­доб­но­го Сер­гия ро­ди­те­ли его изо­бра­же­ны с ним­ба­ми. По пре­да­нию пре­по­доб­ный Сер­гий за­ве­щал — «преж­де чем ид­ти к нему, по­мо­лить­ся об упо­ко­е­нии его ро­ди­те­лей над их гро­бом». Так и по­ве­лось — па­лом­ни­ки, еду­щие на бо­го­мо­лье в Тро­иц­кую Лав­ру, по­се­ща­ли сна­ча­ла Хоть­ков­скую оби­тель. В XIX ве­ке по­чи­та­ние пре­по­доб­ных Ки­рил­ла и Ма­рии рас­про­стра­ни­лось по всей Рос­сии, об этом сви­де­тель­ству­ют ме­ся­це­сло­вы то­го вре­ме­ни. К со­жа­ле­нию, по­сле 1917 го­да Хоть­ко́вский мо­на­стырь был лик­ви­ди­ро­ван. Но, на­ко­нец, в июле 1981 го­да бы­ло уста­нов­ле­но празд­но­ва­ние Со­бо­ра Ра­до­неж­ских свя­тых в ко­то­ром бы­ли про­слав­ле­ны схи­мо­на­хи Ки­рилл и Ма­рия. В 1989 го­ду в По­кров­ском хра­ме мо­на­сты­ря, воз­вра­щен­но­го Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, вновь на­ча­лись служ­бы и в него бы­ли пе­ре­не­се­ны мо­щи пра­вед­ных ро­ди­те­лей пре­по­доб­но­го Сер­гия.

Полное житие преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского

В че­ты­рех вер­стах от Ро­сто­ва Ве­ли­ко­го, на бе­ре­гу ре­ки Иш­ни, на­хо­ди­лось по­ме­стье знат­ных ро­стов­ских бо­яр Ки­рил­ла и Ма­рии. Ки­рилл со­сто­ял на служ­бе у Ро­стов­ских кня­зей. Су­пру­ги име­ли уже сы­на Сте­фа­на, ко­гда Бог да­ро­вал им дру­го­го сы­на – бу­ду­ще­го ос­но­ва­те­ля Свя­то-Тро­иц­кой Сер­ги­е­вой Лав­ры, пре­по­доб­но­го Сер­гия. Рас­ска­зы­вая о ро­ди­те­лях его, Епи­фа­ний Пре­муд­рый пи­шет: «Не до­пу­стил Бог, чтобы та­кой мла­де­нец, ко­то­рый дол­жен был вос­си­ять, ро­дил­ся от непра­вед­ных ро­ди­те­лей ...». За­дол­го до рож­де­ния Про­мысл Бо­жий дал о нем зна­ме­ние как о ве­ли­ком из­бран­ни­ке Бо­жи­ем. Од­на­жды, ко­гда его мать, бе­ре­мен­ная им, бы­ла в церк­ви, ре­бе­нок, к ве­ли­ко­му изум­ле­нию всех при­сут­ство­вав­ших, три­жды вос­клик­нул гром­ким го­ло­сом в ма­те­рин­ском чре­ве: в на­ча­ле чте­ния Еван­ге­лия, пе­ред пе­ни­ем Хе­ру­вим­ской и в мо­мент, ко­гда свя­щен­ник воз­гла­сил: «Вон­мем, Свя­тая свя­тым!».

