Акафист святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу

Составлен монахиней Еленой (Анненковой). Одобрен 23 марта 1904 года.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 15 января (02 января ст. ст.); 01 августа (19 июля ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче на́ш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, воспева́ем ти́ похва́льная. Ты́ же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц избра́ тя́ изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на земли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко лу́ч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы́ же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние.

Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние.

Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския страны́ свяще́нное украше́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 2.

Ви́дящи ма́ти твоя́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, те́плую любо́вь твою́ ко и́ноческому житию́, позна́ святу́ю во́лю Госпо́дню о тебе́, и Бо́гу, я́ко да́р соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный пу́ть и́ноческий святы́м кресто́м свои́м, его́же до конца́ жития́ твоего́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́лию любо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны́ Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же вси́ со умиле́нием зове́м: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, свя́тче Бо́жий: от ю́ности твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ до́м о́тчий Ца́рствия Бо́жия ра́ди и пра́вды Его́. Сего́ ра́ди приими́ от на́с похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, гра́да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, роди́телей благочести́вых о́трасле пречестна́я.

Ра́дуйся, доброде́тели ма́тере своея́ унасле́дивый; ра́дуйся, благоче́стию и моли́тве е́ю науче́нный.

Ра́дуйся, на по́двиги от ма́тере кресто́м благослове́нный; ра́дуйся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́рти соблюды́й.

Ра́дуйся, любве́ ра́ди Го́спода до́м оте́ческий оста́вивый; ра́дуйся, вся́ кра́сная ми́ра сего́ ни во что́ же вмени́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго от ю́ности твоея́ вои́стинну храня́ше тя́, преподо́бне: с высоты́ бо хра́ма спа́дша сохрани́ тя Госпо́дь неврежде́нна, и стра́ждущу ти́ лю́те Сама́ Влады́чица ми́ра яви́ся, с Небе́с исцеле́ние прине́сши, зане́ измла́да ве́рно служи́л еси́ Бо́гу, вы́ну взыва́я Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я тща́ние о по́двизе и́ноческаго равноа́нгельнаго жития́, во гра́д святы́й Ки́ев поклоне́ния ра́ди преподо́бным Пече́рским прите́кл еси́, и от у́ст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пусты́ню Саро́вскую пу́ть сво́й упра́вити, ве́рою издале́ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́мо всели́вся житие́ твое́ богоуго́дное сконча́л еси́. Мы́ же, дивя́щеся таково́му о тебе́ Бо́жию промышле́нию, со умиле́нием вопие́м ти́:

Ра́дуйся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́дуйся, Небе́снаго Оте́чества пла́менне возжела́вый.

Ра́дуйся, Христа́ все́м се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ восприе́мый.

Ра́дуйся, соверше́ннаго послуша́ния испо́лненный; ра́дуйся, святы́х за́поведей Госпо́дних блюсти́телю ве́рный.

Ра́дуйся, у́м тво́й и се́рдце в Бо́зе моли́твенно утверди́вый; ра́дуйся, сто́лпе благоче́стия непоколеби́мый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 4.

Бу́рю злы́х напа́стей утиша́я, проше́л еси́ ве́сь пу́ть те́сный и ско́рбный по́двига и́ноческаго, несы́й яре́м пусты́ннаго жития́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́ко, благода́тию Бо́жиею восходя́ от си́лы в си́лу, от дея́ния к боговиде́нию, пресели́лся еси́ во Оби́тели Го́рния, иде́же со А́нгелы пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаще и ви́дяще свято́е житие́ твое́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, вся́ бра́тия твоя́ удивля́хуся тебе́ и, приходя́ще к тебе́, поуча́хуся о словесе́х твои́х и по́двизех, сла́вяще Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х. И мы́ вси́ с ве́рою и любо́вию восхваля́ем тя́, преподо́бне о́тче, и вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, всего́ себе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́дуйся, на высоту́ безстра́стия возше́дый.

Ра́дуйся, во́ине Христо́в добропобе́дный; ра́дуйся, Небе́снаго Домовлады́ки ра́бе благи́й и ве́рный.

Ра́дуйся, предста́телю о на́с пред Го́сподем непосты́дный; ра́дуйся, к Богоро́дице моли́твенниче на́ш неусы́пный.

Ра́дуйся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́дуйся, благода́ти Бо́жия сосу́де непоро́чный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 5.

Боже́ственный све́т осия́ жили́ще твое́, преподо́бне, егда́ боля́щу ти́ и на одре́ сме́ртнем лежа́щу, Сама́ Пречи́стая Де́ва, прише́дши к тебе́ со святы́ми апо́столы Петро́м и Иоа́нном, рече́: «Се́й е́сть от ро́да на́шего»,– и главе́ твое́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ благода́рне Го́сподеви: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя вра́г ро́да челове́ча чи́стое и свято́е житие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя́: наведе́ бо на тя́ лю́ди злы́, и́же беззако́нно истяза́ху тя́ и е́ле жи́ва су́ща оста́виша; ты́ же, о́тче святы́й, я́ко а́гнец кро́ток, вся́ претерпе́л еси́, за оби́дящих тя́ Го́сподеви моля́ся. Те́мже мы́ вси́, таково́му твоему́ незло́бию дивя́щеся, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, в кро́тости и смире́нии твое́м Христу́ Бо́гу подража́вый; ра́дуйся, незло́бием твои́м ду́ха зло́бы победи́вый.

Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́телю усе́рдный; ра́дуйся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный.

Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́дуйся, наста́вниче мона́хов преди́вный и богому́дрый.

Ра́дуйся, Святы́я Це́ркве похвало́ и ра́дование; ра́дуйся, оби́тели Саро́вския сла́во и удобре́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 6.

Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́двиги и труды́ твоя́, богоно́сне уго́дниче Христо́в: де́бри бо и леса́ ея́ моли́твою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́лся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́ха Свята́го, Его́же де́йствием мно́гая и пресла́вная соверши́л еси́, подвиза́я ве́рных воспева́ти благи́х Пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ в тебе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, сподо́бился еси́ зре́ти Христа́, во хра́ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Сему́ Бо́жию о тебе́ благоволе́нию дивя́щеся, воспева́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, богови́дче пресла́вный; ра́дуйся, Све́том Трисия́нным озаре́нный.

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы служи́телю ве́рный; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще украше́нное.

Ра́дуйся, Христа́ со А́нгелы теле́сныма очи́ма лицезре́вый; ра́дуйся, в бре́ннем телеси́ ра́йскую сла́дость предвкуси́вый.

Ра́дуйся, Хле́бом Жи́зни насыще́нный; ра́дуйся, питие́м безсме́ртия напое́нный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 7.

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти в тебе́, преподо́бне, Свое́ неизрече́нное к лю́дем милосе́рдие, показа́ тя я́ко вои́стину свети́ло богосве́тлое: де́лы бо и словесы́ твои́ми все́х приводи́л еси́ ко благоче́стию и любви́ Бо́жией. Те́мже сия́нием по́двигов твои́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния твоего́ насыще́ни, тебе́ усе́рдно велича́ем и просла́вльшему тя́ Христу́ вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́ваго ви́дяще тя́ избра́нника Бо́жия, издале́ча притека́ху к тебе́ ве́рнии в ско́рбех и боле́знех; и си́х, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя утеше́ние, предста́тельствуя в моли́твах. Те́мже исхожда́ше во всю́ зе́млю Росси́йскую веща́ние чуде́с твои́х, и си́це тя́ сла́вляху духо́вная ча́да твоя́:

Ра́дуйся, па́стырю на́ш до́брый; ра́дуйся, о́тче ми́лостивый и кро́ткий.

Ра́дуйся, врачу́ на́ш ско́рый и благода́тный; ра́дуйся, не́мощей на́ших цели́телю милосе́рдый.

Ра́дуйся, в беда́х и обстоя́ниих помо́щниче ско́рый; ра́дуйся, ду́ш смяте́нных умири́телю пресла́достный.

Ра́дуйся, гряду́щая я́ко настоя́щая прови́девый; ра́дуйся, прегреше́ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до ви́дим на тебе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сы́й немощны́й и притру́дный, ты́сящу дни́й и ты́сящу но́щий на ка́мени в моли́тве пребыва́л еси́. Кто́ дово́лен изрещи́ боле́зни и боре́ния твоя́, блаже́нне о́тче, я́же претерпе́л еси́, возде́я преподо́бнеи ру́це твои́ к Бо́гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь еси́ жела́ние, ве́сь сла́дость, Сладча́йший Иису́се! — та́ко в моли́твах взыва́л еси́, о́тче, в пусты́ннем безмо́лвии твое́м. Мы́ же, суето́ю помраче́ннии и во гресе́х все́ житие́ ижди́вшии, восхваля́юще любо́вь твою́ ко Го́споду, си́це вопие́м ти́:

Ра́дуйся, лю́бящим и чту́щим тя́ хода́таю спасе́ния; ра́дуйся, приводя́й гре́шников ко исправле́нию.

Ра́дуйся, молча́льниче и затво́рниче преди́вный; ра́дуйся, моли́твенниче о на́с усе́рдный.

Ра́дуйся, пла́менную любо́вь ко Го́споду показа́вый; ра́дуйся, огне́м моли́твы стре́лы вра́жия попали́вый.

Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, моли́твою в пусты́ни пламене́ющая; ра́дуйся, свети́льниче, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 9.

Все́ естество́ а́нгельское удиви́ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Небесе́ и земли́ Цари́ца яви́ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р сво́й и да не возбрани́т лю́дем правосла́вным вни́ти к себе́, но да все́х пе́ти научи́т Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут изрещи́ кре́пость любве́ твоея́, блаже́нне: преда́л бо еси́ себе́ на служе́ние все́м приходя́щим к тебе́, повеле́ние Богома́тере исполня́я, и бы́л еси́ недоумева́ющим сове́тник благи́й, уныва́ющим уте́шитель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, боля́щих вра́ч и цели́тель. Сего́ ра́ди вопие́м ти́:

Ра́дуйся, от ми́ра в пусты́ню всели́выйся, да доброде́тели приобря́щеши; ра́дуйся, из пусты́ни во оби́тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го благода́тию осия́нный; ра́дуйся, кро́тости и смире́ния испо́лненный.

