Акафист Пресвятой и Животворящей Троице

Составитель: Иннокентий Херсонский

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 04 июня (22 мая ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

Кондак 1

Пред­ве́ч­ный Ца­рю́ ве­ко́в и Го́с­по­ди, всея́ тва́­ри ви́­ди­мыя и неви́димыя Соде́телю, Ему́­же, в Тро́­ице Свя­те́й сла́вимому Бо́­гу, вся́ко коле́но покланя́ется не­бе́с­ных, зем­ны́х и пре­ис­по́д­них: те́м­же и мы, я́ко креще́ннии в Трисвято́е и́мя Твое́, а́ще и недосто́йнии, хва­ле́б­ное сие́ дерза́ем при­нес­ти́ Те­бе́ пе́­ние: Ты же, я́ко Тво­ре́ц, Промысли́тель и Судия́ наш, вонми́ гла́су раб Тво­и́х, и не отста́ви ми́­лос­ти Твоея́ от нас, да из глу­би­ны́ ду­ши́ вы́­ну зо­ве́м Ти: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели, Нача́ла и Вла́сти, Престо́ли и Госпо́дствия, пред­стоя́­ще самому́ Пре­сто́­лу Сла́­вы Твоея́, не довле́ют изрещи́ ве­ли́­чия соверше́нств Тво­и́х: многоочи́тии же Херуви́ми и шестокрила́тии Серафи́ми, закрыва́юще ли́­ца своя́, то́­чию с тре́петом и лю­бо́­вию взыва́ют друг ко дру́гу: Свят, Свят, Свят Гос­по́дь Савао́ф! Нам у́бо, и́же прах и пе́пел ес­мы, кольми́ па́­че удо́бее люби́ти молча́ние: но, да не толи́ких щед­ро́т, в созда́нии и искупле́нии на нас излия́нных, непа́мятливы яви́мся и неблагода́рни, подража́юще го́рнему сла­во­сло́­вию, с ве́­рою и лю­бо́­вию взы­ва́­ем: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, неисповеди́мая соверше́нств Вы­со­то́ и неизсле́димая та́­ин Пучи́но! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Еди́ный и То́йжде вчера́, днесь и во ве́­ки! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, вся моги́й, нарица́яй не су́щая я́ко су́щая, низводя́й да́же до а́да и па́­ки возводя́й! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, испыту́яй серд­ца́ и утро́бы челове́ческия, исчита́яй зве́зды и всем им име­на́ нарица́яй! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Его́­же вси путие́ и́стинны и все судьбы́ оправда́ны вку́­пе и вожделе́нны! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, отдая́ гре­хи́ отце́в на ча́­да, ми́луяй же и награжда́яй в ро́ды ро­до́в! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 2

Ви́­дев Тя Иса́иа на Престо́ле высо́це и превознесе́нне, гла­го́­ла­ше: о окая́нный аз, я́ко че­ло­ве́к сый и нечи́сты устне́ имы́й, и Го́с­по­да Савао́фа ви́дех очи́­ма мои́ма! Ег­да́ же угль горя́щий, носи́мый от А́н­ге­ла, прикосну́ся усто́м его́, чи́сте восхваля́ше Те­бе́ От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха, Еди́­на­го Бо́­га. Попали́ у́бо, о Пре­свя­та́я Тро́­ице, огне́м Бо­же­ства́ Тво­его́ те́рние и на́­ших мно́гих беззако́ний, да чи́стым се́рд­цем возопие́м Те­бе́: Алли­лу́иа!

Икос 2

Ра́­зум не­ура­зу­ме́н­ный ра­зу­ме́­ти ищя́ ве­ли́­кий во проро́цех Моисе́й, гла­го́­ла­ше: яви́ мне лице́ Твое́, да разу́мно ви́жду Тя! Ты же к не­му́: за́дняя Моя́ у́зриши, лице́ же Мое́ не яви́тся те­бе́: не бо у́зрит че­ло­ве́к лице́ Мое́ и жив бу́дет. Нам же, а́ще и недосто́йным, бла­го­во­ли́л еси́ яви́­ти Се­бе́ в лице́ Единоро́днаго Сы́­на Тво­его́: те́м­же бла­го­да́р­не во­пи­е́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Серафи́мов пламенногоря́щая лю­бы́ и Херуви́мов вы́­ну све­тя́­щая пре­му́д­ро­сте! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Не­бе́с­ных Престо́лов превы́шний Ца­рю́ и преми́рных Госпо́дствий всеи́стинный Го́с­по­ди! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Вы́ш­них Сил не­по­бе­ди́­мая Кре́­пос­те и Го́рних Власте́й всемогу́щий Власти́телю! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Арха́нгелов всера́достное благове́стие и А́н­ге­лов неумолка́ющая про́поведь! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, разу́мных Нача́л верхо́вное Всенача́ло, и всех про́­чих не­бе́с­ных чино́в дер­жа́в­ный повели́телю; Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Еди́н име́яй безсме́ртие и жи­вы́й во Све́­те Не­при­сту́п­нем, со из­бра́н­ны­ми же Тво­и́ми, я́ко со дру́ги, ли­це́м к ли­цу́ бесе́дуяй! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 3

Си́­лою не­из­ре­че́н­наго могу́щества Тво­его́ вся содержи́ши, Сло́­вом неизсле́димыя Пре­му́д­ро­сти Твоея́ вся стро́иши, Ду́­хом уст Тво­и́х вся живи́ши и ра́дуеши, о Трисо́лнечне Вседе́телю! Изме́рил еси́ не́­бо дла́­нию и зе́м­лю пя́дию, но́сиши и пита́еши всю тварь, вся по и́мени призыва́еши, и несть моги́й утаи́тися власти́тельныя десни́цы и взо́ра Тво­его́: се­го́ ра́­ди со все́­ми вы́шними и ни́жними си́лами, со уми­ле́­нием при­па́­даю­ще, зо­ве́м Ти: Алли­лу́иа!

Икос 3

Име́яй вся́­кое со­зда́­ние рабо́тно повеле́нию Тво­ему́, всю́ду явля́еши следы́ Про́мысла и неизче́тных соверше́нств Тво­и́х: те́м­же неви́димая Твоя́ и присносу́щную Си́­лу и Бо­жест­во́, творе́ньми помышля́ема, ви́­дя­ще, со удивле́нием и ра́­дос­тию зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, власти́тельный Соде́телю ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, и любвеоби́льный Строи́­те­лю настоя́щих и гряду́щих! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от четы́рех стихи́й соста́вивый тварь и четы́рьми времены́ круг ле́та венча́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, повеле́вый со́лн­цу свети́ти во дни, и луне́ со зве́здами просвеща́ти нощь! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, изводя́й ве́тры от сокро́вищ, одева́яй не́­бо о́блаки, и посыла́яй дождь и ро́су в прохлажде́ние зно́я! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, препоясу́яй хо́лмы ра́­дос­тию и до́лы ве­се́­ли­ем, украша́яй кри́ны се́льныя и венча́яй поля́ кла́сами! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, посыла́яй пи́щу птенце́м вра́новым, напая́яй вся зве́­ри се́льныя, и полага́яй щед­ро́­ты Своя́ на всех де́­лех Сво­и́х! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 4

Бу́­рю внутрь име́я душепа́губныя е́реси, вторы́й Иу́да, А́рий безу́мный, отве́ржеся Те­бе́ Сы́­на Бо́­жия, Еди́­на­го от Пребоже́ственныя Тро́ицы бы­ти; мы же а́ще и и́но лице́ О́тчее, и́но Сыно́внее, и́но Свя­та́­го Ду́­ха гла­го́­лем: но О́тчее, Сыно́внее и Свя­та́­го Ду́­ха Еди́но Бо­жест­во́, ра́вну си́­лу, соприсносу́щно вели́чество, се́рд­цем и устны́ ис­по­ве́­ду­ем, и я́ко Трисо́лнечным све́­том в купе́ли креще́ния озаре́ннии, Отцу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́ху, Еди́­но­му Бо́­гу покланя́емся, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Икос 4

Слы́­шав­ше па́стырие и учи́телие Свя­ты́я Це́рк­ви А́рия, я́ко лю́таго зве́ря, вто́ргшася в слове́сное Хрис­то́­во ста́­до, и восхища́юща о́в­цы от и́с­тин­на­го испове́дания пра­во­сла́вныя ве́­ры, соше́дшеся в Нике́и на со­бо́­ре, Бо́­га, а не тварь, Хри­ста́ испове́даша, и ра́вна Отцу́ Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха чту́ще, громогла́сне возгласи́ша: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Бо́­же О́т­че, Бо́­же Сы́­не, Бо́­же Ду́ше Свя­ты́й, Еди́ный И́с­тин­ный Бо́­же, а не три бо́зи! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, несозда́нный О́т­че, несозда́нный Сы́­не, несозда́нный Ду́ше Свя­ты́й, Еди́не вку́­пе несозда́нне, а не три осо́бь несозда́нны! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Оте́ц ражда́яй предве́чно Сы́­на, Сын ражда́емый безле́тно от От­ца́, Дух Свя­ты́й из Не­го́ же от век происходя́й, но не ражда́яся! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Оте́ц, воззва́вый нас от небытия́, Сын, искупи́вый нас па́дших Кресто́м Сво­и́м, Дух Свя­ты́й, освяща́яй и животворя́й всех Свое́ю бла­го­да́­тию! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, в ду́хе, душе́ и те́ле на́­шем трехча́стную ски́нию на вселе́ние Свое́ основа́ти благоволи́вый, и всеконе́чне грехо́м разру́шитися ей в нас не попусти́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, зна́­ме­ние Триипоста́снаго Существа́ Сво­его́ на всех де́­лех рук Сво­и́х, в ми́­ре ви́димом и неви́димом, по­ло­жи́­вый! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 5

Пребезнача́льная и Вседе́тельная Тро́­ице, созда́в нас по о́б­ра­зу и по подо́бию Тво­ему́, запове́дала еси́ твори́ти уго́дная пред То­бо́ю: мы же, окая́ннии, злу́ю во́лю на́­шу возлюби́вше, обе́­ты креще́ния отверго́хом, о́б­раз Твой помрачи́хом; ны́­не же па́­ки к Те­бе́ при­бе­га́­ем и мо́­лим­ся, по­да́ждь нам бла­го­да́ть Твою́, исхи́ти нас из ру­ки́ враг, ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, и спа­си́ ны, и́ми­же ве́­си судьба́ми, да во ве́­ки ве­ко́в зо­ве́м Те­бе́: Алли­лу́иа!