По­сле это­го мать ста­ла осо­бен­но сле­дить за сво­им ду­хов­ным со­сто­я­ни­ем, пом­ня, что но­сит во чре­ве мла­ден­ца, ко­то­ро­му пред­на­зна­че­но быть из­бран­ным со­су­дом Ду­ха Свя­то­го. «Мать же его, – пи­шет ав­тор жи­тия, – с то­го дня, ко­гда бы­ло это зна­ме­ние ... но­си­ла мла­ден­ца в утро­бе как некое бес­цен­ное со­кро­ви­ще ... и как со­суд из­бран­ный. И ко­гда в се­бе ре­бен­ка но­си­ла и бы­ла им бе­ре­мен­на, то­гда она се­бя блю­ла от вся­кой сквер­ны и от вся­кой нечи­сто­ты, по­стом ограж­да­ла се­бя, и вся­кой ско­ром­ной пи­щи из­бе­га­ла, и мя­са, и мо­ло­ка, и ры­бы не ела, лишь хле­бом и ово­ща­ми, и во­дой пи­та­лась. От ви­на со­вер­шен­но воз­дер­жи­ва­лась, а вме­сто раз­лич­ных на­пит­ков толь­ко од­ну во­ду, и ту по­не­мно­гу пи­ла. Ча­сто же втайне на­едине воз­ды­хая со сле­за­ми мо­ли­лась Бо­гу, так го­во­ря: «Гос­по­ди! Спа­си ме­ня, со­блю­ди ме­ня, убо­гую ра­бу Твою, и мла­ден­ца это­го, ко­то­ро­го но­шу я во утро­бе мо­ей спа­си и со­хра­ни! Ты, Гос­по­ди, охра­ня­ю­щий мла­ден­ца, да бу­дет во­ля Твоя, Гос­по­ди! И да бу­дет Имя Твое бла­го­сло­вен­но во ве­ки ве­ков. Аминь!»

Пра­вед­ная Ма­рия вме­сте с му­жем да­ют обет: ес­ли ро­дит­ся у них маль­чик, при­не­сти его в цер­ковь и от­дать Бо­гу.

3 мая 1314 го­да пра­вед­ных ро­ди­те­лей по­се­ти­ла ве­ли­кая ра­дость: ро­дил­ся маль­чик. В со­ро­ко­вой день по рож­де­нии мла­ден­ца при­нес­ли в цер­ковь, чтобы со­вер­шить над ним Та­ин­ство Кре­ще­ния. Свя­щен­ник Ми­ха­ил на­звал мла­ден­ца Вар­фо­ло­ме­ем, ибо в этот день (11 июня) празд­но­ва­лась па­мять свя­то­го апо­сто­ла Вар­фо­ло­мея. Это имя по сво­е­му зна­че­нию – «Сын ра­до­сти (уте­ше­ния)» бы­ло осо­бен­но уте­ши­тель­но для ро­ди­те­лей. Свя­щен­ник по­чув­ство­вал, что это осо­бый мла­де­нец и, осе­нен­ный Ду­хом Бо­же­ствен­ным, пред­рек: «ра­дуй­тесь и ве­се­ли­тесь, ибо бу­дет ре­бе­нок сей со­суд из­бран­ный Бо­га, оби­тель и слу­га Свя­той Тро­и­цы».

Ро­ди­те­ли ста­ли за­ме­чать осо­бен­ное в по­ве­де­нии мла­ден­ца: ес­ли мать вку­ша­ла мяс­ную пи­щу, мла­де­нец не пил ма­те­рин­ско­го мо­ло­ка. По сре­дам и пят­ни­цам он во­все оста­вал­ся без пи­щи. Воз­дер­жан­ный по­стом во чре­ве, мла­де­нец и по рож­де­нии как буд­то тре­бо­вал от ма­те­ри по­ста. И она ста­ла стро­же со­блю­дать пост: со­всем оста­ви­ла мяс­ную пи­щу, и мла­де­нец, кро­ме сре­ды и пят­ни­цы, все­гда по­сле это­го пи­тал­ся ее мо­ло­ком.

Ко­гда Ма­рия по­пы­та­лась от­дать мла­ден­ца кор­ми­ли­це, он не за­хо­тел взять сос­цов. Под­рас­тая, Вар­фо­ло­мей, как и в пер­вые дни сво­ей жиз­ни, по сре­дам и пят­ни­ца не вку­шал ни­ка­кой пи­щи, а в осталь­ные хра­нил воз­дер­жа­ние. Мать опа­са­лась, что су­ро­вый об­раз жиз­ни мо­жет по­вре­дить его здо­ро­вью и убеж­да­ла сы­на умень­шить стро­гость по­ста. Од­на­ко сын про­сил не от­кло­нять его от воз­дер­жа­ния, и мать бо­лее не пре­пят­ство­ва­ла.