Ра́дуйся, притека́вшим к тебе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́дуйся, в словесе́х любве́ ободре́ние и утеше́ние и́м подава́вый.

Ра́дуйся, приходя́щия к тебе́ ра́достию и сокро́вищем именова́вый; ра́дуйся, за любо́вь твою́ святу́ю ра́достей Небе́снаго Ца́рствия сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 10.

Спаси́тельнаго твоего́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на моли́тве коленопреклоне́нно святу́ю ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии преда́л еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Горе́ ко Престо́лу Вседержи́теля, да со все́ми святы́ми предстои́ши во сла́ве невече́рней, воспева́я пе́снь хвале́бную святы́х Святе́йшему Сло́ву: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ все́м святы́м и и́ноком отра́да, Пресвята́я Де́ва пред кончи́ною твое́ю яви́ся ти́, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́гу отше́ствие. Мы́ же, дивя́щеся таково́му посеще́нию Богома́тере, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, Небеси́ и земли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́дуйся, явле́нием Бо́жия Ма́тере обра́дованный.

Ра́дуйся, ве́сть от Нея́ ко преселе́нию Небе́сному прие́мый; ра́дуйся, пра́ведною кончи́ною свя́тость жития́ твоего́ показа́вый.

Ра́дуйся, в моли́тве пред ико́ною Богома́тере умиле́нный ду́х тво́й Бо́гу преда́вый; ра́дуйся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый.

Ра́дуйся, венце́м безсме́ртия от руки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́дуйся, блаже́нство ра́йское со все́ми святы́ми, унасле́довавый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 11.

Пе́ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́ице вознося́, преподо́бне, все́м житие́м твои́м подви́жник вели́кий благоче́стия яви́лся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим душе́ю и те́лом на исцеле́ние. Мы́ же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́лость Его́ к на́м, вы́ну зове́м Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светопода́тельный свети́льник бы́в в житии́, богоблаже́нне о́тче, и по сме́рти твое́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное свети́ло Росси́йския земли́: источа́еши бо от честны́х моще́й твои́х то́ки чуде́с все́м, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим. Те́мже мы́, я́ко моли́твеннику о на́с те́плому и чудотво́рцу, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, мно́жеством чуде́с от Го́спода просла́вленный; ра́дуйся, любо́вию твое́ю всему́ ми́ру возсия́вый.

Ра́дуйся, любве́ Христо́вы ве́рный после́дователю; ра́дуйся, утеше́ние все́м тре́бующим твоея́ по́мощи.

Ра́дуйся, исто́чниче чуде́с неоскудева́емый; ра́дуйся, боля́щих и неду́жных исцели́телю.

Ра́дуйся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́дуйся, я́ко вся́ концы́ земли́ на́шея любо́вию твое́ю объя́л еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 12.

Благода́ть и ве́лие твое́ дерзнове́ние пред Бо́гом ве́дуще, тебе́, преподо́бне о́тче, мо́лимся: моли́ся те́пле ко Го́споду, да храни́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от неве́рия и раско́ла, от бе́д и напа́стей, да пое́м тобо́ю благоде́ющему на́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще твое́ прославле́ние, ублажа́ем тя́, преподо́бне, я́ко многомо́щна моли́твенника о на́с пред Го́сподем, уте́шителя и засту́пника, и с любо́вию возглаша́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя похвало́; ра́дуйся, Оте́честву на́шему щи́т и огражде́ние.

Ра́дуйся, путеводи́телю, все́х к Небеси́ направля́яй; ра́дуйся, защи́тниче на́ш и покрови́телю.

Ра́дуйся, си́лою Бо́жиею мно́гая чудеса́ соде́явый; ра́дуйся, ри́зою твое́ю мно́гия неду́жныя исцели́вый.

Ра́дуйся, вся́ ко́зни диа́вольския победи́вый; ра́дуйся, зве́ри ди́вия кро́тостию твое́ю покори́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 13.

О преди́вный уго́дниче и вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче Серафи́ме, приими́ ма́лое сие́ моле́ние на́ше, в похвалу́ тебе́ возноси́мое, и, предстоя́ ны́не Престо́лу Царя́ ца́рствующих, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ся о все́х на́с, да обря́щем милосе́рдие Его́ в Де́нь Су́дный, в ра́дости пою́ще Ему́: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц избра́ тя́ изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на земли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко лу́ч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы́ же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние.

Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние.

Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския страны́ свяще́нное украше́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 1.

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче на́ш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, воспева́ем ти́ похва́льная. Ты́ же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Моли́тва пе́рвая.

О пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, все́м прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни́ земна́го жития́ твоего́ никто́же от тебе́ то́щ и неуте́шен оты́де, но все́м в сла́дость бы́сть виде́ние ли́ка твоего́ и благоуве́тливый гла́с слове́с твои́х. К си́м же и да́р исцеле́ний, да́р прозре́ния, да́р немощны́х ду́ш врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя́ Бо́г от земны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же любо́вь твоя́ преста́ от на́с, и невозмо́жно е́сть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се́ бо по все́м конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши и́м исцеле́ния. Те́м же и мы́ вопие́м ти́: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя́ отрева́яй! Вознеси́ о на́с благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду си́л, да укрепи́т Держа́ву на́шу, да́рует на́м вся́ благопотре́бная в жи́зни се́й и вся́ к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т на́с от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да научи́т на́с, во е́же безпреткнове́нно вни́ти на́м в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты́ ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва втора́я.

О вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Серафи́ме! При́зри от го́рния сла́вы на на́с смире́нных и немощны́х, обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих. Прини́кни к на́м благосе́рдием твои́м и помози́ на́м за́поведи Госпо́дни непоро́чно сохраня́ти, ве́ру правосла́вную кре́пко содержа́ти, покая́ние во гресе́х на́ших усе́рдно Бо́гу приноси́ти, во благоче́стии христиа́нстем благода́тно преуспева́ти и досто́йны бы́ти твоего́ о на́с моли́твеннаго к Бо́гу предста́тельства. Е́й, свя́тче Бо́жий, услы́ши на́с моля́щихся тебе́ с ве́рою и любо́вию и не пре́зри на́с, тре́бующих твоего́ заступле́ния: ны́не и в ча́с кончи́ны на́шея помози́ на́м и заступи́ на́с моли́твами твои́ми от зло́бных наве́тов диа́вольских, да не облада́ет на́ми те́х си́ла, но да сподо́бимся по́мощию твое́ю насле́довати блаже́нство оби́тели ра́йския. На тя́ бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, о́тче благосе́рдый: бу́ди на́м вои́стину ко спасе́нию путево́ждь и приведи́ на́с к невече́рнему све́ту жи́зни ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А҆ка́ѳїстъ прпⷣбномꙋ серафі́мꙋ саро́вскомꙋ чꙋдотво́рцꙋ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный чꙋдотво́рче и҆ преди́вный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, ско́рый помо́щниче и҆ моли́твенниче на́шъ, прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме! Велича́юще просла́вльшаго тѧ̀ гдⷭ҇а, воспѣва́емъ тѝ похва̑льнаѧ. Ты́ же, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй ве́лїе дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свободѝ, зовꙋ́щихъ:

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆збра́ тѧ и҆знача́ла, да просла́виши житїе́мъ твои́мъ пречꙋ́дное и҆́мѧ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы: ꙗ҆ви́лсѧ бо є҆сѝ вои́стиннꙋ а҆́гг҃лъ на землѝ и҆ во пло́ти серафі́мъ: ꙗ҆́кѡ лꙋ́чь пресвѣ́тлый вѣ́чнагѡ сл҃нца пра́вды, просвѣти́сѧ житїѐ твоѐ. Мы́ же, зрѧ́ще прехва̑льныѧ трꙋды̀ твоѧ̑, съ бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ ра́достїю глаго́лемъ тѝ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, пра́вило вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆́бразе кро́тости и҆ смире́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пресла́вное вѣ́рныхъ велича́нїе: ра́дꙋйсѧ, прети́хое скѡ́рбнымъ ᲂу҆тѣше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, прелюби́мое и҆́нокѡвъ похвале́нїе: ра́дꙋйсѧ, живꙋ́щымъ въ мі́рѣ преди́вное поможе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, рѡссі́йскїѧ держа́вы сла́во и҆ ѡ҆гражде́нїе: ра́дꙋйсѧ, тамбо́вскїѧ страны̀ свѧще́нное ᲂу҆краше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧщи ма́ти твоѧ̀, прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, те́плꙋю любо́вь твою̀ ко и҆́ноческомꙋ житїю̀, позна̀ ст҃ꙋ́ю во́лю гдⷭ҇ню ѡ҆ тебѣ̀, и҆ бг҃ꙋ ꙗ҆́кѡ да́ръ соверше́нъ приносѧ́щи, бл҃гослови́ тѧ на тѣ́сный пꙋ́ть и҆́ноческїй ст҃ы́мъ кресто́мъ свои́мъ, є҆го́же до конца̀ житїѧ̀ твоегѡ̀ на пе́рсехъ носи́лъ є҆сѝ, зна́менꙋѧ ве́лїю любо́вь твою̀ къ распе́ншемꙋсѧ за ны̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, є҆мꙋ́же всѝ со ᲂу҆миле́нїемъ зове́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ нбⷭ҇ный тебѣ̀ дарова́сѧ, свѧ́тче бж҃їй: ѿ ю҆́ности твоеѧ̀ не престаѧ̀ помышлѧ́ти ѡ҆ нбⷭ҇нѣмъ, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ до́мъ ѻ҆́тчїй, црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ ра́ди и҆ пра́вды є҆гѡ̀. Сегѡ̀ ра́ди прїимѝ ѿ на́съ похвалы̑ сїѧ̑:

Ра́дꙋйсѧ, гра́да кꙋ́рска ча́до бг҃оизбра́нное: ра́дꙋйсѧ, роди́телей бл҃гочести́выхъ ѻ҆́трасле пречестна́ѧ.