Икос 5

Ви́­дя ра́­зум превосходя́щая соверше́нства Твоя́ и не­из­ре­че́н­ная благодея́ния к бе́дным сына́м Ада́млим (в Тя бо, Триеди́наго Бо́­га и́стинно ве́руяй, ме́ртвый ду́­хом оживля́ется, оскверне́нный со́вестию очища́ется, поги́бший спаса́ется), благода́рным умо́м, благода́рным се́рд­цем, бла­го­да́р­ны­ми ус­ты́, от Те­бе́ созда́нными, прекло́ньше коле́на, гла­го́­лем: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, в Триипоста́сном Сове́те Тво­е́м по­ло­жи́­вый сотвори́ти че­ло­ве́­ка, и в те́­ло его́, от пе́рсти взя́тое, дыха́ние жи́зней из уст Тво­и́х вдохну́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, о́б­ра­зом и подо́бием Тво­и́м в лице́ Ада́ма всех нас почты́й, и рая́ сла́дости на­сле́д­ни­ки учини́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, ра́­зу­мом пре­вы́­ше всего́ ви́димаго вознесы́й нас, и тварь всю до́льнюю под но́зе на́ши покори́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, дре́­во жи́з­ни в пи́щу нам да­ро­ва́­вый и да́ром без­сме́р­тия ны обогати́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, преслу́шавших за́поведь пра­ро­ди́­те­лей на́­ших и по грехопаде́нии не оста́вивый, но на упова́нии спа­се́­ния пря́­мо Еде́ма всели́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, изведы́й и нас из чре́ва ма́­те­ре на́шея и бла­го­да́­тию Ева́нгелия, по рожде́нии, освяти́вый! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник пра́в­ды и ревни́тель Свя­та́­го и́мени Тво­его́, Илиа́ досточу́дный, воззва́н от А́н­ге­ла, ста в го­ре́ Хори́ве: бысть же дух кре́пок, низлага́яй го́ры, бысть трус ве́­лий и огнь паля́щ, но не в сих Тя ви́де, и по огни́ глас хла́да то́нка, и та́­мо Гос­по́дь; покры́в у́бо лице́ ми́лотию, с ве­се́­ли­ем и стра́­хом взыва́ше: Алли­лу́иа!

Икос 6

Возсия́л еси́ в про­све­ще́­ние все­му́ ми́­ру сия́ние Трисве́тлаго Бо­же­ства́ Тво­его́, отгна́л еси́ вся и́дольская заблужде́ния, Триипоста́сный Бо́­же и Го́с­по­ди; весь же род челове́ческий от до́лгия тмы язы́чества в чу́д­ный свет Ева́нгелия приве́л еси́, и́м­же озаре́ннии, сла́­вим вседержа́вный Про́мысл Твой о нас, зо­ву́­ще: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, до кон­ца́ растле́нную грехо́м тварь вода́ми пото́пными потреби́вый и в лице́ Но́я обнови́вый весь род челове́чь! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, отлучи́вый от­ца́ ве́рующих Авраа́ма от смеше́ния язы́к и в пото́мстве его́ и́стинную Це́р­ковь основа́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, изведы́й лю́­ди Своя́ из Еги́пта, препита́вый их ма́нною в пусты́не и введы́й в зе́м­лю, кипя́щую ме́дом и мле́­ком! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, воздви́гий Дави́да, испо́лнивый Ду́­хом Сво­и́м про­ро́­ки и те́ми среди́ Изра́иля ве́­ру в обетова́ннаго Искупи́теля сохрани́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, пле́ном Вавило́нским согре́шшыя лю́­ди Своя́ наказа́вый и, по сконча́нии его́, па́­ки Иерусали́му возгради́тися повеле́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Маккаве́и в ве́­ре и преда́ниих оте́ческих непоколеби́мыми до сме́р­ти показа́вый, и Це́р­ковь подзако́нную, я́ко неве́сту, до прише́ствия возлю́бленнаго Жениха́, це́лу со­блю­ды́й! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́мене ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 7

Хо­тя́ прояви́ти ве­ли́­чие люб­ве́ и ми­ло­се́р­дия Тво­его́ к па́дшему ро́ду челове́ческому, ег­да́ при­и́де кончи́на ле́та, посла́л еси́ Единоро́днаго Сы́­на Тво­его́, ражда́ема от Жены́, быва́ема под зако́ном, да подзако́нныя искупи́т, И́же, пожи́в на зем­ли́ я́ко че­ло­ве́к и искупи́в ны Кресто́м Сво­и́м, вознесе́ся на не́­бо, от­ню́­ду­же, ис­пол­ня́­яй обетова́ние, низпосла́ нам Пре­свя­та́­го Ду́­ха Сво­его́, да зо­ве́м вси: Алли­лу́иа!

Икос 7

Ди́в­ное во­и́с­тин­ну и но́вое показа́л еси́ чу́­до, ди́вный в высо́ких, Го́с­по­ди, ег­да́ по низпосла́нии Пре­свя­та́­го Ду́­ха на избра́нныя ученики́ и апо́с­то­лы, изве́л еси́ их на про́поведь все­му́ ми́­ру, да возвестя́т вели́кое и́мя Пре­свя­ты́я Тро́ицы и пленя́т вся язы́ки в послуша́ние ве́­ры: тем же, чудя́­щеся си́­ле и де́йствию богодухнове́нных сло­ве́с их, с ра́­дос­тию зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, избра́вый немощна́я, худоро́дная и бу́ия ми́­ра, да посрамя́т кре́пкия, сла́вныя и прему́дрыя! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, воодушеви́вый безчи́сленныя со́нмы му́­че­ни­ков, да тма́ми му­че́­ний и смерте́й запечатле́ют и́с­ти­ну Ева́нгелия и си́­лу бла­го­да́­ти Хри­сто́­вой! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, се́рд­це равноапо́стольнаго Константи́на зна́мением Крес­та́ преклони́вый, и тем ко­не́ц лю́тым гоне́нием на хри­сти­а́н по­ло­жи́­вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, седмию́ Вселе́нскими Собо́ры бо­го­но́с­ных оте́ц, я́ко седмию́ столпы́, Це́р­ковь огради́вши и ерети́ческим треволне́нием непристу́пну сотвори́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, богому́дрым учи́телем и вели́ким подви́жником бла­го­че́с­тия, я́ко пресве́тлым зве́здам на тве́р­ди Це́рк­ви, возсия́ти да­ро­ва́­вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, и вла­ды́­ку зем­ли́ Рос­си́й­ския Влади́мира к све́­ту и́с­тин­ныя ве́­ры наста́вивый, и тем всю стра­ну́ на́­шу от пре́­лес­ти мно­го­бо́­жия свободи́вый! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 8

Стра́н­но и чу́дно у ду́ба Мамври́йска уз­ре́в Тя Авраа́м во о́б­ра­зе трие́х муже́й, а́ки к еди́­но­му бесе́доваше, глаго́ля: Го́с­по­ди, а́ще обрето́х бла­го­да́ть пред То­бо́ю, не мини́ раба́ Тво­его́! Трие́м у́бо, в Трие́х я́вльшихся ему́ Ли́цех, Отцу́, и Сы́­ну, и Свя­то́­му Ду́ху, Еди́­но­му же в существе́ Бо́­гу, до зем­ли́ поклони́ся, зо­вы́й: Алли­лу́иа!

Икос 8

Весь еси́ везде́ и всег­да́, не то́­чию могу́ществом неизче́тныя си́­лы Твоея́, но и бога́тством вседе́тельнаго про­мыш­ле́­ния Тво­его́ о вся́цем созда́нии Тво­е́м: нам же, я́ко­же ре­че́ Сын Твой, и власи́ главни́и вси изочте́ни суть у Те­бе́, да ни еди́н из них паде́т без во́ли Твоея́: те́м­же, упова́юще на Про́мысл Твой, со дерз­но­ве­ни­ем и лю­бо́­вию зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, благоволи́вый все­му́ ро́ду челове́ческому раздели́тися на племена́ и язы́ки, и коему́ждо их ме́сто и вре́­мя жи́тельства указа́вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, И́м­же ца́рие ца́рствуют и си́льнии пи́шут пра́вду, соблюда́яй избра́нных Сво­и́х, я́ко зени́цу о́ка! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от Него́же исхо́дит вся́ка прему́дрость и ра́­зум, вся́ка кре́­пость и си́­ла, вся́ко здра́­вие и ле́пота! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, наводя́й и отъе́мляй бра́­ни, венча́яй по­бе́­дою пра́вое ору́­жие, непра́вое же, посреде́ са́мых побе́д, предопределя́яй к сокруше́нию! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, дая́й зна́­ме­ния на не­бе­си́ и на зем­ли́, посыла́яй огнь, я́зву и глад на лю́­ди, да не до кон­ца́ заблудя́т от путе́й Тво­и́х! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, вознося́й смире́нныя от зем­ли́, е́же посади́ти со кня́зи лю­де́й Сво­и́х, и низлага́яй го́рдыя, я́ко не обрести́ся ме́сту их! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 9

Вся́­кое ес­тес­тво́, го­ре́ и ни́зу, непреста́нно сла́­вит Тя, предве́чнаго Творца́ и Бо́­га: на не­бе­си́ еди́ни, Свят, Свят, Свят, день и нощь взыва́ют, друзи́и же вен­цы́ своя́ к подно́жию ног Тво­и́х полага́ют: на зем­ли́ же со все́ю тва́рию мы, я́ко укра́шеннии о́б­ра­зом присносу́щныя Твоея́ сла́­вы, к Те­бе́ мо́­лим­ся и от Те­бе́ ве­ли́­кия и бо­га́­тыя ми́­лос­ти ча́ем, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Икос 9