Ко­гда Вар­фо­ло­мею ис­пол­ни­лось 15 лет, Ро­стов­ское кня­же­ство по­па­ло под власть Мос­ков­ско­го ве­ли­ко­го кня­зя Ива­на Ка­ли­ты. В Ро­стов был на­зна­чен на­мест­ни­ком один из мос­ков­ских бо­яр, ко­то­рый при­тес­нял и гра­бил жи­те­лей. Мно­гие из ро­стов­цев ста­ли по­ки­дать го­род. В чис­ле их был и бо­ярин Ки­рилл. Кро­ме при­тес­не­ний мос­ков­ских во­е­вод, он еще и ра­зо­рил­ся и не же­лал оста­вать­ся там, где неко­гда жил в бо­гат­стве и по­че­те. Для жи­тель­ства он вы­брал ма­лень­кий го­ро­док Ра­до­неж в Мос­ков­ских зем­лях.

По обы­чаю то­го вре­ме­ни Ки­рилл дол­жен был по­лу­чить по­ме­стье, но по ста­ро­сти уже не мог слу­жить Мос­ков­ско­му кня­зю, и эту обя­зан­ность при­нял на се­бя его стар­ший сын Сте­фан, к то­му вре­ме­ни уже же­на­тый. Млад­ший из сы­но­вей Ки­рил­ла и Ма­рии – Петр, так­же же­нил­ся, но Вар­фо­ло­мей и в Ра­до­не­же про­дол­жал свои по­дви­ги. Ко­гда ему бы­ло око­ло два­дца­ти лет, он по­про­сил у ро­ди­те­лей бла­го­сло­ве­ния на мо­на­ше­ство. Ро­ди­те­ли не воз­ра­жа­ли, но про­си­ли по­до­ждать толь­ко до их смер­ти: с ухо­дом они по­те­ря­ли бы по­след­нюю под­держ­ку, так как два стар­ших бра­та бы­ли уже же­на­ты и жи­ли от­дель­но. Бла­го­дат­ный сын по­ви­но­вал­ся и де­лал все, чтобы успо­ко­ить ста­рость сво­их ро­ди­те­лей, ко­то­рые не при­нуж­да­ли его всту­пить в брак.

Дух ино­че­ства пе­ре­дал­ся от сы­на к ро­ди­те­лям, и ко­нец сво­ей жиз­ни они при­ня­ли по­стриг в Хоть­ков­ском мо­на­сты­ре близ Ра­до­не­жа. По­чти в то же вре­мя про­изо­шла пе­чаль­ная пе­ре­ме­на и в жиз­ни их стар­ше­го сы­на Сте­фа­на: же­на его умер­ла, оста­вив двух сы­но­вей. По­хо­ро­нив су­пру­гу в Хоть­ков­ском мо­на­сты­ре, Сте­фан не по­же­лал уже воз­вра­щать­ся в мир. По­ру­чив сво­их де­тей млад­ше­му бра­ту Пет­ру, он здесь же, в Хоть­ко­ве, при­нял мо­на­ше­ство. В 1337 го­ду схи­мо­нах Ки­рилл и схи­мо­на­хи­ня Ма­рия ото­шли ко Гос­по­ду. Де­ти по­греб­ли их под се­нью По­кров­ской оби­те­ли, ко­то­рая с это­го вре­ме­ни ста­ла по­след­ним при­ютом и усы­паль­ни­цей Сер­ги­е­ва ро­да.

Ле­то­пись Хоть­ков­ско­го По­кров­ско­го мо­на­сты­ря при­во­дит сви­де­тель­ства о том, как мо­лит­вен­ное об­ра­ще­ние к пре­по­доб­но­му Сер­гию и его ро­ди­те­лям спа­са­ло лю­дей от тяж­ких неду­гов. Осо­бен­но про­яви­лось их за­ступ­ни­че­ство во вре­мя на­род­ных бед­ствий – страш­ной мо­ро­вой яз­вы 1770–1771 го­дов, эпи­де­мий хо­ле­ры в 1848 го­ду и 1871 го­ду. Ты­ся­чи лю­дей сте­ка­лись в Хоть­ко­во. У гроб­ни­цы ро­ди­те­лей пре­по­доб­но­го чи­та­лась неусып­но Псал­тирь и мо­лит­ва свя­тым схи­мо­на­ху Ки­рил­лу и схи­мо­на­хине Ма­рии. В то же вре­мя они уже мест­но по­чи­та­лись в мо­на­сты­ре. И вся­кий раз мно­же­ство лю­дей со­хра­ня­лись от гу­би­тель­ных бо­лез­ней.