Ра́дꙋйсѧ, добродѣ́тєли ма́тере своеѧ̀ ᲂу҆наслѣ́дивый: ра́дꙋйсѧ, бл҃гоче́стїю и҆ мл҃твѣ є҆́ю наꙋче́нный.

Ра́дꙋйсѧ, на по́двиги ѿ ма́тере кресто́мъ бл҃гослове́нный: ра́дꙋйсѧ, бл҃гослове́нїе сїѐ ꙗ҆́кѡ ст҃ы́ню до сме́рти соблюды́й.

Ра́дꙋйсѧ, любвѐ ра́ди гдⷭ҇а до́мъ ѻ҆те́ческїй ѡ҆ста́вивый: ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ кра̑снаѧ мі́ра сегѡ̀ ни во что́ же вмѣни́вый.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ г҃.

Си́ла вы́шнѧгѡ ѿ ю҆́ности твоеѧ̀ вои́стиннꙋ хранѧ́ше тѧ̀, прпⷣбне: съ высоты́ бо хра́ма спа́дша сохрани́ тѧ гдⷭ҇ь неврежде́нна, и҆ стра́ждꙋщꙋ тѝ лю́тѣ сама̀ влⷣчца мі́ра ꙗ҆ви́сѧ, съ нб҃съ и҆сцѣле́нїе прине́сши, занѐ и҆змла́да вѣ́рнѡ слꙋжи́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ, вы́нꙋ взыва́ѧ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧ тща́нїе ѡ҆ по́двизѣ и҆́ноческагѡ равноа́гг҃льнагѡ житїѧ̀, во гра́дъ ст҃ы́й кі́евъ поклоне́нїѧ ра́ди прпⷣбнымъ печє́рскимъ прите́клъ є҆сѝ, и҆ ѿ ᲂу҆́стъ прпⷣбнагѡ досїѳе́а повелѣ́нїе прїи́мъ въ пꙋсты́ню саро́вскꙋю пꙋ́ть сво́й ᲂу҆пра́вити, вѣ́рою и҆здале́ча ѡ҆блобыза́лъ є҆сѝ мѣ́сто ст҃о́е сїѐ, и҆ та́мѡ всели́всѧ житїѐ твоѐ бг҃оꙋго́дное сконча́лъ є҆сѝ. Мы́ же, дивѧ́щесѧ таково́мꙋ ѡ҆ тебѣ̀ бж҃їю промышле́нїю, со ᲂу҆миле́нїемъ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, мїрскі́ѧ сꙋеты̀ ѿрѣши́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇нагѡ ѻ҆те́чества пла́меннѣ возжела́вый.

Ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇та̀ все́мъ се́рдцемъ возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, бл҃го́е и҆́го хрⷭ҇то́во на себє̀ воспрїе́мый.

Ра́дꙋйсѧ, соверше́ннагѡ послꙋша́нїѧ и҆спо́лненный: ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́хъ за́повѣдей гдⷭ҇нихъ блюсти́телю вѣ́рный.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆́мъ тво́й и҆ се́рдце въ бз҃ѣ мл҃твеннѡ ᲂу҆тверди́вый: ра́дꙋйсѧ, сто́лпе бл҃гоче́стїѧ непоколеби́мый.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рю ѕлы́хъ напа́стей ᲂу҆тиша́ѧ, проше́лъ є҆сѝ ве́сь пꙋ́ть тѣ́сный и҆ ско́рбный по́двига и҆́ноческагѡ, несы́й ꙗ҆ре́мъ пꙋсты́ннагѡ житїѧ̀, затво́ра и҆ молча́нїѧ, многоно́щнагѡ бдѣ́нїѧ, и҆ та́кѡ бл҃года́тїю бж҃їею восходѧ̀ ѿ си́лы въ си́лꙋ, ѿ дѣѧ́нїѧ къ бг҃овидѣ́нїю, пресели́лсѧ є҆сѝ во ѡ҆би́тєли гѡ́рнїѧ, и҆дѣ́же со а҆́гг҃лы пое́ши бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шаще и҆ ви́дѧще ст҃о́е житїѐ твоѐ, прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, всѧ̑ бра́тїѧ твоѧ̑ ᲂу҆дивлѧ́хꙋсѧ тебѣ̀, и҆ приходѧ́ще къ тебѣ̀, поꙋча́хꙋсѧ ѡ҆ словесѣ́хъ твои́хъ и҆ по́двизѣхъ, сла́вѧще гдⷭ҇а, ди́внаго во ст҃ы́хъ свои́хъ. И҆ мы̀ всѝ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю восхвалѧ́емъ тѧ̀, прпⷣбне ѻ҆́тче, и҆ вопїе́мъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, всего̀ себє̀ въ же́ртвꙋ гдⷭ҇еви принесы́й: ра́дꙋйсѧ, на высотꙋ̀ безстра́стїѧ возше́дый.

Ра́дꙋйсѧ, во́ине хрⷭ҇то́въ добропобѣ́дный: ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇нагѡ домовлады́ки ра́бе бл҃гі́й и҆ вѣ́рный.

Ра́дꙋйсѧ, предста́телю ѡ҆ на́съ пред̾ гдⷭ҇емъ непосты́дный: ра́дꙋйсѧ, къ бцⷣѣ мл҃твенниче на́шъ неꙋсы́пный.

Ра́дꙋйсѧ, пречꙋ́днагѡ бл҃гоꙋха́нїѧ крі́не пꙋсты́нный: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́ти бж҃їѧ сосꙋ́де непоро́чный.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ є҃.

Бж҃е́ственный свѣ́тъ ѡ҆сїѧ̀ жили́ще твоѐ, прпⷣбне, є҆гда̀ болѧ́щꙋ тѝ и҆ на ѻ҆дрѣ̀ сме́ртнѣмъ лежа́щꙋ, сама̀ пречⷭ҇таѧ дв҃а прише́дши къ тебѣ̀ со ст҃ы́ми а҆пⷭ҇лы петро́мъ и҆ і҆ѡа́нномъ, речѐ: Се́й є҆́сть ѿ ро́да на́шегѡ, и҆ главѣ̀ твое́й коснꙋ́сѧ. А҆́бїе же и҆сцѣлѣ́въ, воспѣ́лъ є҆сѝ бл҃года́рнѣ гдⷭ҇еви: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѧ вра́гъ ро́да человѣ́ча чи́стое и҆ ст҃о́е житїѐ твоѐ, прпⷣбне серафі́ме, восхотѣ̀ погꙋби́ти тѧ̀: наведе́ бо на тѧ̀ лю́ди ѕлы̑, и҆̀же беззако́ннѡ и҆стѧза́хꙋ тѧ̀ и҆ є҆́ле жи́ва сꙋ́ща ѡ҆ста́виша: ты́ же, ѻ҆́тче ст҃ы́й, ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ кро́токъ, всѧ̑ претерпѣ́лъ є҆сѝ, за ѡ҆би́дѧщихъ тѧ̀ гдⷭ҇еви молѧ́сѧ. Тѣ́мже мы̀ всѝ, таково́мꙋ твоемꙋ̀ неѕло́бїю дивѧ́щесѧ, вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, въ кро́тости и҆ смире́нїи твое́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ подража́вый: ра́дꙋйсѧ, неѕло́бїемъ твои́мъ дꙋ́ха ѕло́бы побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, чистоты̀ дꙋше́вныѧ и҆ тѣле́сныѧ храни́телю ᲂу҆се́рдный: ра́дꙋйсѧ, пꙋсты́нниче, дара́ми бл҃года́тными преиспо́лненный.

Ра́дꙋйсѧ, подви́жниче бг҃опросла́вленный и҆ прозорли́вый: ра́дꙋйсѧ, наста́вниче мона́хѡвъ преди́вный и҆ бг҃омꙋ́дрый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́ѧ цр҃кве похвало̀ и҆ ра́дованїе: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆би́тели саро́вскїѧ сла́во и҆ ᲂу҆добре́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дꙋетъ пꙋсты́нѧ саро́вскаѧ по́двиги и҆ трꙋды̀ твоѧ̑, бг҃оно́сне ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ: дє́бри бо и҆ лѣса̀ є҆ѧ̀ мл҃твою ѡ҆благоꙋха́лъ є҆сѝ, прⷪ҇ро́кꙋ бж҃їю и҆лїѝ и҆ крⷭ҇ти́телю гдⷭ҇ню і҆ѡа́ннꙋ подража́ѧ, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ пꙋсты́ни прозѧбе́нїе многопло́дное дара́ми дх҃а ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же дѣ́йствїемъ мнѡ́гаѧ и҆ пресла̑внаѧ соверши́лъ є҆сѝ, подвиза́ѧ вѣ́рныхъ воспѣва́ти бл҃ги́хъ пода́телю бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ̀ въ тебѣ̀ но́вый бг҃ови́децъ, мѡѷсе́ю подо́бный, серафі́ме бл҃же́нне: непоро́чнѡ бо слꙋже́нїе ѻ҆лтарю̀ гдⷭ҇ню соверша́ѧ, сподо́билсѧ є҆сѝ зрѣ́ти хрⷭ҇та̀, во хра́мѣ со безпло́тными си́лами грѧдꙋ́ща. Семꙋ̀ бж҃їю ѡ҆ тебѣ̀ бл҃говоле́нїю дивѧ́щесѧ, воспѣва́емъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, бг҃ови́дче пресла́вный: ра́дꙋйсѧ, свѣ́томъ трисїѧ́ннымъ ѡ҆заре́нный.

Ра́дꙋйсѧ, прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы слꙋжи́телю вѣ́рный: ра́дꙋйсѧ, дх҃а ст҃а́гѡ жили́ще ᲂу҆краше́нное.

Ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇та̀ со а҆́гг҃лы тѣле́сныма ѻ҆чи́ма лицезрѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, въ бре́ннѣмъ тѣлесѝ ра́йскꙋю сла́дость предвкꙋси́вый.