Ве­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя, а́ще и мно́­го тружда́ются мы́слию во испыта́нии, о Та́инстве Пре­свя­ты́я Тро́ицы, но не мо́гут ра­зу­ме́­ти, ка́­ко естество́м Еди́н есть Бог, в Трие́х же соверше́нных Ли́цех: мы же ве́­ру­ем то́­чию се­му́ и ис­по­ве́­ду­ем, ка́коже, не испыту́ем, и неизче́тная благодея́ния к нам коего́ждо из Трие́х Бо­же́ст­вен­ных Лиц до́б­ре ве́­ду­ще, с ве́­рою и благодаре́нием зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, пра́ведным судо́м Тво­и́м всем нам в зе́м­лю, от нея́же взя́ты ес­мы, возврати́тися, и па́­ки в день воскресе́ния из нея́ воста́ти по­ло­жи́­вый! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, со́лн­цу, луне́ и зве́здам не́­ког­да поме́ркнути. земле́ и все­му́, е́же на ней, огне́м преобрази́тися предопредели́вый, да вме́с­то их яви́тся не́­бо но́во и земля́ нова́, в ни́х­же пра́вда живе́т! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, уста́вивый день, во́ньже предста́нут на суд вся племена́ и язы́цы, да восприи́мет ки́йждо по дело́м сво­и́м! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, име́яй в день воздая́ния рещи́ пра́ведным: прииди́те благослове́ннии От­ца́ Мо­его́, и насле́дуйте Ца́рст­вие, угото́ванное вам от сложе́ния ми́­ра! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от Не­го́ же нераска́яннии гре́шницы услы́шат тог­да́ со стра́­хом: отъиди́те от Ме­не́ прокля́тии во огнь ве́чный, угото́ванный диа́волу и а́ггелом его́! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, обеща́вый Це́р­ковь Свою́ до кон­ца́ ми́­ра непоколеби́му со­блюс­ти́, во е́же неодоле́нней бы­ти ей и от врат а́до­вых! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ мир, яви́­ла­ся еси́ на Иорда́нстей реце́, Пре­свя­та́я и Пребоже́ственная Тро́­ице: Оте́ц во гла́се с не́­ба, свиде́тельствуяй о возлю́бленнем Сы́­не, Сын во о́б­ра­зе че­ло­ве́­чес­тем, прие́мляй Креще́ние от раба́, Дух Свя­ты́й, сходя́й на Креща́емаго в ви́де голуби́не: те́м­же во и́мя Еди́­на­го Бо́­га, в Три же Ли­ца́, От­ца́, Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, научи́хомся просвеща́ти Креще́нием вся́­ка­го гряду́щаго в мир че­ло­ве́­ка, зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Икос 10

Ца­рю́ Пре­ве́ч­ный, сия́яй со́лн­це Свое́ на благи́я и злы́я, пра́ведныя любя́й, гре́ш­ныя же ми́луяй, скве́рну ду­ше́в­ную и теле́сную на́­шу омы́й, оби́­тель Свою́ в нас, а́ще и не­до­сто́й­ных рабе́х Тво­и́х, сотвори́ти благоволи́, потреби́ нечи́стая на́­ша помышле́ния, изгла́ди неподо́бная дея́ния, напра́ви язы́к гла­го́­ла­ти благоуго́дная пред То­бо́ю, да чи́стым се́рд­цем и устны́ со уми­ле́­нием зо­ве́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, о Не́м­же апо́стольский лик я́ве глаго́лет, к Не­му́ же проро́ческий собо́р вы́­ну взира́ет! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Его́ же полк му́ченический боголе́пно испове́дует, и пре­по­до́б­ных во́инство Пре­свя­то́е и́мя славосло́вит! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, о Нем же пусты́нников мно́­жест­во при́с­но воздыха́ет, от Не­го́ же по́ст­ни­ков по́д­ви­ги венча́ются! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Ему́ же свя­ти́­те­ли и па́стыри бла­го­да́р­ствен­ное при­но́­сят пе́­ние, И́м­же вселе́нстии учи́тели во спа­се́­ние на́­ше богому́дрствуют! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, при­ими́ мольбу́ о нас и предста́тельство всех свя­ты́х, па́­че же простира́ющую к Те­бе́ о нас ру́­це Своя́, Де́ву Пречи́стую! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, огради́ нас свя­ты́­ми Тво­и́ми А́н­ге­лы, и от­же­ни́ от нас ду­хо́в зло́бы поднебе́сных! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 11

Пе́­ние вся́­кое изнемога́ет, тща́щееся при­нес­ти́ до́лжное благодаре́ние Те­бе́ о всех и за вся, в Тро́­ице сла́вимому Бо́­гу: не обрета́ется бо ни ра́­зу­ма, могу́ща сраспростре́тися мы́слию ко мно́жеству щед­ро́т Тво­и́х на нас, ни сло́ва, во е́же досто́йне изрещи́ я: оба́­че за вся, на́­ми ви́димая и нам подае́мая, бу́­ди Те­бе́, Пре­свя­та́я Тро́­ице, благодаре́ние от нас, честь и сла́­ва, яковы́ же Ты Сама́ Тво­его́ вели́чества досто́йны и Те­бе́ уго́дны ве́­си: мы же, покланя́ющеся Те­бе́, со смире́нием и лю­бо́­вию зо­ве́м: Алли­лу́иа!

Икос 11

Я́ко све­то­по­да́­тель­на Тя во обетова́ниих Тво­и́х све­ти́ль­ни­ка, су́щым нам во тме неве́дения о бу́дущем жре́бии на́­шем я́вльшася, бла­го­да́р­не испове́дующе и поне́ еди́­на­го из блаже́нств, Единоро́дным Сы́­ном Тво­и́м возвеще́нных, улу­чи­ти жела́юще, всеуми́льно с ве́­рою во­пи­е́м: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, уго­то́­ва­вый избра́нным Сво­и́м бла́га, и́хже о́ко не ви́де, у́хо не слы́­ша, и я́же на се́рд­це челове́ку не взыдо́ша! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, Его́ же вси чи́стии се́рд­цем у́зрят, я́ко­же есть, и позна́ют, я́ко­же от Не­го́ са́ми позна́ни суть! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, в Не́м­же вси а́лчущии и жа́ж­ду­щии пра́в­ды обрету́т, николи́же оскудева́ющее насыще́ние! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, от Не­го́ же миротво́рцы, я́ко подража́тели вся умиротвори́вшаго Единоро́днаго Сы́­на Тво­его́, возлю́бленными сына́ми нареку́тся! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, у Не­го́ же кро́тцые насле́дят зе́м­лю, и ни́щии ду́­хом улучат неконча́емое Ца́рст­вие! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, обеща́вый ве́чное поми́лование ми́лующым, и без­ко­не́ч­ное ра́­до­ва­ние пла́чущым! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 12

Бла­го­да́ть Твою́ всеси́льную по­да́ждь нам, Пре­свя­та́я Тро́­ице: при­ими́ ис­по­ве́­да­ние гре­хо́в на́­ших пред вели́чеством сла́­вы Твоея́, при́­зри на воздыха́ния на́­ша, низпосли́ нам ду́­ха умиле́ния и щед­ро́т, да, очище́ннии ду­ше́ю и се́рд­цем, спо­до́­бим­ся не­осуж­де́н­но зва́ти к Те­бе́ на зем­ли́, я́ко­же взыва́ют А́нгели на не­бе­си́: Алли­лу́иа!

Икос 12

Пою́­ще Твое́ всечеловеколю́бное смотре́ние, сла́­вим Тя вси, Пребезнача́льная Тро́­ице, ве́­ру­ем во Еди́­на­го Бо́­га От­ца́, Бо́­га Сы́­на и Бо́­га Ду́­ха Свя­та́­го, ино́го, ра́­зве Те­бе́, Го́с­по­да не ве́­мы, к Те­бе́ припа́даем и Те­бе́ мо́­лим­ся, во­пию́­ще: Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, бу́­ди нам во спа­се́­ние, да не убои́мся никоего́же зла, и в за­щи­ще­́ние жи­во­та́ на́­ше­го, да не устраши́мся никоего́же вра­га́! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, гре́ш­ныя ка́ющыяся спаса́яй, спа­си́ у́бо и нас многогре́шных! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, умножа́яй всем ми́­лость Твою́, умно́жи ю и на нас, и по­ми́­луй ны, я́ко не́мощни ес­мы! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, продолжи́ нам век к по­кая­нию и не осу­ди́ нас на посече́ние с смоко́вницею безпло́дною! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, из­ба́­ви ны ис­ку­ше́­ний, от ми́­ра, пло́­ти и диа́вола на­ходя́­щих, и укре­пи́ в ве́­ре и любви́ к Те­бе́! Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, спо­до́­би ны ли­це́м к ли­цу́ узре́ти Тя, и вни́ти в све́тлый черто́г Твой на брак А́гнчий! Свят, Свят, Свят еси́ Го́с­по­ди Бо́­же наш, по­ми́­луй ны, па́дшее со­зда́­ние Твое́, И́ме­не ра́­ди Свя­та́­го Тво­его́!

Кондак 13

О Пре­свя­та́я, Животворя́щая, Нераздели́мая и Вседе́тельная Тро́­ице, О́т­че, Сы́­не и Ду́ше Свя­ты́й, Еди́не и́с­тин­ный Бо́­же и Тво́р­че наш! Ны́нешнее на́­ше прие́мши благодаре́ние, низпосли́ нам бла­го­да́ть и си́­лу от вы­со­ты́ Свя­та́­го Пре­сто́­ла Тво­его́, да, попра́вше вся плотски́я по́хоти, во вся́ком бла­го­че́с­тии и чис­то­те́ по­жи­вем до кон­ца́ дней на́­ших, вы́­ну восхваля́юще Пре­свя­то́е И́мя Твое́ и зо­ву́­ще: Алли­лу́иа!

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.

Мо­ли́т­ва ко Пресвяте́й Тро́­ице

Пре­свя­та́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, всех бла­ги́х Вина́, что воздади́м Те­бе́ за вся, я́же воздала́ еси́ нам, гре́ш­ным и недосто́йным, пре́ж­де, не́­же на свет произъидо́хом, за вся, я́же воздае́ши коему́ждо нас по вся дни и я́же угото́вала еси́ нам в ве­це гряду́щем? Подоба́ше у́бо за толи́кия благодея́ния и щед­ро́­ты благодари́ти Тя не сло­ве­сы́ то́­чию, но па́­че де́лы, храня́ще и исполня́юще за́поведи Твоя́: мы же, стра­сте́м на́­шим и злым обы́чаем вне́мше, в безчи́сленныя от ю́нос­ти низверго́хомся гре­хи́ и без­за­ко́­ния. Се­го́ ра́­ди, я́ко нечи́стым и оскверне́нным, не то́­чию пред трисве́тлое Лице́ Твое́ безсту́дно яви́тися, но ни­же́ И́мене Тво­его́ Пре­свя­та́­го изрещи́ довле́яше нам, а́ще бы не Ты Сама́ благоизво́лила, во отра́ду на́­шу возвести́ти, я́ко чи́стыя и пра́ведныя лю́биши, гре́ш­ни­ки ка́ю­щия­ся ми́луеши и благоутро́бне прие́млеши. При́­зри у́бо, о Пребоже́ственная Тро́­ице, с вы­со­ты́ Свя­ты́я Сла́­вы Твоея́ на нас, многогре́шных, и благо́е произволе́ние на́­ше вме́с­то бла­ги́х дел при­ими́: и по­да́ждь нам ду́­ха и́с­тин­на­го покая́ния, да возненави́девше вся́кий грех, в чис­то­те́ и пра́вде, до кон­ца́ дней на́­ших по­жи­вем, творя́ще пресвяту́ю во́лю Твою́ и сла́­вя­ще чи́с­ты­ми по́мыслы и благи́ми дея́ньми сладча́йшее и ве­ли­ко­ле́­пое И́мя Твое́. Ами́нь.