Мо­щи схи­мо­на­ха Ки­рил­ла и схи­мо­на­хи­ни Ма­рии неиз­мен­но по­ко­и­лись в По­кров­ском со­бо­ре, да­же по­сле его мно­го­чис­лен­ных пе­ре­стро­ек. Над гроб­ни­цей свя­тых на­хо­ди­лась ста­рин­ная ико­на, во­пло­тив­шая идею Небес­но­го По­кро­ва над оби­те­лью. На этой иконе изо­бра­же­на Бо­жия Ма­терь в рост, с воз­де­ты­ми мо­лит­вен­но ру­ка­ми; под ее сто­па­ми – гроб­ни­ца Ки­рил­ла и Ма­рии; по од­ну сто­ро­ну от нее – их де­ти: пре­по­доб­ный Сер­гий, Петр и Сте­фан, а по дру­гую – су­пру­га Сте­фа­на Ан­на и су­пру­га Пет­ра Ека­те­ри­на.

Ужо в XIV ве­ке в ли­це­вом жи­тии пре­по­доб­но­го Сер­гия ро­ди­те­ли его изо­бра­же­ны с ним­ба­ми. Су­ще­ству­ет пре­да­ние, по ко­то­ро­му пре­по­доб­ный Сер­гий за­ве­щал «преж­де чем ид­ти к нему, по­мо­лить­ся об упо­ко­е­нии его ро­ди­те­лей над их гро­бом». Так и по­ве­лось – па­лом­ни­ки, еду­щие на бо­го­мо­лье в Тро­иц­кую Лав­ру, по­се­ща­ли сна­ча­ла Хоть­ков­скую оби­тель, же­лая «по­кло­нить­ся на мо­гил­ке его пра­вед­ных ро­ди­те­лей, чтобы явить­ся бла­го­дат­но­му сы­ну от до­ро­гой ему мо­ги­лы как бы с на­пут­стви­ем от са­мих пра­вед­ных ро­ди­те­лей». По пре­да­нию, пре­по­доб­ный Сер­гий неред­ко хо­дил на мо­ги­лу ро­ди­те­лей из сво­ей Лав­ры.

В XIX ве­ке по­чи­та­ние пре­по­доб­ных Ки­рил­ла и Ма­рии рас­про­стра­ни­лось по всей Рос­сии, об этом сви­де­тель­ству­ют ме­ся­це­сло­вы то­го вре­ме­ни.

По­сле 1917 го­да Хоть­ков­ский мо­на­стырь был лик­ви­ди­ро­ван, од­на­ко до за­кры­тия по­след­не­го хра­ма неко­то­рые сест­ры жи­ли на тер­ри­то­рии мо­на­сты­ря, со­став­ляя ру­ко­дель­ную ар­тель. В 30-е го­ды хра­мы сде­ла­ли ма­стер­ски­ми и скла­да­ми. Ра­бо­чие, ко­то­рые за­ни­ма­лись пе­ре­строй­кой мо­на­стыр­ских зда­ний, са­ми пред­ло­жи­ли ве­ру­ю­щим взять из хра­ма остан­ки пре­по­доб­ных Ки­рил­ла и Ма­рии, т.к. им гро­зи­ло осквер­не­ние или уни­что­же­ние. Они по­мог­ли вскрыть по­лы хра­ма и вы­не­сти остан­ки пре­по­доб­ных, ко­то­рые бы­ли по­ло­же­ны в скле­пе непо­да­ле­ку от По­кров­ско­го хра­ма, на тер­ри­то­рии мо­на­сты­ря. Ни­ка­ких внеш­них зна­ков над скле­пом не бы­ло по­став­ле­но, но те, кто участ­во­вал в этом со­бы­тии, за­пом­ни­ли ме­сто по­гре­бе­ния.