Ра́дꙋйсѧ, хлѣ́бомъ жи́зни насыще́нный: ра́дꙋйсѧ, питїе́мъ безсме́ртїѧ напое́нный.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ з҃.

Хотѧ̀ чл҃вѣколю́бецъ гдⷭ҇ь ꙗ҆ви́ти въ тебѣ̀, прпⷣбне, своѐ неизрече́нное къ лю́демъ милосе́рдїе, показа́ тѧ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ свѣти́ло бг҃освѣ́тлое: дѣ́лы бо и҆ словєсы̀ твои́ми всѣ́хъ приводи́лъ є҆сѝ ко бл҃гоче́стїю и҆ любвѝ бж҃їей. Тѣ́мже, сїѧ́нїемъ по́двигѡвъ твои́хъ просвѣще́ни и҆ хлѣ́бомъ ᲂу҆че́нїѧ твоегѡ̀ насыще́ни, тебѐ ᲂу҆се́рднѡ велича́емъ и҆ просла́вльшемꙋ тѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ вопїе́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́ваго ви́дѧще тѧ̀ и҆збра́нника бж҃їѧ, и҆здале́ча притека́хꙋ къ тебѣ̀ вѣ́рнїи въ ско́рбехъ и҆ болѣ́знехъ: и҆ си́хъ бѣда́ми ѡ҆тѧгче́нныхъ не ѿри́нꙋлъ є҆сѝ, и҆сточа́ѧ цѣлє́нїѧ, да́рꙋѧ ᲂу҆тѣше́нїе, предста́тельствꙋѧ въ мл҃твахъ. Тѣ́мже и҆схожда́ше во всю̀ зе́млю рѡссі́йскꙋю вѣща́нїе чꙋде́съ твои́хъ, и҆ си́це тѧ̀ сла́влѧхꙋ дꙋхѡ́внаѧ ча̑да твоѧ̑:

Ра́дꙋйсѧ, па́стырю на́шъ до́брый: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́тче млⷭ҇тивый и҆ кро́ткїй.

Ра́дꙋйсѧ, врачꙋ̀ на́шъ ско́рый и҆ бл҃года́тный: ра́дꙋйсѧ, не́мощей на́шихъ цѣли́телю милосе́рдый.

Ра́дꙋйсѧ, въ бѣда́хъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїихъ помо́щниче ско́рый: ра́дꙋйсѧ, дꙋ́шъ смѧте́нныхъ ᲂу҆мири́телю пресла́достный.

Ра́дꙋйсѧ, грѧдꙋ̑щаѧ ꙗ҆́кѡ настоѧ̑щаѧ прови́дѣвый: ра́дꙋйсѧ, прегрѣше́нїй сокрове́нныхъ ѡ҆бличи́телю прозорли́вый.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ и҃.

Стра́нное чꙋ́до ви́димъ на тебѣ̀, прпⷣбне: ꙗ҆́кѡ ста́рецъ сы́й немощны́й и҆ притрꙋ́дный, ты́сѧщꙋ дні́й и҆ ты́сѧщꙋ но́щїй на ка́мени въ мл҃твѣ пребыва́лъ є҆сѝ. Кто̀ дово́ленъ и҆зрещѝ болѣ̑зни и҆ борє́нїѧ твоѧ̑, бл҃же́нне ѻ҆́тче, ꙗ҆̀же претерпѣ́лъ є҆сѝ, воздѣ́ѧ прпⷣбнѣи рꙋ́цѣ твоѝ къ бг҃ꙋ, а҆мали́ка мы́сленнаго побѣжда́ѧ и҆ гдⷭ҇еви поѧ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь є҆сѝ жела́нїе, ве́сь сла́дость, сладча́йшїй і҆и҃се! Та́кѡ въ мл҃твахъ взыва́лъ є҆сѝ, ѻ҆́тче, въ пꙋсты́ннѣмъ безмо́лвїи твое́мъ. Мы́ же, сꙋето́ю помраче́ннїи и҆ во грѣсѣ́хъ всѐ житїѐ и҆жди́вшїи, восхвалѧ́юще любо́вь твою̀ ко гдⷭ҇ꙋ, си́це вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, лю́бѧщымъ и҆ чтꙋ́щымъ тѧ̀ хода́таю сп҃се́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, приводѧ́й грѣ́шникѡвъ ко и҆справле́нїю.

Ра́дꙋйсѧ, молча́льниче и҆ затво́рниче преди́вный: ра́дꙋйсѧ, мл҃твенниче ѡ҆ на́съ ᲂу҆се́рдный.

Ра́дꙋйсѧ, пла́меннꙋю любо́вь ко гдⷭ҇ꙋ показа́вый: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆гне́мъ мл҃твы стрѣ́лы вра̑жїѧ попали́вый.

Ра́дꙋйсѧ, свѣщѐ неꙋгаси́маѧ, мл҃твою въ пꙋсты́ни пламенѣ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче, горѧ́й и҆ свѣтѧ́й дарова̑нїи дх҃о́вными.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ ѳ҃.

Всѐ є҆стество̀ а҆́гг҃льское ᲂу҆диви́сѧ стра́нномꙋ зрѣ́нїю: ста́рцꙋ бо сꙋ́щꙋ въ затво́рѣ, нб҃сѐ и҆ землѝ цр҃и́ца ꙗ҆ви́сѧ, повелѣва́ющи, да ѿкры́етъ затво́ръ сво́й и҆ да не возбрани́тъ лю́демъ правосла̑внымъ вни́ти къ себѣ̀, но да всѣ́хъ пѣ́ти наꙋчи́тъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑и многовѣща́ннїи не возмо́гꙋтъ и҆зрещѝ крѣ́пость любвѐ твоеѧ̀, бл҃же́нне: преда́лъ бо є҆сѝ себє̀ на слꙋже́нїе всѣ̑мъ приходѧ́щымъ къ тебѣ̀, повелѣ́нїе бг҃омт҃ре и҆сполнѧ́ѧ, и҆ бы́лъ є҆сѝ недоꙋмѣва́ющымъ совѣ́тникъ бл҃гі́й, ᲂу҆ныва́ющымъ ᲂу҆тѣ́шитель, заблꙋжда́ющихсѧ кро́ткое вразꙋмле́нїе, болѧ́щихъ вра́чь и҆ цѣли́тель. Сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ѿ мі́ра въ пꙋсты́ню всели́выйсѧ, да добродѣ́тєли прїѡбрѧ́щеши: ра́дꙋйсѧ, и҆з̾ пꙋсты́ни во ѡ҆би́тель возврати́выйсѧ, во є҆́же добродѣ́тели сѣ́мена сѣ́ѧти.

Ра́дꙋйсѧ, дх҃а ст҃а́гѡ бл҃года́тїю ѡ҆сїѧ́нный: ра́дꙋйсѧ, кро́тости и҆ смире́нїѧ и҆спо́лненный.

Ра́дꙋйсѧ, притека́вшымъ къ тебѣ̀ ѻ҆те́цъ чадолюби́вый: ра́дꙋйсѧ, въ словесѣ́хъ любвѐ ѡ҆бодре́нїе и҆ ᲂу҆тѣше́нїе и҆̀мъ подава́вый.

Ра́дꙋйсѧ, приходѧ́щыѧ къ тебѣ̀ ра́достїю и҆ сокро́вищемъ и҆менова́вый: ра́дꙋйсѧ, за любо́вь твою̀ ст҃ꙋ́ю ра́достей нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ сподо́бивыйсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ і҃.

Спаси́тельнагѡ твоегѡ̀ по́двига, прпⷣбне, дости́гъ сконча́нїѧ, на мл҃твѣ колѣнопреклоне́ннѡ ст҃ꙋ́ю дꙋ́шꙋ твою̀ въ рꙋ́цѣ бж҃їи преда́лъ є҆сѝ, ю҆́же а҆́гг҃ли ст҃і́и вознесо́ша горѣ̀ ко прⷭ҇то́лꙋ вседержи́телѧ, да со всѣ́ми ст҃ы́ми предстои́ши во сла́вѣ невече́рней, воспѣва́ѧ пѣ́снь хвале́бнꙋю ст҃ы́хъ ст҃ѣ́йшемꙋ сло́вꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ всѣ̑мъ ст҃ы̑мъ и҆ и҆́нокѡмъ ѿра́да, прест҃а́ѧ дв҃а пред̾ кончи́ною твое́ю ꙗ҆ви́сѧ тѝ, провозвѣсти́вши бли́зкое твоѐ къ бг҃ꙋ ѿше́ствїе. Мы́ же, дивѧ́щесѧ таково́мꙋ посѣще́нїю бг҃омт҃ре, вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, нб҃сѝ и҆ землѝ цр҃и́цꙋ лицезрѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆вле́нїемъ бж҃їѧ мт҃ре ѡ҆бра́дованный.

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́сть ѿ неѧ̀ ко преселе́нїю нбⷭ҇номꙋ прїе́мый: ра́дꙋйсѧ, пра́ведною кончи́ною свѧ́тость житїѧ̀ твоегѡ̀ показа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, въ мл҃твѣ пред̾ і҆кѡ́ною бг҃омт҃ре ᲂу҆миле́нный дꙋ́хъ тво́й бг҃ꙋ преда́вый: ра́дꙋйсѧ, неболѣ́зненнымъ и҆схо́домъ проречє́нїѧ твоѧ̑ и҆спо́лнивый.