Ґкafістъ ко прес™ёй и3 животворsщэй тр0ице

Кондaкъ №

Предвёчный цRю2 вэкHвъ и3 гDи, всеS твaри ви1димыz и3 неви1димыz содётелю, є3мyже въ трbцэ с™ёй слaвимому бGу, всsко колёно покланsетсz нбcныхъ, земнhхъ и3 преисп0днихъ: тёмже и3 мы2, ћкw кRщeніи въ трис™0е и4мz твоE, ѓще и3 недост0йніи, хвалeбное сіE дерзaемъ принести2 тебЁ пёніе: тh же, ћкw творeцъ, промысли1тель и3 судіS нaшъ, вонми2 глaсу р†бъ твои1хъ, и3 не tстaви ми1лости твоеS t нaсъ, да и3з8 глубины2 души2 вhну зовeмъ ти2:

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Јкосъ №

ҐрхaгGли и3 ґгGли, нач†ла и3 вл†сти, пrт0ли и3 госпHдствіz, предстоsще самомY пrт0лу слaвы твоеS, не довлёютъ и3зрещи2 вели1чіz совершeнствъ твои1хъ: многоoчи1тіи же херуви1ми и3 шестокрылaтіи серафjми, закрывaюще ли6ца сво‰, т0чію съ трeпетомъ и3 люб0вію взывaютъ дрyгъ ко дрyгу: с™ъ, с™ъ, с™ъ гDь саваHfъ. нaмъ ќбw, и5же прaхъ и3 пeпелъ є3смы2, кольми2 пaче ўд0бэе люби1ти молчaніе: но, да не толи1кихъ щедр0тъ, въ создaніи и3 и3скуплeніи на нaсъ и3зліsнныхъ, непaмzтливи kви1мсz и3 неблагодaрни, подражaz г0рнему славосл0вію, съ вёрою и3 люб0вію взывaемъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, неисповэди1маz совершeнствъ высото2 и3 неизслёдимаz т†инъ пучи1но. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, вездЁ сhй и3 вс‰ и3сполнszй, є3ди1ный и3 т0йжде вчерA, днeсь и3 во вёки. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, вс‰ могjй, нарицazй несyщаz ћкw сyщаz, низводsй дaже до ѓда и3 пaки возводsй. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3спытyzй сердцA и3 ўтрHбы чlвёчєскіz, и3считazй ѕвёзды и3 всBмъ и5мъ и3менA нарицazй. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3гHже вси2 путіE и4стинны и3 вс‰ судьбы6 њправдaнны вкyпэ и3 вожделeнны. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, tдаS грэхи2 nтцє1въ на ч†да, ми1луzй же и3 награждazй въ р0ды родHвъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ в7

Ви1дэвъ тS и3сaіа на пrт0лэ выс0цэ и3 превознесeннэ, глаг0лаше: q њкаsнный ѓзъ, ћкw чlвёкъ сhй и3 нечи1сты ўстнЁ и3мhй, и3 гDа саваHfа ви1дэхъ nчи1ма мои1ма. Е#гдa же ќгль горsщій, носи1мый t ѓгGла, прикоснyсz ўстHмъ є3гw2, чи1стэ восхвалsше тебЁ nц7A и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, є3ди1наго бGа. Попали2 ќбw, q прес™az трbце, nгнeмъ бжcтва твоегw2 тeрніе и3 нaшихъ мн0гихъ беззак0ній, да чи1стымъ сeрдцемъ возопіeмъ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ неуразумeнный разумёти и3щA вели1кій во прbр0цэхъ мwmсeй, гlг0лаше: kви2 мнЁ лицE твоE, да разyмнw ви1жду тS. тh же къ немY: з†днzz мо‰ ќзриши, лицe же моE не kви1тсz тебЁ: не бо2 ќзритъ человёкъ лицE моE и3 жи1въ бyдетъ. Нaмъ же, ѓще и3 недостHйнымъ, благоволи1лъ є3си2 kви1ти себE въ лицЁ є3динор0днагw сн7а твоегw2: тёмже благодaрнэ вопіeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, сераfjмwвъ пламенногорsщаz любы2 и3 херувjмwвъ вhну свэтsщаz премyдросте. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, небeсныхъ прест0лwвъ превhшній цRю2 и3 премjрныхъ госп0дствій всеи1стинный гDи. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, вhшнихъ си1лъ непобэди1маz крёпосте и3 г0рнихъ властeй всэмогyщій власти1телю. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ґрхaгGлwвъ всерaдостное благовёстіе и3 ѓгGлwвъ неумолкaющаz пр0повэдь. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, разyмныхъ нач†лъ верх0вное всеначaло, и3 всёхъ пр0чихъ небeсныхъ чинHвъ держaвный повели1телю. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3ди1нъ и3мёzй безсмeртіе и3 живhй во свётэ непристyпнэмъ, со и3збрaнными же твои1ми, я4кw со дрyги, лицeмъ къ лицY бесёдуzй.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ G

Си1лою неизречeннагw могyщества твоегw2 вс‰ содержи1ши, сл0вомъ неизслёдимыz премyдрости твоеS вс‰ стр0иши, д¦омъ ќстъ твои1хъ вс‰ живи1ши и3 рaдуеши, q трис0лнечне вседётелю. И#змёрилъ є3си2 нeбо длaнію и3 зeмлю пsдію, н0сиши и3 питaеши всю2 твaрь, вс‰ по и3мени2 призывaеши, и3 нёсть могjй ўтаи1тисz власти1тельныz десни1цы и3 вз0ра твоегw2: сегw2 рaди со всёми вhшними и3 ни1жними си1лами, со ўмилeніемъ припaдающе, зовeмъ ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёzй всsкое создaніе раб0тно повелё1нію твоемY, всю1ду kвлsеши слэды2 пр0мысла и3 неизчeтныхъ совершeнствъ твои1хъ: тёмже неви6димаz тво‰ и3 присносyщную си1лу и3 бжcтво2, творeньми помышлsема ви1дzще, со ўдивлeніемъ и3 рaдостію зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, власти1тельный содётелю ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 любвеoби1льный строи1телю настоsщихъ и3 грzдyщихъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t четhрехъ стихjй состaвивый твaрь и3 четhрьми времены2 крyгъ лёта венчaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, повелёвый с0лнцу свэти1ти во дни2, и3 лунЁ со ѕвэздaми просвэщaти н0щь. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3зводsй вётры t сокр0вищъ, њдэвazй нeбо џблаки, и3 посылazй д0ждь и3 р0су въ прохлаждeніе зн0z. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, препоzсyzй х0лмы рaдостію и3 д0лы весeліемъ, ўкрашazй кри1ны сє1льныz и3 вэнчazй полS клaсами. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, посылazй пи1щу птенцє1мъ врaнwвымъ, напаszй вс‰ ѕвёри сeльныz, и3 полагazй щедрHты сво‰ на всёхъ дёлэхъ свои1хъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ д7

Бyрю внyтрь и3мёz душепaгубныz є4реси, вторhй їyда, ґрій безyмный, tвeржесz тебє2 сн7а б9іz, є3ди1нагw t пребжcтвенныz трbцы бhти: мh же ѓще и3 и4но лицE џ§ее, и4но сн70внее, и4но с™aгw д¦а глаг0лемъ: но џ§ее, сн70внее и3 с™aгw д¦а є3ди1но бжcтво2, рaвну си1лу, соприсносyщно вели1чество, сeрдцемъ, и3 ўстны2 и3сповёдуемъ, и3 ћкw трис0лнечнымъ свётомъ въ купeли кRщeніz њзарeнніи, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, є3ди1ному бGу покланsемсz зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавше пaстыріе и3 ўчи1теліе с™hz цRкве ѓріz, ћкw лю1таго ѕвёрz, вт0ргшасz въ словeсное хrт0во стaдо, и3 восхищaюща џвцы t и3сти1ннагw и3сповёданіz правослaвныz вёры, сошeдшесz въ нікeи на соб0рэ, бGа, ґ не твaрь, хrтA и3сповёдаша, и3 рaвна nц7Y сн7а и3 с™aго д¦а чтyще, громоглaснэ возгласи1ша: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, б9е џ§е, б9е сн7е, б9е дш7е с™hй, є3ди1ный и4стинный б9е, ґ не три2 б0зи. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, несоздaнный џ§е, несоздaнный сн7е, несоздaнный дш7е с™hй, є3ди1не вкyпэ несоздaнне, ґ не три2 њс0бь несоздaнны. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, nц7ъ раждazй предвёчнw сн7а, сн7ъ раждaемый безлётнw t nц7A, д¦ъ с™hй, и3з8 негHже t вBкъ происходsй, но не раждazсz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, nц7ъ, воззвaвый нaсъ t небытіS, сн7ъ, и3скупи1вый нaсъ пaдшихъ кrт0мъ свои1мъ, д¦ъ с™hй, њсвzщazй и3 животворszй всёхъ своeю благодaтію. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, въ дyхэ, душЁ и3 тёлэ нaшемъ трехчaстную ски1нію на вселeніе своE њсновaти благоволи1вый, и3 всеконeчнэ грэх0мъ разрyшитисz є4й въ нaсъ не попусти1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, знaменіе тріmпостaснагw существA своегw2 на всёхъ дёлэхъ рyкъ свои1хъ въ мjрэ ви1димомъ и3 неви1димомъ, положи1вый.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ є7