В июле 1981 го­да бы­ло уста­нов­ле­но празд­но­ва­ние Со­бо­ра Ра­до­неж­ских свя­тых 6 (19) июля, на сле­ду­ю­щий день по­сле празд­ни­ка в честь об­ре­те­ния мо­щей пре­по­доб­но­го Сер­гия Ра­до­неж­ско­го. Схи­мо­на­хи Ки­рилл и Ма­рия бы­ли про­слав­ле­ны в со­бо­ре Ра­до­неж­ских свя­тых.

В 1987 го­ду, во вре­мя под­го­тов­ки к празд­но­ва­нию 1000-ле­тия Кре­ще­ния Ру­си, склеп с мо­ща­ми пре­по­доб­ных был рас­крыт. Все ожи­да­ли на­ча­ла бо­го­слу­же­ний в По­кров­ском хра­ме, чтобы пе­ре­не­сти в него вновь об­ре­тен­ные мо­щи.

В 1989 го­ду в По­кров­ском хра­ме быв­ше­го Хоть­ков­ско­го мо­на­сты­ря, воз­вра­щен­но­го Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, вновь воз­го­ре­лась све­ча цер­ков­ной мо­лит­вы пре­по­доб­но­му Сер­гию и его ро­ди­те­лям. В том же го­ду в день празд­но­ва­ния пре­по­доб­но­го Сер­гия мо­щи его пра­вед­ных ро­ди­те­лей пе­ре­нес­ли в храм По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Воз­об­но­ви­лось празд­но­ва­ние па­мя­ти пре­по­доб­ных Ки­рил­ла и Ма­рии 28 сен­тяб­ря (11 ок­тяб­ря) и 18 (31) ян­ва­ря. Ве­ра в за­ступ­ни­че­ство свя­тых укре­пи­лась по­сле мно­го­чис­лен­ных ис­це­ле­ний, со­вер­шен­ных у гроб­ни­цы.

В 1992 го­ду от­крыл­ся Хоть­ков­ский жен­ский мо­на­стырь в честь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. В том же го­ду, ко­гда празд­но­ва­лось 600-ле­тие со дня кон­чи­ны пре­по­доб­но­го Сер­гия, со­вер­ши­лось об­ще­цер­ков­ное про­слав­ле­ние пре­по­доб­ных Ки­рил­ла и Ма­рии, увен­чав­шее ше­сти­ве­ко­вое по­чи­та­ние ро­ди­те­лей ве­ли­ко­го све­тиль­ни­ка Рус­ской зем­ли, дав­ших ми­ру об­ра­зец свя­то­сти и хри­сти­ан­ско­го устро­е­ния се­мьи.

Се­го­дня во всех хра­мах Рос­сии по­ми­на­ют ро­ди­те­лей пре­по­доб­но­го Сер­гия – пре­по­доб­ных Ки­рил­ла и Ма­рию, и ро­ди­те­лей пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма – Ис­и­до­ра и Ага­фию – вос­пи­та­те­лей юно­сти пре­по­доб­ных.


При­ме­ча­ния

[1] Источник: Православный телеканал "СОЮЗ"

[2] Текст из жи­тия пре­по­доб­но­го Сер­гия Ра­до­неж­ско­го, на­пи­сан­но­го свя­тым Епи­фа­ни­ем Пре­муд­рым, уче­ни­ком пре­по­доб­но­го Сер­гия. Κ со­жа­ле­нию, «Жи­тие Сер­гия» не до­шло до нас в пер­во­на­чаль­ном ви­де. В се­ре­дине 15 ве­ка жи­тие, вы­шед­шее из-под пе­ра Епи­фа­ния, бы­ло пе­ре­ра­бо­та­но офи­ци­аль­ным агио­гра­фом Па­хо­ми­ем Ло­го­фе­том. Па­хо­мий пи­сал уже по­сле об­ре­те­ния мо­щей свя­то­го Сер­гия в 1422 го­ду. Удо­вле­тво­ряя тре­бо­ва­ни­ям за­каз­чи­ков, Па­хо­мий при­дал «Жи­тию Сер­гия» па­рад­ную фор­му.