Ра́дꙋйсѧ, вѣнце́мъ безсме́ртїѧ ѿ рꙋкѝ вседержи́телѧ ᲂу҆вѣнча́нный: ра́дꙋйсѧ, бл҃же́нство ра́йское со всѣ́ми ст҃ы́ми ᲂу҆наслѣ́довавый.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе непреста́нное прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ возносѧ̀, прпⷣбне, всѣ́мъ житїе́мъ твои́мъ подви́жникъ вели́кїй бл҃гоче́стїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, заблꙋ́ждшымъ на вразꙋмле́нїе, болѧ́щымъ дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ на и҆сцѣле́нїе. Мы́ же, бл҃года́рни сꙋ́ще гдⷭ҇еви за таковꙋ́ю млⷭ҇ть є҆гѡ̀ къ на́мъ, вы́нꙋ зове́мъ є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтопода́тельный свѣти́льникъ бы́въ въ житїѝ, бг҃обл҃же́нне ѻ҆́тче, и҆ по сме́рти твое́й возсїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рное свѣти́ло рѡссі́йскїѧ землѝ: и҆сточа́еши бо ѿ чтⷭ҇ны́хъ моще́й твои́хъ то́ки чꙋде́съ всѣ̑мъ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю къ тебѣ̀ притека́ющымъ. Тѣ́мже мы̀, ꙗ҆́кѡ мл҃твенникꙋ ѡ҆ на́съ те́пломꙋ и҆ чꙋдотво́рцꙋ, вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, мно́жествомъ чꙋде́съ ѿ гдⷭ҇а просла́вленный: ра́дꙋйсѧ, любо́вїю твое́ю всемꙋ̀ мі́рꙋ возсїѧ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, любвѐ хрⷭ҇то́вы вѣ́рный послѣ́дователю: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тѣше́нїе всѣ̑мъ тре́бꙋющымъ твоеѧ̀ по́мощи.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче чꙋде́съ неѡскꙋдѣва́емый: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ и҆ недꙋ́жныхъ и҆сцѣли́телю.

Ра́дꙋйсѧ, воды̀ многоцѣле́бныѧ кла́дѧзю неисчерпа́емый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ концы̀ землѝ на́шеѧ любо́вїю твое́ю ѡ҆б̾ѧ́лъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ в҃і.

Бл҃года́ть и҆ ве́лїе твоѐ дерзнове́нїе пред̾ бг҃омъ вѣ́дꙋще, тебѣ̀, прпⷣбне ѻ҆́тче, мо́лимсѧ: моли́сѧ те́плѣ ко гдⷭ҇ꙋ, да храни́тъ цр҃ковь свою̀ ст҃ꙋ́ю ѿ невѣ́рїѧ и҆ раско́ла, ѿ бѣ́дъ и҆ напа́стей, да пое́мъ тобо́ю бл҃годѣ́ющемꙋ на́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще твоѐ прославле́нїе, ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀, прпⷣбне, ꙗ҆́кѡ многомо́щна мл҃твенника ѡ҆ на́съ пред̾ гдⷭ҇емъ, ᲂу҆тѣ́шителѧ и҆ застꙋ́пника, и҆ съ любо́вїю возглаша́емъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, цр҃кве правосла́вныѧ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ щи́тъ и҆ ѡ҆гражде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, пꙋтеводи́телю, всѣ́хъ къ нб҃сѝ направлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, защи́тниче на́шъ и҆ покрови́телю.

Ра́дꙋйсѧ, си́лою бж҃їею мнѡ́гаѧ чꙋдеса̀ содѣ́ѧвый: ра́дꙋйсѧ, ри́зою твое́ю мнѡ́гїѧ недꙋ̑жныѧ и҆сцѣли́вый.

Ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ кѡ́зни дїа́вѡльскїѧ побѣди́вый: ра́дꙋйсѧ, ѕвѣ̑ри ди̑вїѧ кро́тостїю твое́ю покори́вый.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ г҃і.

Ѽ преди́вный ᲂу҆го́дниче и҆ вели́кїй чꙋдотво́рче, прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме, прїимѝ ма́лое сїѐ моле́нїе на́ше, въ похвалꙋ̀ тебѣ̀ возноси́мое, и҆ предстоѧ̀ ны́нѣ прⷭ҇то́лꙋ цр҃ѧ̀ ца́рствꙋющихъ, гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, моли́сѧ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ, да ѡ҆брѧ́щемъ милосе́рдїе є҆гѡ̀ въ де́нь сꙋ́дный, въ ра́дости пою́ще є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

Се́й конда́къ глаго́ли три́жды, та́же і҆́косъ а҃-й, и҆ конда́къ а҃-й.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆збра́ тѧ и҆знача́ла, да просла́виши житїе́мъ твои́мъ пречꙋ́дное и҆́мѧ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы: ꙗ҆ви́лсѧ бо є҆сѝ вои́стиннꙋ а҆́гг҃лъ на землѝ и҆ во пло́ти серафі́мъ: ꙗ҆́кѡ лꙋ́чь пресвѣ́тлый вѣ́чнагѡ сл҃нца пра́вды, просвѣти́сѧ житїѐ твоѐ. Мы́ же, зрѧ́ще прехва̑льныѧ трꙋды̀ твоѧ̑, съ бл҃гоговѣ́нїемъ и҆ ра́достїю глаго́лемъ тѝ сицева̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, пра́вило вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆́бразе кро́тости и҆ смире́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пресла́вное вѣ́рныхъ велича́нїе: ра́дꙋйсѧ, прети́хое скѡ́рбнымъ ᲂу҆тѣше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, прелюби́мое и҆́нокѡвъ похвале́нїе: ра́дꙋйсѧ, живꙋ́щымъ въ мі́рѣ преди́вное поможе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, рѡссі́йскїѧ держа́вы сла́во и҆ ѡ҆гражде́нїе: ра́дꙋйсѧ, тамбо́вскїѧ страны̀ свѧще́нное ᲂу҆краше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нный чꙋдотво́рче и҆ преди́вный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, ско́рый помо́щниче и҆ моли́твенниче на́шъ, прпⷣбне ѻ҆́тче серафі́ме! Велича́юще просла́вльшаго тѧ̀ гдⷭ҇а, воспѣва́емъ тѝ похва̑льнаѧ. Ты́ же, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй ве́лїе дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свободѝ, зовꙋ́щихъ:

Ра́дꙋйсѧ, прпⷣбне серафі́ме, саро́вскїй чꙋдотво́рче.

Мл҃тва а҃.

Ѽ пречꙋ́дный ѻ҆́тче серафі́ме, вели́кїй саро́вскїй чꙋдотво́рче, всѣ̑мъ прибѣга́ющымъ къ тебѣ̀ скоропослꙋ́шный помо́щниче! Во дни̑ земна́гѡ житїѧ̀ твоегѡ̀ никто́же ѿ тебѣ̀ то́щь и҆ неꙋтѣ́шенъ ѿи́де, но всѣ̑мъ въ сла́дость бы́сть видѣ́нїе ли́ка твоегѡ̀ и҆ бл҃гоꙋвѣ́тливый гла́съ слове́съ твои́хъ. Къ си̑мъ же и҆ да́ръ и҆сцѣле́нїй, да́ръ прозрѣ́нїѧ, да́ръ немощны́хъ дꙋ́шъ врачева́нїѧ ѡ҆би́ленъ въ тебѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ. Є҆гда́ же призва́ тѧ бг҃ъ ѿ земны́хъ трꙋдѡ́въ къ нбⷭ҇номꙋ ᲂу҆покое́нїю, николи́же любо́вь твоѧ̀ преста̀ ѿ на́съ, и҆ невозмо́жно є҆́сть и҆счи́слити чꙋдеса̀ твоѧ̑, ᲂу҆мнѡ́жившаѧсѧ, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды нбⷭ҇ныѧ: се́ бо по всѣ̑мъ концє́мъ землѝ на́шеѧ лю́демъ бж҃їимъ ꙗ҆влѧ́ешисѧ и҆ да́рꙋеши и҆̀мъ и҆сцѣлє́нїѧ. Тѣ́мже и҆ мы̀ вопїе́мъ тѝ: ѽ прети́хїй и҆ кро́ткїй ᲂу҆го́дниче бж҃їй, дерзнове́нный къ немꙋ̀ мл҃твенниче, николи́же призыва́ющыѧ тѧ̀ ѿрѣва́ѧй, вознесѝ ѡ҆ на́съ бл҃гомо́щнꙋю твою̀ мл҃твꙋ ко гдⷭ҇ꙋ си́лъ, да ᲂу҆крѣпи́тъ держа́вꙋ на́шꙋ, да́рꙋетъ на́мъ всѧ̑ бл҃гопотрє́бнаѧ въ жи́зни се́й и҆ всѧ̑ къ дꙋше́вномꙋ сп҃се́нїю полє́знаѧ, да ѡ҆гради́тъ на́съ ѿ паде́нїй грѣхо́вныхъ и҆ и҆́стинномꙋ покаѧ́нїю наꙋчи́тъ на́съ, во є҆́же безпреткнове́ннѡ вни́ти на́мъ въ вѣ́чное нбⷭ҇ное црⷭ҇тво, и҆дѣ́же ты̀ ны́нѣ въ незаходи́мѣй сїѧ́еши сла́вѣ, и҆ та́мѡ воспѣва́ти со всѣ́ми ст҃ы́ми живонача́льнꙋю трⷪ҇цꙋ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Моли́тва в҃.