Пребезначaльнаz и3 вседётельнаz трbце, создaвъ нaсъ по џбразу и3 по под0бію твоемY, заповёдала є3си2 твори1ти ўгHднаz пред8 тоб0ю: мh же, њкаsнніи, ѕлyю в0лю нaшу возлюби1вше, nбёты кRщeніz tверг0хомъ, џбразъ тв0й помрачи1хомъ: нhнэ же пaки къ тебЁ прибэгaемъ и3 м0лимсz: подaждь нaмъ благодaть твою2, и3схи1ти нaсъ и3з8 руки2 вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 спаси1 ны и4миже вёси судьбaми, да во вёки вёкwвъ зовeмъ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дz рaзумъ превосход‰щаz совершє1нства тво‰ и3 неизречє1ннаz бlгодэ‰ніz къ бBднымъ сынaмъ ґдaмлимъ: въ тs бо тріеди1наго бGа и4стиннw вёруzй, мeртвый дyхомъ њживлsетсz, њсквернeнный с0вэстію њчищaетсz, поги1бшій сп7сaетсz, бlгодaрнымъ ўм0мъ, бlгодaрнымъ сeрдцемъ, бlгодaрными ўсты2, t тебє2 создaнными, прекл0ньше кwлёна, глаг0лемъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, въ тріmпостaсномъ совётэ твоeмъ положи1вый сотвори1ти чlвёка, и3 въ тёло є3гw2, t пeрсти взsтое дыхaніе жи1зни и3з8 ќстъ твои1хъ вдохнyвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, џбразомъ и3 под0біемъ твои1мъ въ лицЁ ґдaма всёхъ нaсъ почтhй, и3 раS слaдости наслёдники ўчини1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, рaзумомъ превhше всегw2 ви1димагw вознесhй нaсъ, и3 твaрь всю2 д0льнюю под8 н0зэ нaшz покори1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, дрeво жи1зни въ пи1щу нaмъ даровaвый и3 дaромъ безсмeртіz ны2 њбогати1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, преслyшавшихъ зaповэдь прароди1телей нaшихъ и3 по грэхопадeніи не њстaвивый, но на ўповaніи спасeніz прsмw є3дeма всели1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3зведhй и3 нaсъ и3з8 чрeва мaтере нaшеz и3 бlгодaтію є3ђліа, по рождeніи, њсвzти1вый.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ прaвды и3 ревни1тель с™aгw и4мени твоегw2, и3ліA досточyдный, воззвaнъ t ѓгGла, стA въ горЁ хwри1вэ: бhсть же дyхъ крёпокъ, низлагazй г0ры, бhсть трyсъ вeлій и3 џгнь палsщъ, но не въ си1хъ тS ви1дэ, и3 по nгни2 глaсъ хлaда т0нка, и3 тaмw гDь: покрhвъ ќбw лицE ми1лотію, съ весeліемъ и3 стрaхомъ взывaше: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 въ просвэщeніе всэмY мjру сіsніе трисвётлагw б9ествA твоегw2, tгнaлъ є3си2 вс‰ јдwльскаz заблуждє1ніz, тріmпостaсный б9е и3 гDи: вeсь же р0дъ чlвёческій t д0лгіz тьмы2 kзhчества въ чyдный свётъ є3ђліz привeлъ є3си2, и4мже њзарeнніи, слaвимъ вседержaвный пр0мыслъ тв0й њ нaсъ, зовyще: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, до концA растлeнную грэх0мъ твaрь водaми пот0пными потреби1вый, и3 въ лицЁ нHа њбнови1вый вёсь р0дъ чlвёчь. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, tлучи1вый nтцA вёрующихъ ґвраaма t смэшeніz kзы6къ, и3 въ пот0мствэ є3гw2 и4стинную цRковь њсновaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3зведhй лю1ди сво‰ и3з8 є3ги1пта, препитaвый и5хъ мaнною въ пустhнэ и3 введhй въ зeмлю, кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, воздви1гій давjда, и3сп0лнивый д¦омъ свои1мъ прbр0ки и3 тёми среди2 ї}лz вёру въ њбэтовaннагw и3скупи1телz сохрани1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, плёномъ вавmлHнскимъ согрёшшыz лю1ди сво‰ наказaвый и3, по скончaніи є3гw2, пaки їерусали1му возгради1тисz повелёвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, маккавeи въ вёрэ и3 предaніzхъ nтeческихъ непоколеби1мыми до смeрти показaвый, и3 цRковь под8зак0нную, ћкw невёсту, до пришeствіz возлю1бленнагw женихA, цёлу соблюдhй.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ з7

ХотS проzви1ти вели1чіе любвE и3 милосeрдіz твоегw2 къ пaдшему р0ду чlвёческому, є3гдA пріи1де кончи1на лёта, послaлъ є3си2 є3динор0днаго сн7а твоего2, раждaема t жены2, бывaема под8 зак0номъ, да подзакHнныz и3скyпитъ, и4же пожи1въ на земли2 ћкw чlвёкъ и3 и3скупи1въ ны2 кrт0мъ свои1мъ, вознесeсz на н7бо, tню1дуже, и3сполнszй њбэтовaніе, низпослA нaмъ прес™aго д¦а своего2, да зовeмъ вси2: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Ди1вное вои1стинну и3 н0вое показaлъ є3си2 чyдо, ди1вный въ выс0кихъ гDи, є3гдA по низпослaніи прес™aго д¦а на и3збр†нныz ў§нки2 и3 ґпcтолы, и3звeлъ є3си2 и5хъ на пр0повэдь всэмY мjру, да возвэстsтъ вели1кое и4мz прес™hz трbцы и3 плэнsтъ вс‰ kзhки въ послушaніе вёры: тёмже, чудsщесz си1лэ и3 дёйствію бGодухновeнныхъ словeсъ и4хъ, съ рaдостію зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3збрaвый немwщнaz, худорHднаz и3 б{іz мjра, да посрамsтъ крBпкіz, сл†вныz и3 прем{дрыz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, воwдушеви1вый безчи1слєнныz с0нмы мyченикwвъ, да тьмaми мучeній и3 смертeй запечатлёютъ и4стину є3ђліz и3 си1лу бlгодaти хrт0вы. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, сeрдце равноапcтольнагw кwнстантjна знaменіемъ крестA преклони1вый, и3 тёмъ конeцъ лю6тымъ гонeніzмъ на хrтіaнъ положи1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, седмію2 вселeнскими соб0ры бGон0сныхъ nтє1цъ, ћкw седмію2 столпы2, цRковь њгради1вый, и3 є3рети1чєскимъ треволнeніzмъ непристyпну сотвори1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, бGом{дрымъ ўчи1телємъ и3 вели6кимъ подви1жникwмъ благочeстіz, ћкw пресвBтлымъ ѕвэздaмъ на твeрди цRкви, возсіsти даровaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3 владhку земли2 рwссjйскіz влади1міра, къ свёту и4стинныz вёры настaвивый, и3 тёмъ всю2 странY нaшу t прeлести многоб0жіz свободи1вый.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ }

Стрaннw и3 чyднw ў дyба мамврjйскагw ўзрёвъ тS ґвраaмъ во џбразэ тріeхъ мужeй, ѓки къ є3ди1ному бесёдоваше, гlг0лz: гDи, ѓще њбрэт0хъ благодaть пред8 тоб0ю, не мини2 рабA твоегw2. Тріeмъ ќбw, въ тріeхъ ћвльшихсz є3мY ли1цэхъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, є3ди1ному же въ существЁ бGу, до земли2 поклони1сz, зовhй: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь є3си2 вездЁ и3 всегдA, не т0чію могyществомъ неизчeтныz си1лы твоеS, но и3 богaтствомъ вседётельнагw промышлeніz твоегw2 њ всsкомъ создaніи твоeмъ: нaмъ же, ћкоже речE сн7ъ тв0й, и3 влaси главнjи вси2 и3зочтeни сyть ў тебє2, да ни є3ди1нъ и3з8 ни1хъ падeтъ без8 в0ли твоеS: тёмже, ўповaюще на пр0мыслъ тв0й, со дерзновeніемъ и3 люб0вію зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, бlговоли1вый всэмY р0ду чlвёческому раздели1тисz на племенA и3 kзhки, и3 коемyждо и5хъ мёсто и3 врeмz жи1тельства ўказaвый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и4мже цaріе цaрствуютъ и3 си1льніи пи1шутъ прaвду, соблюдazй и3збрaнныхъ свои1хъ, ћкw зёницу џка. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t негHже и3сх0дитъ всsка премyдрость и3 рaзумъ, всsка крёпость и3 си1ла, всsко здрaвіе и3 лёпота. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, наводsй и3 teмлzй брaни, вэнчazй побёдою прaвое nрyжіе, непрaвое же, посредЁ сaмыхъ побёдъ предwпределszй къ сокрушeнію. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, даsй знaменіz на небеси2 и3 на земли2, посылazй џгнь, ћзву, и3 глaдъ на лю1ди, да не до концA заблудsтъ t путeй твои1хъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, возносsй смирє1нныz t земли2, є4же посади1ти со кнsзи людeй свои1хъ, и3 низлагazй гHрдыz, ћкw не њбрэсти1сz мёсту и4хъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2, горЁ и3 ни1зу, непрестaннw слaвитъ тS предвёчнагw творцA и3 бGа: на нб7си2 є3ди1ни с™ъ, с™ъ, с™ъ, дeнь и3 н0щь взывaютъ, друзjи же вэнцы2 сво‰ къ подн0жію н0гъ твои1хъ полагaютъ: на земли1 же со всeю твaрію мы2, ћкw ўкрaшєнныz џбразомъ присносyщныz твоеS слaвы, къ тебЁ м0лимсz и3 t тебє2 вели1кіz и3 богaтыz ми1лости чaемъ, зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщ†нныz, ѓще и3 мн0гw труждaютсz мhслію во и3спытaніи њ тaинствэ прес™hz трbцы, но не м0гутъ разумёти, кaкw є3стеств0мъ є3ди1нъ є4сть бGъ, въ тріeхъ же совершeнныхъ ли1цэхъ: мh же вёруемъ т0чію семY и3 и3сповёдуемъ, кaкоже, не и3спытyемъ, и3 неизчeтныz благодэsніz къ нaмъ коегHждо и3з8 тріeхъ бжcтвенныхъ ли1цъ д0брэ вёдуще, съ вёрою и3 бlгодарeніемъ зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, прaведнымъ суд0мъ твои1мъ всBмъ нaмъ въ зeмлю, t неsже взsты є3смы2, возврати1тисz, и3 пaки въ дe1нь воскrніz и3з8 неS востaти, положи1вый. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, с0лнцу, лунЁ и3 ѕвэздaмъ нёкогда помeркнути, землЁ и3 всёму, є4же на нeй, nгнeмъ преwбрази1тисz предwпредэли1вый, да вмёстw и5хъ kви1тсz нeбо н0во и3 землS новA, въ ни1хже прaвда живeтъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ўстaвивый день, въ џнь же предстaнутъ на сyдъ вс‰ племенA и3 kзhцы, да воспріи1метъ кjйждо по дэлHмъ свои6мъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3мёzй въ дeнь воздаsніz рещи2 прaвєднымъ: пріиди1те, бlгословeнніи nц7а моегw2, и3 наслёдуйте цrтвіе, ўгот0ванное вaмъ t сложeніz мjра. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t негHже нераскazнніи грёшницы ўслhшатъ тогдA со стрaхомъ: tиди1те t менє2 проклsтіи во џгнь вёчный, ўгот0ванный діaволу и3 ѓггелwмъ є3гw2. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њбэщaвый цRковь свою2 до концA мjра непоколеби1му соблюсти2, во є4же не њдолённей бhти є4й и3 t врaтъ ѓдовыхъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS мjръ, kви1ласz є3си2 на їwрдaнстэй рэцЁ, прес™az и3 пребжcтвеннаz трbце: nц7ъ во глaсэ съ нeба, свидётельствуzй њ возлю1бленнэмъ сн7э, сн7ъ во џбразэ чlвёчестэмъ, пріeмлzй кRщeніе t рабA, д¦ъ с™hй, сходsй на крещaемаго въ ви1дэ голуби1нэ: тёмже во и4мz є3ди1наго бGа, въ три1 же лицA, nц7A, сн7а и3 с™aго д¦а, научи1хомсz просвэщaти кRщeніемъ всsкаго грzдyщаго въ мjръ чlвёка, зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