Ѽ вели́кїй ᲂу҆го́дниче бж҃їй, прпⷣбне и҆ бг҃оно́сне ѻ҆́тче на́шъ серафі́ме! при́зри ѿ го́рнїѧ сла́вы на на́съ смире́нныхъ и҆ немощны́хъ, ѡ҆бремене́нныхъ грѣхмѝ мно́гими, твоеѧ̀ по́мощи и҆ ᲂу҆тѣше́нїѧ просѧ́щихъ. Прини́кни къ на́мъ бл҃госе́рдїемъ твои́мъ и҆ помозѝ на́мъ за́пѡвѣди гдⷭ҇ни непоро́чнѡ сохранѧ́ти, вѣ́рꙋ правосла́внꙋю крѣ́пкѡ содержа́ти, покаѧ́нїе во грѣсѣ́хъ на́шихъ ᲂу҆се́рднѡ бг҃ꙋ приноси́ти, во бл҃гоче́стїи хрⷭ҇тїа́нстѣмъ бл҃года́тнѡ преꙋспѣва́ти и҆ достѡ́йны бы́ти твоегѡ̀ ѡ҆ на́съ мл҃твеннагѡ къ бг҃ꙋ предста́тельства. Є҆́й, свѧ́тче бж҃їй, ᲂу҆слы́ши на́съ молѧ́щихсѧ тебѣ̀ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю и҆ не пре́зри на́съ, тре́бꙋющихъ твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ: ны́нѣ и҆ въ ча́съ кончи́ны на́шеѧ помозѝ на́мъ и҆ застꙋпѝ на́съ мл҃твами твои́ми ѿ ѕло́бныхъ навѣ́тѡвъ дїа́вольскихъ, да не ѡ҆блада́етъ на́ми тѣ́хъ си́ла, но да сподо́бимсѧ по́мощїю твое́ю наслѣ́довати бл҃же́нство ѡ҆би́тели ра́йскїѧ. На тѧ́ бо ᲂу҆пова́нїе на́ше ны́нѣ возлага́емъ, ѻ҆́тче бл҃госе́рдый: бꙋ́ди на́мъ вои́стиннꙋ ко сп҃се́нїю пꙋтево́ждь и҆ приведѝ на́съ къ невече́рнемꙋ свѣ́тꙋ жи́зни вѣ́чныѧ бг҃опрїѧ́тнымъ предста́тельствомъ твои́мъ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы, да сла́вимъ и҆ пое́мъ со всѣ́ми ст҃ы́ми достопокланѧ́емое и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Пре­по­доб­ный Се­ра­фим Са­ров­ский, ве­ли­кий по­движ­ник Рус­ской Церк­ви, ро­дил­ся 19 июля 1754 го­да. Ро­ди­те­ли пре­по­доб­но­го, Ис­и­дор и Ага­фия Мош­ни­ны, бы­ли жи­те­ля­ми Кур­ска. Ис­и­дор был куп­цом и брал под­ря­ды на стро­и­тель­ство зда­ний, а в кон­це жиз­ни на­чал по­строй­ку со­бо­ра в Кур­ске, но скон­чал­ся до за­вер­ше­ния ра­бот. Млад­ший сын Про­хор остал­ся на по­пе­че­нии ма­те­ри, вос­пи­тав­шей в сыне глу­бо­кую ве­ру.

По­сле смер­ти му­жа Ага­фия Мош­ни­на, про­дол­жав­шая по­строй­ку со­бо­ра, взя­ла од­на­жды ту­да с со­бой Про­хо­ра, ко­то­рый, осту­пив­шись, упал с ко­ло­коль­ни вниз. Гос­подь со­хра­нил жизнь бу­ду­ще­го све­тиль­ни­ка Церк­ви: ис­пу­ган­ная мать, спу­стив­шись вниз, на­шла сы­на невре­ди­мым.

Юный Про­хор, об­ла­дая пре­крас­ной па­мя­тью, вско­ре вы­учил­ся гра­мо­те. Он с дет­ства лю­бил по­се­щать цер­ков­ные служ­бы и чи­тать сво­им сверст­ни­кам Свя­щен­ное Пи­са­ние и жи­тия свя­тых, но боль­ше все­го лю­бил мо­лить­ся или чи­тать Свя­тое Еван­ге­лие в уеди­не­нии.

Как-то Про­хор тя­же­ло за­бо­лел, жизнь его бы­ла в опас­но­сти. Во сне маль­чик уви­дел Бо­жию Ма­терь, обе­щав­шую по­се­тить и ис­це­лить его. Вско­ре через двор усадь­бы Мош­ни­ных про­шел крест­ный ход с ико­ной Зна­ме­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы; мать вы­нес­ла Про­хо­ра на ру­ках, и он при­ло­жил­ся к свя­той иконе, по­сле че­го стал быст­ро по­прав­лять­ся.

Еще в юно­сти у Про­хо­ра со­зре­ло ре­ше­ние все­це­ло по­свя­тить жизнь Бо­гу и уй­ти в мо­на­стырь. Бла­го­че­сти­вая мать не пре­пят­ство­ва­ла это­му и бла­го­сло­ви­ла его на ино­че­ский путь рас­пя­ти­ем, ко­то­рое пре­по­доб­ный всю жизнь но­сил на гру­ди. Про­хор с па­лом­ни­ка­ми от­пра­вил­ся пеш­ком из Кур­ска в Ки­ев на по­кло­не­ние Пе­чер­ским угод­ни­кам.

Схи­мо­нах ста­рец До­си­фей, ко­то­ро­го по­се­тил Про­хор, бла­го­сло­вил его ид­ти в Са­ров­скую пу­стынь и спа­сать­ся там. Вер­нув­шись нена­дол­го в ро­ди­тель­ский дом, Про­хор на­все­гда про­стил­ся с ма­те­рью и род­ны­ми. 20 но­яб­ря 1778 го­да он при­шел в Са­ров, где на­сто­я­те­лем то­гда был муд­рый ста­рец, отец Па­хо­мий. Он лас­ко­во при­нял юно­шу и на­зна­чил ему в ду­хов­ни­ки стар­ца Иоси­фа. Под его ру­ко­вод­ством Про­хор про­хо­дил мно­гие по­слу­ша­ния в мо­на­сты­ре: был ке­лей­ни­ком стар­ца, тру­дил­ся в хлебне, просфорне и сто­лярне, нес обя­зан­но­сти по­но­ма­ря, и всё ис­пол­нял с рев­но­стью и усер­ди­ем, слу­жа как бы Са­мо­му Гос­по­ду. По­сто­ян­ной ра­бо­той он ограж­дал се­бя от ску­ки – это­го, как поз­же он го­во­рил, "опас­ней­ше­го ис­ку­ше­ния для но­во­на­чаль­ных ино­ков, ко­то­рое вра­чу­ет­ся мо­лит­вой, воз­дер­жа­ни­ем от празд­но­сло­вия, по­силь­ным ру­ко­де­ли­ем, чте­ни­ем Сло­ва Бо­жия и тер­пе­ни­ем, по­то­му что рож­да­ет­ся оно от ма­ло­ду­шия, бес­печ­но­сти и празд­но­сло­вия".

Уже в эти го­ды Про­хор по при­ме­ру дру­гих мо­на­хов, уда­ляв­ших­ся в лес для мо­лит­вы, ис­про­сил бла­го­сло­ве­ние стар­ца в сво­бод­ное вре­мя то­же ухо­дить в лес, где в пол­ном оди­но­че­стве тво­рил Иису­со­ву мо­лит­ву. Через два го­да по­слуш­ник Про­хор за­бо­лел во­дян­кой, те­ло его рас­пух­ло, он ис­пы­ты­вал тяж­кие стра­да­ния. На­став­ник, отец Иосиф, и дру­гие стар­цы, лю­бив­шие Про­хо­ра, уха­жи­ва­ли за ним. Бо­лезнь дли­лась око­ло трех лет, и ни ра­зу ни­кто не услы­шал от него сло­ва ро­по­та. Стар­цы, опа­са­ясь за жизнь боль­но­го, хо­те­ли вы­звать к нему вра­ча, од­на­ко Про­хор про­сил это­го не де­лать, ска­зав от­цу Па­хо­мию: "Я пре­дал се­бя, от­че свя­тый, Ис­тин­но­му Вра­чу душ и те­лес – Гос­по­ду на­ше­му Иису­су Хри­сту и Пре­чи­стой Его Ма­те­ри...", и же­лал, чтобы его при­ча­сти­ли Свя­тых Тайн. То­гда же Про­хо­ру бы­ло ви­де­ние: в неска­зан­ном све­те яви­лась Ма­терь Бо­жия в со­про­вож­де­нии свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Иоан­на Бо­го­сло­ва. Ука­зав ру­кой на боль­но­го, Пре­свя­тая Де­ва ска­за­ла Иоан­ну: "Сей – от ро­да на­ше­го". За­тем она кос­ну­лась жез­лом бо­ка боль­но­го, и тот­час жид­кость, на­пол­няв­шая те­ло, ста­ла вы­те­кать через об­ра­зо­вав­ше­е­ся от­вер­стие, и он быст­ро по­пра­вил­ся. Вско­ре на ме­сте яв­ле­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри бы­ла по­стро­е­на боль­нич­ная цер­ковь, один из при­де­лов ко­то­рой был освя­щен во имя пре­по­доб­ных Зо­си­мы и Сав­ва­тия Со­ло­вец­ких. Пре­стол для при­де­ла пре­по­доб­ный Се­ра­фим со­ору­дил сво­и­ми ру­ка­ми из ки­па­ри­со­во­го де­ре­ва и все­гда при­об­щал­ся Свя­тых Тайн в этой церк­ви.

Про­быв во­семь лет по­слуш­ни­ком в Са­ров­ской оби­те­ли, Про­хор при­нял ино­че­ский по­стриг с име­нем Се­ра­фим, столь хо­ро­шо вы­ра­жав­шим его пла­мен­ную лю­бовь ко Гос­по­ду и стрем­ле­ние рев­ност­но Ему слу­жить. Через год Се­ра­фим был по­свя­щен в сан иеро­ди­а­ко­на. Го­ря ду­хом, он еже­днев­но слу­жил в хра­ме, непре­стан­но со­вер­шая мо­лит­вы и по­сле служ­бы. Гос­подь спо­до­бил пре­по­доб­но­го бла­го­дат­ных ви­де­ний во вре­мя цер­ков­ных служб: неод­но­крат­но он ви­дел свя­тых Ан­ге­лов, со­слу­жа­щих бра­тии. Осо­бен­но­го бла­го­дат­но­го ви­де­ния пре­по­доб­ный спо­до­бил­ся во вре­мя Бо­же­ствен­ной ли­тур­гии в Ве­ли­кий Чет­верг, ко­то­рую со­вер­ша­ли на­сто­я­тель отец Па­хо­мий и ста­рец Иосиф. Ко­гда по­сле тро­па­рей пре­по­доб­ный про­из­нес "Гос­по­ди, спа­си бла­го­че­сти­выя" и, стоя в цар­ских вра­тах, на­вел орарь на мо­ля­щих­ся с воз­гла­сом "и во ве­ки ве­ков", вне­зап­но его осе­нил свет­лый луч. Под­няв гла­за, пре­по­доб­ный Се­ра­фим уви­дел Гос­по­да Иису­са Хри­ста, иду­ще­го по воз­ду­ху от за­пад­ных две­рей хра­ма, в окру­же­нии Небес­ных Бес­плот­ных Сил. Дой­дя до ам­во­на, Гос­подь бла­го­сло­вил всех мо­ля­щих­ся и всту­пил в мест­ный об­раз спра­ва от цар­ских врат. Пре­по­доб­ный Се­ра­фим, в ду­хов­ном вос­тор­ге взи­рая на див­ное яв­ле­ние, не мог ни сло­ва про­го­во­рить, ни сой­ти с ме­ста. Его уве­ли под ру­ки в ал­тарь, где он про­сто­ял еще три ча­са, ме­ня­ясь в ли­це от оза­рив­шей его ве­ли­кой бла­го­да­ти. По­сле ви­де­ния пре­по­доб­ный уси­лил по­дви­ги: днем он тру­дил­ся в оби­те­ли, а но­чи про­во­дил в мо­лит­ве в лес­ной пу­стын­ной кел­лии. В 1793 го­ду, в воз­расте 39 лет, пре­по­доб­ный Се­ра­фим был ру­ко­по­ло­жен в сан иеро­мо­на­ха и про­дол­жал слу­же­ние в хра­ме. По­сле смер­ти на­сто­я­те­ля, от­ца Па­хо­мия, пре­по­доб­ный Се­ра­фим, имея его пред­смерт­ное бла­го­сло­ве­ние на но­вый по­двиг – пу­стын­но­жи­тель­ство, взял так­же бла­го­сло­ве­ние у но­во­го на­сто­я­те­ля – от­ца Ис­а­ии – и ушел в пу­стын­ную кел­лию в несколь­ких ки­ло­мет­рах от мо­на­сты­ря, в глу­хом ле­су. Здесь стал он пре­да­вать­ся уеди­нен­ным мо­лит­вам, при­хо­дя в оби­тель лишь в суб­бо­ту, пе­ред все­нощ­ной и, воз­вра­ща­ясь к се­бе в кел­лию по­сле ли­тур­гии, за ко­то­рой при­ча­щал­ся Свя­тых Тайн. Пре­по­доб­ный про­во­дил жизнь в су­ро­вых по­дви­гах. Свое ке­лей­ное мо­лит­вен­ное пра­ви­ло он со­вер­шал по уста­ву древ­них пу­стын­ных оби­те­лей; со Свя­тым Еван­ге­ли­ем ни­ко­гда не рас­ста­вал­ся, про­чи­ты­вая в те­че­ние неде­ли весь Но­вый За­вет, чи­тал так­же свя­то­оте­че­ские и бо­го­слу­жеб­ные кни­ги. Пре­по­доб­ный вы­учил на­изусть мно­го цер­ков­ных пес­но­пе­ний и вос­пе­вал их в ча­сы ра­бо­ты в ле­су. Око­ло кел­лии он раз­вел ого­род и устро­ил пчель­ник. Сам се­бе до­бы­вая про­пи­та­ние, пре­по­доб­ный дер­жал очень стро­гий пост, ел один раз в сут­ки, а в сре­ду и пят­ни­цу со­вер­шен­но воз­дер­жи­вал­ся от пи­щи. В первую неде­лю Свя­той Че­ты­ре­де­сят­ни­цы он не при­ни­мал пи­щи до суб­бо­ты, ко­гда при­ча­щал­ся Свя­тых Тайн.

Свя­той ста­рец в уеди­не­нии на­столь­ко ино­гда по­гру­жал­ся во внут­рен­нюю сер­деч­ную мо­лит­ву, что по­дол­гу оста­вал­ся непо­движ­ным, ни­че­го не слы­ша и не ви­дя во­круг. На­ве­щав­шие его из­ред­ка пу­стын­ни­ки – схи­мо­нах Марк Мол­чаль­ник и иеро­ди­а­кон Алек­сандр, за­став свя­то­го в та­кой мо­лит­ве, с бла­го­го­ве­ни­ем ти­хо уда­ля­лись, чтобы не на­ру­шать его со­зер­ца­ния.

В лет­нюю жа­ру пре­по­доб­ный со­би­рал на бо­ло­те мох для удоб­ре­ния ого­ро­да; ко­ма­ры нещад­но жа­ли­ли его, но он бла­го­душ­но тер­пел это стра­да­ние, го­во­ря: "Стра­сти ис­треб­ля­ют­ся стра­да­ни­ем и скор­бью, или про­из­воль­ны­ми, или по­сы­ла­е­мы­ми Про­мыс­лом". Око­ло трех лет пре­по­доб­ный пи­тал­ся толь­ко од­ной тра­вой сны­тью, ко­то­рая рос­ла во­круг его кел­лии. К нему всё ча­ще ста­ли при­хо­дить, кро­ме бра­тии, ми­ряне – за со­ве­том и бла­го­сло­ве­ни­ем. Это на­ру­ша­ло его уеди­не­ние. Ис­про­сив бла­го­сло­ве­ние на­сто­я­те­ля, пре­по­доб­ный пре­гра­дил к се­бе до­ступ жен­щи­нам, а за­тем и всем осталь­ным, по­лу­чив зна­ме­ние, что Гос­подь одоб­ря­ет его мысль о пол­ном без­мол­вии. По мо­лит­ве пре­по­доб­но­го до­ро­гу в его пу­стын­ную кел­лию пре­гра­ди­ли огром­ные су­чья ве­ко­вых со­сен. Те­перь толь­ко пти­цы, сле­тав­ши­е­ся во мно­же­стве к пре­по­доб­но­му, и ди­кие зве­ри по­се­ща­ли его. Пре­по­доб­ный из рук кор­мил мед­ве­дя хле­бом, ко­гда из мо­на­сты­ря при­но­си­ли ему хлеб.