ЦRю превёчный, сіszй с0лнце своE на благ‡z и3 ѕлы6z, прaвєдныz любsй, грBшныz же ми1луzй, сквeрну душeвную и3 тэлeсную нaшу њмhй, nби1тель свою2 въ нaсъ, ѓще и3 недост0йныхъ рабЁхъ твои1хъ сотвори1ти бlговоли2, потреби2 нечи6стаz н†ша помышлє1ніz, и3зглaди неподHбнаz дэ‰ніz, напрaви љзhкъ гlг0лати бlгоугHднаz пред8 тоб0ю, да чи1стымъ сeрдцемъ и3 ўстны2 со ўмилeніемъ зовeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њ нeмже ґпcльскій ли1къ ћвэ глаг0летъ, къ немyже прbр0ческій соб0ръ вhну взирaетъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3г0же п0лкъ мyченическій бGолёпнw и3сповёдуетъ, и3 прпdбныхъ в0инство прес™0е и4мz славосл0витъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њ нeмже пустhнникwвъ мн0жество при1снw воздыхaетъ, t негHже п0стникwвъ п0двиги вэнчaютсz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3мyже с™и1теліе и3 пaстыріе бlгодaрственное прин0сzтъ пёніе, и4мже вселeнстіи ўчи1теліе во спасeніе нaше бGомyдрствуютъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, пріими2 мольбY њ нaсъ и3 предстaтельство всёхъ с™hхъ, пaче же простирaющую къ тебЁ њ нaсъ рyцэ свои2, дёву пречcтую. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгGлы, и3 tжени2 t нaсъ духHвъ ѕл0бы поднебeсныхъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ №i

Пёніе всsкое и3знемогaетъ, тщaщеесz принести2 д0лжное бlгодарeніе тебЁ њ всёхъ и3 за вс‰, въ трbцэ слaвимому бGу: не њбрэтaетсz бо ни рaзума, могyща сраспрострeтисz мhслію ко мн0жеству щедр0тъ твои1хъ на нaсъ, ни сл0ва, во є4же дост0йнэ и3зрещи2 |: nбaче за вс‰, нaми ви6димаz и3 нaмъ подає1маz, бyди тебЁ, прес™az трbце, бlгодарeніе t нaсъ, чeсть и3 слaва, kковh же ты2 самA твоегw2 вели1чества достHйны и3 тебЁ ўгHдны вёси: мh же, покланsющесz тебЁ, со смирeніемъ и3 люб0вію зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Ћкw свэтоподaтельна тS во њбэтовaніzхъ твои1хъ свэти1льника, сyщымъ нaмъ во тьмЁ невёдэніz њ бyдущемъ жрeбіи нaшемъ ћвльшасz, бlгодaрнэ и3сповёдующе, и3 понE є3ди1нагw и3з8 бlжeнствъ, є3динор0днымъ сн7омъ твои1мъ возвэщeнныхъ, ўлучи1ти желaюще, всеуми1льнw съ вёрою вопіeмъ: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ўгот0вавый и3збр†ннымъ свои6мъ блaга, и5хже џко не ви1дэ, ќхо не слhша, и3 ±же на сeрдце чlвёку не взыд0ша. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, є3г0же вси2 чи1стіи сeрдцемъ ќзрzтъ, ћкоже є4сть, и3 познaютъ, ћкоже t негw2 сaми п0знани сyть. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, въ нeмже вси2 ѓлчущіи и3 жaждущіи прaвды њбрэтyтъ николи1же њскудэвaющее насыщeніе. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, t негHже миротв0рцы, ћкw подражaтели вс‰ ўмиротвори1вшагw є3динор0днагw сн7а твоегw2, возлю1бленными сынaми нарекyтсz. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ў негHже кр0тцыи наслёдzтъ зeмлю и3 ни1щіи д¦омъ ўлучaтъ некончaемое цrтвіе. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, њбэщaвый вёчное поми1лованіе ми1лующымъ, и3 безконeчное рaдованіе плaчущымъ.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть твою2 всеси1льную подaждь нaмъ, прес™az трbце: пріими2 и3сповёданіе грэхHвъ нaшихъ пред8 вели1чествомъ слaвы твоеS, при1зри на воздых†ніz н†ша, низпосли2 нaмъ д¦а ўмилeніz и3 щедр0тъ, да њчищeнніи дш7eю и3 сeрдцемъ, спод0бимсz неwсуждeннw звaти къ тебЁ на земли2, ћкоже взывaютъ ґгGли на нб7си2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твоE всечlвэколю1бное смотрeніе, слaвимъ тS вси2, пребезначaльнаz трbце, вёруемъ во є3ди1наго бGа nц7A, бGа сн7а и3 бGа д¦а с™aго, и3н0гw, рaзвэ тебє2, гDа не вёмы, къ тебЁ припaдаемъ и3 тебЁ м0лимсz вопію1ще: С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, бyди нaмъ во спасeніе, да не ўбои1мсz никоегHже ѕлA, и3 въ защищeніе животA нaшегw, да не ўстраши1мсz никоегHже врагA. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, грBшныz кaющыzсz спасazй, спаси2 ќбw и3 нaсъ многогрёшныхъ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, ўмножazй всBмъ млcть твою2, ўмн0жи ю5 и3 на нaсъ и3 поми1луй ны2, ћкw нeмощни є3смы2. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, продолжи2 нaмъ вёкъ къ покаsнію и3 не њсуди2 нaсъ на посэчeніе со смок0вницею безпл0дною. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, и3збaви ны2 и3скушeній, t мjра, пл0ти и3 діaвола находsщихъ, и3 ўкрэпи2 въ вёрэ и3 любви2 къ тебЁ. С™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, спод0би ны2 лицeмъ къ лицY ўзрёти тS и3 вни1ти въ свётлый черт0гъ тв0й на брaкъ ѓгнчій.

С™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 гDи б9е нaшъ, поми1луй ны2, пaдшее создaніе твоE, и4мене рaди с™aгw твоегw2.

Кондaкъ Gi

Q прес™az, животворsщаz, нераздэли1маz и3 вседётельнаz трbце, џ§е, сн7е и3 дш7е с™hй, є3ди1не и4стинный б9е и3 тв0рче нaшъ. Нhнэшнее нaше пріeмши бlгодарeніе, низпосли2 нaмъ бlгодaть и3 си1лу t высоты2 с™aгw пrт0ла твоегw2, да, попрaвше вс‰ плотск‡z п0хwти, во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ поживeмъ до концA днeй нaшихъ, вhну восхвалsюще прес™0е и4мz твоE и3 зовyще: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. И$ пaки чтeтсz №-й и4косъ и3 №-й кондaкъ.

Мlтва

Прес™az трbце, є3диносyщнаz держaво, всёхъ благи1хъ винA, что воздади1мъ тебЁ за вс‰, ±же воздалA є3си2 нaмъ грBшнымъ и3 недостHйнымъ прeжде, нeже на свётъ произыд0хомъ, за вс‰, ±же воздаeши коемyждо нaсъ по вс‰ дни2, и3 ±же ўгот0вала є3си2 всBмъ нaмъ въ вёцэ грzдyщемъ. Подобaше ќбw, за толи6кіz бlгодэ‰ніz и3 щедр0ты, бlгодари1ти тS не словесы2 т0чію, но пaче дёлы, хранsще и3 и3сполнsюще зaпwвэди тво‰: мh же, страстeмъ нaшимъ и3 ѕлы6мъ nбhчаzмъ внeмше, въ безчи1слєнныz t ю4ности низверг0хомсz грэхи2 и3 беззакHніz. Сегw2 рaди, ћкw нечи6стымъ и3 њсквернє1ннымъ, не т0чію пред8 трисвётлое лицE твоE безстyднw kви1тисz, но нижE и4мени твоегw2 прес™aгw и3зрещи2 довлёzше нaмъ, ѓще бы не ты2 самA бlгоизв0лила, во nтрaду нaшу, возвэсти1ти, ћкw чи6стыz и3 прaвєдныz любS, и3 грёшники кaющыzсz ми1луеши и3 благоутр0бнэ пріeмлеши. При1зри ќбо q преб9eственнаz трbце, съ высоты2 с™hz слaвы твоеS на нaсъ многогрёшныхъ, и3 бlг0е произволeніе нaше, вмёстw бlги1хъ дёлъ, пріими2, и3 подaждь нaмъ дyха и4стиннагw покаsніz, да возненави1дэвъ всsкій грёхъ, въ чистотЁ и3 прaвдэ, до концA днeй нaшихъ поживeмъ, творsще прес™yю в0лю твою2, и3 слaвzще чи1стыми п0мыслы и3 благи1ми дэsньми сладчaйшее и3 великолёпое и4мz твоE. Ґми1нь.

Названия праздника

Христианская Пятидесятница имеет свой ветхозаветный прототип — одноименный иудейский праздник Πεντηκοστή — Пятидесятница. Примечательно, что в канонических ветхозаветных книгах и традиционном иудаизме используется другое наименование — праздник Седмиц (евр. «Шавуот»), связанное с тем, что этот праздник совершали через семь седмиц после Пасхи. Привычное нам «Пятидесятница» употребляется только в грекоязычной иудейской литературе: неканонических книгах (Тов.2:1; 2Мак.12:32), трудах Иосифа Флавия и в Новом Завете (Деян.2:1,20:16; 1Кор.16:8). И библейское, и церковное наименование имеют одинаковое объяснение: праздник получил такое название вследствие того, что всегда приходился на 50-й день после празднования Пасхи. Содержанием Пятидесятницы является воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов и таинственное рождение в этот день Церкви Христовой. Кроме этого, христианский праздник имеет еще одно название — День Святой Троицы. Это наименование возникло на достаточно позднем этапе развития праздника (примерно с XIV в.) и связано с тем, что к воспоминанию исторического события — сошествия Святого Духа на апостолов — добавляется еще один аспект — прославление Триединого Божества.