Ви­дя по­дви­ги пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма, враг ро­да че­ло­ве­че­ско­го во­ору­жил­ся про­тив него и, же­лая при­ну­дить свя­то­го оста­вить без­мол­вие, ре­шил устра­шать его, но пре­по­доб­ный ограж­дал се­бя мо­лит­вой и си­лой Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста. Диа­вол на­вел на свя­то­го "мыс­лен­ную брань" – упор­ное про­дол­жи­тель­ное ис­ку­ше­ние. Для от­ра­же­ния на­тис­ка вра­га пре­по­доб­ный Се­ра­фим усу­гу­бил тру­ды, взяв на се­бя по­двиг столп­ни­че­ства. Каж­дую ночь он под­ни­мал­ся на огром­ный ка­мень в ле­су и мо­лил­ся с воз­де­ты­ми ру­ка­ми, взы­вая: "Бо­же, ми­ло­стив бу­ди мне, греш­но­му". Днем же он мо­лил­ся в кел­лии, так­же на камне, ко­то­рый при­нес из ле­са, схо­дя с него толь­ко для крат­ко­го от­ды­ха и под­креп­ле­ния те­ла скуд­ной пи­щей. Так мо­лил­ся пре­по­доб­ный 1000 дней и но­чей. Диа­вол, по­срам­лен­ный пре­по­доб­ным, за­ду­мал умерт­вить его и на­слал гра­би­те­лей. По­дой­дя к свя­то­му, ра­бо­тав­ше­му на ого­ро­де, раз­бой­ни­ки ста­ли тре­бо­вать от него день­ги. У пре­по­доб­но­го в это вре­мя был в ру­ках то­пор, он был физи­че­ски си­лен и мог бы обо­ро­нять­ся, но не за­хо­тел это­го де­лать, вспом­нив сло­ва Гос­по­да: "Взяв­шие меч ме­чом по­гиб­нут" (Мф.26:52). Свя­той, опу­стив то­пор на зем­лю, ска­зал: "Де­лай­те, что вам на­доб­но". Раз­бой­ни­ки ста­ли бить пре­по­доб­но­го, обу­хом про­ло­ми­ли го­ло­ву, сло­ма­ли несколь­ко ре­бер, по­том, свя­зав его, хо­те­ли бро­сить в ре­ку, но сна­ча­ла обыс­ка­ли кел­лию в по­ис­ках де­нег. Всё со­кру­шив в кел­лии и ни­че­го не най­дя в ней, кро­ме ико­ны и несколь­ких кар­то­фе­лин, они усты­ди­лись сво­е­го зло­де­я­ния и ушли. Пре­по­доб­ный, при­дя в со­зна­ние, до­полз до кел­лии и, же­сто­ко стра­дая, про­ле­жал всю ночь. На­ут­ро с ве­ли­ким тру­дом он добрел до оби­те­ли. Бра­тия ужас­ну­лись, уви­дев из­ра­нен­но­го по­движ­ни­ка. Во­семь су­ток про­ле­жал пре­по­доб­ный, стра­дая от ран; к нему бы­ли вы­зва­ны вра­чи, уди­вив­ши­е­ся то­му, что Се­ра­фим по­сле та­ких по­бо­ев остал­ся жив. Но пре­по­доб­ный не от вра­чей по­лу­чил ис­це­ле­ние: Ца­ри­ца Небес­ная яви­лась ему в тон­ком сне с апо­сто­ла­ми Пет­ром и Иоан­ном. Кос­нув­шись го­ло­вы пре­по­доб­но­го, Пре­свя­тая Де­ва да­ро­ва­ла ему ис­це­ле­ние. По­сле это­го слу­чая пре­по­доб­но­му Се­ра­фи­му при­шлось про­ве­сти око­ло пя­ти ме­ся­цев в оби­те­ли, а за­тем он опять ушел в пу­стын­ную кел­лию. Остав­шись на­все­гда сог­бен­ным, пре­по­доб­ный хо­дил, опи­ра­ясь на по­сох или то­по­рик, од­на­ко сво­их обид­чи­ков про­стил и про­сил не на­ка­зы­вать. По­сле смер­ти на­сто­я­те­ля от­ца Ис­а­ии, быв­ше­го с юно­сти пре­по­доб­но­го его дру­гом, он взял на се­бя по­двиг мол­чаль­ни­че­ства, со­вер­шен­но от­ре­ка­ясь от всех жи­тей­ских по­мыс­лов для чи­стей­ше­го пред­сто­я­ния Бо­гу в непре­стан­ной мо­лит­ве. Ес­ли свя­то­му в ле­су встре­чал­ся че­ло­век, он па­дал ниц и не вста­вал, по­ка про­хо­жий не уда­лял­ся. В та­ком без­мол­вии ста­рец про­вел око­ло трех лет, пе­ре­став да­же по­се­щать оби­тель в вос­крес­ные дни. Пло­дом мол­ча­ния яви­лось для пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма стя­жа­ние ми­ра ду­ши и ра­до­сти о Свя­том Ду­хе. Ве­ли­кий по­движ­ник так впо­след­ствии го­во­рил од­но­му из мо­на­хов мо­на­сты­ря: "...ра­дость моя, мо­лю те­бя, стя­жи дух ми­рен, и то­гда ты­ся­чи душ спа­сут­ся око­ло те­бя". Но­вый на­сто­я­тель, отец Ни­фонт, и стар­шая бра­тия оби­те­ли пред­ло­жи­ли от­цу Се­ра­фи­му или по-преж­не­му при­хо­дить в мо­на­стырь по вос­кре­се­ньям для уча­стия в бо­го­слу­же­нии и При­ча­ще­ния в оби­те­ли Свя­тых Та­ин, или вер­нуть­ся в оби­тель. Пре­по­доб­ный из­брал по­след­нее, так как ему ста­ло труд­но хо­дить из пу­сты­ни в мо­на­стырь. Вес­ной 1810 го­да он воз­вра­тил­ся в оби­тель по­сле 15 лет пре­бы­ва­ния в пу­сты­ни. Не пре­ры­вая мол­ча­ния, он к это­му по­дви­гу при­ба­вил еще и за­твор и, ни­ку­да не вы­хо­дя и ни­ко­го у се­бя не при­ни­мая, непре­стан­но на­хо­дил­ся в мо­лит­ве и бо­го­мыс­лии. В за­тво­ре пре­по­доб­ный Се­ра­фим при­об­рел вы­со­кую ду­шев­ную чи­сто­ту и спо­до­бил­ся от Бо­га осо­бых бла­го­дат­ных да­ров – про­зор­ли­во­сти и чу­до­тво­ре­ния. То­гда Гос­подь по­ста­вил Сво­е­го из­бран­ни­ка на слу­же­ние лю­дям в са­мом выс­шем мо­на­ше­ском по­дви­ге – стар­че­стве. 25 но­яб­ря 1825 го­да Ма­терь Бо­жия вме­сте с празд­ну­е­мы­ми в этот день дву­мя свя­ти­те­ля­ми яви­лась в сон­ном ви­де­нии стар­цу и по­ве­ле­ла ему вый­ти из за­тво­ра и при­ни­мать у се­бя немощ­ные ду­ши че­ло­ве­че­ские, тре­бу­ю­щие на­став­ле­ния, уте­ше­ния, ру­ко­вод­ства и ис­це­ле­ния. Бла­го­сло­вив­шись у на­сто­я­те­ля на из­ме­не­ние об­ра­за жиз­ни, пре­по­доб­ный от­крыл две­ри сво­ей кел­лии для всех. Ста­рец ви­дел серд­ца лю­дей, и он, как ду­хов­ный врач, ис­це­лял ду­шев­ные и те­лес­ные бо­лез­ни мо­лит­вой к Бо­гу и бла­го­дат­ным сло­вом. При­хо­див­шие к пре­по­доб­но­му Се­ра­фи­му чув­ство­ва­ли его ве­ли­кую лю­бовь и с уми­ле­ни­ем слу­ша­ли лас­ко­вые сло­ва, с ко­то­ры­ми он об­ра­щал­ся к лю­дям: "ра­дость моя, со­кро­ви­ще мое". Ста­рец стал по­се­щать свою пу­стын­ную кел­лию и род­ник, на­зы­ва­е­мый Бо­го­слов­ским, око­ло ко­то­ро­го ему вы­стро­и­ли ма­лень­кую кел­лей­ку. Вы­хо­дя из кел­лии, ста­рец все­гда нес за пле­ча­ми ко­том­ку с кам­ня­ми. На во­прос, за­чем он это де­ла­ет, свя­той сми­рен­но от­ве­чал: "Том­лю то­мя­ще­го ме­ня". В по­след­ний пе­ри­од зем­ной жиз­ни пре­по­доб­ный Се­ра­фим осо­бен­но за­бо­тил­ся о сво­ем лю­би­мом де­ти­ще – Ди­ве­ев­ской жен­ской оби­те­ли. Еще в сане иеро­ди­а­ко­на он со­про­вож­дал по­кой­но­го на­сто­я­те­ля от­ца Па­хо­мия в Ди­ве­ев­скую об­щи­ну к на­сто­я­тель­ни­це мо­на­хине Алек­сан­дре, ве­ли­кой по­движ­ни­це, и то­гда отец Па­хо­мий бла­го­сло­вил пре­по­доб­но­го все­гда за­бо­тить­ся о "ди­ве­ев­ских си­ро­тах". Он был под­лин­ным от­цом для се­стер, об­ра­щав­ших­ся к нему во всех сво­их ду­хов­ных и жи­тей­ских за­труд­не­ни­ях. Уче­ни­ки и ду­хов­ные дру­зья по­мо­га­ли свя­то­му окорм­лять Ди­ве­ев­скую об­щи­ну – Ми­ха­ил Ва­си­лье­вич Ман­ту­ров, ис­це­лен­ный пре­по­доб­ным от тяж­кой бо­лез­ни и по со­ве­ту стар­ца при­няв­ший на се­бя по­двиг доб­ро­воль­ной ни­ще­ты; Еле­на Ва­си­льев­на Ман­ту­ро­ва, од­на из се­стер ди­ве­ев­ских, доб­ро­воль­но со­гла­сив­ша­я­ся уме­реть из по­слу­ша­ния стар­цу за сво­е­го бра­та, ко­то­рый был еще ну­жен в этой жиз­ни; Ни­ко­лай Алек­сан­дро­вич Мо­то­ви­лов, так­же ис­це­лен­ный пре­по­доб­ным. Н.А. Мо­то­ви­лов за­пи­сал за­ме­ча­тель­ное по­уче­ние пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма о це­ли хри­сти­ан­ской жиз­ни. В по­след­ние го­ды жиз­ни пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма один ис­це­лен­ный им ви­дел его сто­яв­шим на воз­ду­хе во ­вре­мя мо­лит­вы. Свя­той стро­го за­пре­тил рас­ска­зы­вать об этом ра­нее его смер­ти.

Все зна­ли и чти­ли пре­по­доб­но­го Се­ра­фи­ма как ве­ли­ко­го по­движ­ни­ка и чу­до­твор­ца. За год и де­сять ме­ся­цев до сво­ей кон­чи­ны, в празд­ник Бла­го­ве­ще­ния, пре­по­доб­ный Се­ра­фим еще раз спо­до­бил­ся яв­ле­ния Ца­ри­цы Небес­ной в со­про­вож­де­нии Кре­сти­те­ля Гос­под­ня Иоан­на, апо­сто­ла Иоан­на Бо­го­сло­ва и две­на­дца­ти дев, свя­тых му­че­ниц и пре­по­доб­ных. Пре­свя­тая Де­ва дол­го бе­се­до­ва­ла с пре­по­доб­ным, по­ру­чая ему ди­ве­ев­ских се­стер. За­кон­чив бе­се­ду, Она ска­за­ла ему: "Ско­ро, лю­би­ми­че Мой, бу­дешь с на­ми". При этом яв­ле­нии, при див­ном по­се­ще­нии Бо­го­ма­те­ри, при­сут­ство­ва­ла од­на ди­ве­ев­ская ста­ри­ца по мо­лит­ве за нее пре­по­доб­но­го.

В по­след­ний год жиз­ни пре­по­доб­ный Се­ра­фим стал за­мет­но сла­беть и го­во­рил мно­гим о близ­кой кон­чине. В это вре­мя его ча­сто ви­де­ли у гро­ба, сто­яв­ше­го в се­нях его кел­лии и при­го­тов­лен­но­го им для се­бя. Пре­по­доб­ный сам ука­зал ме­сто, где сле­до­ва­ло по­хо­ро­нить его, – близ ал­та­ря Успен­ско­го со­бо­ра. 1 ян­ва­ря 1833 го­да пре­по­доб­ный Се­ра­фим в по­след­ний раз при­шел в боль­нич­ную Зо­си­мо-Сав­ва­ти­ев­скую цер­ковь к ли­тур­гии и при­ча­стил­ся Свя­тых Тайн, по­сле че­го бла­го­сло­вил бра­тию и про­стил­ся, ска­зав: "Спа­сай­тесь, не уны­вай­те, бодр­ствуй­те, днесь нам вен­цы го­то­вят­ся". 2 ян­ва­ря ке­лей­ник пре­по­доб­но­го, отец Па­вел, в ше­стом ча­су утра вы­шел из сво­ей кел­лии, на­прав­ля­ясь в цер­ковь, и по­чув­ство­вал за­пах га­ри, ис­хо­див­ший из кел­лии пре­по­доб­но­го; в кел­лии свя­то­го все­гда го­ре­ли све­чи, и он го­во­рил: "По­ка я жив, по­жа­ра не бу­дет, а ко­гда я умру, кон­чи­на моя от­кро­ет­ся по­жа­ром". Ко­гда две­ри от­кры­ли, ока­за­лось, что кни­ги и дру­гие ве­щи тле­ли, а сам пре­по­доб­ный сто­ял на ко­ле­нях пе­ред ико­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри в мо­лит­вен­ном по­ло­же­нии, но уже без­ды­хан­ный. Его чи­стая ду­ша во вре­мя мо­лит­вы бы­ла взя­та Ан­ге­ла­ми и взле­те­ла к Пре­сто­лу Бо­га Все­дер­жи­те­ля, вер­ным ра­бом и слу­жи­те­лем Ко­то­ро­го пре­по­доб­ный Се­ра­фим был всю жизнь.