Еврейская Пятидесятница

В Древнем Израиле это был земледельческий праздник, который совпадал по времени с началом жатвы нового урожая пшеницы. В день Пятидесятницы в жертву Богу приносили «начатки» нового урожая.

Почему сошествие Святого Духа промыслом Божиим приурочено к дню Пятидесятницы? Довольно часто в богословской литературе встречается такое объяснение: ветхозаветная Пятидесятница была воспоминанием дарования закона на Синае; поэтому как тогда началась история Израиля как народа Божия, жизнь которого регламентировал письменный закон, так и теперь полагается основание Церкви Божией, в которой вместо ветхого закона действует благодать Духа. В результате как Пасха христианская упразднила Пасху ветхую, аналогично этому новозаветная Пятидесятница заменила собой Пятидесятницу ветхозаветную. Это объяснение столь популярно, что его повторяют в разных вариациях и литургисты, и библеисты.

Между тем оно является в корне ошибочным и надуманным. Это замечает и проф. М.Н. Скабалланович, и выражает удивление: «Странно, что нет нигде упоминания, чтобы этот праздник, падавший как раз на день Синайского законодательства, посвящен был этому столь важному событию, положившему начало ветхозаветной Церкви, теократии и заключавшему столько параллелизма с воспоминанием христианской Пятидесятницы». Естественным разрешением этого недоумения как раз и является вывод, что в апостольское время праздник Седмиц имел исключительно земледельческий характер и не был воспоминанием о заключении Синайского завета.

В апостольское время в иудействе праздник Седмиц никак не был связан с дарованием Закона. Да, в Исх.19:1 говорится, что заключение Завета на Синае случилось в начале третьего месяца (примерно в это же время впоследствии и стали праздновать Пятидесятницу), однако нигде не названа точная дата события, так что нет оснований говорить, что это случилось ровно на 50-й день после исхода из Египта. В то же время нигде в Пятикнижии при описании праздника Седмиц не говорится о возможной связи с Синайским Заветом. В Ветхом Завете говорится об исключительно земледельческой природе этого праздника: в этот день совершали «праздник жатвы первых плодов» (Исх.23:16) и приносили в жертву два пшеничных хлеба, испеченных из муки нового урожая (Лев.23:16–17). Так что именно в этих обрядах заключается идейная связь с новозаветной Пятидесятницей. И эта связь достаточно хорошо просматривается: праздник Седмиц был началом жатвы вещественной, а новозаветная Пятидесятница является началом жатвы духовной. Господь в Евангелии называет апостолов «делателями жатвы» (Лк.10:2), и основание Церкви означает начало проповеди христианства, которая является жатвой в духовном смысле. Именно в этом смысле и объясняет актуальность сошествия Святого Духа в праздник Седмиц святитель Иоанн Златоуст: «Что это за пятидесятница? Это — время, когда нужно было серпом срезывать жатву, когда надобно было собирать плоды. Видел образ? Смотри, в свою очередь, и на саму истину. Когда надобно было пустить в дело серп слова, когда нужно было собирать жатву,— тогда, как изощренный серп, прилетает Дух. Послушай, в самом деле, что говорит Христос: “возведите очи ваши и видите нивы, яко плавы суть к жатве уже” (Ин.4:35); и еще: “жатва многа, делателей же мало” (Лк.10:2). Итак, Христос Сам первый наложил серп; Он вознес на небеса начатки плодов, восприяв наше естество; потому-то Он и называет это жатвою».

Что произошло в Иерусалиме?

После Вознесения Господа с горы Елеонской апостолы вернулись в Иерусалим. Прошло десять дней, и наступил праздник Пятидесятницы. Ученики и Богоматерь, как и повелел им Иисус Христос, – пишет евангелист Лука в своем продолжении Евангелия, – «были единодушно вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого из них. И наполнились все Духа Святаго, и начали говорить на других языках» (Деян.2:1-4).

Нужно учесть, что в соответствии с Втор.16:16 праздник Седмиц был одним из трех дней, в которые все правоверные иудеи должны были приходить в центральное святилище (т.е. в Иерусалим). И хотя по «популярности» Пятидесятница уступала двум другим праздникам (Пасхе и празднику Кущей), все же и в этот день в Иерусалиме собиралось много паломников с разных концов земли, где проживали иудеи. Кстати, текст стиха 5-го — «В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом» — допускает двоякое толкование: или имеются в виду иудеи диаспоры, пришедшие из разных стран (но тогда следовало бы сказать «из разных стран», а не «из всякого народа»), или же представители других народов (т.е. этнические неевреи), принявшие иудейство (прозелиты, которые также упоминаются в ст. 10-м). Более вероятно первое толкование (этнические иудеи, жившие среди других народов); тот же факт, что эти иудеи говорят о своей принадлежности к другим этносам (ст. 8: «Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?»), можно истолковать в том смысле, что многие иудеи в культурно-языковом отношении почти ассимилировались с народами, среди которых жили. Кроме того, что факт говорения апостолов на языках народов свидетельствовал о принятии ими дара Божия, а пришедшие в Иерусалим иудеи промыслительно подтвердили это, само присутствие представителей других народов в день рождения Церкви знаменательно. Получается, уже в момент рождения Церкви проповедь о Христе является многоязычной и обращенной ко всем народам; это не замкнутое национально-религиозное сообщество (какой была ветхозаветная еврейская община), но христианской Церкви уже с самого ее становления присущи культурное многообразие и богатый этнический состав.

Мессианское Царство или Церковь Христова?

Настало время исполнения древних пророчеств, – обращается к собравшимся апостол Петр, – Мессианское Царство уже основано, а Иисус из Назарета, распятый «руками беззаконных», воскрес. Именно Он, отвергнутый ослепленной националистическим безумием толпой, и есть обетованный Мессия, – цель и смысл всей ветхозаветной истории ожидания. Дух Божий, излившийся в мир, просветит разум каждого, желающего стать «гражданином» Его Царства. Для этого нужно лишь покаяться и принять крещение «во имя Иисуса Христа», получив при этом «дар Святого Духа» (2:38).

Это Мессианское Царство, смысл которого стал понятен самим апостолам лишь в эти минуты, отныне пребывает в мире в образе Церкви Христовой. Само же слово «Церковь» (по гречески – Экклесиа) означает «Собрание», а чудо понимания апостольской проповеди является знамением ее вселенского призвания, так как слушатели происходят из всей Вселенной (Ойкумены, или Экумены), как называли тогда Римскую империю. Трагическое разделение народов, происшедшее некогда у Вавилонской башни, приходит к концу: Бог «всех призвал к единству», – как поется в кондаке праздника. Прочтем его еще раз (слова в квадратных скобках даны для пояснения).

«Когда сошел Всевышний и смешал языки
[в Вавилонском столпотворении],
то этим Он разделил народы.
Когда же Он раздал огненные языки [в день Пятидесятницы],
то всех призвал к единству;
и мы единогласно славим Всесвятого Духа».

«Когда люди солидарны в дерзновенном зле, они теряют дар коммуникации, дар взаимного понимания. Но этот дар восстанавливается ради истины. Языки символического, духовного огня над головами апостолов означают, что языковые и этнические барьеры прорваны: Истина идет к человеку не как к "эллину", "иудею" или "скифу", но именно как к человеку» (Рашковский Е. «С высоты Востока...», с. 60).

Сила проповеди апостола Петра была ни с чем не сравнима: около трех тысяч человек приняли крещение в день Пятидесятницы. Так родилась Новозаветная Церковь.

Окончательное прозрение апостолов

Что же произошло с учениками Христа? Историки не могут дать на это ответа. Бесспорным является лишь то, что в этот день они наконец стали истинными апостолами («посланниками»). В страхе бежавшие из Гефсимании, а в день Вознесения надеявшиеся на воссоздание земного Израильского царства, они обращаются теперь ко всему миру. Мир будет преследовать их, сажать в тюрьмы, бросать на арены Колизея в лапы диких зверей, – но окажется бессильным перед таинственным Даром, полученным в Пятидесятницу. Пройдет три века, и горделивые римские императоры, именовавшиеся «спасителями отечества» и причислявшиеся Сенатом к «сонму богов», признают себя скромными подданными Царства Галилейского Учителя.

История христианского праздника Пятидестяница

Пятидесятница — самый древний из двунадесятых праздников (Пасха в число двунадесятых праздников не входит). Свидетельства о праздновании Пятидесятницы встречаются в трудах учителей Церкви II–III веков: святителя Иринея Лионского, Тертуллиана и Оригена. При этом в сочинениях указанных авторов Пятидесятница упоминается в двух значениях: как собственно праздник и как 50-дневный послепасхальный период (не всегда эти два понятия удается четко разграничить). Святитель Ириней говорит о Пятидесятнице как дне, в который наряду с Пасхой и воскресеньем запрещаются коленопреклонения. Тертуллиан чаще употребляет термин Пятидесятница в значении периода, но однажды говорит: Пасха и Пятидесятница «одни и есть собственно праздничные дни». Ориген также явно называет Пятидесятницу праздником, ставя ее в один ряд с воскресеньем, пятницей и Пасхой. Следовательно, Пятидесятница возникает как отдельный праздник в конце II века, а в III веке уже вместе с Пасхой и воскресным днем составляет совокупность праздничных дней христианской Церкви.

В IV веке Пятидесятница уже приобретает высочайший статус и торжественное богослужение во всех христианских Поместных Церквах. Историк Евсевий Кесарийский называет Пятидесятницу «великим праздником» и «праздником праздников». Святитель Иоанн Златоуст вспоминает ветхозаветное предписание о трех главных праздниках, когда «весь мужеский пол должен являться пред лице Господа» (Втор.16:16), и говорит о том, что христианские праздники Богоявление, Пасха и Пятидесятница имеют аналогичный статус в Церкви.

В «Постановлениях апостольских» сказано: «Отпраздновав Пятидесятницу, празднуйте одну седмицу»; это значит, что в конце IV века уже возникает традиция праздновать седмицу после Пятидесятницы, то есть появляется период попразднства в зачаточном виде.

Древнейшее описание богослужения Пятидесятницы дается в «Паломничестве» Эгерии, которая описывает иерусалимскую традицию IV века. Служба Пятидесятницы отличалась особой торжественностью и по своей природе была наиболее ярким представителем стационального богослужения (стациональное богослужение – буквально «богослужение с остановками» (от лат. statio — “остановка”); в таком богослужении отдельные его части совершались в разных частях города, а переход между ними совершался в формате богослужебного шествия). Само богослужение состояло из шести частей (последований), начиналось оно рано утром, затем с перерывами совершалось в разных местах города и заканчивалось к полуночи. Из интересных особенностей можно отметить чтение евангельского зачала о вознесении Господа, из чего делается вывод, что в конце IV века в Иерусалиме Вознесение Господне еще праздновали вместе с Пятидесятницей.

В VI веке святой Роман Сладкопевец сочинил кондак Пятидесятницы; в изначальном виде он состоял из проимия и 18 икосов (имел такой же акростих, как и кондак Вознесения Господня: ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΎ ΡΩΜΑΝΟΥ — «смиренного Романа»), сейчас же от него остался только проимий (нынешний кондак) и 1-й икос.

В VIII веке преподобные Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин составили каноны праздника, ныне употребляемые за богослужением. Канон святого Космы — более простой по содержанию и внешнему оформлению; он имеет краткий акростих — Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν («Пятидесятницу празднуем»). Канон преподобного Иоанна Дамаскина написан им в той же манере, что и вторые каноны праздников Рождества Христова и Богоявления; ирмосы и тропари написаны греческим шестистопным ямбом, в тексте используется много сложных (состоящих из двух и даже трех корней) слов, акростих канона составляется из начальных букв строк всех ирмосов и тропарей (в каждом тропаре по пять строк) и тоже представляет собой поэтическую строфу. Из-за поэтического характера греческий текст канона весьма сложен для понимания.

В IX веке появляется практика совершать торжественную вечерню в день Пятидесятницы с чтением трех коленопреклонных молитв.

Как Пятидесятница стала днем Святой Троицы?

Наблюдательный и воцерковленный человек наверняка обратит внимание на следующую странность: в церковном обиходе данный праздник мы называем Днем Святой Троицы и настолько уже привыкли к этому, что другое его наименование — Пятидесятница — воспринимается как второстепенное; во всяком случае, оно известно не столь широкому кругу верующих. В то же время в богослужебных книгах именование «День Святой Троицы» отсутствует вовсе и праздник называется или «Пятидесятницей», или просто «Неделей 8-й». Как объяснить такое расхождение Устава с обиходной традицией? Для ответа на этот вопрос необходимо кратко проследить генезис Дня Святой Троицы, или, другими словами, выяснить, как в процессе истории праздник Пятидесятницы становится днем особого прославления Святой Троицы и где и почему этот мотив в итоге занимает первостепенное положение.

Понятно, что изначально данный праздник был связан исключительно с воспоминанием сошествия Духа на апостолов и рождения Церкви, то есть с событиями новозаветной Пятидесятницы. Однако уже на раннем этапе (с VII в.) к основному воспоминанию добавляется новый мотив — прославление Святой Троицы. Первым признаком такой модификации можно считать употребление песнопения «Видехом Свет истинный…», в котором есть слова: «Нераздельней Троице покланяемся, Та бо нас спасла есть». Далее в VIII–IX вв. эта идея получает существенное развитие: появляются многие современные стихиры Пятидесятницы, прославляющие Святую Троицу: «Видехом Свет истинный…», «Троицу Единосущную песнословим…», «Ныне облачатся державою Христовою с высоты апостоли…». В этом же памятнике присутствует и красивейшая стихира «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся…», которая вообще содержит основные тезисы православной триадологии; в современных книгах она приписывается императору Льву VI (886–912), однако наличие данной стихиры в указанном памятнике демонстрирует ошибочность такой атрибуции (причем в Тропологии текст стихиры дается в рубрике, посвященной празднику Богоявления, тогда как в службе Пятидесятницы помещена отсылка к Богоявленской рубрике). Прославление Триипостасного Бога содержится и в отдельных тропарях обоих канонов праздника, которые также написаны представителями палестинской гимнографии.

В константинопольском богослужении эта идея на раннем этапе как бы отступает на второй план: в богослужении самого праздника в константинопольских Уставах почти не было стихир, посвященных исключительно славословию Святой Троицы, однако таких стихир было немало в службе понедельника, а ведь этот день, особенно совершаемая в Неделю великая вечерня, издревле воспринимается как продолжение праздничной службы. Впоследствии все указанные стихиры (вместе с «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся…») были перенесены в службу самого праздника. В итоге идея поклонения Пресвятой Троице стала одной из значимых тем праздничного богослужения, хотя и темой не основной, несамостоятельной. В целом прославление Святой Троицы в богослужении праздника Пятидесятницы подобно наличию этой же темы в службе праздника Богоявления: и при крещении Христа, и в сошествии Святого Духа открывается тайна Святой Троицы, потому естественно, осмысляя событие праздника, мы воспеваем Триипостасного Бога, благоволившего явить эту сокровенную истину (кстати, эта общность выражается в Тропологии тем, что для обоих праздников указано петь стихиру «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся…»).

Греческая богослужебная традиция этим и ограничивается, тогда как на Руси развитие идеи продолжается. Здесь второй день праздника — ныне мы его называем День Святого Духа — в XIV веке среди учеников преподобного Сергия Радонежского получает наименование «Троицын день» и праздничной иконой этого дня становится так называемая «Ветхозаветная Троица» (самый известный образ которой написан преподобным Андреем Рублёвым). Идея понятна: в событии Пятидесятницы произошло откровение Святой Троицы, потому и следующий за праздником день стал днем особого прославления Святой Троицы (наподобие Собора Богородицы 26 декабря или Собора Иоанна Крестителя 7 января). К XVII веку наименование «Троицын день» переходит на сам праздник, тогда как следующий день называется Сошествием Святого Духа.

На заключительном этапе (после сер. XVII в.) появляется традиция икону Святой Троицы класть на сам праздник, который все больше воспринимается в народном сознании как день Святой Троицы. И что интересно: сейчас мы в обиходе действительно сам воскресный день преимущественно называем днем Святой Троицы, хотя богослужение обоих дней посвящено воспоминанию сошествия Святого Духа.

Пятидесятница: особенности праздничного богослужения.

Совершается стандартное для Господских двунадесятых праздников всенощное бдение; воскресные песнопения отменяются.

На великой вечерне на стиховне впервые после 50-дневного перерыва поется «Царю Небесный…» (3-я стихира); на практике обычно поют всем храмом.

На утрене: 2 канона праздника, каждый канон по Уставу поется на 8: ирмосы дважды, тропари на 6. Припев на каноне, употребляемый на практике,— «Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе». По каждой песни поется две катавасии.

На 9-й песни канона «Честнейшую…» не поется, но своего мегалинария праздник во время составления Типикона не имел (как и Неделя ваий). Однако в современной практике повсеместно употребляется припев, сконструированный в позднее время: «Апостоли, сошествие Утешителя зрящее, удивишася, како в виде огненных язык явися Дух Святый».

На литургии используется особый припев 2-го антифона: «Спаси ны, Утешителю Благий, поющия Ти: аллилуиа». Уникальность его в том, что во всех других припевах содержится обращение к Богу Сыну, тогда как припев на Пятидесятницу — единственный, в котором мы обращаемся к другому Лицу Пресвятой Троицы — Святому Духу.

Вместо Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся…» — последний раз в году.

После литургии совершается 9-й час (в некоторых храмах опускается) и великая вечерня с чтением коленопреклонных молитв. Великая вечерня в день праздника – самое характерное и уникальное богослужение Пятидесятницы.

На великой вечерне:

  • На мирной ектении добавляются особые прошения (после прошения «О плавающих…», текст прошений находится в Триоди).
  • Поется великий прокимен «Кто Бог велий…» (впрочем, как и на почти все двунадесятые праздники);
  • Читается семь коленопреклонных молитв. Это — самая заметная и самая известная особенность данного богослужения. Молитв (судя по надписаниям Триоди) всего семь, хотя в реальности их восемь, ибо нынешняя 6-я молитва является соединением двух изначально различных молитв (со слов «Твое бо, яко воистинну…» начинается особая молитва, которая в древности читалась отдельно). Молитвы при чтении соединяются в три группы (2 – 2 – 3). Молитвы в чинопоследование вечерни вставляются следующим образом: 1-я и 2-я — после прокимена «Кто Бог велий…», 3-я и 4-я — после сугубой ектении, 5-я, 6-я и 7-я — после «Сподоби, Господи…».
  • Отпуст краткий праздничный с особой вводной фразой «Иже от Отчих и Божественных недр…». Данная вводная фраза употребляется только на этом богослужении, то есть один раз в году и она же — самая пространная из всех существующих!

Почему мы украшаем храмы зеленью?

Обычай украшать храмы и дома в день Пятидесятницы ветками зеленых деревьев, а полы устилать зеленой травой хорошо известен всем верующим. Исследователи (профессор М.Н. Скабалланович, С. Ванюков) видят первое упоминание об этом обычае в следующих словах святителя Иоанна Златоуста: «Станем и мы праздновать сообразно с достоинством дарованных нам благ, не венки возлагая на ворота, но, украшая души, не площадь убирая покровами, но просветляя душу одеждами добродетелей». Однако при объективном рассмотрении создается впечатление, что святитель Иоанн вовсе не говорит в буквальном смысле о том, что его современники имели аналогичную практику, но скорее просто делает акцент на необходимости духовного празднования Пятидесятницы. Потому вряд ли мы имеем право датировать возникновение подобной традиции IV веком, скорее всего, это обычай более поздний.

О его значении высказываются различные мнения. М.Н. Скабалланович пишет: «По закону Моисееву в праздник Пятидесятницы полагалось приносить в храм первые плоды жатвы… И в праздник христианской Пятидесятницы ветви и цветы приносятся как начатки Богу от весны, обновляющейся силою Духа животворящего и указуют на духовное плодоносие Церкви Христовой».

Редактор Новгородского Чиновника (памятник 30-х гг. XVII в.) предлагает такое объяснение: зелень в этот момент (конец мая — июнь) — свежая и красивая, вся тварь обновляется, это — период «новолиствия, ликования весны». Украшая этой зеленью храмы, мы не только создаем благолепную атмосферу, но и вспоминаем о том, что всю красоту мира Господь сотворил для человека, что подвигает нас к благодарению и усердной молитве.

Битбунов Г.С. Святая Пятидесятница. Событие праздника, его эортологическая динамика и этимология названия